UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
Rzetelność i profesjonalizm
 
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

2020

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
44.
2020-04-03
Alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2020-04-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6035
Numer publikacji: Nr 44/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, kandydaci na prezydenta, alternatywy wyborcze, antypatie wyborcze, elektoraty negatywne, Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, Duda Andrzej, Hołownia Szymon, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kosiniak-Kamysz Władysław
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

KANDYDACI ALTERNATYWNI

Gdyby wybrany przez Pana(ią) kandydat nie stratował lub zrezygnował z udziału w wyborach, to na jakiego innego kandydata z tej listy oddał(a)by Pan(i) swój głos?
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Andrzej Duda
- Nie ma takiego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów kandydatów na prezydenta/

ELEKTORATY NEGATYWNE

Na którego z tych kandydatów na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)? Może Pan(i) wskazać więcej niż jednego kandydata
- Robert Biedroń
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Andrzej Duda
- Krzysztof Bosak
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Nie ma takiego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów kandydatów na prezydenta/

 
43.
2020-04-01
Zaufanie społeczne
 
Data wydania: 2020-04-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6034
Numer publikacji: Nr 43/2020
Liczba stron: 44
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, relacje międzyludzkie, sfera prywatna, sfera publiczna, instytucje publiczne, kapitał społeczny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

UOGÓLNIONE ZAUFANIE SPOŁECZNE

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać
- W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Ogólny wskaźnik zaufania. Wartości według 7-stopniowej skali od -3 do +3
- Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3)
- Średnia nieufność (-2)
- Niewielka nieufność (-1)
- Postawa ambiwalentna (0)
- Niewielka ufność (+1)
- Średnia ufność (+2)
- Bardzo duża ufność, otwartość (+3)
/wykres: odsetki badanych/ oraz / tabela wg terminów badań 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZAUFANIE W SFERZE PRYWATNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do:
* najbliższej rodziny - rodziców, dzieci, małżonka(i)
* swoich znajomych
* dalszej rodziny
* osób, z którymi Pan(i) na co dzień pracuje
* sąsiadów
* osób pracujących społecznie w Pana(i) miejscu zamieszkania
* proboszcza swojej parafii
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2020/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/

ZAUFANIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji?
* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)
* Wojsko
* NATO
* Caritas (parafialne zespoły pomocy charytatywnej)
* PCK (Polski Czerwony Krzyż)
* Władze lokalne Pana(i) miasta / gminy
* Unia Europejska
* ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
* Policja
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Kościół rzymskokatolicki
* Urzędnicy, administracja publiczna
* Prezydent
* Rząd
* Sądy
* Trybunał Konstytucyjny
* Związki zawodowe
* Sejm i Senat
* Media
* Partie polityczne
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela - odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieć - wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2018, II 2020 (bez mediów)/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-20
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
42.
2020-03-30
Jak się chroniliśmy - zachowania Polaków w pierwszych dniach epidemii
 
Data wydania: 2020-03-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6033
Numer publikacji: Nr 42/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: koronawirus, profilaktyka, wirus, epidemia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy ze względu na łatwość zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innymi chorobami wirusowymi zmienił(a) Pan(i) coś ostatnio w swoich codziennych zachowaniach lub zachowaniach swojej rodziny?
- tak
- nie
/wykres/

Czy stosuje Pan(i) następujące środki zapobiegawcze?
- częściej myję ręce lub/i pilnuję mycia rąk przez dzieci, domowników /tabela aneksowa/
- w miejscach publicznych, środkach transportu unikam bliskości osób zakatarzonych, kaszlących lub kichających
- przebywając w miejscach publicznych staram się nie dotykać okolic swoich ust, nosa i oczu
- unikam podróżowania
- unikam przebywania w miejscach publicznych /tabela aneksowa/
- nie witam się przez podanie ręki lub pocałunek /tabela aneksowa/
- ograniczam swoje życie towarzyskie, bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, znajomymi /tabela aneksowa/
- profilaktycznie zażywam leki lub suplementy wzmacniające odporność organizmu /tabela aneksowa/
- odkażam swój dom lub mieszkanie (klamki, blaty kuchenne, toaletę)
- robię zapasy podstawowych środków spożywczych, leków, środków higienicznych /tabela aneksowa/
- zażywam dostępne bez recepty leki przeciwwirusowe
- w miejscach publicznych noszę maseczkę chroniącą okolice nosa i ust
* tak
* nie
/wykresy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
41.
2020-03-27
Marcowy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2020-03-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6032
Numer publikacji: Nr 41/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Łukasz Szumowski
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Barbara Nowacka
- Mariusz Kamiński
- Borys Budka
- Adrian Zandberg
- Tomasz Grodzki
- Włodzimierz Czarzasty
- Krzysztof Bosak
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - tabela

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2020, III 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
40.
2020-03-26
Poczucie zagrożenia u progu epidemii koronawirusa
 
Data wydania: 2020-03-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6031
Numer publikacji: Nr 40/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: wirus, koronawirus, epidemia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Ostatnio dużo mówi się o rozszerzającej się na świecie liczbie zachorowań na infekcję dróg oddechowych wywoływaną przez pochodzącego z Chin koronawirusa, COVID-19. Która z poniższych opinii jest Panu(i) bliższa?
- Obecna epidemia koronawirusa, COVID-19, jest czymś wyjątkowym, może przerodzić się w pandemię i wywołać wiele negatywnych skutków dla świata
- Zawsze były jakieś choroby sezonowe, epidemie grypy czy innych chorób wirusowych, obecna epidemia koronawirusa, COVID-19, nie jest czymś wyjątkowym, tylko została rozdmuchana przez media
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia tym koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się obawiam
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) przewiduje, czy:
- epidemia, masowe zachorowania na koronawirusa, COVID-19, w Polsce, to tylko kwestia czasu
- będą pojedyncze przypadki zachorowań, ale Polsce uda się uniknąć epidemii koronawirusa, COVID-19
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, publiczna służba zdrowia w Polsce jest wystarczająco przygotowana na ewentualną epidemię koronawirusa, COVID-19, czy też nie jest?
- Jest wystarczająco przygotowana
- Nie jest wystarczająco przygotowana
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
39.
2020-03-25
Nastroje społeczne w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6030
Numer publikacji: Nr 39/2020
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w kraju, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, bezpieczeństwo zatrudnienia, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - III 2020/ oraz /tabela wg oceny polityki gospodarczej obecnego rządu/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela wg oceny polityki gospodarczej obecnego rządu/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - III 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - III 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - III 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - III 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
38.
2020-03-24
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2020-03-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6029
Numer publikacji: Nr 38/2020
Liczba stron: 39
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, Sejm, Senat, prezydent, Duda Andrzej, parlament, władze samorządowe, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, Kościół, związki zawodowe, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - III 2020/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań II 2015 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Oceny działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2009 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności CBA - wykres wg terminów badań IX 2007 - III2020/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2032 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań VI 2013 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 - III 2020

