CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
36/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydatków szkolnych 2022/2023
nastrojów na rynku pracy
 
Wzrost wydatków rodziców na początku nowego roku szkolnego
Z deklaracji badanych wynika, iż na początku roku szkolnego 2022/2023 przeciętne wydatki rodziców związane z potrzebami szkolnymi dzieci były znacznie wyższe niż w ostatnich latach. Na zaspokojenie potrzeb dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, średniej lub branżowej (zakup podręczników, przyborów, strojów, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja) rodziny wydały średnio 1536 zł, czyli przeciętnie o 303 zł więcej niż rok temu (125% kwoty zeszłorocznej). W porównaniu z poprzednim rokiem wyraźnie (o 200 zł, czyli 20% kwoty ubiegłorocznej) wzrosła także wartość mediany deklarowanych wydatków, która w tym roku wynosi 1200 zł. Wysokość ogólnych kwot przeznaczanych przez rodziców na potrzeby edukacyjne dzieci w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zależy przede wszystkim od liczby uczniów w rodzinie, a im jest ona większa, tym wyższa jest średnia deklarowanych kwot.
Rysunek 1
* Wyniki dotyczące rodziców mających troje lub więcej dzieci w wieku szkolnym należy interpretować ostrożnie z powodu małej ich liczebności w badanej próbie
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
Na pytania o wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odpowiadali rodzice mający dzieci w wieku szkolnym (N=225).
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydatków szkolnych 2022/2023
nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89