CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
28/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Kobiety i polityka
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydatków rodziców na edukację
ocen Sejmu IX kadencji
 
Popularność płatnych zajęć dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024
Na początku roku szkolnego 2023/2024 odnotowaliśmy znaczący wzrost popularności płatnych zajęć dodatkowych dla uczniów. Blisko trzy czwarte (72%, od ubiegłego roku wzrost o 7 punktów procentowych) badanych rodziców zadeklarowało, że któreś z ich dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez rodziców w szkole lub poza szkołą. Warto podkreślić, iż od 1998 roku nigdy tak duża część rodziców nie deklarowała, że opłaca lub będzie opłacać w trakcie roku szkolnego takie zajęcia. Tak jak w poprzednich latach najpopularniejszym rodzajem płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest nauka języków obcych, którą w bieżącym roku szkolnym finansuje lub zamierza sfinansować połowa (50%) rodziców.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1998–2023.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Kobiety i polityka
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydatków rodziców na edukację
ocen Sejmu IX kadencji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89