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 - III 2020/
* Forum Związków Zawodowych
/tabela wg terminów badań IX 2015 - III 2020/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 - III 2020

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 - III 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
37.
2020-03-23
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
 
Data wydania: 2020-03-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6028
Numer publikacji: Nr 37/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, organizacje obywatelskie, praca społeczna, wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W Polsce istnieją różne możliwości społecznego działania. Czy Pan(i) poświęca swój wolny czas na działalność w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji? Chodzi o udział w pracy tej (tych) organizacji, a nie tylko o przynależność do niej (nich)
- Organizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących dzieci
- Organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących – starych, ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, ofiar wojen itp.
- Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski, ra¬da rodziców, fundacja szkolna, uczelniana, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
- Organizacje (związki, kluby i stowarzyszenia) sportowe
- Organizacje, ruchy religijne, kościelne, wspólnoty parafialne
- Towarzystwa przyjaciół zwierząt, opieki nad zwierzętami
- Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo, kluby młodzieżowe, związki i stowarzyszenia studenckie
- Organizacje, stowarzyszenia artystyczne, np. chór, orkiestra, zespół taneczny, teatralny
- Stowarzyszenia, związki działkowiczów, hodowców, wędkarzy, myśliwych
- Organizacje kobiece, np. Koło Gospodyń Wiejskich
- Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- Samorządy dzielnicowe, osiedlowe, np. rady mieszkańców, komitety domowe
- Organizacje samopomocowe, np. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, samotnych ojców, anonimowych alkoholików, osób bezrobotnych
- Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe itp.
- Związki zawodowe
- Organizacje emerytów, kluby seniorów
- Stowarzyszenia miłośników miasta, regionu, np. zajmujące się ochroną zabytków, rozwojem kultury regionalnej
- Organizacje wspierające placówki służby zdrowia
- Samorządy gminne
- Inne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, kluby lub fundacje
- Komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu
- Stowarzyszenia i samorządy zawodowe
- Towarzystwa naukowe
- Organizacje, stowarzyszenia turystyczne
- Samorządy pracownicze (rady pracowników)
- Samorządy wojewódzkie i powiatowe
- Towarzystwa przyjaźni z innymi krajami, narodami
- Stowarzyszenia, kluby kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów
- Organizacje kombatantów, weteranów, ofiar wojny
- Partie lub stowarzyszenia polityczne
/tabela: odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów wg badań II 1998, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/

Praca społeczna w organizacjach obywatelskich
- Osoby niepracujące społecznie
- Osoby pracujące społecznie (ogółem), w tym:
-- w jednej dziedzinie
-- w dwóch dziedzinach
-- w trzech lub więcej
/tabela wg terminów badań II 1998,, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020/

Odsetki respondentów deklarujących pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich:
- w jednej dziedzinie
- w dwóch dziedzinach
- w trzech lub więcej
- łącznie
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZBIORCZY WSKAŹNIK ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ SPOŁECZNĄ

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w 2019 roku - tabela

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w latach: 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 - wykres (respondenci pracujący społecznie na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi)

Tabela - zależność zaangażowania w pracę społeczną w organizacjach obywatelskich od pracy społecznej na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną (respondenci pracujący społecznie w roku 2019 na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi) - wykres w podziale na cechy społeczno-demograficzne

 
36.
2020-03-20
Stosunek do rządu w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6027
Numer publikacji: Nr 36/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Morawiecki Mateusz, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - III 2020 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2019 - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II - XI 2019, I - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - III 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II - XI 2019, I - III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
35.
2020-03-19
Preferencje w wyborach prezydenckich w pierwszej połowie marca
 
Data wydania: 2020-03-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6026
Numer publikacji: Nr 35/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory prezydenckie, Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, Duda Andrzej, Hołownia Szymon, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kosiniak-Kamysz Władysław, pewność udziału w wyborach
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

10 maja tego roku odbędą się wybory prezydenckie. Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Na kogo z tej listy najchętniej oddał(a)by Pan(i) głos w wyborach prezydenckich?
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa- Błońska
- Władysław Kosiniak- Kamysz
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań II 2020, III 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, jakie jest prawdopodobieństwo, że weźmie Pan(i) udział w wyborach prezydenckich 10 maja?
Deklarowane prawdopodobieństwo udziału w wyborach:
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
/wykres/

Wykres: Preferencje w wyborach prezydenckich – odpowiedzi badanych deklarujących stuprocentową pewność wzięcia udziału w wyborach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
34.
2020-03-17
Sympatie i antypatie partyjne w elektoratach głównych ugrupowań politycznych
 
Data wydania: 2020-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6025
Numer publikacji: Nr 34/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Wybory parlamentarne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: elektoraty negatywne, partia drugiego wyboru, sympatie polityczne, antypatie wyborcze, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydata jeszcze jednej partii/bloku partii, to który wybrał(a)by Pan(i) jako drugi?
- PSL-Koalicja Polska
- KO
- Nowa Lewica (SLD, Wiosna)
- Lewica Razem
- PiS (wraz z SP i Porozumieniem)
- Konfederacja WiN
- Inna partia/ugrupowanie
- Nie mam takiej partii, ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres - odpowiedzi osób deklarujących udział w hipotetycznych wyborach do Sejmu mających sprecyzowane preferencje partyjne/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

Na kandydata, której partii/bloku partii na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- PiS (wraz z SP i Porozumieniem)
- KO
- Konfederacja WiN
- Nowa Lewica (SLD, Wiosna)
- Lewica Razem
- PSL-Koalicja Polska
- Nie mam takiej partii, ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

 
33.
2020-03-16
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2020-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6024
Numer publikacji: Nr 33/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202005: Aktualne problemy i wydarzenia (358)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - III 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna), Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników I, II i III 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla komitetów wyborczych oraz ugrupowań wyborczych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKIZ15, UED)
/wykres wg terminów badań II 2020, III 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
32.
2020-03-16
Postrzeganie Unii Europejskiej i jej instytucji
 
Data wydania: 2020-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6023
Numer publikacji: Nr 32/2020
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: UE (EWG)
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: integracja europejska, suwerenność Polski, instytucje unijne, ocena działalności, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, UE - Unia Europejska, reforma sądownictwa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg badań XI 2015 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SUWERENNOŚCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014, XI 2015, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNYCH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o:
* Parlamencie Europejskim
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o nim
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o nim
- Nie słyszałe(a)m o nim
* Komisji Europejskiej
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o niej
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o niej
- Nie słyszałe(a)m o niej
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/
* Trybunale Sprawiedliwości UE
- Słyszałe(a)m i sporo wiem o nim
- Słyszałe(a)m, ale niewiele wiem o nim
- Nie słyszałe(a)m o nim
/tabela/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Parlamentu Europejskiego?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Komisji Europejskiej?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2003 (dane ISP), IX 2005, III 2009, IV 2013, II 2016, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenił(a)by Pan(i) działalność Trybunału Sprawiedliwości UE?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

