CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
12/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Wielkiego Postu i Wielkanocy
wsparcia dla Ukrainy
 
Wyjątkowe wydanie newslettera CBOS w języku polskim i ukraińskim – zachęcamy Państwa do przekazywania go dalej, zwłaszcza przyjaciołom z Ukrainy.
UkraińskiВиняткове видання бюлетеня CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej – Центр дослідження суспільної думки) польською та українською мовами – заохочуємо поширювати передусім серед своїх друзів з України.
 
Czy Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na rosyjską ropę i gaz?
Embargo na surowce energetyczne należy do najbardziej dotkliwych możliwych sankcji na Rosję. Na razie Unia Europejska zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego węgla (od sierpnia 2022 roku). Zdecydowanie większe kontrowersje wywołuje wśród państw członkowskich postulat wprowadzenia embarga na rosyjską ropę i gaz. Posunięcie to spotyka się z dość jednoznacznie przychylnym podejściem opinii publicznej w Polsce. Ogółem cztery piąte badanych (80%) popiera blokadę importu rosyjskiego gazu i ropy. Tylko 9% jest przeciwnych temu rozwiązaniu.
Osoby opowiadające się za wprowadzeniem przez Unię Europejską embarga na rosyjską ropę i gaz w ogromnej większości (93%) deklarują, że podtrzymują swoje poparcie dla tego posunięcia, nawet jeśli będzie się ono wiązać ze wzrostem cen tych surowców.
Чи Європейський Союз повинен ввести ембарго на російську нафту та газ?
Ukraiński Ембарго на енергоресурси є однією з найсуворіших санкцій проти Росії. Наразі Європейський Союз ухвалив заборону на імпорт російського вугілля (від серпня 2022 року). Та, безумовно, набагато більше суперечок серед держав-членів ЄС викликає постулат щодо ембарго на російську нафту та газ. Цей крок цілком відповідає прихильному ставленню громадської думки в Польщі. Загалом чотири п’ятих респондентів (80%) підтримують блокаду імпорту російського газу та нафти. Лише 9% проти цього рішення.
Переважна більшість респондентів (93%), що підтримує введення Європейським Союзом ембарго на російську нафту та газ, заявляє, що продовживатимуть підтримувати цей крок, навіть якщо він буде пов’язаний із підвищенням цін на енергосировину.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
UkraińskiБільше на цю тему незабаром у наступному повідомленні.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (384) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 54,8% metodą CAPI, 28,3% – CATI i 16,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
UkraińskiДослідження «Актуальні проблеми та події» (384) проводилося методом «mixed-mode» на репрезентативній іменній вибірці повнолітніх польських мешканців, відібраних із реєстру PESEL.Кожен респондент самостійно обрав один із способів опитування: пряме інтерв'ю за участю інтерв'юера (метод CAPI); телефонне інтерв'ю після контакту з інтерв'юером CBOS (CATI) – респондент отримав контактні дані в листі-повідомленні CBOS; самостійне заповнення онлайн-анкети, доступ до якої був можливий за допомогою логіна та пароля, наданих респонденту в листі-повідомленні від CBOS. У всіх трьох випадках опитування мало однаковий набір питань і структуру. Опитування проводилося з 28 березня по 7 квітня 2022 року на вибірці з 1030 осіб (у тому числі: 54,8% за методом CAPI, 28,3% – CATI та 16,9% – CAWI). CBOS проводить статутні дослідження в рамках вищеописаної процедури з травня 2020 року, подаючи за кожним разом пропорції прямих, телефонних та інтернет-інтерв’ю.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Wielkiego Postu i Wielkanocy
wsparcia dla Ukrainy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89