CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
26/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o polityce mieszkaniowej
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kwestii związanych z obronnością
oceny polityki rodzinnej rządu i potrzeb prokreacyjnych Polaków
 
O prawie do posiadania broni palnej
W lipcowym sondażu zadaliśmy pytanie o to, jak powszechne lub ograniczone powinno być, według respondentów, prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Największa grupa badanych (35%) jest zdania, że obecne przepisy o dostępie do broni palnej i liczba osób ją posiadających są całkowicie wystarczające. Tyle samo opowiedziało się za większym niż obecnie ograniczeniem, przy czym 9% stwierdziło, że obecne przepisy o dostępie do broni palnej są zbyt liberalne, zbyt wiele osób w Polsce ją posiada i powinno zostać to ograniczone, a 26% uważa, że nikt poza funkcjonariuszami odpowiednich służb mundurowych nie powinien mieć prawa do posiadania broni palnej. Za większą liberalizacją przepisów w tym zakresie jest natomiast łącznie mniej niż jedna czwarta badanych (23%), przy czym 18% jest zdania, że dostęp do broni palnej powinien być reglamentowany, lecz powinna ją mieć w Polsce większa liczba obywateli niż obecnie, a jedynie co dwudziesty (5%) uważa, że każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni palnej, chyba że sąd mu tego zakaże. Stanowiska w tej sprawie nie zajęło 7% pytanych.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (387) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 14,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy o polityce mieszkaniowej
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kwestii związanych z obronnością
oceny polityki rodzinnej rządu i potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89