CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
4/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Zaufanie do polityków w styczniu
Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021 roku
O wzroście liczby Polaków nieidentyfikujących się ani z rządzącymi, ani z opozycją


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów turystycznych Polaków w 2021 roku
preferencji partyjnych w lutym
 
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021 roku
Po dużym spadku w 2020 roku w kolejnym roku pandemii znacząco przybyło respondentów, którzy wyjeżdżali w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni. Co prawda było ich nadal mniej niż w rekordowym roku 2018 i w ostatnim roku przed pandemią, ale patrząc z dłuższej perspektywy, można powiedzieć, iż Polacy zaczęli wracać w tym względzie do dawnych zwyczajów. Z deklaracji badanych wynika, że w roku 2021 pandemia COVID-19 w znacznie mniejszym stopniu niż w roku 2020 wpływała na decyzje o rezygnacji z takiej formy wypoczynku, natomiast istotną rolę ponownie odgrywały przede wszystkim kwestie finansowe.
Rysunek 1
Pominięto odpowiedzi „Nie pamiętam” oraz odmowy odpowiedzi
Mimo iż w 2021 roku odsetek Polaków, którzy przynajmniej raz wypoczywali na wyjeździe przez co najmniej dwa dni, powrócił do poziomu notowanego przed pandemią COVID-19, to więcej osób niż w czasach przedpandemicznych ograniczyło się tylko do jednego takiego wyjazdu.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2012–2022.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Zaufanie do polityków w styczniu
Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021 roku
O wzroście liczby Polaków nieidentyfikujących się ani z rządzącymi, ani z opozycją


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów turystycznych Polaków w 2021 roku
preferencji partyjnych w lutym
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89