CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
18/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie
Nastroje społeczne w maju
Źródła informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie
Polacy wobec wojny na Ukrainie i kryzysu zbożowego
Opinie Polaków o stacjach telewizyjnych i radiowych
Psychologiczne charakterystyki elektoratów 2023
Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w czerwcu
ocen działalności Sejmu, Senatu i Prezydenta RP
 
Polacy o powołaniu komisji ds. badania wypływów rosyjskich
W dniu 31 maja br. weszła w życie ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022, znowelizowana 16 czerwca w wyniku poprawek złożonych przez Prezydenta RP.
W badaniu przeprowadzonym przez CBOS po wejściu w życie obecnej ustawy i zapowiedzi jej nowelizacji (a częściowo także już po jej uchwaleniu przez Sejm) przeważały krytyczne reakcje na powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Prawie połowa respondentów (47%) zadeklarowała sprzeciw wobec jej powołania. Powstanie komisji popiera co trzeci ankietowany (31%). Spora grupa (22%) nie ma zdania w tej sprawie.
Rysunek 1
Zwolennicy powstania komisji stanowią większość w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych – w mniej lub bardziej wyraźny sposób – przeważa sprzeciw.
Rysunek 2
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (398) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3% metodą CAPI, 25,8% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie
Nastroje społeczne w maju
Źródła informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie
Polacy wobec wojny na Ukrainie i kryzysu zbożowego
Opinie Polaków o stacjach telewizyjnych i radiowych
Psychologiczne charakterystyki elektoratów 2023
Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w czerwcu
ocen działalności Sejmu, Senatu i Prezydenta RP
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89