CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
2/2024
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Oceny roku 2023
Polityk roku 2023 w Polsce i na świecie
Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku
Samopoczucie Polaków w roku 2023
Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka
Zadowolenie z życia w roku 2023
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Pierwsze notowania rządu Donalda Tuska


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w 2023 roku
nastrojów na rynku pracy w styczniu
 
Aktywności Polaków w 2023 roku
Po dwóch latach epidemii koronawirusa i pierwszym roku wojny w Ukrainie uczestnictwo Polaków w aktywnościach społecznych i wydarzeniach wróciło do dawnych trendów wzrostowych. Istotnie zmniejszyła się jedynie działalność charytatywna – odsetki przekazujących pieniądze oraz przedmioty na cele dobroczynne są znacznie niższe niż w 2022 roku, kiedy masowo pomagano uchodźcom z Ukrainy. Najbardziej wzrosły odsetki osób, które wyjechały na wypoczynek i były na koncercie.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (405) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie liczącej 1015 osób (w tym: 59,8% metodą CAPI, 27,0% – CATI i 13,2% – CAWI).. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Oceny roku 2023
Polityk roku 2023 w Polsce i na świecie
Nastroje na rynku pracy w grudniu 2023 roku
Samopoczucie Polaków w roku 2023
Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka
Zadowolenie z życia w roku 2023
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Pierwsze notowania rządu Donalda Tuska


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w 2023 roku
nastrojów na rynku pracy w styczniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89