CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
18/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

bezpieczeństwa państwa i obronności
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Czy niepodległość Polski jest zagrożona?
Opinie Polaków w kwestii zagrożenia niepodległości Polski są obecnie bardzo podzielone. W pierwszej połowie maja br. tylko nieznacznie więcej badanych wyraziło pogląd, że w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski (43%), niż dostrzegało realność takiego zagrożenia (42%). Sprecyzowanej opinii w tej kwestii nie ma 15% ankietowanych.
Rysunek 1
Mimo odnotowanej w lutym 2020 roku znaczącej poprawy w społecznym postrzeganiu bezpieczeństwa kraju, wyniki badań z ostatnich ośmiu lat generalnie mocno kontrastują z tymi, które zrealizowano w latach 1992–2013, kiedy to zdecydowana większość respondentów twierdziła, że nie ma zagrożenia dla niepodległości Polski. Najgorzej sytuacja oceniana była w kwietniu 2014 roku, czyli po „referendum” na Krymie i aneksji tego półwyspu przez Federację Rosyjską – wtedy aż 47% ankietowanych uważało, że istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski, a nie dostrzegało go 41%. Wzrost obaw o utrzymanie niepodległości Polski zarejestrowaliśmy po aneksji Krymu przez Rosję, ale jeszcze przed atakami prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy i przed eskalacją przemocy w tym regionie. Należy przypomnieć, iż wcześniej jedynie w lutym 1991 roku badani częściej wyrażali przekonanie o istnieniu zagrożenia dla niepodległości Polski, niż uważali, że ono nie istnieje (44% wobec 33%). W tamtym czasie Polska była jeszcze członkiem Układu Warszawskiego, na jej terytorium stacjonowały wojska radzieckie, a przekonanie o zagrożeniu niepodległości najczęściej wyrażali zwolennicy likwidacji Układu Warszawskiego i zawiązania sojuszu militarnego z Zachodem. W maju 1992 roku, po rozwiązaniu Układu Warszawskiego i rozpoczęciu wycofywania oddziałów Armii Radzieckiej z Polski (w trakcie realizacji ówczesnego badania rząd Jana Olszewskiego podpisał pakiet porozumień dotyczących wycofania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z Polski), a także po faktycznym rozpadzie ZSRR i jego formalnym samorozwiązaniu, odsetek Polaków przeświadczonych o tym, że niepodległość kraju jest zagrożona, spadł do 28%, a większość (58%) uważała, że zagrożenie dla niepodległości Polski nie istnieje. Tegoroczne majowe oceny są lepsze jedynie od notowanych w lutym 1991 roku i w kwietniu 2014 roku. Dotychczasowe wyniki badań zdają się zatem sugerować, iż postrzeganie bezpieczeństwa Państwa, a w szczególności poczucie zagrożenia dla niepodległości Polski, wiąże się na ogół z aktywnością naszego największego wschodniego sąsiada.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1991–2022 oraz badania zrealizowanego na zlecenie BBN w grudniu 2011 roku.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

bezpieczeństwa państwa i obronności
ocen działalności parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89