CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
25/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu
O stosunkach polsko niemieckich i domaganiu się przez Polskę reparacji za straty poniesione w II wojnie światowej
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Nastroje społeczne we wrześniu
Wyborcy niezdecydowani na miesiąc przed wyborami
Motywacje wyborcze Polaków
Jakiego wyniku wyborów spodziewają się Polacy?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i Ukraińców w Polsce
ocen działalności instytucji publicznych
 
Polacy w przeważającej mierze przeciwni tworzeniu w Polsce ukraińskich ośrodków kultury, szkół, cerkwi czy dzielnic
We wrześniu zapytaliśmy respondentów o ich stosunek do tworzenia przez żyjących w Polsce Ukraińców własnych szkół, ośrodków kultury, dzielnic, a także cerkwi. Wyniki pokazują, że takie działania budzą raczej niechęć – odpowiedzi na każde zadane przez nas pytanie są w przeważającej mierze negatywne. Dość podzielone – choć raczej krytyczne – są opinie odnośnie do tworzenia w naszym kraju ukraińskich ośrodków kultury (48% głosów przeciwnych wobec 42% przychylnych). Nieco wyraźniejszy opór budzą cerkwie (51% przeciwnych wobec 39% popierających), a tym bardziej ukraińskie szkoły (58% przeciwnych wobec 31% przychylnych). Natomiast ukraińskim dzielnicom w dużych polskich miastach sprzeciwia się już zdecydowana większość Polaków (87% wobec 7% głosów przychylnych).
Rysunek 1
Warto przyjrzeć się zależnościom między odpowiedziami badanych a ich charakterystykami socjodemograficznymi, zwłaszcza w przypadku pytania o ukraińskie ośrodki kultury, które najbardziej podzieliło respondentów. Jak się okazuje, zwolenników ich tworzenia znajdujemy ponadprzeciętnie często wśród mężczyzn, osób w wieku 25–34 lata, mieszkańców większych miejscowości, ankietowanych lepiej wykształconych, o wyższych dochodach per capita oraz niepraktykujących religijnie.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (401) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 13,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Czy Polacy wezmą udział w referendum?
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
Przemoc wobec dzieci – opinie, doświadczenia, reagowanie
Preferencje partyjne we wrześniu
O stosunkach polsko niemieckich i domaganiu się przez Polskę reparacji za straty poniesione w II wojnie światowej
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
Stosunek do rządu we wrześniu
Nastroje społeczne we wrześniu
Wyborcy niezdecydowani na miesiąc przed wyborami
Motywacje wyborcze Polaków
Jakiego wyniku wyborów spodziewają się Polacy?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i Ukraińców w Polsce
ocen działalności instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89