CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
11/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Spadek poczucia podmiotowości obywatelskiej
Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce
Aktywność w organizacjach obywatelskich
Nastroje społeczne w marcu
Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Konstytucji RP
ocen działalności instytucji publicznych
 
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Mimo dominującego wśród Polaków przekonania, że zasady i przepisy zawarte w konstytucji mają duże znaczenie dla życia zwykłych obywateli (77%), a ich znajomość jest potrzebna (70%), tylko nieliczni (14%) deklarują, że zapoznali się z tekstem konstytucji w całości.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0% metodą CAPI, 28,4% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Spadek poczucia podmiotowości obywatelskiej
Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce
Aktywność w organizacjach obywatelskich
Nastroje społeczne w marcu
Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Konstytucji RP
ocen działalności instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89