CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
13/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Wielkiego Postu i Wielkanocy
wsparcia dla Ukrainy
 
Polacy rzadziej uczestniczą w wielkopostnych i wielkanocnych praktykach religijnych
W stosunku do pomiaru sprzed dwóch lat odnotowaliśmy wyraźne, jednokierunkowe zmiany w zachowywanych przez Polaków praktykach wielkopostnych i wielkanocnych o charakterze religijnym. Znacząco zmniejszyły się odsetki badanych w zakresie każdej z praktyk, o którą pytamy – spadki sięgają od 7 do nawet 15 punktów procentowych. Wciąż najwięcej osób zachowuje post w Wielki Piątek (75%, spadek o 10 punktów), nieco ponad połowa przystępuje do wielkanocnej spowiedzi (54%, spadek o 15 punktów) lub posypuje głowę popiołem w Środę Popielcową (54%, spadek o 12 punktów). Prawie połowa Polaków bierze udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego (48%, spadek o 10 punktów), a około dwóch piątych uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych (43%, spadek o 8 punktów), nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów (43%, spadek o 10 punktów) oraz w rezurekcji (39%, spadek o 7 punktów).
Warto zauważyć, że tegoroczne wyniki są równocześnie najniższymi w historii naszych pomiarów (od 2006 roku). Choć wyraźną tendencję spadkową w odniesieniu do niektórych z praktyk obserwowaliśmy już wcześniej (przystępowanie do spowiedzi, udział w rekolekcjach czy w procesji rezurekcyjnej), to w przypadku innych spadek jest dość niespodziewany (zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie postu w Wielki Piątek – odsetek zachowujących go osób od lat oscylował wokół 85%, a obecnie spadł o 10 punktów). Wydaje się, że te gwałtowne, jednokierunkowe zmiany mogą mieć związek z ogólnym spadkiem odsetka Polaków praktykujących religijnie, który od maja 2020 roku wyraźnie przyspieszył. Można go oczywiście łączyć z pandemią – choć luzowanie obostrzeń nie wpłynęło tutaj znacząco – ale prawdopodobnie również z nagłośnieniem skandali obyczajowych w Kościele czy aktywną rolą Kościoła w sporach światopoglądowych ostatnich lat.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0% metodą CAPI, 28,4% – CATI i 15,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

Wielkiego Postu i Wielkanocy
wsparcia dla Ukrainy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89