CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
21/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca
Stosunek do rządu w czerwcu
Zmiany religijności Polaków po pandemii


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
autorytetu Kościoła
 
Czy Polacy broniliby się tak samo jak Ukraińcy?
W czerwcowym badaniu postawiliśmy badanym pytanie, które w różnych formach przewija się w polskiej debacie publicznej – czy w hipotetycznym scenariuszu, w którym to nasz kraj znalazłby się w podobnej sytuacji co dzisiejsza Ukraina, Polacy broniliby się tak samo jak Ukraińcy? Opinie Polaków okazały się dość podzielone. Dominowało przekonanie, że bronilibyśmy się tak samo (40%), poza tym 27% badanych uznało, że bronilibyśmy się gorzej, a 21%, że lepiej. Natomiast 12% ankietowanych nie miało na ten temat zdania.
Rysunek 1
Przekonanie, że Polacy broniliby się lepiej od Ukraińców, występowało częściej wśród mężczyzn niż kobiet, wśród najmłodszych badanych, a także osób wyznających poglądy prawicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniali się pod tym względem uczniowie i studenci. Z kolei pogląd, wedle którego bronilibyśmy się gorzej, był szczególnie rozpowszechniony w grupie wiekowej 25–34 lata, wśród mieszkańców największych miast, badanych z lepszym wykształceniem, posiadających najwyższe dochody per capita, rzadziej uczestniczących w praktykach religijnych, a także wyznających poglądy lewicowe.
 
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca
Stosunek do rządu w czerwcu
Zmiany religijności Polaków po pandemii


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
autorytetu Kościoła
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89