UNIA EUROPEJSKA A REFORMA SĄDOWNICTWA W POLSCE

Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2018, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poparcie dla reform w wymiarze sprawiedliwości a opinie na temat uwzględnienia przez Polskę zaleceń i postanowień instytucji unijnych dotyczących reformy sądownictwa

Tabela - opinie na temat uwzględnienia przez Polskę zaleceń i postanowień instytucji unijnych dotyczących reformy sądownictwa a ocena suwerenności Polski

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
31.
2020-03-12
Stosunek do innych narodów
 
Data wydania: 2020-03-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6022
Numer publikacji: Nr 31/2020
Liczba stron: 36
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Anglicy
- Arabowie
- Austriacy
- Białorusini
- Chińczycy
- Czesi
- Francuzi
- Grecy
- Japończycy
- Litwini
- Niemcy
- Romowie (Cyganie)
- Rosjanie
- Serbowie
- Słowacy
- Szwedzi
- Ukraińcy
- Węgrzy
- Wietnamczycy
- Włosi
- Żydzi
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2020

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2020

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2019, 2020

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - wykres

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
30.
2020-03-12
Kandydaci na prezydenta w elektoratach partyjnych na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-03-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6021
Numer publikacji: Nr 30/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, preferencje, druga tura wyborów, elektorat, Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, Duda Andrzej, Hołownia Szymon, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kosiniak-Kamysz Władysław
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby do II tury wyborów przeszli [...], to czy wziął(ęła)by Pan(i) udział w głosowaniu i na którego z tych kandydatów oddał(a)by Pan(i) swój głos?
* Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Małgorzatę Kidawę-Błońską
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Władysława Kosiniaka-Kamysza
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Robert Biedroń
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Roberta Biedronia
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Szymon Hołownia
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Szymona Hołownię
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem

* Andrzej Duda i Krzysztof Bosak
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Krzysztofa Bosaka
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem
/wykresy/ oraz /tabele: odpowiedzi w potencjalnych elektoratach PiS (z SP i Porozumieniem), PSL-Koalicja Polska, Lewicy, Konfederacji WiN oraz deklarujących niegłosowanie w wyborach do Sejmu/

Gdyby do II tury wyborów przeszli Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, to czy wziął(ęła)by Pan(i) udział w głosowaniu i na którego z tych kandydatów oddał(a)by Pan(i) swój głos?
- Głosował(a)bym na Andrzeja Dudę
- Głosował(a)bym na Małgorzatę Kidawę-Błońską
- Na żadne z nich - oddał(a)bym głos nieważny
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Trudno powiedzieć, nie wiem
/tabela: odpowiedzi w potencjalnych elektoratach kandydatów z pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz niezdecydowanych i niegłosujących/

 
29.
2020-03-11
Czy warto działać wspólnie?
 
Data wydania: 2020-03-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6020
Numer publikacji: Nr 29/2020
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, współpraca, społeczeństwo obywatelskie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DEKLAROWANE NASTAWIENIE DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Działając wspólnie z innymi ludźmi można osiągnąć więcej niż samemu
- Współpraca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabela aneksowa/

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabela aneksowa/

GOTOWOŚĆ DO POMOCY INNYM

Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodzin:
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pożyczyć jakąś rzecz, która ma dla Pana(i) dużą wartość (itp. samochód, maszynę rolniczą)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pomagać w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz środowiska, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących
* z którą gotów/gotowa był(a)by Pan(i) wspólnie prowadzić działalność gospodarczą (być wspólnikiem)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) aktywnie pomagać w zostaniu radnym, posłem itp
- Tak, znam
- Nie, nie znam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy - odsetki odpowiedzi twierdzących wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/ oraz /tabele aneksowe/

Poziom gotowości do współpracy z ludźmi spoza swojej rodziny. Odsetki respondentów:
– niewykazujących żadnej gotowości do współpracy
– deklarujących gotowość do współpracy w jednej dziedzinie
– deklarujących gotowość do współpracy w dwóch dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w trzech dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w czterech dziedzinach
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20/

Poziom gotowości do współpracy z osobami spoza swojej rodziny (średnia liczba dziedzin, w których badani widzą możliwość współpracy) - tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na jedną osobę, warunków materialnych

Poziom gotowości do współpracy z osobami spoza swojej rodziny (średnia liczba dziedzin, w których badani widzą możliwość współpracy) a deklarowane nastawienie do współpracy - wykres

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
28.
2020-03-10
Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO
 
Data wydania: 2020-03-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6019
Numer publikacji: Nr 28/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa, NATO, Organizacje międzynarodowe
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, niepodległość, NATO
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI JEST ZAGROŻONA

Czy, Pana(i) zdaniem, w chwili obecnej istnieje czy też nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski?
- istnieje
- nie istnieje
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań II 1991 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- zdecydowanie popieram
- raczej popieram
- jest mi to obojętne
- jestem raczej przeciwny(a)
- jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
- odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań II, IV, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- popieram
- jest mi to obojętne
- jestem przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 1999 - II 2020/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północno-atlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- zdecydowanie może być pewna
- raczej może być pewna
- raczej nie może być pewna
- zdecydowanie nie może być pewna
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2029, II 2020/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
27.
2020-03-03
Poczucie wpływu na sprawy publiczne
 
Data wydania: 2020-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6018
Numer publikacji: Nr 27/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Aktywność obywatelska
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, wpływ na sprawy publiczne, podmiotowość obywatelska, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WPŁYW NA SPRAWY KRAJU

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2020/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WPŁYW NA SPRAWY MIASTA LUB GMINY

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY PUBLICZNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Badani uważający, że ludzie tacy jak oni mają wpływ:
- zarówno na sprawy swojego miasta/gminy, jak i kraju
- tylko na sprawy miasta/gminy
- tylko na sprawy kraju
- niemający poczucia wpływu na sprawy publiczne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aktywność obywatelska a poczucie wpływu na sprawy publiczne /tabela/

Poczucie wpływu na sferę publiczną a angażowanie się w dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swojego środowiska /tabela/

Poczucie wpływu na sprawy publiczne a udział w wyborach parlamentarnych /wyborach prezydenckich /tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2020-02-28
Kto wygra wybory prezydenckie – przedwyborcze prognozy Polaków na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6017
Numer publikacji: Nr 26/2020
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie, Duda Andrzej, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kosiniak-Kamysz Władysław, Hołownia Szymon, Biedroń Robert, kandydaci na prezydenta, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tego oczywiście nikt nie może wiedzieć na pewno, ale jak Pan(i) przypuszcza, kto wygra zbliżające się wybory prezydenckie? [pytanie otwarte]
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć, nie wiem, nie interesuję się polityką
/wykres/ oraz /tabela: odpowiedzi ogółu badanych i badanych deklarujących udział w wyborach prezydenckich/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odpowiedzi wśród potencjalnych elektoratów Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Roberta Biedronia, wyborców niezdecydowanych oraz deklarujących absencję w wyborach prezydenckich/

