CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
15/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w marcu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie 80 lat po wybuchu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oszczędności i długi Polaków
Stosunek Polaków do aborcji
Preferencje partyjne w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii o członkostwie Polski w Unii Europejskiej
nastrojów na rynku pracy
 
Ocena suwerenności Polski w Unii Europejskiej
Możliwość kształtowania wspólnej polityki w UE wiąże się z przekazaniem organom unijnym części kompetencji państw narodowych. Kwestia suwerenności była w Polsce często podnoszona w okresie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, m.in. w kontekście zmian w wymiarze sprawiedliwości i zastrzeżeń organów unijnych dotyczących przestrzegania praworządności. Mimo toczących się wokół tych kwestii sporów postrzeganie suwerenności Polski w Unii do roku 2022 niewiele się zmieniało. Dotychczas przeważała opinia, że członkostwo w UE nie ogranicza nadmiernie niezależności Polski. Teraz to się zmieniło. Obecnie mniej więcej tyle samo osób uważa, że obecność w Unii nie narusza zbytnio suwerenności naszego kraju (44%, o 11 punktów mniej niż w czerwcu 2022 roku), ile jest przeciwnego zdania (45%, o 12 punktów więcej niż poprzednio).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (396) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na próbie liczącej 1081 osób (w tym: 56,9% metodą CAPI, 24,0% – CATI i 19,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w marcu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie 80 lat po wybuchu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oszczędności i długi Polaków
Stosunek Polaków do aborcji
Preferencje partyjne w kwietniu
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii o członkostwie Polski w Unii Europejskiej
nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89