UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2022

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
151.
2022-12-05
Polacy o rozwoju energetyki jądrowej
 
Data wydania: 2022-12-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6476
Numer publikacji: Nr 151/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: energetyka jądrowa, elektrownia jądrowa, energia jądrowa, bezpieczeństwo energetyczne, źródła energii, energetyka
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWYCH

Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 1987, XI 1989, VI 2006, VII 2008, II 2009, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, I 2016, III 2018, V 2021, XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy przeciw tej decyzji?
- Opowiedział(a)bym się za budową
- Sprzeciwił(a)bym się budowie
- Nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie
/wykres wg terminów badań VI 2006, VII 2008, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, V 2021, XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do energetyki jądrowej. Badani:
- opowiadający się zarówno za budową elektrowni w kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania
- opowiadający się za budową elektrowni w kraju, ale przeciwni jej budowie w okolicy swojego miejsca zamieszkania
- opowiadający się za budową elektrowni w kraju i mający niejednoznaczny stosunek do jej budowy w okolicy miejsca zamieszkania
- przeciwni budowie elektrowni w kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania
- mający niejednoznaczny stosunek do budowy elektrowni w kraju i przeciwni jej budowie w okolicy miejsca zamieszkania
- mający niejednoznaczny stosunek zarówno do budowy elektrowni w kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania
/wykres/

Czy zgadza się Pan(i), czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce jest konieczny, jeśli chcemy odchodzić od energetyki opartej na węglu?
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, XI 2022/ oraz /tabela wg stosunku do budowy elektrowni jądrowych w Polsce/ oraz /tabela aneksowa: zgadzam się, nie zgadzam się, trudno powiedzieć/

OBAWY DOTYCZĄCE BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWYCH W POLSCE

Czy ma Pan(i) jakieś obawy związane z funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do budowy elektrowni jądrowych w Polsce/ oraz /tabela wg stosunku do powstania elektrowni jądrowej w okolicy miejsca zamieszkania / oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że mają jakieś obawy związane z funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce] Czego dokładnie się Pan(i) obawia?
- Ogólnie – elektrownie jądrowe stwarzają zagrożenie, są niebezpiecznie
- Obawy przed awarią, wybuchem
*Możliwa awaria i jej skutki, uszkodzenie, wypadek, wybuch w elektrowni, radioaktywny wyciek – ogólnie
*Wojna, bombardowanie, atak terrorystyczny jako przyczyna awarii
*Odwołania do Czarnobyla
*Kataklizm, np. uderzenie pioruna jako przyczyna awarii
- Obawy dotyczące technologii budowy i użytkowania elektrowni
*Obawy dotyczące technologii budowy, jakości wykonania inwestycji, wyboru wykonawcy, realizacji po kosztach
*Obawy dotyczące nadzorowania pracy elektrowni, obsługi, sposobu konserwacji, brak doświadczenia w tej dziedzinie
*Problem ze składowaniem i utylizacją odpadów, transport odpadów
*Inne obawy dotyczące funkcjonowania elektrowni: brak paliwa jądrowego, problem z wygaszaniem elektrowni w przyszłości, brak efektywności
- Obawy dotyczące skutków działania elektrowni
*Niebezpieczeństwo dla środowiska związane z funkcjonowaniem elektrowni, zanieczyszczenie środowiska, promieniowanie
*Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
- Zastrzeżenia do decyzji i działań polityków
*Brak zaufania do rządzących, upolitycznienie inwestycji i jego negatywne skutki
*Obawy, że budowa nie zostanie ukończona lub będzie opóźniona
*Zastrzeżenia dotyczące lokalizacji elektrowni
- Inne konkretne obawy
*Większe opłaty za energię elektryczną
*Wysoki koszt budowy i użytkowania
*Inne konkretne kwestie, np. utrata miejsc pracy w górnictwie
- Ogólniki, np. wszystko jest straszne
- Za mało o tym wiem, za mało jest informacji na ten temat
- Trudno powiedzieć

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
150.
2022-12-02
Nastroje na rynku pracy w listopadzie
 
Data wydania: 2022-12-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6475
Numer publikacji: Nr 150/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2021 - XI 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - XI 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2021 - XI 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – XI 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2021 - XI 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - XI 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2021 - XI 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
149.
2022-11-30
Stosunek do rządu w listopadzie
 
Data wydania: 2022-11-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6474
Numer publikacji: Nr 149/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 - Xi 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
148.
2022-11-30
Nastroje społeczne w listopadzie
 
Data wydania: 2022-11-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6473
Numer publikacji: Nr 148/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań X 2021 – XI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
147.
2022-11-28
Zaufanie do polityków w listopadzie
 
Data wydania: 2022-11-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6472
Numer publikacji: Nr 147/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Elżbieta Witek
- Donald Tusk
- Piotr Gliński
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Zbigniew Rau
- Krzysztof Bosak
- Henryk Kowalczyk
- Anna Moskwa
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w listopadzie 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
146.
2022-11-25
Polska piłka nożna i mundial w Katarze
 
Data wydania: 2022-11-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6471
Numer publikacji: Nr 146/2022
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Sport
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: mundial, piłka nożna, PZPN - Polski Związek Piłki Nożnej, impreza sportowa, mistrzostwa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE PIŁKĄ NOŻNĄ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) piłką nożną?
- Bardzo się interesuję
- Trochę się interesuję
- Raczej się nie interesuję
- W ogóle się nie interesuję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2008, III 2011, VII 2011, IV 2012, V 2012, VII 2012, XI 2012, VI 2013, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2021, XI 2022/ oraz /wykres: interesuję się, nie interesuję się wg badań V 2008 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) piłką nożną?
- Interesuję się piłką nożną
- Nie interesuję się piłką nożną
/wykresy: odpowiedzi mężczyzn i kobiet wg badań V 2012, VII 2012, XI 2012, VI 2013, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2021, XI 2022/

ZAINTERESOWANIE TRANSMISJAMI MECZÓW MUNDIALOWYCH

Czy będzie Pan(i) oglądał(a) telewizyjne transmisje meczów z piłkarskich Mistrzostw Świata?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań V 2002, VI 2006, VI 2014, VI 2018, XI 2022/

Czy będzie Pan(i) oglądał(a) telewizyjne transmisje meczów z – rozgrywanych w Katarze – piłkarskich Mistrzostw Świata 2022?
- Tak, będę się starał(a) oglądać wszystkie mecze polskiej drużyny
- Tak, w miarę możliwości będę się starał(a) oglądać wszystkie transmitowane mecze
- Tak, będę oglądał(a) tylko te mecze, na które będę miał(a) czas
- Nie, nie będę oglądał(a) telewizyjnych transmisji meczów
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania piłką nożną/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SZANS POLAKÓW NA MUNDIALU W KATARZE

