CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
10/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w lutym
Opinie o energetyce wiatrowej
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

transformacji energetycznej
preferencji partyjnych
 
Jak szybko Polska powinna osiągnąć neutralność klimatyczną?
Wojna na Ukrainie i jej skutki dla sektora energetycznego wpłynęły na sposób myślenia Polaków o transformacji energetycznej i realizacji unijnych celów klimatycznych.
Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną. W 2021 roku realizację tego celu w odniesieniu do Polski popierała blisko połowa badanych (48%, w tym 27% ogółu deklarowało, że powinno to nastąpić jeszcze przed wyznaczoną datą). Obecnie osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 popiera znacząco mniejszy odsetek badanych (38%, w tym 21% chciałoby wcześniejszej realizacji tego celu). Ponad połowa (55%, o 12 punktów więcej niż przed blisko dwoma laty) jest zdania, że Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że założony cel zostanie zrealizowany po roku 2050.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (394) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osób (w tym: 58,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
Preferencje partyjne w lutym
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
COVID-19 a grypa – czego boimy się bardziej?
Nastroje społeczne w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w lutym
Opinie o energetyce wiatrowej
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

transformacji energetycznej
preferencji partyjnych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89