CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
3/2024
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka
Preferencje partyjne w styczniu (CATI) (CBOS Flash)
Polacy o zmianach w mediach publicznych (CBOS Flash)
Wieś – życie we wspólnocie (CBOS Fokus)
Zadowolenie z życia w roku 2023
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Preferencje partyjne w drugiej połowie stycznia (CATI) (CBOS Flash)
Pierwsze notowania rządu Donalda Tuska
Opinie o relacjach rządu i prezydenta (CBOS Flash)
Co teraz czują Polacy? (CBOS Flash)
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2023 roku
Nastroje na rynku pracy w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydarzenia roku 2023
semiurbanizacji wsi (CBOS Fokus)
 
Wydarzenie roku 2023
Zdaniem Polaków, w kraju w roku 2023, zdecydowanie najważniejsze okazały się wybory parlamentarne, a właściwie ich rezultat – zwycięstwo demokratycznej opozycji i koniec rządów PiS (65,3% wskazań). Natomiast w skali międzynarodowej rok 2023 przejdzie do annałów jako rok wojen. Z jednej strony badani wskazywali na toczącą się wojnę w Ukrainie (27,1%), a z drugiej – na kolejny międzynarodowy konflikt, który rozpalił się z nową siłą po terrorystycznym ataku Hamasu na Izrael – wojnę w Strefie Gazy (23,2% wskazań). Dodatkowo 7% wymieniło ogólnie konflikty zbrojne jako najistotniejsze w minionym roku. W sumie zatem prawie trzy piąte Polaków (57,3%) wskazało wojnę lub wojny jako najważniejsze wydarzenia 2023 roku.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (405) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie liczącej 1015 osób (w tym: 59,8% metodą CAPI, 27,0% – CATI i 13,2% – CAWI).. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Mieszkańcy wsi i polityka
Preferencje partyjne w styczniu (CATI) (CBOS Flash)
Polacy o zmianach w mediach publicznych (CBOS Flash)
Wieś – życie we wspólnocie (CBOS Fokus)
Zadowolenie z życia w roku 2023
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Preferencje partyjne w drugiej połowie stycznia (CATI) (CBOS Flash)
Pierwsze notowania rządu Donalda Tuska
Opinie o relacjach rządu i prezydenta (CBOS Flash)
Co teraz czują Polacy? (CBOS Flash)
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2023 roku
Nastroje na rynku pracy w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydarzenia roku 2023
semiurbanizacji wsi (CBOS Fokus)
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89