CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
14/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania
Nastroje na rynku pracy w marcu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie 80 lat po wybuchu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oszczędności i długi Polaków
Stosunek Polaków do aborcji
Preferencje partyjne w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do wojny na Ukrainie
opinii o członkostwie Polski w Unii Europejskiej
 
Spadek poparcia Polaków dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy
W kwietniu nastąpił wyraźny, aż 10-punktowy spadek odsetka Polaków popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy (73% wobec 83% w marcu). Choć to nadal zdecydowana większość badanych, mamy do czynienia z najniższym wynikiem od wybuchu wojny. Niemal co piąty Polak (19%, wzrost o 8 punktów w stosunku do marca) jest obecnie przeciwny przyjmowaniu ukraińskich uchodźców, co z kolei stanowi najwyższy wynik od wybuchu wojny. Prawdopodobnie zmiany te można wiązać z niepewną sytuacją ekonomiczną, a zwłaszcza z niekontrolowanym napływem taniego ukraińskiego zboża do Polski, który w ostatnim czasie wywołał w kraju falę protestów.
Rysunek 1
Poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców rzadziej deklarują młodsi badani, osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, gorzej wykształcone, gorzej oceniające swoją sytuację materialną, a także mające niesprecyzowane poglądy polityczne. Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie niskim poparciem dla przyjmowania ukraińskich uchodźców wyróżniają się zwłaszcza osoby zajmujące się domem. Co ciekawe, głębsza analiza pokazuje, że za niższe poparcie dla przyjmowania uchodźców wśród najmłodszych badanych – regularnie przez nas obserwowane – odpowiadają głównie młode kobiety.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (396) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na próbie liczącej 1081 osób (w tym: 56,9% metodą CAPI, 24,0% – CATI i 19,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania
Nastroje na rynku pracy w marcu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie 80 lat po wybuchu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oszczędności i długi Polaków
Stosunek Polaków do aborcji
Preferencje partyjne w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku Polaków do wojny na Ukrainie
opinii o członkostwie Polski w Unii Europejskiej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89