CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
2/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
Roczny bilans nastrojów społecznych
Lokalna parafia – jej postrzeganie i funkcje
Preferencje partyjne w styczniu
Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Zaufanie do polityków w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
nastrojów na rynku pracy
 
Ocena skuteczności tarczy antyinflacyjnej
W ocenie społecznej działania rządu przygotowane w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej przyczynią się do ograniczenia wzrostu cen, choć raczej w niewielkim stopniu (46%) niż w sposób znaczący (9%). Blisko co trzeci badany (32%) uważa natomiast, że nie będą one miały znaczenia.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (381) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach ood 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4% metodą CAPI, 33,1% – CATI i 20,4% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
Roczny bilans nastrojów społecznych
Lokalna parafia – jej postrzeganie i funkcje
Preferencje partyjne w styczniu
Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Zaufanie do polityków w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89