Jaki, Pana(i) zdaniem, wynik osiągnie polska reprezentacja na piłkarskich Mistrzostwach Świata 2022?
- Zostanie mistrzem świata
- Zostanie wicemistrzem świata
- Odpadnie w półfinale i zagra o trzecie miejsce
- Odpadnie w ćwierćfinale – będzie jedną z 8 najlepszych drużyn
- Odpadnie w 1/8 finału – będzie jedną z 16 najlepszych drużyn
- Zakończy występy po pierwszej fazie rozgrywek – nie wyjdzie z grupy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań VI 2018, XI 2022/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania piłką nożną oraz /tabela aneksowa/

KTO ZOSTANIE MISTRZEM ŚWIATA

[Odpowiedzi na pytanie otwarte] Jak Pan(i) przewiduje, która drużyna zostanie zwycięzcą tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata?
- Hiszpania
- Francja
- Brazylia
- Argentyna
- Niemcy
- Anglia
- Polska
- Portugalia
- Belgia
- Chorwacja
- Holandia (Niderlandy)
- Meksyk
- Arabia Saudyjska
- Urugwaj
- Katar
- Kamerun
- Japonia
- Australia
- Ekwador
- Ghana
- Szwajcaria
- Kostaryka
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania piłką nożną/

OCENA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć/
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań VI 2012, XI 2012, VI 2013, VI 2016, VI 2018, XI 2022/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania piłką nożną/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany oceny działalności PZPN w zależności od zainteresowania piłką nożną - wykresy wg badań XI 2012, VI 2013, VI 2016, VI 2018, XI 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
145.
2022-11-24
Koalicyjne dylematy opozycji
 
Data wydania: 2022-11-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6470
Numer publikacji: Nr 145/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: opozycja, opozycja parlamentarna, partie opozycyjne, koalicja, sympatie polityczne, liderzy partyjni, polityk
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DO WYBORÓW RAZEM CZY OSOBNO?

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłorocznych wyborach do Sejmu partie i ugrupowania opozycyjne powinny:
- utworzyć jeden wspólny blok, skupiający większość ugrupowań i sił opozycji
- startować w dwóch blokach
- startować w trzech lub więcej blokach
- każde powinno startować osobno
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/ tabela wg sympatii politycznych/ oraz/ tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych/ oraz/ tabela aneksowa/

JEŚLI W KOALICJI, TO Z KIM? POŻĄDANE KOALICJE WYBORCZE W OCZACH POSZCZEGÓLNYCH ELEKTORATÓW

Czy Pan(i) osobiście wolał(a)by, aby ugrupowanie, które Pan(i) popiera, w przyszłorocznych wyborach do Sejmu:
- startowało samodzielnie
- weszło w skład szerszej koalicji, stworzyło koalicję z innymi partiami / ugrupowaniami
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/tabela wg zwolenników głównych ugrupowań politycznych/

Które ugrupowania z tej listy widział(a)by Pan(i) w koalicji z popieraną przez Pana(ią) partią?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Kukiz ‘15
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Nie ma takiej partii/ugrupowania
/tabela wg odpowiedzi badanych opowiadających się za udziałem ich partii w szerszej koalicji w elektoratach głównych ugrupowań/

OPOZYCJA BEZ LIDERA?

Czy, Pana(i) zdaniem, jest w Polsce jeden polityk, którego można by uznać
za lidera opozycji? Jeśli tak, to kto nim jest?
- Nie, nie ma takiego polityka
- Donald Tusk
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Inne nazwisko
- Trudno powiedzieć, nie wiem
- Odmowa odpowiedz/wykres/ oraz/ tabela wg sympatii politycznych/ oraz/ tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
144.
2022-11-22
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w listopadzie
 
Data wydania: 2022-11-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6469
Numer publikacji: Nr 144/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, parlament
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2021 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
143.
2022-11-18
Preferencje partyjne w listopadzie
 
Data wydania: 2022-11-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6468
Numer publikacji: Nr 143/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - XI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań III 2022 - XI 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 3 – 13 X 2022, 7 – 17 XI 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
142.
2022-11-18
Pozycja opozycji
 
Data wydania: 2022-11-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6467
Numer publikacji: Nr 142/2022
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Krzysztof Pankowski, Agnieszka Cybulska
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: opozycja, opozycja parlamentarna, partie opozycyjne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROLA OPOZYCJI – WYOBRAŻENIA POLAKÓW

Czy obecnie w Polsce:
- powinna istnieć opozycja, która krytykuje, wytyka błędy, niekiedy utrudniając sprawne sprawowanie władzy
- lepiej by było, gdyby partie opozycyjne wspierały rząd w sprawnym sprawowaniu władzy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, opozycja w Polsce:
- krytykuje i podkreśla niedociągnięcia władzy, by utrudnić rządzenie i zdyskredytować władzę w oczach społeczeństwa
- robi, co do niej należy, wytykając rządzącym błędy i nieprawidłowości w rządzeniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZWOLENNICY RZĄDZĄCYCH VERSUS SYMPATYCY OPOZYCJI

Mówi się, że w polskim społeczeństwie istnieje wyraźny podział na tych, którzy sprzyjają obozowi rządzącemu, i tych, którzy sympatyzują z opozycją. Czy Pan(i) zaliczył(a)by siebie raczej do sympatyków obozu rządzącego czy też raczej do sympatyków opozycji?
- Do sympatyków opozycji
- Do sympatyków obozu rządzącego
- Nie sympatyzuję ani z rządzącymi, ani z opozycją
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań V 2017, X 2017, I 2022, III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela wg poglądów politycznych (lewica, centrum, prawica, trudno powiedzieć) oraz /tabela wg postulowanej roli opozycji w Polsce/ oraz /tabela wg obecnej roli opozycji w Polsce/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI OPOZYCJI PARLAMENTARNEJ

Jak Pana(i) ocenia działalność opozycji parlamentarnej?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poparcia obozu rządzącego, opozycji lub żadnej z grup/ oraz /tabela aneksowa/

ILE JEST OPOZYCJI W OPOZYCJI – OCENY POSZCZEGÓLNYCH PARTII POLITYCZNYCH

Średnie na 7-punktowej skali, na której 1 oznacza pełne poparcie dla rządu, a 7 – całkowitą opozycyjność:
- Koalicja Obywatelska
- Lewica
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- PSL-Koalicja Polska
- Konfederacja WiN
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz’15
/tabela: średnia, odchylenie standardowe/

