CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
29/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024
Oczekiwania inflacyjne w październiku
Nastroje na rynku pracy w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ocen Sejmu IX kadencji
pracy obcokrajowców w Polsce
 
Ocena Sejmu IX kadencji
Mijająca IX kadencja Sejmu została oceniona podobnie jak trzy poprzednie: „Dużo zrobił, ale dużo też zaniedbał” – taką odpowiedź wybrało 39% respondentów październikowego sondażu CBOS.
W ocenie tej kadencji dał o sobie znać także podział sceny politycznej i Polaków na dwa wrogie „plemiona”. Wskazuje na to jeden z najwyższych jak dotąd odsetków opinii skrajnie pozytywnych i najwyższy – skrajnie negatywnych.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (402) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5% metodą CAPI, 25,0% – CATI i 13,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024
Oczekiwania inflacyjne w październiku
Nastroje na rynku pracy w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ocen Sejmu IX kadencji
pracy obcokrajowców w Polsce
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89