CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
37/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2022/2023
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Polacy wobec epidemii koronawirusa
Pozycja opozycji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w listopadzie
oceny parlamentu i prezydenta
 
Zainteresowanie mundialem w Katarze
Przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej zamiar oglądania telewizyjnych transmisji meczów zadeklarowało blisko dwie trzecie dorosłych Polaków (64%). Zainteresowanie transmisjami z mundialu jest w tym roku mniejsze niż w przypadku poprzednich mistrzostw świata w piłce nożnej, natomiast znacznie większe niż w 2014 roku, kiedy to polska drużyna nie zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych. Tegoroczne zainteresowanie transmisjami jest natomiast na poziomie mistrzostw, w których reprezentacja Polski brała udział w latach 2002 i 2006.
Rysunek 1
Największa grupa badanych deklaruje, że będzie starała się oglądać wszystkie mecze polskiej drużyny (23%), a co piąty (20%) w miarę możliwości będzie chciał oglądać wszystkie transmitowane mecze. Mimo iż ogólne zainteresowanie telewizyjnymi transmisjami z mundialu jest w tym roku mniejsze niż przed czterema laty, to kibiców, którzy deklarują, iż w miarę możliwości będą starali się oglądać wszystkie transmitowane mecze, jest niemal tyle samo co poprzednio (20% wobec 21% w roku 2018).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (391) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 roku na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5% metodą CAPI, 24,0% – CATI i 17,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2022/2023
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Polacy wobec epidemii koronawirusa
Pozycja opozycji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w listopadzie
oceny parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89