Oceny badanych według siedmiostopniowej skali, na której 1 oznacza pełne poparcie dla rządu, a 7 – całkowitą opozycyjność:
- Bliższe rządu (1-3)
- Ani prorządowe, ani opozycyjne (4)
- Bliższe opozycji (5-7)
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Tabela - oceny badanych według siedmiostopniowej skali, na której 1 oznacza pełne poparcie dla rządu, a 7 – całkowitą opozycyjność a średnie ocen w elektoratach głównych ugrupowań

Tabela - oceny badanych według siedmiostopniowej skali, na której 1 oznacza pełne poparcie dla rządu, a 7 – całkowitą opozycyjność a poparcie obozu rządzącego, opozycji lub żadnej z grup

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
141.
2022-11-09
Polacy wobec epidemii koronawirusa
 
Data wydania: 2022-11-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6466
Numer publikacji: Nr 141/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, polityka rządu, szczepienia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

Tabela – obawy przed zarażeniem się koronawirusem a zaszczepienie

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Czy szczepił(a) się Pan(i) przeciwko COVID-19?
- Tak, 1–2 dawkami
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i jedną dawką przypominającą
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i dwiema dawkami przypominającymi
- Nie, nie szczepiłe(a)m się
/wykres wg terminów badań VIII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się, „doszczepić” przeciwko COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz/ tabela wg liczby przyjętych dawek szczepionki/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU WOBEC KORONAWIRUSA

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - X 2022/ oraz /tabela wg. preferencji politycznych/ oraz/ tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
140.
2022-11-04
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
 
Data wydania: 2022-11-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6465
Numer publikacji: Nr 140/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2021 - X 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - X 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2021 - X 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – X 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2021 - X 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - X 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Przewidywania na najbliższy rok a poczucie możliwości utraty pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań IX 2021 - X 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

139.
2022-11-03
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2022/2023
 
Data wydania: 2022-11-03

Sygnatura: 6464
Numer publikacji: Nr 139/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata, Dzieci
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: dzieci, uczniowie, wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe, szkoła
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDATKI NA SZKOLNE POTRZEBY DZIECI

Ile mniej więcej pieniędzy przeznaczył(a) Pan(i) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na szkolne potrzeby swoich dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja)?
* Ogół rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 /
* Wydatki w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym:
- jedno
- dwoje
- troje i więcej
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/201, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 /

Wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Deklaracje osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Brak wydatków
- Do 300 zł
- 301–500 zł
- 501–800 zł
- 801–1000 zł
- 1001–1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Nieokreślone wydatki
/tabela wg terminów badań 2013 - 2022/

Średnie wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Liczba dzieci w wieku szkolnym na utrzymaniu rodziny:
- Jedno
- Dwoje
- Troje i więcej
- Ogółem
/tabela wg terminów badań 2013 - 2022 oraz wydatki w roku 2022 w odniesieniu do wydatków w roku 2021 - w procentach/


DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

Zasięg zjawiska

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań 1998 - 2022/

Czynniki wpływające na finansowanie dodatkowych zajęć

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
- Tak
- Nie
/tabela wg poziomu wykształcenia rodzica/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/

Popularność różnego rodzaju płatnych zajęć dodatkowych

Płatne zajęcia pozalekcyjne:
Deklaracje rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
- Nauka języków obcych
- Zajęcia sportowe
- Korepetycje, kursy przygotowawcze
- Zajęcia artystyczne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/wykresy wg roku szkolnego od 2013/2014 do 2022/2023 /

[Odpowiedzi twierdzące respondentów mających dzieci w wieku szkolnym]
Na jakie dodatkowo opłacane przez Pana(ią) zajęcia uczęszczają lub będą uczęszczać Pana(i) dzieci w wieku szkolnym? Czy są to:
- nauka języków obcych
- zajęcia sportowe
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- zajęcia artystyczne
- inne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/tabela wg terminów badań 1998 - 2022/

Deklarowana wysokość wydatków na dodatkowe, płatne zajęcia

Średnie miesięczne wydatki rodziców na dodatkowe zajęcia dzieci w wieku szkolnym
- Na wszystkie dzieci korzystające z zajęć
- Na jedno dziecko korzystające z zajęć
/tabela wg terminów badań 2013 - 2022 oraz wydatki w roku 2022 w odniesieniu do wydatków w roku 2021- w procentach/

138.
2022-11-02
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
 
Data wydania: 2022-11-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6463
Numer publikacji: Nr 138/2022
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SUBIEKTYWNE ODCZUWANIE INFLACJI

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów X 2021, I 2022, IV 2022, X 2022/ oraz/ tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela wg. dochodów na jedną osobę/ oraz/ tabela aneksowa/

Proszę wskazać, wzrost cen których produktów i usług jest najbardziej odczuwalny w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żywność
- Benzyna, olej napędowy, gaz i pozostałe paliwa do środków transportu
- Energia elektryczna
- Inne koszty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu, np. wywozu śmieci, gaz, woda, kanalizacja
- Materiały budowlane, wyposażenie mieszkania lub domu, usługi remontowo-budowlane
- Lekarstwa
- Świadczenia medyczne w tym: wizyty lekarskie, stomatologiczne, badania itp.
- Kosmetyki i środki czystości
- Odzież, obuwie
- Usługi transportowe, komunikacja
- Sprzęt elektroniczny
- Usługi telekomunikacyjne, opłaty za telewizję, internet, telefon
- Inne produkty i usługi
/wykres/ oraz tabela aneksowa/

STRATEGIE WALKI Z INFLACJĄ

Czy z powodu wzrastających cen niektórych produktów i usług w ciągu ostatnich miesięcy:
* robiąc codzienne zakupy kupował(a) Pan(i) mniej, szukał(a) Pan(i) tańszych produktów
* rezygnował(a) Pan(i) z większych wydatków, odkładał(a) Pan(i) je na potem
* ograniczał(a) Pan(i) zużycie wody, prądu, gazu
* ograniczał(a) Pan(i) wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę
* wykorzystywał(a) Pan(i) oszczędności na bieżące wydatki
* ograniczył(a) Pan(i) jeżdżenie samochodem
* z obawy przed dalszym wzrostem cen kupował(a) Pan(i) na zapas, przyspieszał(a) Pan(i) planowane zakupy
* wystąpił(a) Pan(i) o podwyżkę, dostał(a) Pan(i) podwyżkę
* zmienił(a) Pan(i) pracę na lepiej płatną, więcej Pan(i) pracuje, aby więcej zarabiać
* inwestował(a) Pan(i) oszczędności, aby nie straciły na wartości
* zadłużył(a) się Pan(i), ma Pan(i) zaległości w opłatach
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów X 2021, IV 2022, X 2022/ oraz/ tabele aneksowe/

