CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
5/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021 roku
O wzroście liczby Polaków nieidentyfikujących się ani z rządzącymi, ani z opozycją
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021 roku i plany na rok 2022
Preferencje partyjne w lutym
Stosunek do innych narodów
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w lutym
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wstępnych opinii o programie Polski Ład
stosunku do rządu w lutym
 
Polski Ład w praktyce
W 2022 roku w ramach programu Polski Ład weszły w życie zmiany w systemie podatkowym. W naszym lutowym badaniu zapytaliśmy respondentów, czy wprowadzenie tych zmian spowodowało problemy z prawidłowym naliczeniem wysokości wynagrodzeń lub ich terminową wypłatą. Co piąty pracujący zadeklarował, że w jego firmie, zakładzie pracy pojawiły się tego typu trudności (20%), natomiast blisko dwie trzecie (64%) twierdzi, że ich nie było. Co szósty pracujący (16%) nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (382) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 31 stycznia do 10 lutego 2022 roku na próbie liczącej 1065 osób (w tym: 52,7% metodą CAPI, 30,3% – CATI i 17,0% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021 roku
O wzroście liczby Polaków nieidentyfikujących się ani z rządzącymi, ani z opozycją
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021 roku i plany na rok 2022
Preferencje partyjne w lutym
Stosunek do innych narodów
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w lutym
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wstępnych opinii o programie Polski Ład
stosunku do rządu w lutym
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89