Tabela - odpowiedzi wśród potencjalnych elektoratów partii politycznych, wyborców niezdecydowanych oraz deklarujących absencję w hipotetycznych wyborach do Sejmu


Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2020-02-28
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2020-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6016
Numer publikacji: Nr 25/2020
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Morawiecki Mateusz, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2020 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I - XI 2019, I - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/


OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I - II 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I - XI 2019, I - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2020-02-27
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2020-02-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6015
Numer publikacji: Nr 24/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Robert Biedroń
- Elżbieta Witek
- Jacek Sasin
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Barbara Nowacka
- Tomasz Grodzki
- Adrian Zandberg
- Jacek Czaputowicz
- Mariusz Kamiński
- Łukasz Szumowski
- Włodzimierz Czarzasty
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
- Krzysztof Bosak
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - tabela

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2020, II 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

23.
2020-02-26
Preferencje w pierwszej turze wyborów prezydenckich na progu kampanii wyborczej
 
Data wydania: 2020-02-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6014
Numer publikacji: Nr 23/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory prezydenckie
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, wybory prezydenckie, preferencje, Duda Andrzej, Kosiniak-Kamysz Władysław, Hołownia Szymon, Biedroń Robert, Bosak Krzysztof, Kidawa-Błońska Małgorzata
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Na kogo z tej listy najchętniej oddał(a)by Pan(i) głos w wyborach prezydenckich?
- Andrzej Duda
- Małgorzata Kidawa- Błońska
- Władysław Kosiniak- Kamysz
- Szymon Hołownia
- Robert Biedroń
- Krzysztof Bosak
- Inny kandydat
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2020-02-25
Polacy o zmianach w sądownictwie
 
Data wydania: 2020-02-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6013
Numer publikacji: Nr 22/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Wymiar sprawiedliwości
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: reforma sądownictwa, prezydent, Duda Andrzej, UE - Unia Europejska, Morawiecki Mateusz, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, Ziobro Zbigniew, Sąd Najwyższy, TK -Trybunał Konstytucyjny, opozycja, KRS - Krajowa Rada Sądownictwa, zaufanie, nieufność, wymiar sprawiedliwości, media, konstytucja, wiarygodność, telewizja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO ZMIAN W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy, ogólnie rzecz biorąc, popiera Pan(i) zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone przez rządy PiS w poprzedniej i obecnej kadencji, czy też jest Pan(i) im przeciwny(a)?
- popieram
- częściowo popieram, częściowo jestem im przeciwny(a)
- jestem im przeciwny(a)
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - Stosunek do zmian w sądownictwie a główne źródło informacji telewizyjnych

POSTRZEGANIE ZMIAN W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce?
- Chaos w sądownictwie
- Upolitycznienie sądownictwa
- Walka z patologiami w sądownictwie
- Naruszenie konstytucji i zasad praworządności
- Poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
- Nagonka na środowisko sędziowskie i represjonowanie sędziów
- Zwiększenie demokratycznej kontroli nad sądami
- Dekomunizacja sądów
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników zmian/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg głównego źródła informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WIARYGODNOŚĆ W SPORZE DOTYCZĄCYM ZMIAN W SĄDOWNICTWIE

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w sporze dotyczącym zmian w sądownictwie, a do kogo nie?
- Prezydent Andrzej Duda
- Unia Europejska
- Premier Mateusz Morawiecki
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Sąd Najwyższy
- Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf
- Trybunał Konstytucyjny
- Opozycja
- Krajowa Rada Sądownictwa
* zaufanie (punkty 5-7 na skali)
* opinia ambiwalentna (punkt 4 na skali)
* nieufność (punkty1-3 na skali)
* trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Średnia na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie)
- Unia Europejska
- Prezydent Andrzej Duda
- Premier Mateusz Morawiecki
- Sąd Najwyższy
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf
- Trybunał Konstytucyjny
- Krajowa Rada Sądownictwa
- Opozycja
/wykres/

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w sporze dotyczącym zmian w sądownictwie, a do kogo nie?
- Średnie na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie) w zależności od stosunku do zmian w sądownictwie - wykres
- Średnie na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie) w potencjalnych elektoratach - wykres

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2020-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2020-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6012
Numer publikacji: Nr 21/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, bezpieczeństwo zatrudnienia, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU
Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - II 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - II 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - II 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - II 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2019 - II 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2020-02-20
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2020-02-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6011
Numer publikacji: Nr 20/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Duda Andrzej, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2020-02-17
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2020-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6010
Numer publikacji: Nr 19/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 202003: Aktualne problemy i wydarzenia (357)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - II 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna)
- Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie II 2020 i I 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla komitetów wyborczych oraz ugrupowań wyborczych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
/wykres wg terminów badań I 2020, II 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

18.
2020-02-13
Samopoczucie Polaków w roku 2019
 
Data wydania: 2020-02-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6009
Numer publikacji: Nr 18/2020
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990-2019/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- dumy z własnych osiągnięć
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990-2019/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- zniechęcenia, znużenia
- wściekłości
- poczucia lekceważenia przez władzę
- bezradności
- depresji, bycia nieszczęśliwym
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2019/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2019 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- myśli samobójczych
/tabela - deklaracje w latach 2008 - 2019/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2019/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2019/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2020-02-11
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 roku
 
Data wydania: 2020-02-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6008
Numer publikacji: Nr 17/2020
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:

* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* był(a) Pan(i) w kinie
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* był(a) Pan(i) w teatrze
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
- Tak, ogółem
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2018/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘19/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘19/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘19/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘19/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘19/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘19/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘19/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe; bez pytania o imprezę sportową/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘19/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘19/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘19/ oraz / tabela aneksowa/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘19/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘19/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘19/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘19/ oraz /tabela aneksowa
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2020-02-06
Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej
 
Data wydania: 2020-02-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6007
Numer publikacji: Nr 16/2020
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, pozycja społeczna, klasy społeczne, awans, status materialny, hierarchia społeczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA WŁASNEJ POZYCJI SPOŁECZNEJ

Niektórzy ludzie zajmują w naszym społeczeństwie wyższe, inni zaś niższe pozycje. Gdzie umieścił(a)by Pan(i) siebie? W której klasie i na którym miejscu?
- Warstwa (klasa) niższa [punkty 1-3 na dziewięciopunktowej skali]
- Warstwa (klasa) średnia [punkty 4-6 na dziewięciopunktowej skali]
- Warstwa (klasa) wyższa [punkty 7-9 na dziewięciopunktowej skali]
- Trudno powiedzieć
/tabela - wskazania respondentów wg terminów badań 1997, 2004, 2013, 2019/

Tabela - średnia na skali od 1 do 9 z odchyleniem standardowym wg cech społeczno-demograficznych

POCZUCIE AWANSU CZY DEGRADACJI?

