CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
30/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024
Oczekiwania inflacyjne w październiku
Nastroje na rynku pracy w październiku
Ocena Sejmu IX kadencji i oczekiwania wobec nowego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zatrudniania obcokrajowców w Polsce
pracy zarobkowej
 
Korzyści z pracy w Polsce obcokrajowców spoza UE
Praca w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej najczęściej postrzegana jest jako korzystna dla zatrudniających ich osób i firm (83% wobec 8% będących przeciwnego zdania), a także dla polskiej gospodarki (72% wobec 17% uważających ją za niekorzystną). Na ogół badani podzielają też opinię, że jest to z korzyścią dla sytuacji ogółu pracujących (56% wobec 29%) i samych respondentów (48% wobec 25%). W ciągu ostatnich czterech lat umocniło się nieco przekonanie o korzyściach płynących z pracy obcokrajowców z krajów spoza UE w Polsce dla ogółu pracujących, natomiast nieco mniej osób widzi takie korzyści dla osób i firm, które ich zatrudniają. Sami respondenci częściej niż przed czterema laty widzą w tym dla własnej sytuacji następstwa zarówno pozytywne, jak i negatywne. Względnie stabilne jest przekonanie o korzyściach z pracy obcokrajowców spoza UE dla polskiej gospodarski.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (402) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5% metodą CAPI, 25,0% – CATI i 13,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko ukraińskich
Postrzeganie mediów
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024
Oczekiwania inflacyjne w październiku
Nastroje na rynku pracy w październiku
Ocena Sejmu IX kadencji i oczekiwania wobec nowego


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zatrudniania obcokrajowców w Polsce
pracy zarobkowej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89