CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
8/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polski Ład w praktyce – wstępne opinie i oceny
Stosunek do rządu w lutym
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Odwiedzanie serwisów i portali o tematyce religijnej – sytuacja w czasach pandemii
Zaufanie do polityków w lutym
Preferencje partyjne niezdecydowanych wyborców
Opinia publiczna wobec inwigilacji
Regulacja pracy zdalnej w kontekście godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą zarobkową
Gotowość Polaków do współpracy
Ocena sytuacji w kraju tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie
Obawy i oczekiwania Polaków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych
stosunku do NATO
 
Rekordowe poparcie dla członkostwa Polski w NATO
Poparcie dla NATO jest obecnie najwyższe w historii naszych badań. Przynależność Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego popiera 94% Polaków, przy czym aż 75% stanowią zdecydowani zwolennicy członkostwa. Przeciwnych jest zaledwie 0,5% badanych, a 3% deklaruje obojętność.
Rysunek 1
Od 1999 roku przynależność Polski do NATO popierała zdecydowana większość Polaków. Agresywne działania Rosji w stosunku do sąsiadującego państwa są jednak czynnikiem wyraźnie wzmacniającym społeczne poparcie dla przynależności Polski do sojuszu. Warto przypomnieć, iż znaczący wzrost poziomu tego poparcia notujemy od kwietnia 2014 roku, kiedy to po „referendum” na Krymie i aneksji tego półwyspu przez Federację Rosyjską grupa Polaków popierających przynależność Polski do NATO zwiększyła się – w stosunku do wcześniejszego, lutowego pomiaru z tamtego roku – aż o 19 punktów procentowych, jednocześnie zaś o 16 punktów zmalał wówczas odsetek osób twierdzących, że jest im obojętne, czy nasz kraj jest członkiem NATO, czy też nie. Wzrost poparcia dla członkostwa w NATO zarejestrowaliśmy w 2014 roku jeszcze przed atakami prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy i przed eskalacją przemocy w tym regionie. Po rozpoczętej 24 lutego br. zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę pronatowskie postawy są w polskim społeczeństwie rozpowszechnione jak nigdy wcześniej. Wzmacnia je zapewne także obecność sił innych państw NATO na terenie Polski.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0% metodą CAPI, 28,4% – CATI i 15,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polski Ład w praktyce – wstępne opinie i oceny
Stosunek do rządu w lutym
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
Odwiedzanie serwisów i portali o tematyce religijnej – sytuacja w czasach pandemii
Zaufanie do polityków w lutym
Preferencje partyjne niezdecydowanych wyborców
Opinia publiczna wobec inwigilacji
Regulacja pracy zdalnej w kontekście godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą zarobkową
Gotowość Polaków do współpracy
Ocena sytuacji w kraju tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie
Obawy i oczekiwania Polaków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych
stosunku do NATO
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89