POSTRZEGANE PRZYCZYNY WZROSTU CEN

Czy, Pana(i) zdaniem, obecny wzrost cen w Polsce jest przede wszystkim efektem:
-polityki polskich władz
-czynników niezależnych od działania polskich władz
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2022, VII 2022, X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg stacji telewizyjnych będących głównym źródłem informacji/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU

Czy działania rządu przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VII 2022, X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi tak, nie, trudno powiedzieć)/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

137.
2022-10-28
Nastroje społeczne w październiku
 
Data wydania: 2022-10-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6462
Numer publikacji: Nr 137/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

136.
2022-10-27
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
 
Data wydania: 2022-10-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6461
Numer publikacji: Nr 136/2022
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, konflikt zbrojny, broń jąrowa, przewidywania, uchodźcy, zagrożenia , NATO - Sojusz Północnoatlantycki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
-wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
-nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OBAWY PRZED UŻYCIEM BRONI JĄDROWEJ

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec Ukrainy czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres wg. terminów III 2022, X 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec Polski czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres wg. terminów III 2022, X 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec innych krajów NATO czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres wg. terminów III 2022, X 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - X 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, x 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

135.
2022-10-25
Stosunek do rządu w październiku
 
Data wydania: 2022-10-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6460
Numer publikacji: Nr 135/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - X 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 – X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - X 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

134.
2022-10-24
Zaufanie do polityków w październiku
 
Data wydania: 2022-10-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6459
Numer publikacji: Nr 134/2022
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Piotr Gliński
- Zbigniew Rau
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w październiku 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

133.
2022-10-21
Jak przetrwać kryzys energetyczny
 
Data wydania: 2022-10-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6458
Numer publikacji: Nr 133/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Niepokoje Polaków
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: kryzys energetyczny, ogrzewanie, węgiel, energia elektryczna, oszczędzanie energii, oszczędności
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W WĘGIEL

[Odpowiedzi osób wykorzystujących własne piece, kotły węglowe] Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma zapasy węgla na nadchodzący sezon grzewczy?
-Mam(y) wystarczające zapasy węgla na cały sezon grzewczy
-Mam(y) spore zapasy węgla, ale niewystarczające na cały sezon grzewczy
-Mam(y) tylko niewielkie zapasy węgla
-Nie, nie mam(y) żadnych zapasów węgla
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2022, X 2022/

Tabela – posiadanie zapasów węgla a dochody

[Odpowiedzi osób wykorzystujących własne piece, kotły węglowe] Jak Pan(i) przewiduje, czy Pana(i) gospodarstwo domowe będzie miało problemy z zaopatrzeniem w węgiel w tym sezonie grzewczym czy też nie?
-Tak, obawiam się wysokich cen węgla
-Tak, obawiam się, że na rynku zabraknie węgla
-Tak, obawiam się jednego i drugiego
-Nie, nie mam tego rodzaju obaw
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2022, X 2022/

PRZEWIDYWANE PROBLEMY Z OGRZEWANIEM I PLANOWANE OSZCZĘDNOŚCI

Czy obawia się Pan(i), że będzie miał(a) Pan(i) problemy z ogrzaniem domu/mieszkania w tym sezonie grzewczym?
-Bardzo się obawiam
-Trochę się obawiam
-Raczej się nie obawiam
-W ogóle się nie obawiam
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sposobu ogrzewania mieszkania lub domu/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w nadchodzących miesiącach planuje Pan(i) ograniczać:
*zużycie prądu
*korzystanie z ogrzewania
*korzystanie z ciepłej wody
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Plany badanych dotyczące oszczędzania na prądzie, ogrzewaniu i ciepłej wodzie:
-Planujący oszczędzanie na wszystkim (na prądzie, ogrzewaniu i ciepłej wodzie)
-Planujący oszczędzanie na 2 z 3 rzeczy
-Planujący oszczędzanie na 1 z 3 rzeczy
-Nieplanujący oszczędzać na niczym
/wykres/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/

OCENA POLITYKI RZĄDU

Jak Pan(i) ocenia działania rządu mające na celu ograniczenie wzrostu kosztów prądu i ogrzewania?
-Zdecydowanie dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Zdecydowanie źle
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2022, X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – ocena działań rządu dot. kosztów prądu i ogrzewania a potencjalne elektoraty partyjne

Tabela – ocena działań rządu dot. kosztów prądu i ogrzewania a obawy dot. problemów z ogrzaniem domu lub mieszkania

Czy popiera Pan(i) zamrożenie w 2023 r. cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie (w przypadku gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami limit wyniesie 2600 kWh, a dla rodzin wielodzietnych oraz rolników – 3000 kWh)? Po przekroczeniu tego limitu cena energii elektrycznej byłaby wyraźnie wyższa.
-Zdecydowanie popieram to rozwiązanie
-Raczej popieram to rozwiązanie
-Raczej jestem przeciwny(a) temu rozwiązaniu
-Zdecydowanie jestem przeciwny(a) temu rozwiązaniu
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w związku z kryzysem energetycznym popiera Pan(i) opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm, wynikających z podniesienia przez nie swoich marż?
-Zdecydowanie popieram to rozwiązanie
-Popieram to rozwiązanie, ale powinno ono dotyczyć tylko firm energetycznych i paliwowych
-Jestem przeciwny(a) temu rozwiązaniu
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

132.
2022-10-19
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-10-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6457
Numer publikacji: Nr 132/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, parlament
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2021 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

131.
2022-10-17
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2022-10-17

Sygnatura: 6456
Numer publikacji: Nr 131/2022
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2022/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2022/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2022/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2022/

130.
2022-10-14
Preferencje partyjne w październiku
 
Data wydania: 2022-10-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6455
Numer publikacji: Nr 130/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - X 2022/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań II 2022 - X 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 5 – 15 IX 2022, 3 – 13 X 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

129.
2022-10-14
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
 
Data wydania: 2022-10-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6454
Numer publikacji: Nr 129/2022
Liczba stron: 51
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, Straż Graniczna, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, Kościół, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2022
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2022

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2017 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2022/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2022

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ

Oceny działalności Straży Granicznej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2021, III 2022, IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2015 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2020, III 2021, IX 2021, III 2022, IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz / tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ)?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017 - IX 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany ocen działalności Kościoła rzymskokatolickiego – wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 1997
Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
*Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2022/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022
Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2022
Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – IX 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

