CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
39/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w listopadzie
obecności Polski w Unii Europejskiej
 
Postrzeganie suwerenności Polski w UE
W ocenie ponad połowy badanych (52%) członkostwo w UE nie ograniczana zbytnio niezależności Polski. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany (34%). Mimo eskalacji sporu na linii Polska – Unii Europejska opinie na ten temat są dość stabilne w czasie. Co więcej, ograniczenia związane z obecnością Polski w UE są obecnie nieco rzadziej postrzegane jako nadmierne niż przed rokiem 2016.
Rysunek 1
O zbyt dużym ograniczaniu niezależności Polski w UE przekonani są przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (66%) oraz Konfederacji (60%). Opinii tej nie podziela zdecydowana większość sympatyków Koalicji Obywatelskiej (93%), Lewicy (79%) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (81%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (378) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na próbie liczącej 1157 osób (w tym: 56,4% metodą CAPI, 27,4% – CATI i 16,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w listopadzie
obecności Polski w Unii Europejskiej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89