UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2022

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
15.
2022-01-28
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
 
Data wydania: 2022-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6340
Numer publikacji: Nr 15/2022
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań X 2001 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
14.
2022-01-27
Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
 
Data wydania: 2022-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6339
Numer publikacji: Nr 14/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, tarcza antyinflacyjna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE WZROSTU CEN I OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENY I PERSPEKTYWY WZROSTU DOCHODÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- trochę zmalały
- zdecydowanie zmalały
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- trochę zmaleją
- zdecydowanie zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - zależność między spodziewaną sytuacją a obecną sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego

JAK SILNIE ODCZUWANY JEST WZROST CEN?

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela wg. dochodów na jedną osobę/ oraz/ oraz/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE PRZYCZYNY WZROSTU CEN

Czy, Pana(i) zdaniem, obecny wzrost cen w Polsce jest przede wszystkim efektem:
- polityki polskich władz
- czynników niezależnych od działania polskich władz
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela wg. stacji telewizyjnych będących głównym źródłem informacji/ oraz/ tabela aneksowa/

OPINIE O RZĄDOWEJ TARCZY ANTYINFLACYJNEJ

Rządowa „tarcza antyinflacyjna” zakłada czasowe obniżki podatków na paliwa silnikowe, gaz, energię elektryczną i cieplną, a także dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Czy działania rządu przyczynią się do łagodzenia wzrostu cen?
- Tak, w dużym stopniu
- Tak, ale w niewielkim stopniu
- Nie, nie będą miały znaczenia
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - zależność między opinią na temat rządowej „tarczy inflacyjnej” a oceną stopnia odczuwania wzrostu cen w gospodarstwach domowych

Które działania – już wprowadzone bądź planowane – mające na celu łagodzenie wzrostu cen i jego skutków są, z punktu widzenia Pana(i) gospodarstwa domowego, najpotrzebniejsze?
- Zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej
- Zniesienie VAT-u na żywność
- Zmniejszenie opodatkowania benzyny i innych paliw silnikowych (oleju napędowego, gazu LPG)
- Zmniejszenie opodatkowania gazu i ciepła systemowego (ogrzewania z kaloryferów)
- Dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
- Trudno powiedzieć
- Żadne
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
13.
2022-01-26
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6338
Numer publikacji: Nr 13/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2021, I 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
12.
2022-01-25
Koronawirus - obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
 
Data wydania: 2022-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6337
Numer publikacji: Nr 12/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, profilaktyka, niezaszczepieni, szczepienia dzieci, polityka rządu, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: odpowiedzi zrekodowane/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Czy zaszczepił(a) Pan(i) swoje dziecko/dzieci w wieku 5–11 lat przeciw COVID-19?
- Tak, zaszczepiłe(a)m przynjamniej jedno dziecko w tym wieku
- Planuję to jeszcze zrobić
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy zaszczepił(a) Pan(i) swoje dziecko/dzieci w wieku 12–17 lat przeciw COVID-19?
- Tak, zaszczepiłe(a)m przynjamniej jedno dziecko w tym wieku
- Planuję to jeszcze zrobić
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

CZY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?
Czy, Pana(i) zdaniem, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe czy też nie?
- Tak, dla wszystkich
- Tak, dla wybranych grup
- Nie, nie powinny być obowiązkowe dla nikogo
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VIII 2021, I 2022/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień przeciw COVID-19/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych uważających, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wybranych grup]
Dla jakich grup szczepienia przeciw COVID-19 powinny być, Pana(i) zdaniem, obowiązkowe?
- Dla pracowników systemu ochrony zdrowia
- Dla nauczycieli
- Dla pracowników domów pomocy społecznej
- Dla służb mundurowych
- Dla pracowników handlu
- Dla pracowników usług
- Dla innych grup
/wykres/

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XII2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a deklarowany stosunek do szczepień

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - I 2022/ oraz tabela wg oceny obowiązujących ograniczeń i restrykcji/ oraz/tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
11.
2022-01-21
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6336
Numer publikacji: Nr 11/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/


OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
10.
2022-01-21
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6335
Numer publikacji: Nr 10/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
9.
2022-01-20
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6334
Numer publikacji: Nr 9/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
8.
2022-01-18
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2022-01-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6333
Numer publikacji: Nr 8/2022
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Maria Staszyńska
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2020/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2020/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2020/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2021/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2021 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2021/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
7.
2022-01-17
Samopoczucie Polaków w roku 2021
 
Data wydania: 2022-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6332
Numer publikacji: Nr 7/2022
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2021/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2021/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2021/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2021 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- bezradności
- zniechęcenia, znużenia
/tabela - deklaracje osób w wieku 18-24 lata w latach 2000 - 2020/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2021/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2021/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
6.
2022-01-14
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6331
Numer publikacji: Nr 6/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 29 XI-12 XII 2021, 3-13 I 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2021 - I 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
5.
2022-01-13
Lokalna parafia - jej postrzeganie i funkcje
 
Data wydania: 2022-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6330
Numer publikacji: Nr 5/2022
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Kościół
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: parafia, działalność duszpasterska, religia, wiara
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZWIĄZKI Z LOKALNĄ PARAFIĄ

W jakim kościele, w jakiej parafii zazwyczaj uczestniczy Pan(i) w praktykach religijnych?
- W kościele parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi
- W kościele innej parafii, wybranej przez Pana(ią) lub rodzinę
- W różnych kościołach, parafiach
- Nie uczestniczy Pan(i) w praktykach religijnych lub bierze w nich udział bardzo rzadko, jedynie z okazji ślubu, chrztu, pogrzebu itp.
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/tabela wg badań II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) członkiem parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi, czuje się Pan(i) z nią związany(a)?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań XII 1994, II 1999, II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących, że nie czują się związani z lokalną parafią]
Czy mógłby (mogłaby) Pan(i) powiedzieć, dlaczego nie czuje się Pan(i) związany(a) z parafią działającą w Pana(i) osiedlu lub wsi? Czy dlatego, że:
- jest Pan(i) wierzący(a), ale niepraktykujący(a)
- jest Pan(i) niewierzący(a)
- nie podoba się Panu(i) proboszcz lub inni księża w tej parafii
- bardziej jest Pan(i) związany(a) z inną parafią
- w tej parafii nic się nie dzieje
- w tej parafii wymaga się od parafian zbyt dużych datków, ofiar pieniężnych
- w tej parafii źle układa się współpraca między księżmi i parafianami

- w tej parafii świeccy nie mają wpływu na sprawy parafii, nie są dopuszczani do decyzji
- jest Pan(i) innego wyznania
- są inne powody
-trudno powiedzieć
/tabela/

FUNKCJE PARAFII

[Odpowiedzi osób, które nie zaznaczyły odpowiedzi „Nie dotyczy – nie mam żadnej styczności z parafią i nie posiadam żadnej wiedzy na temat jej działalności”]
Z podanej listy proszę wybrać wszystkie aktywności organizowane przez parafię działającą na Pana(i) osiedlu/wsi, o jakich Pan(i) wie?
- Organizuje się porady medyczne
- Organizuje się kursy zawodowe, językowe, komputerowe, korepetycje
- Organizuje się jakieś inne przedsięwzięcia
- Istnieje kawiarenka parafialna
- Działa wypożyczalnia książek
- Organizuje się pomoc dla bezrobotnych
- Istnieje klub emerytów i rencistów
- Organizuje się opiekę nad chorymi, hospicjum
- Organizuje się imprezy sportowe, turystyczne
- Organizuje się opiekę nad dziećmi
- Organizuje się opiekę nad ludźmi starymi
i niepełnosprawnymi
- Organizuje się porady dla rodzin
- Organizuje się imprezy kulturalne, np. koncerty, wystawy, teatr, chór
- Organizuje się różne zajęcia dla młodzieży, jak kluby, harcerstwo itp.
- Wydawana jest gazetka parafialna
- Organizuje się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu za granicą
- Organizuje się pomoc dla najuboższych
- Funkcjonuje strona internetowa parafii
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu w kraju
/wykres/

