CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
5/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Postawy prokreacyjne kobiet
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w roku 2022
wyjazdów wypoczynkowych
 
Działalność dobroczynna w 2022 roku
Po dwóch latach epidemii, w roku 2022 wyraźnie wzrosła skala działalności dobroczynnej, co z jednej strony może nieco zaskakiwać w kontekście wysokiej inflacji, z drugiej jednak wiemy, m.in. z innych badań CBOS, że wojna na Ukrainie uruchomiła w Polakach ogromną chęć pomagania Ukraińcom przybywającym do naszego kraju. W minionym roku siedmiu na dziesięciu badanych (71%) – z czego ponad połowa (53%) więcej niż raz – przekazało pieniądze na cele dobroczynne. To więcej niż w roku 2021 (o 8 punktów procentowych) i niemal tyle, ile w roku 2019. Znacznie więcej Polaków niż w latach 2020–2021 udzieliło pomocy rzeczowej (61%, wzrost o 13 punktów w stosunku do 2021). Skala tej pomocy również jest zbliżona do deklarowanej przed epidemią. Po dwóch słabszych latach do wcześniejszego poziomu wrócił odsetek badanych, którzy przeznaczyli na cele dobroczynne własną pracę. W 2022 roku stanowili oni ponad jedną piąta (22%, o 7 punktów więcej niż w roku 2021). Minimalnie zwiększyła się także – z 5% do 8% – liczba pracujących w charakterze wolontariusza.
Rysunek 1
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (393) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5% metodą CAPI, 21,8% – CATI i 18,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Postawy prokreacyjne kobiet
Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w roku 2022
wyjazdów wypoczynkowych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89