CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
17/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o kwestiach związanych z obronnością
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Preferencje partyjne w maju
Polacy o Janie Pawle II
Polacy o inflacji
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków i osób publicznych w maju
Stosunek do rządu w maju
Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie
Nastroje społeczne w maju
Źródła informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
stacji telewizyjnych i radiowych
 
Prawie połowa Polaków wini za kryzys zbożowy polski rząd
W majowym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, kto – ich zdaniem – jest przede wszystkim odpowiedzialny za tzw. kryzys zbożowy, czyli problemy wywołane przez niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski. Niemal połowa (45%) z nich uznała za głównego winnego polski rząd, któremu zarzuca się, że najpierw reagował na zgłaszane przez rolników problemy opieszale, a potem zbyt gwałtownie. Na drugim miejscu znaleźli się (20%) przedsiębiorcy handlujący zbożem, na trzecim – Unia Europejska (16%). Najrzadziej zaś wymieniana była sama Ukraina (2%). Prawie co piąty badany (17%) nie miał na ten temat zdania.
Rysunek 1
Polski rząd wskazywali zwłaszcza mieszkańcy największych miast, badani z wyższym wykształceniem, o najwyższych dochodach per capita, nieuczestniczący w praktykach religijnych oraz wyznający poglądy lewicowe. Przy tym w najbardziej zainteresowanej problemem grupie społeczno­‑zawodowej – wśród rolników – również dominowało przekonanie, że za kryzys odpowiedzialny jest głównie polski rząd.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (397) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 maja 2023 roku na próbie liczącej 1056 osób (w tym: 57,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o kwestiach związanych z obronnością
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Preferencje partyjne w maju
Polacy o Janie Pawle II
Polacy o inflacji
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków i osób publicznych w maju
Stosunek do rządu w maju
Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie
Nastroje społeczne w maju
Źródła informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie
stacji telewizyjnych i radiowych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89