W którym miejscu był(a) Pan(i) 10 lat temu - w tym samym czy w innym?
- Warstwa (klasa) niższa
- Warstwa (klasa) średnia
- Warstwa (klasa) wyższa
- Trudno powiedzieć
/tabela - wskazania respondentów wg terminów badań 2004, 2013, 2019/

Tabela - porównanie oceny aktualnego statusu społecznego oraz statusu sprzed 10 lat wg terminów badań 2004, 2013, 2019

Tabela - różnica średnich pomiędzy oceną aktualnego statusu społecznego oraz statusu sprzed 10 lat wg cech społeczno-demograficznych

WŁASNA POZYCJA NA TLE STATUSU RODZICÓW I DZIADKÓW

Czy w porównaniu z Pana(i) rodzicami/dziadkami Pana(i) pozycja społeczna jest, ogólnie rzecz biorąc, wyższa, niższa czy też mniej więcej taka sama?
- Zdecydowanie wyższa
- Raczej wyższa
- Mniej więcej taka sama
- Raczej niższa
- Zdecydowanie niższa
- Trudno powiedzieć
/tabela - pozycja społeczna respondentów w porównaniu z pozycjami rodziców oraz dziadków wg terminów badań 1999, 2004, 2013, 2019/ oraz /tabele aneksowe/

BOGACTWO, PRESTIŻ, WŁADZA

Czy uważa Pan(i), że należy Pan(i) do:
- ludzi bogatych
- ludzi średnio zamożnych
- ludzi biednych
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2004, 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że należy Pan(i) do :
- ludzi cieszących się dużym szacunkiem społecznym
- ludzi cieszących się średnim szacunkiem społecznym
- ludzi cieszących się niewielkim szacunkiem społecznym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Do której z grup wymienionych poniżej zaliczył(a)by Pan(i) siebie:
- ludzi mających wpływy, władze
- ludzi niemających wpływów, władzy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2004, 2013, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

BOGACTWO, PRESTIŻ, WŁADZA A OCENA WŁASNEJ POZYCJI SPOŁECZNEJ

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowany poziom zamożności

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowane poczucie szacunku w oczach innych

Tabela - ocena swojej pozycji społecznej a zadeklarowane poczucie wpływu i władzy


Aneks - Tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

15.
2020-02-04
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2019 roku i plany na rok 2020
 
Data wydania: 2020-02-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6006
Numer publikacji: Nr 15/2020
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: wypoczynek, wakacje, urlop, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2019 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2019
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2019
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2019/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

WYJAZDY KRAJOWE

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2019 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw:
Małopolskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Mazowieckie
Warmińsko-mazurskie
Śląskie
Podkarpackie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Wielkopolskie
Podlaskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Lubuskie
Opolskie
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Wieś, na wsi– ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Odsetki respondentów wypoczywających za granicą, którzy w 2019 roku odwiedzili poszczególne kraje. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą - mapka

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Włochy
Grecja
Chorwacja
Słowacja
Turcja
Wielka Brytania
Hiszpania
Niemcy
Czechy
Austria
Ukraina
Litwa
Bułgaria
Łotwa
Malta
Rumunia
Izrael
Czarnogóra
Francja
Belgia
Portugalia
Holandia
Egipt
Tajlandia
Słowenia
Cypr
Dania
Szwecja
Tunezja
Bośnia i Hercegowina
Islandia
Macedonia
Kosowo
Węgry
Irlandia
Australia
Norwegia
Estonia
Japonia
Wietnam
Albania
Uzbekistan
Kazachstan
Tanzania
Kostaryka
Liban
Szwajcaria
Meksyk
Dominikana
Gruzja
Kuba
USA
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Finlandia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

(Odpowiedzi osób, które w latach 2014-2019 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania)
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy dotyczące lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

PLANY NA ROK 2020

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2019 a plany na rok 2020 - tabela

(Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek)
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

14.
2020-01-30
Rok 2019 pod znakiem wyborów i obaw przed zmianami klimatycznymi
 
Data wydania: 2020-01-30

Sygnatura: 6005
Numer publikacji: Nr 14/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2019 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Wybory parlamentarne – wygrana PiS, wygrane wybory, zwiększenie potencjału opozycji; wygrana opozycji w Senacie, niezależny Senat, wejście do Sejmu lewicy, Konfederacji
- Wybory – ogólnie
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Zniesienie wiz do USA
- Nobel dla Olgi Tokarczuk
- Stulecie odzyskania niepodległości – obchody
- Pakiet 500+ na pierwsze dziecko; utrzymanie 500+; wyprawka 300+
- 13 emerytura, zapowiedź 14; waloryzacja emerytur
- Reforma sądownictwa – deforma, protesty sędziów, niepublikowanie list poparcia do KRS, sprawa praworządności na forum UE
- Gospodarka – wzrost gospodarczy, umocnienie gospodarki, dobre decyzje gospodarcze; sukcesy w walce z mafią VAT-owską, gazoport, poprawa sytuacji na rynku pracy, podniesienie płacy minimalnej
- Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
- Wydarzenia sportowe – sukcesy w skokach narciarskich, kwalifikacja olimpijska siatkarzy, awans do Euro 2020, sukcesy żużlowców itp.
- Inne z zakresu współpracy i relacji z polski z USA – porozumienia o współpracy wojskowej i gospodarczej, przyjazd Trumpa
- Obronność i zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, tu także inwestycje w uzbrojenie, pozycja Polski w NATO
- Inne wydarzenia i sprawy z zakresu polityki międzynarodowej – stosunki polsko-izraelskie i nawiązania do ustawy o IPN, konferencja antyirańska, złe relacje z UE
- Inne kwestie z dziedziny polityki społecznej: zniesienie podatku od dochodów osobistych dla osób poniżej 26 roku życia. Także stwierdzenia typu: dobrze robią dla ludzi, bezrobotnym się poprawiło
- Inne wydarzenia polityki krajowej – wybór marszałka Senatu, nadchodzące wybory prezydenckie, rezygnacja G. Schetyny z funkcji przewodniczącego PO, wybór M. Banasia na szefa NIK
- Rozwój infrastruktury drogowej komunikacyjnej – poprawa stanu dróg, modernizacja kolei, przywracanie połączeń autobusowych
- Polityka klimatyczna – szczyt w Madrycie, blokada zobowiązania krajów UE do neutralności klimatycznej, brak zgody na ustalenia szczytu Madryckiego
- WOŚP – hasłowo
- Inne wydarzenia kulturalne – film braci Sekielskich, nominacje do Oskarów dla polskich produkcji, konkursy piosenki
- Inne: prowokacja prezydenta Putina – oskarżenia o współpracę Polski z hitlerowskimi Niemcami; protesty i demonstracje – inne niż w sprawie sądów/sędziów, czarny protest; rocznica wybuchu II wojny; zapaść w służbie zdrowia, sytuacja w szkolnictwie
- Wydarzenia z życia osobistego: narodziny dziecka, ślub
- Nie było takiego
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2019 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- Globalne ocieplenie, pożary w Australii, kataklizmy i anomalie pogodowe. Degradacja środowiska
- Działania na rzecz ekologii, poprawy klimatu. Rozmowy w sprawie klimatu podejmowane na szczytach klimatycznych, uchwalenie planu ochrony klimatu na Ziemi. Świadomość kryzysu klimatycznego, ruchy obywatelskie. Działania Grety Tunberg. Marsze klimatyczne, demonstracje w sprawie klimatu
- Brexit
- Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków i dobre relacje polsko-amerykańskie
- Kwestie bezpieczeństwa Polski. Bazy USA, obecność Amerykanów w Polsce. Działalność NATO. Zbrojenia, obronność. Także: Budowa rurociągu z Norwegią
- Konflikt USA z Iranem, wojna na terenie Iraku. Atak Iranu na rafinerię ropy w Arabii Saudyjskiej. Zabicie irańskiego generała (Sulejmaniego)
- Sytuacja na Bliskim Wschodzie – ogólnie, konflikt w Syrii, likwidacja państwa islamskiego
- Wybory do Parlamentu Europejskiego, wybór członków Komisji Europejskiej, orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej
- Nobel dla Olgi Tokarczuk. Także inne sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej – zwycięstwo Polki w Eurowizji
- Różne inne wydarzenia międzynarodowe: zamieszki we Francji, protest żółtych kamizelek, pożar katedry Notre Dame, również: zagrożenie terrorystyczne, nierozwiązana sprawa imigrantów
- Polityka prezydenta Putina, niepokój i kłamstwa siane przez Putina, oskarżenia pod adresem Polski w sprawie II wojny światowej, wojna na Ukrainie, próby połączenia Rosji z Białorusią
- Różne wydarzenia związane z polityką zagraniczną Polski. Stosunki polsko-izraelskie. Pomoc Polski dla Syrii, dla ofiar wojny; pomoc w Afryce, Światowe Dni Młodzieży. Wystąpienie prezydenta Dudy na forum ONZ
- Wydarzenia związane z polityką USA – prezydent Trump i jego polityka, impeachment Trumpa w toku, jego komitet korzystał z nielegalnych źródeł. Budowa muru na granicy z Meksykiem. Dialog USA z Koreą Północną
- Pokój na świecie, dążenie do pokoju, obawy przed wojną
- Budowa Nord Stream 2, embargo USA na firmy budujące Nord Stream 2. Blokady gazociągu przez Bałtyk
- Wydarzenia sportowe
- Ekspansja Chin – gospodarcza i polityczna
- Nie było takiego
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

13.
2020-01-28
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6004
Numer publikacji: Nr 13/2020
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność, polityk
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Jarosław Gowin
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Elżbieta Witek
- Barbara Nowacka
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Adrian Zandberg
- Borys Budka
- Tomasz Grodzki
- Jacek Czaputowicz
- Włodzimierz Czarzasty
- Grzegorz Schetyna
- Michał Dworczyk
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Szłapka
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2020 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2019, I 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2020-01-24
Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej - 75 lat po wyzwoleniu
 
Data wydania: 2020-01-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6003
Numer publikacji: Nr 12/2020
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Feliksiak Michał, Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: Auschwitz, Oświęcim, Żydzi, miejsce męczeństwa, pamięć zbiorowa, pamięć historyczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy ktoś z Pana(i) rodziny, bliskich Panu(i) osób:
- był więźniem obozu w Oświęcimiu
- zginął w obozie w Oświęcimiu
- był więźniem jakiegoś innego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
- był więźniem hitlerowskiego obozu jenieckiego
/tabela: odpowiedzi twierdzące wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020/

Odsetek respondentów deklarujących, że ktoś z ich rodziny był więźniem hitlerowskiego obozu:
- koncentracyjnego
- koncentracyjnego i/lub jenieckiego
/tabela: wskazania ogółem oraz wg wieku i miejsca zamieszkania/

Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek w muzeum w Oświęcimiu?
- Tak
- Nie
/wykresy wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020/

Czy dla Pana(i) osobiście pamięć o Oświęcimiu/Auschwitz jest czymś:
- bardzo ważnym
- raczej ważnym
- raczej nieważnym
- zdecydowanie nieważnym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1995, 2005, 2015, 2020: ważnym, nieważnym, trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) sądzi, dla kogo, dla jakich ludzi jest dzisiaj ważna pamięć o Oświęcimiu/Auschwitz?
- Dla wszystkich, dla każdego człowieka, dla całego świata
- Dla Polaków
- Dla ludzi, którzy przeżyli Oświęcim/Auschwitz lub inne prześladowania w czasie wojny, dla ofiar rodzin
- Dla starszego pokolenia, które pamięta wojnę
- Dla Żydów
- Dla młodego pokolenia, dla pokoleń powojennych
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2015, 2020/ oraz /tabela wg terminów badań 1995, 2005/ oraz /tabela aneksowa/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo „Oświęcim”/"Auschwitz"? Czy jest to dla Pana(i):
- przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego
- przede wszystkim miejsce zagłady Żydów
- Inna odpowiedź
- Nic nie wiem o Oświęcimiu/Auschwitz
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 1995, I/II 2005, I 2015, I 2020/ oraz /tabela wg wieku i poglądów politycznych/ oraz /tabela aneksowa/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo „Oświęcim”/"Auschwitz"? Inne skojarzenia (podane przez respondentów)
- Miejsce zagłady, męczeństwa Żydów i Polaków
- Miejsce zagłady, męczeństwa wielu ludzi, różnych narodowości
- Obóz koncentracyjny, zbrodnie nazizmu, zagłada, tragedia, upadek człowieczeństwa
/tabela: odsetki mających inne skojarzenia, odsetki ogółu badanych/

Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) słowo:
* "Oświęcim"
* "Auschwitz"
Czy jest to dla Pana(i):
- przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego
- przede wszystkim miejsce zagłady Żydów
- Inna odpowiedź
- Nic nie wiem o Oświęcimiu/Auschwitz
- Trudno powiedzieć
/tabela: porównanie odpowiedzi respondentów, których pytano o słowo "Oświęcim" z odpowiedziami respondentów pytanych o słowo "Auschwitz"; dobór określenia był losowy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2020-01-23
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6002
Numer publikacji: Nr 11/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, Morawiecki Mateusz, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2020 Mateusz Morawiecki/


OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - XI 2019, I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I 2016 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2018 - XI 2019, I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: XII 2015 - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2020-01-23
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6001
Numer publikacji: Nr 10/2020
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Nastroje, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - I 2020/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - I 2020/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - I 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Wskazania respondentów aktywnych zawodowo]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

[Wskazania osób aktywnych zawodowo]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - I 2020: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2019 - I 2020/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2020-01-21
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
 
Data wydania: 2020-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6000
Numer publikacji: Nr 9/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Duda Andrzej, władze lokalne, władze samorządowe, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2018 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2020 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta / gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań XI 2014 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/ gminy respondenta - wykres wg terminów badań XII 1997 - I 2020

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2020-01-17
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2020-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5999
Numer publikacji: Nr 8/2020
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - I 2020/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna)
- Lewica Razem
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie I 2020 z poparciem dla komitetów wyborczych wg badań VIII - XII 2019 i z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla komitetów wyborczych oraz ugrupowań wyborczych
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- KW Prawo i Sprawiedliwość || Prawo i Sprawiedliwość (z Porozumieniem i SP)
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni || Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- KW Sojusz Lewicy Demokratycznej || Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna) + Lewica Razem
- KW Polskie Stronnictwo Ludowe || Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz’15, UED)
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość || Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań XII 2019, I 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2020-01-17
Postrzeganie struktury społecznej
 
Data wydania: 2020-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5998
Numer publikacji: Nr 7/2020
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
Słowa kluczowe: struktura społeczna, hierarchia społeczna, klasy społeczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZMIANY W POSTRZEGANIU STRUKTURY SPOŁECZNEJ

Typy społeczeństwa przedstawione respondentom na rysunkach (w każdym typie 7 poziomów):
- Typ A - Niewielka elita na górze, bardzo mało ludzi w środku i większość ludzi na dole
- Typ B - Społeczeństwo jak piramida - niewielka elita na górze, więcej ludzi w środku i najwięcej na dole
- Typ C - Piramida - z wyjątkiem tego, że na samym dole jest nieco mniej ludzi
- Typ D - Społeczeństwo, w którym najwięcej ludzi jest w środku
- Typ E - Większość ludzi na górze i tylko niewielu na dole

Jakim społeczeństwem jest dziś Polska? Który z rysunków jest temu najbliższy?
- Typ A
- Typ B
- Typ C
- Typ D
- Typ E
- Nie potrafię wybrać
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań 1992, 1994, 1997, 2013, 2019/ oraz /wykres/ oraz /tabela aneksowa/

W którym miejscu na rysunku umieścił(a)by Pan(i) siebie?
- 1 Góra
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Dół
- Brak danych
/tabela: wskazania respondentów przy wybranym typie struktury społecznej w Polsce/

IDEALNA STRUKTURA SPOŁECZNA

Jak Polska powinna wyglądać? Który z rysunków wybrał(a)by Pan?
- Typ A
- Typ B
- Typ C
- Typ D
- Typ E
- Nie potrafię wskazać
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań 1992, 1994, 1997, 2013, 2019/ / oraz /tabela aneksowa/

ZMIANY W POSTRZEGANIU WŁASNEGO MIEJSCA W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ

W którym miejscu umieścił(a)by Pan(i) siebie i swoją rodzinę - na górze, gdzieś w środku czy raczej na dole?
- 1 Góra
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Dół
- Brak danych, trudno powiedzieć
/wykres: zsumowane pozycje, jakie badani - ich zdaniem - zajmują w strukturze społecznej/ oraz /tabela wg terminów badań 1994, 1997, 2013, 2019 w podziale na typ społeczeństwa/ oraz /tabela aneksowa: powyżej środka (1-3), środek (4), poniżej środka (5-7)/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2020-01-14
Oczekiwania wobec nowego rządu Mateusza Morawieckiego
 
Data wydania: 2020-01-14

Sygnatura: 5997
Numer publikacji: Nr 6/2020
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: rząd, oczekiwania, Morawiecki Mateusz
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czego przede wszystkim oczekuje Pan(i) od nowego rządu Mateusza Morawieckiego?

OGÓLNE POSTULATY I OCZEKIWANIA
Ogólnie – poprawa sytuacji w kraju, żeby nie było gorzej
Dobre rządy, skuteczność, fachowość, rozsądek, mniej fantazjowania, więcej realnych planów. Żeby więcej robili, niż gadali, więcej czynów
Realizacja obietnic wyborczych
Kontynuacja dotychczasowej polityki, oby tak dalej
Radzenie sobie z opozycją, utrzymanie władzy

POSTULATY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
Zahamowanie inflacji, ograniczenie wzrostu cen, zahamowanie wzrostu cen żywności, leków, energii, paliwa, śmieci
Poprawa warunków pracy, więcej miejsc pracy
Rozwój gospodarczy, utrzymanie dobrej koniunktury, uniknięcie kryzysu
Obniżka podatków, podwyższenie kwoty wolnej od podatku
Przezorna polityka finansowa, niezadłużanie kraju, ograniczenie „rozdawnictwa”; pilnować budżetu
Ograniczenie wydatków socjalnych, zachęcanie do pracy, zmiany zasad przydzielania świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500 Plus
Poprawa sytuacji przedsiębiorców, firm: mniej biurokracji, niepodwyższanie płacy minimalnej; ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – łatwiejsze przepisy skarbowe i ZUS
Poprawa sytuacji w rolnictwie, wzrost opłacalności produkcji rolnej
Poprawa infrastruktury, m.in. drogowej
Oczekiwania dotyczące systemu emerytalnego, np. powiązanie emerytury ze stażem pracy

POSTULATY DOTYCZĄCE WARUNKÓW ŻYCIA
Wyższe zarobki, podwyżka płacy minimalnej, zmniejszenie dysproporcji w zarobkach
Wyższe emerytury i renty, poprawa sytuacji emerytów, likwidacja podatku od emerytur i rent, 13. i 14. emerytura
Lepsze życie, dobrobyt: żeby się normalnie żyło, żeby na wszystko starczało, żeby stać było na godne życie
Poprawa sytuacji ludzi młodych: praca, mieszkania, zatrzymanie ludzi młodych w kraju, lepszy start dla młodych
Poprawa sytuacji rodzin, także samotnych rodziców: więcej żłobków , przedszkoli, mniejsze opłaty za żłobki, kontynuacja dotychczasowej polityki
Poprawa sytuacji w budżetówce, nauczycieli, pracowników służby zdrowia
Poprawa sytuacji niepełnosprawnych
Poprawa sytuacji innych grup: pracowników fizycznych, samotnych pracujących
Poprawa opieki społecznej, zmniejszenie ubóstwa