[Odpowiedzi osób, które nie zaznaczyły odpowiedzi „Nie dotyczy – ani ja, ani żaden z domowników nie korzystał nigdy z żadnych organizowanych w parafii aktywności"]
Z podanej listy proszę wybrać wszystkie aktywności organizowane przez parafię działającą na Pana(i) osiedlu/wsi, z których Pan(i) korzystał(a) lub korzystały mieszkające z Panem(ią) osoby:
- Organizuje się porady medyczne
- Organizuje się kursy zawodowe, językowe, komputerowe, korepetycje
- Organizuje się jakieś inne przedsięwzięcia
- Istnieje kawiarenka parafialna
- Działa wypożyczalnia książek
- Organizuje się pomoc dla bezrobotnych
- Istnieje klub emerytów i rencistów
- Organizuje się opiekę nad chorymi, hospicjum
- Organizuje się imprezy sportowe, turystyczne
- Organizuje się opiekę nad dziećmi
- Organizuje się opiekę nad ludźmi starymi
i niepełnosprawnymi
- Organizuje się porady dla rodzin
- Organizuje się imprezy kulturalne, np. koncerty, wystawy, teatr, chór
- Organizuje się różne zajęcia dla młodzieży, jak kluby, harcerstwo itp.
- Wydawana jest gazetka parafialna
- Organizuje się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu za granicą
- Organizuje się pomoc dla najuboższych
- Funkcjonuje strona internetowa parafii
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu w kraju
/wykres/

Odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie o korzystanie (osobiste lub kogoś domowników) z przynajmniej jednego przedsięwzięcia organizowanego w lokalnej parafii a udział w praktykach religijnych /tabela/

[Odsetki osób, które wiedziały o istnieniu strony internetowej swojej parafii]
Czy Pan(i) lub ktoś z Pana(i) domowników korzysta ze strony internetowej parafii?
- Tak, bardzo często
- Tak, dość często
- Tak, ale rzadko
- Tak, ale bardzo rzadko
- Nie, choć mam(y) dostęp do internetu
- Nie, bo nie mam(y) dostępu do internetu
- Trudno powiedzieć
/wykres/

[Odpowiedzi osób, które nie deklarowały braku styczności z lokalną parafią i braku wiedzy na temat jej działalności]
Czy w Pana(i) parafii działa(ją):
- Wspólnoty religijne, np. Żywy Różaniec, Rodziny Nazaretańskie, Oaza
- Parafialna Rada Duszpasterska
- Parafialny Zespół Charytatywny
- Parafialna Poradnia Rodzinna
- Koło Przyjaciół Radia Maryja
- Parafialne Koło Akcji Katolickiej
- Parafialna Rada Ekonomiczna
/wykres/


Czy Pan(i) należy do jakiejś wspólnoty religijnej, jak Żywy Różaniec, Rodziny Nazaretańskie, Oaza itp.?
* w parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi
* w innej parafii
/wykres: odpowiedzi twierdzące/ oraz/ tabela aneksowa/

DZIAŁANIA NA RZECZ PARAFII

Czy zdarza się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz kościoła i parafian w parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi?
- Tak, często
- Tak, czasami
- Tak, ale bardzo rzadko
- Nie, nigdy tego nie robię
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/
Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć, ile mniej więcej pieniędzy przeznacza Pan(i) miesięcznie na datki, ofiary składane na tacę?
- Konkretna kwota
- Różnie bywa
- Nic nie przeznacza
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Odpowiedzi ankietowanych, którzy podali wysokość kwoty przeznaczonej na tacę.
Deklaracje osób przeznaczających miesięcznie na ofiarę składaną na tacę:
- 1–2 zł
- 3–4 zł
- 5 zł
- 6–9 zł
- 10 zł
- 11–20 zł
- 21–30 zł
- 31–40 zł
- 41–50 zł
- powyżej 50 zł
- Średnia kwota
/tabela wg badań 2008, 2011, 2014, 2021/ oraz /tabela aneksowa dla średniej kwoty/

