CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
43/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia
Pamięć o stanie wojennym w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
Zdrowie psychiczne Polaków
Preferencje partyjne na przełomie listopada i grudnia
Zadowolenie z pracy oraz oceny jej wpływu na inne sfery życia
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

świąt Bożego Narodzenia
stosunku do rządu w grudniu
 
Święta Bożego Narodzenia mniej dostatnie niż ubiegłoroczne
Co dwa lata w grudniowym badaniu pytamy Polaków m.in. o to, czy tegoroczne święta Bożego Narodzenie w ich rodzinie będą równie dostatnie jak poprzednie. Kiedy zadawaliśmy to pytanie w 2019 roku, wyniki pozostawały niemal identyczne jak dwa lata wcześniej – zdecydowana większość badanych (87%) twierdziła, że święta w ich rodzinie będą takie same jak zeszłoroczne. Obecnie odpowiedź ta co prawda wciąż dominuje wśród Polaków (72%), mamy jednak do czynienia z aż 15‑punktowym spadkiem wskazań. Prawie pięciokrotnie wzrósł natomiast odsetek badanych przewidujących, że ich święta będą mniej dostatnie niż przed rokiem – obecnie sądzi tak już niemal co czwarty Polak (23% wobec 5% w 2019 roku). O połowę zmalał też, i tak niewielki przed dwoma laty, odsetek badanych spodziewających się świąt bardziej dostatnich. Te wyraźne zmiany należy zapewne wiązać z niepewną sytuacją gospodarczą, w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj.
Rysunek 1
Przewidywania dotyczące dostatniości świąt są powiązane, co oczywiste, z sytuacją materialną samych badanych. Mniej dostatnich świąt wyraźnie częściej niż pozostali spodziewają się osoby oceniające swoje warunki materialne jako złe (60% wobec 13% wśród osób oceniających je jako dobre), a także o niższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (do 999 zł – 37% wobec 16% wśród tych z dochodami powyżej 3000 zł per capita). Poza tym ponadprzeciętnie często są to badani, którzy rzadziej biorą udział w praktykach religijnych (30% wśród w ogóle niepraktykujących wobec 15% wśród tych, którzy praktykują kilka razy w tygodniu) oraz deklarują poglądy lewicowe (30% wobec 14% wśród sympatyków prawicy).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (380) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0% metodą CAPI, 35,7% – CATI i 17,3% – CAWI.
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia
Pamięć o stanie wojennym w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
Zdrowie psychiczne Polaków
Preferencje partyjne na przełomie listopada i grudnia
Zadowolenie z pracy oraz oceny jej wpływu na inne sfery życia
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

świąt Bożego Narodzenia
stosunku do rządu w grudniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89