128.
2022-10-12
Obawy Polaków u progu jesieni
 
Data wydania: 2022-10-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6453
Numer publikacji: Nr 128/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: obawy, nastroje, inflacja, wojna, epidemia, choroba
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Respondentom przedstawiono listę możliwych powodów do niepokoju i poproszono o wskazanie nie więcej niż pięciu – według nich – najważniejszych] Czego się Pan(i) najbardziej obawia w obecnych czasach? Proszę wybrać nie więcej niż pięć powodów do niepokoju.
- Drożyzny
- Wojny
- Choroby
- Pogorszenia sytuacji materialnej
- Wyłączeń prądu
- Spadku temperatury, problemów z ogrzewaniem
- Pandemii, powrotu obostrzeń
- Wyjścia z Unii Europejskiej
- Braku towarów w sklepach, kłopotów z zaopatrzeniem
- Utraty pracy
- Zmian klimatu
- Migrantów
- Braku możliwości zakupu potrzebnych leków
- Protestów społecznych, zamieszek
- Zamknięcia szkół
- Segregacji ludzi
- Czegoś innego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

127.
2022-10-11
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
 
Data wydania: 2022-10-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6452
Numer publikacji: Nr 127/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Alicja Czerniecka
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, polityka rządu, szczepienia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

Tabela – obawy przed zarażeniem się koronawirusem a zaszczepienie

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Czy szczepił(a) się Pan(i) przeciwko COVID-19?
- Tak, 1–2 dawkami
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i jedną dawką przypominającą
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i dwiema dawkami przypominającymi
- Nie, nie szczepiłe(a)m się
/wykres wg terminów badań VIII 2022, IX 2022/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się, „doszczepić” przeciwko COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2022, IX 2022/ oraz/ tabela wg liczby przyjętych dawek szczepionki/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU WOBEC KORONAWIRUSA

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - IX 2022/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

126.
2022-10-10
Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
 
Data wydania: 2022-10-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6451
Numer publikacji: Nr 126/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, Niemcy, reparacje wojenne, odszkodowania, stosunki międzynarodowe, Europa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA ROSZCZEŃ REPARACYJNYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań X 2017, VIII 2019, X 2021, IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, uzyskanie przez Polskę odszkodowań od Niemiec jest możliwe czy nie?
- Tak, w takiej wysokości, jakiej domaga się polski rząd
- Tak, ale w mniejszej wysokości
- Nie, w ogóle nie jest to możliwe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wykształcenia/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – ocena możliwości otrzymania reparacji a stosunek do ubiegania się o nie

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Jak Pan(i) ocenia obecne stosunki polsko-niemieckie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1987, X 1988, II 1991, II 1991, XII 2005, VII 2007, IV 2008, IX 2009, VI 2011, I 2015, XI 2015, VI 2016, X 2017, X 2021, IX 2022/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

125.
2022-10-07
Polacy o wychowaniu dzieci
 
Data wydania: 2022-10-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6450
Numer publikacji: Nr 125/2022
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Rodzina
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: wychowanie, dzieci, rodzice, rodzina, wartości życiowe, system wartości
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WARTOŚCI PRZEKAZYWANE W DRODZE WYCHOWANIA

Którą z podanych niżej opinii uważa Pani za słuszną?
- Dla dobrego wychowania dzieci ważniejsza jest karność i szacunek dla rodziców
- Ważniejsze jest porozumienie między rodzicami i dziećmi
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1994, 1998, 2009, 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) uważa, jak w dzisiejszych czasach rodzice na ogół postępują z dziećmi?
*
- Poświęcają dzieciom zbyt mało czasu i uwagi
- Umiarkowany sposób postępowania z dziećmi (opinie pośrednie)
- Zanadto koncentrują się na swoich dzieciach, poświęcają im zbyt wiele czasu i uwagi
*
- Rozpieszczają dzieci
- Umiarkowany sposób postępowania z dziećmi (opinie pośrednie)
- Nie rozpieszczają dzieci
*
- Zbyt rzadko stosują kary fizyczne, tzw. lanie
- Umiarkowany sposób postępowania z dziećmi (opinie pośrednie)
- Zbyt często biją dzieci
*
- Są nadmiernie opiekuńczy, nie uczą dzieci samodzielności
- Umiarkowany sposób postępowania z dziećmi (opinie pośrednie)
- Zbyt szybko zmuszają dzieci do samodzielności
*
- Są zbyt wymagający, nie liczą się z możliwościami dzieci
- Umiarkowany sposób postępowania z dziećmi
- Nie stawiają dzieciom żadnych wymagań (opinie pośrednie)
/wykresy wg terminów badań 1998, 2009, 2022/ oraz /tabele aneksowe/

Niezależnie od tego, czy ma Pan(i) dziecko, proszę powiedzieć, czy zależałoby Panu(i) na tym, żeby ono, gdy dorośnie:
* potrafiło walczyć o swoje sprawy
* posiadało własne zdanie, nie ulegało innym
* przede wszystkim dążyło do osiągnięcia własnego szczęścia
* postępowało moralnie
* wykazywało inicjatywę i przedsiębiorczość
* pomagało innym
* dobrze współpracowało z innymi
* było patriotą
* było dobrym obywatelem, np. płaciło podatki, uczestniczyło w wyborach
* umiało podejmować ryzyko
* zarabiało dużo pieniędzy
* angażowało się w życie otoczenia, osiedla, wsi
* było człowiekiem religijnym
* trzymało się sprawdzonych sposobów postępowania
* poświęcało się pracy, karierze zawodowej nawet kosztem życia osobistego
* dostosowywało się do innych, robiło to, co inni
* stawiało sobie ambitne cele życiowe
- Szczególnie by mi na tym zależało
- Nie zależałoby mi na tym
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 2009, 2022/

Na co, Pana(i) zadaniem, powinni zwrócić szczególną uwagę rodzice wychowujący dzieci? Na nauczenie ich:
- szacunku dla innych ludzi
- pracowitości
- poczucia odpowiedzialności
- niezależności
- dobrych manier
- oszczędności, oszczędzania pieniędzy i rzeczy
- stanowczości, wytrwałości
- wyobraźni
- religijności
- bezinteresowności
- posłuszeństwa
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1990, 1997, 2009, 2022/

