CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
23/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Preferencje partyjne w drugiej połowie sierpnia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w sierpniu
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec
nastrojów społecznych we wrześniu
 
Poparcie dla roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec i przewidywanie efektów tych działań
Zapowiedzi domagania się przez Polskę reparacji wojennych od początku spotykały się z pozytywnym przyjęciem wśród badanych. Najwięcej zwolenników podjęcia działań w tej sprawie notowaliśmy w lipcu 2019 roku (69%). Obecnie wystąpienie do Niemiec o odszkodowania popiera ogółem 58% respondentów, z czego 38% w sposób zdecydowany. Sprzeciwia się temu łącznie mniej niż jedna trzecia badanych (32%), przy czym tylko 11% mówi „zdecydowanie nie”. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku poparcie dla wysuwania roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec minimalnie się zwiększyło, ale jest mniejsze niż w sierpniu roku 2019 i w październiku roku 2021. W stosunku do września ubiegłego roku ubyło też przeciwników takich działań.
Rysunek 1
Mimo znacznego społecznego poparcia dla ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec, zarówno w sierpniu 2023 roku, jak i w październiku 2017, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o tę sprawę, więcej badanych skłonnych było twierdzić, że podnosząc tę kwestię Polska może więcej stracić, niż zyskać (obecnie 40% wobec 34%). Szanse na uzyskanie reparacji od Niemiec generalnie oceniane są dość nisko – średnia arytmetyczna wskazań na skali od 0% (brak jakichkolwiek szans) do 100% (pewność uzyskania reparacji) wyniosła zaledwie 26,28%, a mediana rozkładu – 20%. Więcej niż co piąty pytany (22%) stwierdził, że nie ma na to jakichkolwiek szans, i była to najczęstsza odpowiedź (modalna rozkładu), a 100% pewności, że starania Polski o reparacje od Niemiec zakończą się ich uzyskaniem, ma zaledwie 2% respondentów.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2017–2023.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Preferencje partyjne w drugiej połowie sierpnia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w sierpniu
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec
nastrojów społecznych we wrześniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89