CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
11/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Opinie o energetyce wiatrowej
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
Postawy wobec transformacji energetycznej
Preferencje partyjne w marcu
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
Zaufanie do polityków w marcu
Stosunek do rządu w marcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nowelizacji kodeksu wyborczego
stosunków polsko-amerykańskich
 
Polacy o bezpłatnym dowozie do lokali wyborczych
W dniu 13 marca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Przewiduje ona m.in. bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób starszych, osób z niepełno­spraw­nościami oraz mieszkańców gmin wiejskich lub miejsko­ ‑wiejskich, jeśli najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej jest odległy o co najmniej 1,5 km od lokalu wyborczego. Rozwiązanie to popiera ogółem 70% ankietowanych, przeciwny mu jest niespełna co czwarty badany (24%).
Rysunek 1
Zwolennicy zapewnienia bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego wskazanym kategoriom wyborców przeważają we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Szczególnie często rozwiązanie to popierają osoby słabiej wykształcone i sytuowane (84% badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, 80% – z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 87% ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł), a także badani w wieku od 55 do 65 lat (78%) i starsi (75%) oraz mieszkańcy wsi (75%) i małych miast (74%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (395) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 marca 2023 roku na próbie liczącej 993 osoby (w tym: 58,0% metodą CAPI, 24,6% – CATI i 17,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Opinie o energetyce wiatrowej
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
Postawy wobec transformacji energetycznej
Preferencje partyjne w marcu
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
Zaufanie do polityków w marcu
Stosunek do rządu w marcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nowelizacji kodeksu wyborczego
stosunków polsko-amerykańskich
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89