CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
24/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu
O stosunkach polsko niemieckich i domaganiu się przez Polskę reparacji za straty poniesione w II wojnie światowej
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Nastroje społeczne we wrześniu
Wyborcy niezdecydowani na miesiąc przed wyborami
Motywacje wyborcze Polaków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

przewidywań wyborczych Polaków
wojny na Ukrainie i Ukraińców w Polsce
 
Kto w opinii Polaków wygra wybory?
Według respondentów wrześniowego sondażu CBOS wybory do Sejmu wygra Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w Senacie należy spodziewać się raczej równowagi sił między PiS i jego koalicjantami a prawdopodobną koalicją partii opozycyjnych.
Rysunek 1
Czy te prognozy się sprawdzają? Niewątpliwie Polacy interesują się polityką i potrafią wyciągać wnioski płynące z przebiegu kampanii wyborczej. We wrześniu 2019 roku 77% respondentów wskazało Prawo i Sprawiedliwość jako przyszłego zwycięzcę wyborów do Sejmu. Wybory istotnie wygrała ta partia, uzyskując 44% głosów. Cztery lata wcześniej, we wrześniu 2015 roku, zwycięstwo PiS prognozowało 60% ankietowanych. Partia ta wówczas zwyciężyła wynikiem 38% głosów.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (401) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 13,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu
O stosunkach polsko niemieckich i domaganiu się przez Polskę reparacji za straty poniesione w II wojnie światowej
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Nastroje społeczne we wrześniu
Wyborcy niezdecydowani na miesiąc przed wyborami
Motywacje wyborcze Polaków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

przewidywań wyborczych Polaków
wojny na Ukrainie i Ukraińców w Polsce
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89