CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
16/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce, jego prezydentury oraz stosunków polsko-amerykańskich
Nastroje społeczne w kwietniu
Koniec epidemii koronawirusa?
Stosunek do rządu w kwietniu
Scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie
Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Postrzeganie inflacji
Ocena głównych stacji telewizyjnych i radiowych
Oszczędności i długi Polaków po dwóch latach pandemii
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
zaufania do polityków w maju
 
Polacy coraz rzadziej czują się zagrożeni wojną na Ukrainie
Blisko trzy czwarte badanych (73%) obawia się, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, jednak należy zauważyć, że obawy te stopniowo zmniejszają się. Widać to zwłaszcza na przykładzie grupy respondentów „zdecydowanie” przekonanych o zagrożeniu – notujemy tu spadek o 13 punktów procentowych w ciągu miesiąca (z 42% do 29%). Zmiany można dostrzec także na ogólniejszym poziomie. Jeszcze na przełomie lutego i marca – a zatem tuż po wybuchu wojny – przekonanie, że sytuacja zagraża bezpieczeństwu Polski, wyrażało aż 85% ankietowanych. Miesiąc później było to już 79%, a obecnie mamy do czynienia z kolejnym spadkiem, o 6 punktów.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (385) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9% metodą CAPI, 28,7% – CATI i 12,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce, jego prezydentury oraz stosunków polsko-amerykańskich
Nastroje społeczne w kwietniu
Koniec epidemii koronawirusa?
Stosunek do rządu w kwietniu
Scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie
Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Postrzeganie inflacji
Ocena głównych stacji telewizyjnych i radiowych
Oszczędności i długi Polaków po dwóch latach pandemii
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
zaufania do polityków w maju
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89