KOMUNIKACJA Z PARAFIANAMI

[Odpowiedzi osób, które nie deklarowały braku styczności z lokalną parafią
i braku wiedzy na temat jej działalności]
Czy parafianie w parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi są oficjalnie informowani o:
- Wydatkach parafii
- Dochodach parafii
* Tak
* Nie
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg badań: VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/

Czy w parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi zdarza się, że księża podczas kazań ujawniają swoje sympatie partyjne lub sugerują, które ugrupowanie polityczne należy popierać lub na kogo głosować w wyborach?
- Nie, nigdy
- Tak, ale tylko sporadycznie
- Tak, dość często
- Tak, bardzo często
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg badań: X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz/ tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy ma Pan(i) wpływ na sprawy parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi?
- Zdecydowanie nie
- Raczej nie
- Raczej tak
- Zdecydowanie tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz/ tabela aneksowa/

[Pytanie zadawane respondentom, którzy stwierdzili, że nie mają poczucia wpływu na sprawy swojej lokalnej parafii]
Czy chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na sprawy parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi?
- Zdecydowanie nie
- Raczej nie
- Raczej tak
- Zdecydowanie tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz/ tabela aneksowa/

Deklaracje respondentów dotyczące poczucia wpływu na sprawy lokalnej parafii
- Nie mam wpływu i nie chciał(a)bym mieć
- Nie mam wpływu i nie wiem, czy chciał(a)bym mieć
- Nie ma wpływu, ale chciał(a)by mieć
- Nie wiem, czy mam wpływ
- Mam wpływ
/wykres wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
4.
2022-01-11
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2022-01-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6329
Numer publikacji: Nr 4/2022
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
(...)
202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/
POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

 
3.
2022-01-10
Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
 
Data wydania: 2022-01-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6328
Numer publikacji: Nr 3/2022
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Kościół
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: Kościół, religia, ksiądz, krzyż, stosunki państwo - Kościół, Sejm, TVP
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAS RAZI, A CO NIE RAZI

Wiele się w Polsce mówi na temat miejsca religii w życiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy rażą Pana(ią) czy też nie rażą następujące sytuacje:
- krzyże w budynkach publicznych, np. w urzędach, szkołach /tabela aneksowa/
- lekcje religii w szkołach /tabela aneksowa/
- religijny charakter przysięgi wojskowej /tabela aneksowa/
- księża występujący w publicznej TVP /tabela aneksowa/
- wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe /tabela aneksowa/
- zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm /tabela aneksowa/
- księża mówiący ludziom, jak głosować w wyborach /tabela aneksowa/
- święcenie przez księży miejsc i budynków użyteczności publicznej /tabela aneksowa/
- udział księży/biskupów w obrzędach i uroczystościach państwowych /tabela aneksowa/
/wykresy wg badań 2013, 2015, 2021 i odpowiedzi: rażą, nie rażą, trudno powiedzieć/

ZMIANA NASTAWIENIA WOBEC OBECNOŚCI RELIGII I KOŚCIOŁA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Wiele się w Polsce mówi na temat miejsca religii w życiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy rażą Pana(ią) czy też nie rażą następujące sytuacje:
- krzyże w budynkach publicznych, np. w urzędach, szkołach
- lekcje religii w szkołach
- religijny charakter przysięgi wojskowej
- księża występujący w publicznej TVP
- wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe
- zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm
- księża mówiący ludziom, jak głosować w wyborach
- święcenie przez księży miejsc i budynków użyteczności publicznej
- udział księży/biskupów w obrzędach i uroczystościach państwowych
/tabela odpowiedzi "nie rażą" według terminów badań 1995, 1997, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2021/ oraz/ średnie wartości dwóch indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym/

Średnie wartości obu indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym (pierwszy przyjmuje wartości od 0 do 6, drugi – od 0 do 9) - tabela wg oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego

UWARUNKOWANIA UOGÓLNIONEGO NASTAWIENIA WOBEC OBECNOŚCI RELIGII I KOŚCIOŁA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Średnie wartości obu indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym (pierwszy przyjmuje wartości od 0 do 6, drugi – od 0 do 9) - tabela wg cech społeczno-demograficznych

Praktyki religijne a wartość pierwszego indeksu aprobaty (liczba sytuacji, które nie rażą) - tabela

Tabele aneksowe

 
2.
2022-01-04
Polityk roku 2021 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2022-01-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6327
Numer publikacji: Nr 2/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Mateusz Morawiecki, Angela Merkel, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Donald Tusk
- Szymon Hołownia
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Krzysztof Bosak
- Grzegorz Braun
- Tomasz Grodzki
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Niedzielski
- Inni politycy (36 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2021/

POLITYK ROKU 2020 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]

- Angela Merkel
- Donald Trump
- Joe Biden
- Victor Orbán
- Ursula von der Leyen
- Władimir Putin
- Andrzej Duda
- Papież Franciszek
- Emmanuel Macron
- Boris Johnson
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2021/

 
1.
2022-01-03
Źródła zasad moralnych
 
Data wydania: 2022-01-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6326
Numer publikacji: Nr 1/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Etyka; wartości moralne
Autorzy: Rafał Boguszewski
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: religijność, moralność, Kościół rzymskokatolicki, praktyki religijne, deklaracje wiary religijnej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ STAŁYMI ZASADAMI MORALNYMI?

Ludzie różnią się między sobą w poglądach na to, jak dalece ich postępowanie powinno być podporządkowane pewnym ogólnym zasadom moralnym.
Który z podanych poglądów zbliżony jest do Pana(i) zdania na ten temat?
- Należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować
- Należy mieć wyraźne zasady moralne, ale w pewnych sytuacjach można od nich odstąpić, byleby to były sytuacje wyjątkowe
- Należy mieć pewne zasady moralne, ale nie ma w tym nic złego, kiedy się od nich odstępuje w związku z wymaganiami różnych sytuacji życiowych
- Nie należy wiązać swojego postępowania określonymi z góry zasadami moralnymi, ale powinno się w zależności od sytuacji znajdować właściwe sposoby postępowania i zachowania
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2005, 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela aneksowa/

ŹRÓDŁA ZASAD MORALNYCH

Które ze stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii?
- To, czym jest dobro i zło, powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą każdego człowieka
- O tym, czym jest dobro i zło, powinno decydować przede wszystkim społeczeństwo
- O tym, czym jest dobro i zło, powinny decydować przede wszystkim prawa Boże
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2005, 2009, 2013, 2016, 2021 / oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

MORALNOŚĆ A RELIGIJNOŚĆ

Na temat wzajemnego stosunku między religią i moralnością można spotkać wiele różnych poglądów.
Który z przytoczonych jest najbliższy Pana(i) poglądom?
- Tylko religia może uzasadniać słuszne nakazy moralne
- Dla mnie religia uzasadnia moje reguły moralne, ale sądzę, że można je sobie uzasadniać i bez niej
- Nie czuję potrzeby uzasadniania moralności przez religię, wystarczy mi własne sumienie
- Nie interesuję się tą sprawą
/wykresy wg badań 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela wg deklaracji wiary i udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ZASAD MORALNYCH KATOLICYZMU

Jaki jest Pana(i) stosunek do zasad moralnych religii katolickiej? Proszę wskazać tę odpowiedź, która najbliższa jest Pana(i) poglądom.
- Zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą moralnością
- Wszystkie zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je uzupełniać jakimiś innymi zasadami
- Większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkim się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na pewno nie wystarczają człowiekowi
- Moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady moralne katolicyzmu uważam za słuszne
- Zasady moralne katolicyzmu są mi całkowicie obce
/wykresy wg badań 2006, 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela wg deklaracji wiary, udziału w praktykach religijnych i wyznania religijnego/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze