CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
8/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy
wojny na Ukrainie
 
Stosunek do energetyki wiatrowej
Ogromna większość Polaków (83%) popiera rozwój lądowej energetyki wiatrowej, a tylko nieliczni (10%) zajmują w tej kwestii stanowisko przeciwne. Ponad połowa badanych (51%) uważa – zgodnie z prawdą – że koszt wyprodukowania energii elektrycznej przez farmy wiatrowe jest niższy niż koszt wyprodukowania jej z węgla. Niespełna jedna piąta respondentów (17%) jest zdania, że jest to koszt zbliżony, a jedna dziewiąta (11%) – że wyższy.
Rysunek 1
Postrzeganie kosztów produkcji energii jest zauważalnie powiązane ze stosunkiem do rozwoju energetyki wiatrowej. Jego zwolennicy przeważnie zdają sobie sprawę, że pozyskanie energii z wiatru jest tańsze niż z węgla. Z kolei wśród przeciwników na ogół ocenia się ten koszt jako podobny lub wyższy.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (394) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osób (w tym: 58,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy
wojny na Ukrainie
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89