CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
33/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polskie problemy z wodą
Preferencje partyjne we wrześniu
Polacy i książki
Nastroje społeczne we wrześniu
Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią
Zaufanie do polityków we wrześniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie września
Stosunek do rządu we wrześniu
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu we wrześniu
Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do osób homoseksualnych
preferencji partyjnych najmłodszych wyborców
 
Poprawa stosunku Polaków do osób homoseksualnych
W porównaniu do badania sprzed dwóch lat nastąpiła wyraźna poprawa stosunku Polaków do gejów i lesbijek. Obecnie co trzeci badany (34%) uważa, że powinni mieć oni prawo do publicznego manifestowania swojej orientacji (wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do 2019 roku). Podobnie co trzeci ankietowany (34%) jest zdania, że osobom homoseksualnym należy zapewnić możliwość zawierania związków małżeńskich (wzrost o 5 punktów od 2019 roku). Niemal dwukrotnie wzrósł też odsetek Polaków uznających, że geje i lesbijki powinny mieć prawo do adopcji dzieci – obecnie wynosi on już 16% (wobec 9% w poprzednim badaniu). Warto zwrócić uwagę, że chociaż wzrosty te dokonały się głównie kosztem głosów przeciwnych, to we wszystkich trzech obszarach przybyło też odpowiedzi „Trudno powiedzieć” – aktualnie na każdy z tych tematów mniej więcej co dziesiąty badany nie ma zdania.
Aprobata wobec przyznania osobom homoseksualnym praw we wszystkich trzech obszarach, o które pytamy, jest obecnie najwyższa w historii naszych badań.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (376) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 września 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 62,4% metodą CAPI, 25,0% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polskie problemy z wodą
Preferencje partyjne we wrześniu
Polacy i książki
Nastroje społeczne we wrześniu
Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią
Zaufanie do polityków we wrześniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie września
Stosunek do rządu we wrześniu
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu we wrześniu
Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do osób homoseksualnych
preferencji partyjnych najmłodszych wyborców
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89