FORMY SPĘDZANIA CZASU Z DZIEĆMI

Jak często zdarza się Panu(i) mieć czas, aby porozmawiać z dzieckiem o jego sprawach, przeżyciach?
- W zasadzie codziennie
- Kilka razy w tygodniu
- Tylko w niedzielę lub inne wolne dni
- Prawie wcale
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania rodziców wg terminów badań 1998, 2009, 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak często zdarza się Panu(i) mieć czas, aby odrabiać z dzieckiem lekcje, pomagać w nauce?
- W zasadzie codziennie
- Kilka razy w tygodniu
- Tylko w niedzielę lub inne wolne dni
- Prawie wcale
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania rodziców wg terminów badań 1998, 2009, 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak często zdarza się Panu(i) mieć czas, aby wspólnie z dzieckiem bawić się, iść na spacer?
- W zasadzie codziennie
- Kilka razy w tygodniu
- Tylko w niedzielę lub inne wolne dni
- Prawie wcale
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania rodziców wg terminów badań 1998, 2009, 2022/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi rodziców] Jak często zdarza się Panu(i) mieć czas, aby:
* wykonywać razem z dzieckiem obowiązki domowe
* robić wspólnie z dzieckiem zakupy
* oglądać telewizję wspólnie z dzieckiem
* czytać dziecku książkę
* wyjść z dzieckiem do kina, teatru
- W zasadzie codziennie
- Kilka razy w tygodniu
- Tylko w niedzielę lub inne wolne dni
- Prawie wcale
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2009, 2022/ oraz /tabele aneksowe – wykonywanie obowiązków domowych oraz oglądanie telewizji/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

124.
2022-10-05
Sytuacja na rynku pracy we wrześniu
 
Data wydania: 2022-10-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6449
Numer publikacji: Nr 124/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2021 - IX 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IX 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2021 - IX 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – IX 2022 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2021 - IX 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IX 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VIII 2021 - IX 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

123.
2022-10-04
Polacy o wojnie na Ukrainie
 
Data wydania: 2022-10-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6448
Numer publikacji: Nr 123/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, przewidywania, konflikt zbrojny, uchodźcy, zagrożenia, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
-należy dążyć przede wszystkim, do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności
-należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VII 2022, IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
-wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
-nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VII 2022, IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
- wojna między Rosją a Ukrainą będzie trwała jeszcze dłuższy czas, co najmniej kilka miesięcy
- wojna się zakończy w ciągu najbliższych kilku tygodniu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, IX 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - IX 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

122.
2022-10-03
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
 
Data wydania: 2022-10-03

Sygnatura: 6447
Numer publikacji: Nr 122/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Młodzież
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: uczniowie, wakacje, wyjazdy, wypoczynek
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAJMNIEJ TYGODNIOWE WYJAZDY WAKACYJNE

Społeczny zasięg wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?
- Tak, wszyscy wyjechali
- Tak, ale nie wszyscy wyjechali
- Nie, nikt nie wyjechał
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań 1993-2022/ oraz / wykresy wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto/ i wg terminów badań 2017-202/ oraz /wykres wg poziomu wykształcenia respondentów/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016-2022/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Co najmniej tygodniowe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016 -2022/

Powody rezygnacji z wyjazdów

[Wskazania respondentów z gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden uczeń nie wyjechał w wakacje nawet na tygodniowy wypoczynek]
Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania? Czy dlatego że:
- nie chcieli wyjeżdżać
- brakowało pieniędzy na wyjazd
- brakowało czasu (uczniom lub opiekunom)
- nie było możliwości wyjazdu, brak zorganizowanego wypoczynku
- nie muszą wyjeżdżać na wakacje, mogą wypoczywać w domu
- byli potrzebni w domu, w gospodarstwie rolnym
- pracowali zarobkowo
- stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd
- są za mali
- Inne
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Tabela - powody rezygnacji z wyjazdów wg terminów badań 2011-2022

WYJAZDY CO NAJMNIEJ DWUTYGODNIOWE

Społeczny zasięg

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy w tym roku uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego byli poza miejscem zamieszkania na dłuższych wakacjach, trwających co najmniej dwa tygodnie?
- Tak, wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Tak, ale nie wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Nie, nikt nie był na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
/wykresy wg terminów badań 2016-2022/ oraz /wykres wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto/ oraz/ wykres wg wykształcenia/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej dwutygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016- 2022/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Dwutygodniowe i dłuższe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016-2022/

121.
2022-09-29
Stosunek do rządu w pierwszej połowie września
 
Data wydania: 2022-09-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6446
Numer publikacji: Nr 121/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 - IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IX 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 - IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - VIII 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

120.
2022-09-28
Nastroje społeczne we wrześniu
 
Data wydania: 2022-09-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6445
Numer publikacji: Nr 120/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VIII 2021 – IX 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

119.
2022-09-26
Polacy o katastrofie ekologicznej na Odrze i czystości najbliższej okolicy
 
Data wydania: 2022-09-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6444
Numer publikacji: Nr 119/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: Odra, katastrofa ekologiczna, ekologia, rzeka, jakość wody, woda, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczanie środowiska, czystość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak Pan(i) ocenia dotychczasowe działania organów polskiego państwa wobec katastrofy ekologicznej na Odrze?
-Zdecydowanie dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Zdecydowanie źle
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Tabela – ocena działań państwa wobec zanieczyszczenia Odry a stosunek do rządu

Tabela – ocena działań państwa wobec zanieczyszczenia Odry a potencjalne elektoraty partyjne

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce powinno się wprowadzić stały monitoring jakości wody w rzekach, jeziorach itp.?
-Tak, jak najszybciej powinno się monitorować jakość wszystkich wód w Polsce
-Tak, ale tylko w rzekach i zbiornikach najważniejszych z punktu widzenia korzystania z wody przez człowieka
-Nie, są w tej chwili ważniejsze cele, na które rząd powinien przeznaczać pieniądze
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – poglądy nt. monitoringu jakości wody a potencjalne elektoraty partyjne

Jak ocenił(a)by Pan(i) okolicę, w której Pan(i) mieszka, pod względem:
*czystości powietrza
*czystości otoczenia – ulic, chodników, dróg, trawników, skwerów
*czystości okolicznych wód powierzchniowych – rzek, jezior, morza
- 1 Bardzo zła
- 2
- 3
- 4
- 5 Bardzo dobra
- Trudno powiedzieć
Średnia na skali od 1 do 5
/tabela/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela – ocena czystości okolicy wg terminów badań X 2020, IX 2022

Tabela - ocena czystości okolicy wg typu miejscowości zamieszkania

Tabela - ocena czystości okolicy wg makroregionu

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

118.
2022-09-23
Zaufanie do polityków we wrześniu
 
Data wydania: 2022-09-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6443
Numer publikacji: Nr 118/2022
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Mateusz Morawiecki
- Robert Biedroń
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Rau
- Przemysław Czarnek
- Henryk Kowalczyk
- Michał Dworczyk
- Jacek Sasin

