CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
15/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu
Wielki Post i Wielkanoc 2022
Polacy o wsparciu dla walczącej Ukrainy
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-amerykańskich
nastrojów społecznych w kwietniu
 
Ocena stosunków polsko‑amerykańskich
Obecne stosunki polsko-amerykańskie pozytywnie ocenia blisko trzy czwarte (73%) badanych, 16% uważa, że są one „ani dobre, ani złe”, a jedynie nieliczni (2%) określają je jako złe. Nie potrafiło lub nie chciało ich ocenić 9% ankietowanych. Społeczne oceny relacji polsko-amerykańskich są obecnie najlepsze od marca 1990 roku, kiedy aż 80% badanych charakteryzowało je jako dobre. W XXI wieku oceny te zmieniały się dynamicznie. Najgorzej wzajemne relacje postrzegano w listopadzie 2012 roku, kiedy to jedynie niespełna co trzeci respondent (32%) uważał je za dobre. W kolejnych latach oceny stopniowo się poprawiały, przy czym zmiany odnotowane w październiku roku 2020 i w kwietniu br. są bardzo wyraźne. W efekcie obecnie aż o 21 punktów procentowych więcej badanych niż w lipcu 2019 roku uważa stosunki polsko-amerykańskie za dobre. Od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce respondenci oceniający je negatywnie byli w zdecydowanej mniejszości, a spadek lub wzrost odsetka ocen pozytywnych wiązał się przede wszystkim z odpowiednim wzrostem lub spadkiem oceniających je jako „ani dobre, ani złe”.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1987–2022.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Zaufanie do polityków w marcu
Koronawirus – obawy i ocena polityki rządu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Stosunek do rządu w marcu
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
Oceny działalności instytucji publicznych
Scena polityczna na wiosnę 2022 – alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Preferencje partyjne w kwietniu
Wielki Post i Wielkanoc 2022
Polacy o wsparciu dla walczącej Ukrainy
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-amerykańskich
nastrojów społecznych w kwietniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89