POSTULATY DOTYCZĄCE RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA
Poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, lepszy dostęp do usług medycznych, w tym do specjalistów
Poprawa funkcjonowania systemu edukacji
Poprawa stanu środowiska naturalnego, polityka klimatyczna
Sądownictwo – dalsze zmiany, dokończenie reformy, porządek w sądownictwie
Sądownictwo – wycofanie się z dotychczasowych zmian
Ograniczenie biurokracji, mniej urzędników
Polityka zagraniczna – suwerenna, dbanie o interes Polski
Polityka zagraniczna – dobre relacje międzynarodowe, współpraca z instytucjami UE
Troska o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Jednoznaczne stanowisko wobec gender, LGBT, zakaz aborcji
Oddzielenie państwa od Kościoła, liberalizacja dostępu do aborcji

POSTULATY DOTYCZĄCE JAKOŚCI RZĄDZENIA
Wiarygodność, prawdomówność, uczciwość, przejrzystość działania, złagodzić arogancje i cynizm
Ograniczenie władzy: przestrzeganie konstytucji, praworządność, poszanowanie wolności obywatelskich i zasad demokracji
Wyciszenie emocji politycznych, porozumienie, zgoda, mniej kłótni
Niedzielenie Polaków, tolerancja, równe traktowanie wszystkich obywateli
Stabilizacja, spokój – ogólnie
Sprawiedliwość – ogólnie
Poprawa kultury politycznej, zmiana języka, poprawa jakości polityki
Zmiana trybu pracy nad ustawami, więcej namysłu, spowolnienie tempa pracy
Samodzielność w rządzeniu; niezależności od Prezesa

INNE
Inne konkretne kwestie
Brak oczekiwań
Dymisja rządu i premiera, zmiana rządu
Nie wiem, nie interesuję się polityką

/tabela/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg zdeklarowanych elektoratów/

5.
2020-01-13
Praca obcokrajowców w Polsce
 
Data wydania: 2020-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5996
Numer publikacji: Nr 5/2020
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Praca
Autorzy: Bożewicz Marta, Głowacki Antoni
Badania: 201924: Aktualne problemy i wydarzenia (354)
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, obcokrajowcy, praca, zatrudnienie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNAJOMOŚĆ CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

W Polsce mieszka coraz więcej obcokrajowców, osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Czasem przyjeżdżają oni, żeby pracować, inni zakładają przedsiębiorstwa. Polki i Polacy wchodzą w związki małżeńskie z obcokrajowcami. Obywateli jakich krajów, Pana(i) zdaniem, przebywa w Polsce obecnie najwięcej?
- Ukrainy
- Białorusi
- Wietnamu
- Chin
- Krajów Unii Europejskiej
- Innych krajów b. Związku Radzieckiego (np. Mołdawii, Gruzji)
- Innych krajów azjatyckich (np. Nepalu, Indii, Bangladeszu)
- Rosji
- Krajów afrykańskich
- Stanów Zjednoczonych
- Innych krajów
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2015, 2019/

Jak często styka się Pan(i) z obcokrajowcami pracującymi w Polsce, np. robiąc zakupy, zamawiając usługi, korzystając z opieki zdrowotnej, korzystając z przewozu osób?
- codziennie
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 2-3 razy w miesiącu
- raz w miesiącu
- raz na 2-3 miesiące
- rzadziej
- wcale
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś cudzoziemca mieszkającego w Polsce?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań 1999 - 2019/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE NA TEMAT PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

Jak Pan(i) sądzi, czy cudzoziemcom powinno się pozwolić na podjęcie pracy w Polsce?
- Tak, powinno się im pozwolić na podjęcie każdej pracy
- Tak, ale jedynie niektórych rodzajów prac
- W ogóle nie powinno się im pozwalać pracować w Polsce
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z płatnej pomocy obcokrajowca (np. przy pracach domowych, remontowych, opiece nad dziećmi) lub zatrudniał(a) Pan(i) obcokrajowca, np. na budowie, przy pracach polowych itp.?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2015, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś zatrudniającego obcokrajowca (np. jako pomoc domową, opiekunkę do dzieci, pielęgniarkę, pracownika na budowie lub przy pracach remontowych, polowych itp.)?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) zakładzie pracy zdarzyła się taka sytuacja, że pracodawca chciał zwiększyć zatrudnienie, ale nie mógł znaleźć wykwalifikowanego pracownika lub pracowników gotowych pracować za proponowaną stawkę?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabela aneksowa/

KORZYŚCI Z PRACY OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

W Polsce podejmują pracę obywatele m.in. takich krajów nienależących do Unii Europejskiej, jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Nepal, Indie. Czy, Pana zdaniem, praca obywateli tych krajów w Polsce jest korzystna czy też niekorzystna:
- dla Pana(i) osobiście
- dla polskiej gospodarki
- dla ogółu pracujących
- dla osób i firm zatrudniających tych pracowników
* korzystna
* niekorzystna
* trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2016, 2019/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2020-01-10
Nastroje społeczne w 2019 roku - wskaźniki syntetyczne
 
Data wydania: 2020-01-10

Sygnatura: 5995
Numer publikacji: Nr 4/2020
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
(...)
201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia badanych i ich rodzin w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2019 roku
* Oceny
* Prognozy
- Średnia
- Przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2019/

Średnie zostały wyliczone na podstawie pięciopunktowych skal
oceny: od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)
prognozy: od -2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)

3.
2020-01-08
Prognozy na rok 2020
 
Data wydania: 2020-01-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5994
Numer publikacji: Nr 3/2020
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: ocena roku, prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DLA SIEBIE I RODZINY

Jaki będzie 2020 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele wg oceny roku 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA ZAKŁADU PRACY

Jaki będzie 2019 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiadali aktywni zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA POLSKI

Jaki będzie 2020 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Dużo gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

DLA ŚWIATA

Jaki będzie 2020 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż 2019 rok
- Lepszy niż 2019 rok
- Nieco lepszy niż 2019 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2019 rok
- Gorszy niż 2019 rok
- Dużo gorszy niż 2019 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2020/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2020/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Tabela - przewidywania związane z powyższymi sferami: wskazania dotyczące lat 1991 - 2020

2.
2020-01-07
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2020-01-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 5993
Numer publikacji: Nr 2/2020
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2019/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2019/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2019/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2019/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2019 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2019/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

1.
2020-01-02
Polityk roku 2019 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2020-01-02

Sygnatura: 5992
Numer publikacji: Nr 1/2020
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Politycy, Osobistości życia międzynarodowego
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201927: Aktualne problemy i wydarzenia (355)
Słowa kluczowe: polityk roku, Duda Andrzej, Trump Donald, politycy zagraniczni
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i)
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Robert Biedroń
- Małgorzata Kidawa-Błońska
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adrian Zandberg
- Paweł Kukiz
- Borys Budka
- Aleksander Kwaśniewski
- Inni politycy (45 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2019/

POLITYK ROKU 2019 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem,
miano polityka roku 2019?
- Donald Trump
- Donald Tusk
- Angela Merkel
- Victor Orbán
- Andrzej Duda
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2019/