CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
23/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca
Stosunek do rządu w czerwcu
Zmiany religijności Polaków po pandemii
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie
O społecznym autorytecie Kościoła
Półroczny bilans nastrojów społecznych
Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu
Opinie o integracji i działaniach UE
Polski pejzaż religijny – z bliższego planu
Preferencje partyjne w lipcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii Polaków o polityce mieszkaniowej
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej
Na początku roku weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych na własny użytek do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapowiedziami od 2023 roku wprowadzona zostanie ustawa likwidująca pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych na własne potrzeby – niezależnie od powierzchni. Niedawno też ruszył program Mieszkanie bez wkładu własnego – ułatwiający zakup mieszkania na kredyt osobom mającym zdolność kredytową, ale nieposiadającym wystarczającego wkładu własnego.
Polacy zapytani o ogólne kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej w większości uważają, że państwo powinno przede wszystkim ułatwiać ludziom zakup własnych mieszkań lub budowę własnych domów, a dopiero w dalszej kolejności wspierać budowę mieszkań na wynajem w przystępnej cenie z możliwością ewentualnego wykupu bądź też wspierać budownictwo komunalne dla mniej zamożnych.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca
Stosunek do rządu w czerwcu
Zmiany religijności Polaków po pandemii
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie
O społecznym autorytecie Kościoła
Półroczny bilans nastrojów społecznych
Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu
Opinie o integracji i działaniach UE
Polski pejzaż religijny – z bliższego planu
Preferencje partyjne w lipcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii Polaków o polityce mieszkaniowej
ocen działalności parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89