CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
7/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w lutym
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Rekordowo dobre nastawienie do Amerykanów
Z prowadzonych systematycznie od 1993 roku badań wynika, że Amerykanie należą do narodów najbardziej lubianych przez Polaków. W tym roku sympatia do nich deklarowana jest szczególnie często, bo przez ponad dwie trzecie badanych (68%). Niechęć odczuwa zaledwie 6% ankietowanych. Rekordowo dobre nastawienie do Amerykanów można łączyć ze wzmocnioną obecnością wojsk amerykańskich w Polsce, wsparciem Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy i deklaracjami dotyczącymi ewentualnej obrony polskich granic w związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę.
Rysunek 1
Pominięto stosunek obojętny i odpowiedzi „Trudno powiedzieć"
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (394) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osób (w tym: 58,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w lutym
ocen działalności parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89