CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
17/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Postrzeganie inflacji
Ocena głównych stacji telewizyjnych i radiowych
Oszczędności i długi Polaków po dwóch latach pandemii
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

korzystania z internetu w 2022 roku
preferencji partyjnych w czerwcu
 
Coraz więcej Polaków online
Regularne korzystanie z internetu deklaruje obecnie ponad trzy czwarte dorosłych badanych (77%), czyli o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. W ciągu ostatnich dwóch lat, na które przypadała epidemia koronawirusa, odsetek internautów wzrósł o 9 punktów.
Rysunek 1
* W latach 2002–2008 pytanie brzmiało: „Czy używa Pan(i) internetu (sieci WWW lub poczty elektronicznej, e mail)?”
Obecność online jest silnie związana z wiekiem. Korzystanie z internetu jest powszechne wśród osób poniżej 35 roku życia, a także niemal powszechne wśród badanych mających od 35 do 44 lat. Do grona internautów zalicza się ogromna większość respondentów mających od 45 do 54 lat i dwie trzecie w wieku 55–64 lata. Wśród osób starszych użytkownicy internetu stanowią mniejszość: dwie piąte wśród mających od 65 do 74 lat i około jednej piątej wśród najstarszych. W porównaniu do poprzedniego pomiaru sprzed roku największy wzrost odsetka będących online nastąpił w grupach: 45–54 lata (o 10 punktów procentowych) i 75+ (o 9 punktów).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (385) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9% metodą CAPI, 28,7% – CATI i 12,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Postrzeganie inflacji
Ocena głównych stacji telewizyjnych i radiowych
Oszczędności i długi Polaków po dwóch latach pandemii
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

korzystania z internetu w 2022 roku
preferencji partyjnych w czerwcu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89