CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
37/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Społeczne poparcie dla protestu medyków
Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy
 
Co czwarty Polak śledził Konkurs Chopinowski
W październikowym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, czy śledzili odbywającą się w tym miesiącu osiemnastą edycję warszawskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Twierdząco odpowiedział aż co czwarty badany (26%), choć w stosunku do pomiaru sprzed sześciu lat – przeprowadzonego przy okazji poprzedniej edycji Konkursu – grono odbiorców zmniejszyło się o 3 punkty procentowe. Podobnie jak przed sześcioma laty, śledzenie konkursu częściej deklarowały kobiety (30%), a także badani powyżej 65 roku życia (41%), mieszkający w największych miastach (38%), posiadający wykształcenie wyższe (32%) i o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (35%).
Rysunek 1
Pytaniu o Konkurs Chopinowski towarzyszyło pytanie o to, czy badani w ogóle słuchają muzyki klasycznej. Co ciekawe, mimo lekkiego spadku popularności samego Konkursu, odsetek słuchaczy muzyki poważnej wzrósł o 5 punktów procentowych w stosunku do pomiaru z 2015 roku (wynosi obecnie 52% wobec 47% przy poprzednim pomiarze). Choć to aż połowa Polaków, warto zaznaczyć, że jedynie 12% deklaruje częste słuchanie muzyki klasycznej (2% bardzo częste, 10% dość częste), a 40% co prawda jej słucha, ale rzadko (20% dość rzadko i kolejne 20% bardzo rzadko). Zależności socjo-demograficzne są tutaj podobne do tych obserwowanych przy pytaniu o śledzenie Konkursu, choć nieidentyczne – częstym słuchaniem muzyki klasycznej wyróżniają się tym razem nie najstarsi badani, ale grupa wiekowa 25–34 lata (17%).
Rysunek 2
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (378) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na próbie liczącej 1157 osób (w tym: 56,4% metodą CAPI, 27,4% – CATI i 16,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Społeczne poparcie dla protestu medyków
Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89