/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2021 - IX 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2021 - IX 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w sierpniu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VIII 2022, IX 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

117.
2022-09-19
Polacy wobec epidemii koronawirusa pod koniec wakacji
 
Data wydania: 2022-09-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6442
Numer publikacji: Nr 117/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, polityka rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ

Czy szczepił(a) się Pan(i) przeciwko COVID-19?
- Tak, 1–2 dawkami
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i jedną dawką przypominającą
- Tak, 1–2 dawkami podstawowego szczepienia i dwiema dawkami przypominającymi
- Nie, nie szczepiłe(a)m się
/wykres/ oraz/ tabela wg wieku/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się, „doszczepić” przeciwko COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg liczby przyjętych dawek szczepionki/

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się przynajmniej jedną dawką
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów XI 2020 – VIII 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI RZĄDU WOBEC EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

116.
2022-09-16
Preferencje partyjne w pierwszej połowie września
 
Data wydania: 2022-09-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6441
Numer publikacji: Nr 116/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IX 2022/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań I 2022 - IX 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 14 – 22 VIII 2022, 5 – 15 IX 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

115.
2022-09-14
Polacy wobec kryzysu energetycznego
 
Data wydania: 2022-09-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6440
Numer publikacji: Nr 115/2022
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Niepokoje Polaków
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: kryzys energetyczny, węgiel, ogrzewanie, energia elektryczna, odnawialne źródła energii
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W jaki sposób jest ogrzewane Pana(i) mieszkanie/dom? Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło, proszę wskazać to, które dostarcza najwięcej ciepła.
-Z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
-Przy wykorzystaniu własnych pieców, kotłów węglowych
-Przy wykorzystaniu własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
-W inny sposób
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – źródło ciepło w domu/mieszkaniu a miejsce zamieszkania

[Odpowiedzi osób wykorzystujących własne piece, kotły węglowe] Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma zapasy węgla na nadchodzący sezon grzewczy?
-Mam(y) wystarczające zapasy węgla na cały sezon grzewczy
-Mam(y) spore zapasy węgla, ale niewystarczające na cały sezon grzewczy
-Mam(y) tylko niewielkie zapasy węgla
-Nie, nie mam(y) żadnych zapasów węgla
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – posiadanie zapasów węgla a dochody

[Odpowiedzi osób wykorzystujących własne piece, kotły węglowe] Jak Pan(i) przewiduje, czy Pana(i) gospodarstwo domowe będzie miało problemy z zaopatrzeniem w węgiel w tym sezonie grzewczym czy też nie?
-Tak, obawiam się wysokich cen węgla
-Tak, obawiam się, że na rynku zabraknie węgla
-Tak, obawiam się jednego i drugiego
-Nie, nie mam tego rodzaju obaw
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU

Jak Pan(i) ocenia działania rządu mające na celu ograniczenie wzrostu kosztów prądu i ogrzewania?
-Zdecydowanie dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Zdecydowanie źle
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – ocena działań rządu dot. kosztów prądu i ogrzewania a potencjalne elektoraty partyjne

Tabela – ocena działań rządu dot. kosztów prądu i ogrzewania a stosunek do rządu

Tabela – ocena działań rządu dot. kosztów prądu i ogrzewania a sposób ogrzewania domu/mieszkania

Czy popiera Pan(i) czy też jest Pan(i) przeciwny(a) takim działaniom mającym na celu ograniczenie nadmiernego wzrostu kosztów ogrzewania jak:
*dodatek węglowy w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych palących węglem
*dodatki pieniężne dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ogrzewania niż węglowe
-Zdecydowanie popieram
-Raczej popieram
-Raczej jestem przeciwny(a)
-Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela – stosunek do dodatku węglowego w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych palących węglem a potencjalne elektoraty partyjne

Tabela – stosunek do dodatków pieniężnych dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ogrzewania niż węglowe a potencjalne elektoraty partyjne

[Odpowiedzi badanych popierających wprowadzenie dodatków pieniężnych] Czy, Pana(i) zdaniem, dodatki dla gospodarstw domowych powinny przysługiwać:
-wszystkim gospodarstwom, niezależnie od ich dochodów
-tylko gospodarstwom domowym mającym niskie dochody
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – opinia nt. tego, czy wszystkim gospodarstwom domowym powinny przysługiwać dodatki pieniężne a ocena własnych warunków materialnych

W jakim kierunku, Pana(i) zdaniem, powinna iść polityka państwa wobec kryzysu energetycznego i wzrastających cen ogrzewania i prądu?
-Niskie stawki podatkowe na prąd, paliwa grzewcze i ciepło systemowe
-Regulowanie przez państwo cen energii i ogrzewania dla gospodarstw domowych, tak by nie były one zbyt wysokie
-Zachęty finansowe (dopłaty i ulgi podatkowe) do montowania instalacji umożliwiających pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (OZE)
-Zachęty finansowe do ocieplania domów, wymiany okien itd.
-Bezpośrednie dodatki pieniężne dla gospodarstw domowych na pokrycie kosztów ogrzewania i prądu
-Rozwiązania skłaniające do oszczędzania energii przez instytucje, firmy i gospodarstwa domowe (np. preferencyjne stawki opłat w przypadku niskiego zużycia energii)
-Dopłaty na zakup paliwa przez ciepłownie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

114.
2022-09-12
Polacy o wojnie na Ukrainie i Rosjanach
 
Data wydania: 2022-09-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6439
Numer publikacji: Nr 114/2022
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, przewidywania, konflikt zbrojny, uchodźcy, zagrożenia, pomoc, aktywność społeczna, Rosja, sankcje gospodarcze
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VIII 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE NA TEMAT ROSJAN

Czy, Pana(i) zdaniem, większość Rosjan popiera inwazję na Ukrainę?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Ani tak, ani nie – jest im to obojętne
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, kto jest przede wszystkim odpowiedzialny za wybuch wojny na Ukrainie?
-Władimir Putin
-Rosyjskie elity polityczne
-Całe społeczeństwo rosyjskie
-Ukraina
-Państwa zachodnie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy zachodnie sankcje nałożone na Rosję są bardziej odczuwalne dla Rosjan czy dla mieszkańców krajów Unii Europejskiej?
-Dla Rosjan
-Dla mieszkańców UE
-Sankcje dotykają ich w równym stopniu
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w związku z agresją Rosji na Ukrainę, Polacy powinni bojkotować:
*rosyjskie produkty
*zachodnie firmy, które nie wycofały się z Rosji po wybuchu wojny
*rosyjską sztukę
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/ wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Jak Pan(i) uważa, czy rosyjscy sportowcy powinni mieć możliwość uczestniczenia w międzynarodowych zawodach sportowych?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/ wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

