CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
30/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Oczekiwania dochodowe
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Opinie na temat szczepień przeciw COVID-19 i ocena polityki rządu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych
polskich problemów z wodą
 
Ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych
Za najbardziej wiarygodne uznawane są programy informacyjne i publicystyczne telewizji Polsat i Polsat News. W ocenie blisko dwóch piątych badanych (38%) programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News zasługują na zaufanie. Przeciwnego zdania jest 17% ankietowanych. Pozytywne oceny przeważają także w odniesieniu do programów informacyjnych i publicystycznych TVN i TVN24. Jako godne zaufania odbiera je ogółem 36% badanych. Ich wiarygodność kwestionuje natomiast 27% respondentów. Zdecydowanie najgorzej oceniana jest wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. Ich oceny z biegiem czasu sukcesywnie się pogarszają. W tegorocznym badaniu zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował co czwarty ankietowany (25%, spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Odsetek odbierających je jako mało wiarygodne lub w ogóle niewiarygodne wzrósł z 38% do 49%.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (375) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 roku na próbie liczącej 1167 osób (w tym: 62,4% metodą CAPI, 23,5% – CATI i 14,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Oczekiwania dochodowe
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Opinie na temat szczepień przeciw COVID-19 i ocena polityki rządu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych
polskich problemów z wodą
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89