CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
10/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Odwiedzanie serwisów i portali o tematyce religijnej – sytuacja w czasach pandemii
Zaufanie do polityków w lutym
Preferencje partyjne niezdecydowanych wyborców
Opinia publiczna wobec inwigilacji
Regulacja pracy zdalnej w kontekście godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą zarobkową
Gotowość Polaków do współpracy
Ocena sytuacji w kraju tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie
Obawy i oczekiwania Polaków
Preferencje partyjne w marcu
Zaufanie społeczne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny w Ukrainie
stosunku do NATO
 
Wyjątkowe wydanie newslettera CBOS w języku polskim i ukraińskim – zachęcamy Państwa do przekazywania go dalej, zwłaszcza przyjaciołom z Ukrainy.
UkraińskiВиняткове видання бюлетеня CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej – Центр дослідження суспільної думки) польською та українською мовами – заохочуємо поширювати передусім серед своїх друзів з України.
 
Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
Polacy są w zasadzie jednomyślni w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Przekonanie, że nasz kraj powinien ich przyjmować, wyraża ponad dziewięciu na dziesięciu badanych (94%), w tym niemal trzy piąte (57%) w sposób kategoryczny. Przeciwnego zdania jest zaledwie trzech na stu ankietowanych (3%).
 
Ставлення поляків до біженців з України
UkraińskiПоляки в основному одностайні в питанні прийому біженців з України. Переконання, що наша країна повинна їх прийняти, висловлює понад дев’ять з десяти респондентів (94%), у тому числі майже три п’ятих (57%) категорично підходить до цього питання. Лише троє зі ста респондентів (3%) дотримується протилежної думки.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
UkraińskiБільше на цю тему незабаром у наступному повідомленні.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0% metodą CAPI, 28,4% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
UkraińskiДослідження «Актуальні проблеми та події» (383) проводилося методом «mixed-mode» на репрезентативній іменній вибірці повнолітніх польських мешканців, відібраних із реєстру PESEL.Кожен респондент самостійно обрав один із способів опитування: пряме інтерв'ю за участю інтерв'юера (метод CAPI); телефонне інтерв'ю після контакту з інтерв'юером CBOS (CATI) – респондент отримав контактні дані в листі-повідомленні CBOS; самостійне заповнення онлайн-анкети, доступ до якої був можливий за допомогою логіна та пароля, наданих респонденту в листі-повідомленні від CBOS. У всіх трьох випадках опитування мало однаковий набір питань і структуру. Опитування проводилося з 28 лютого по 10 березня 2022 року на вибірці з 1078 осіб (у тому числі: 56,0% за методом CAPI, 28,4% – CATI та 15,6% – CAWI). CBOS проводить статутні дослідження в рамках вищеописаної процедури з травня 2020 року, подаючи за кожним разом пропорції прямих, телефонних та інтернет-інтерв’ю.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Odwiedzanie serwisów i portali o tematyce religijnej – sytuacja w czasach pandemii
Zaufanie do polityków w lutym
Preferencje partyjne niezdecydowanych wyborców
Opinia publiczna wobec inwigilacji
Regulacja pracy zdalnej w kontekście godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą zarobkową
Gotowość Polaków do współpracy
Ocena sytuacji w kraju tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie
Obawy i oczekiwania Polaków
Preferencje partyjne w marcu
Zaufanie społeczne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny w Ukrainie
stosunku do NATO
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89