113.
2022-09-08
Nastroje społeczne w sierpniu
 
Data wydania: 2022-09-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6438
Numer publikacji: Nr 113/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

112.
2022-09-07
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2022-09-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6437
Numer publikacji: Nr 112/2022
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Mariusz Błaszczak
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Donald Tusk
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Krzysztof Bosak
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w sierpniu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VII 2022, VIII 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

111.
2022-09-06
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2022-09-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6436
Numer publikacji: Nr 111/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VIII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 – VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki? [do XII 2017 wskazania dotyczyły rządu Beaty Szydło]
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VIII 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

110.
2022-09-05
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2022-09-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6435
Numer publikacji: Nr 110/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2021 - VIII 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VIII 2022 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VIII 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Przewidywania na najbliższy rok a poczucie możliwości utraty pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

109.
2022-09-01
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2022-09-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6434
Numer publikacji: Nr 109/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2021 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

108.
2022-08-31
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
 
Data wydania: 2022-08-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6433
Numer publikacji: Nr 108/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Warunki mieszkaniowe
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: miejsce zamieszkania, wieś, miasto, dom, mieszkanie, sytuacja mieszkaniowa, warunki mieszkaniowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POTRZEBY MIESZKANIOWE

[Spontaniczne wypowiedzi respondentów, którzy chcieliby coś zmienić] Co by Pan(i) chciał(a) zmienić w swojej obecnej sytuacji mieszkaniowej?
-Własne mieszkanie, dom
-Remont
-Zamiana na dom, przeprowadzka do domu
-Większy metraż, więcej pokoi
-Zmiana ogrzewania, tańsze ogrzewanie, termomodernizacja
-Niższe ceny nieruchomości
-Niższe raty kredytu, spłata kredytu, żeby raty kredytu nie rosły
-Mniejsze opłaty, mniejsze opłaty za media i czynsz
-Inna okolica, inne miejsce zamieszkania, wyprowadzki
-Wyższy standard, poprawa warunków, estetyki
-Inne piętro, niższe piętro
-Rozbudowa domu, przebudowa domu
-Fotowoltaika
-Ogród, balkon
-Sposób zarządzenia blokiem, spółdzielnią
-Mniejsze mieszkanie, przeprowadzka do bloku
-Wynajęcie mieszkania
-Inne
-Trudno powiedzieć
/wykres/

PREFERENCJE MIESZKANIOWE

Co jest dla Pana(i) najważniejsze, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania?
-Bezpieczna okolica
-Koszty utrzymania domu/mieszkania
-Dobra infrastruktura – dostęp do szkół, przedszkoli, sklepów, punktów usługowych
-Posiadanie ogrodu
-Bliskość terenów zielonych
-Dobry dostęp do komunikacji publicznej
-Czas dojazdu do pracy, szkoły itp.
-Wielkość domu/mieszkania
-Okolica przyjazna dla dzieci
-Posiadanie balkonu, tarasu
-Dostępność miejsc parkingowych
-Wysoki standard domu/mieszkania
-Coś innego
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Niezależnie od tego jak obecnie Pan(i) mieszka, czy wolał(a)by Pani mieszkać:
-W domu jednorodzinnym
-W mieszkaniu, w budynku wielorodzinnym np. w bloku
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - preferowany typ zabudowy a typ zamieszkiwanej obecnie zabudowy

Tabela – preferowany typ zabudowy a wiek (18-54, 55-64, 65 lat i więcej)

Gdyby miał(a) Pan(i) teraz możliwość wyboru miejsca zamieszkania, to czy wolał(a)by Pani mieszkać
-Na wsi
-W małym miasteczku
-W średniej wielkości mieście
-W dużym mieście
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – preferowane miejsce zamieszkania a obecne miejsce zamieszkania

Tabela – preferowane miejsce zamieszkania a preferowany typ zabudowy

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

107.
2022-08-31
Sytuacja mieszkaniowa Polaków
 
Data wydania: 2022-08-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6432
Numer publikacji: Nr 107/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Warunki mieszkaniowe
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, sytuacja mieszkaniowa, mieszkanie, dom, remont, przeprowadzka, kredyt hipoteczny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNOŚĆ I WSPÓŁDZIELENIE DOMÓW I MIESZKAŃ

Proszę powiedzieć, które z określeń najlepiej oddaje Pana(i) sytuację mieszkaniową?
- Dom, w którym mieszkam, jest moją własnością (lub współmałżonka)
- Mieszkanie to jest moją własnością (lub współmałżonka)
- Mieszkam u rodziców, rodziny (w mieszkaniu)
- Mieszkam u rodziców, rodziny (w domu)
- Jest to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
- Jest to mieszkanie kwaterunkowe, służbowe
- Jest to mieszkanie wynajęte od kogoś
- Inna sytuacja
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz/ tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólne z Panem(ią) gospodarstwo domowe mieszkają samodzielnie czy też dzielą mieszkanie z kimś innym (osobami nienależącymi do Pana(i) gospodarstwa domowego)?
- Mieszkam(y) samodzielnie
- Dzielę(imy) mieszkanie z osobami nienależącymi do mojego gospodarstwa domowego
/wykres wg badań 1997, 1999, 2007, 2022/

[Odpowiedzi badanych, którzy zadeklarowali, że dzielą mieszkanie z osobami nienależącymi do ich gospodarstwa domowego] Czy osoby, z którymi dzieli Pan(i) mieszkanie, a które nie należą do Pana(i) gospodarstwa domowego, są Pana(i) krewnymi lub powinowatymi?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów 2007, 2022/

PRZESTRZEŃ MIESZKALNA

Ile metrów kwadratowych ma mieszkanie (część mieszkania), w którym mieszka Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólnie z Panem(ią) gospodarstwo domowe?
- 10 - 29,9 m2
- 30 - 49,9 m2
- 50 - 69,9 m2
- 70 - 89,9 m2
- 90 - 109,9 m2
- 110 m2 i więcej
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz tabela wg typu zabudowy, wielkości miejscowości i liczby osób w gospodarstwie domowym/

Powierzchnia mieszkaniowa w m2 przypadająca na osobę w gospodarstwie domowym
- do 10 m2
- 10,1–15 m2
- 15,1–20 m2
- 20,1–25 m2
- 25,1–30 m2
- 30,1–35 m2
- 35,1–40 m2
- 40,1–50 m2
- powyżej 50 m2
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz tabela wg cech socjodemograficznych/

Ile pokoi zajmuje Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólne z Panem(ią) gospodarstwo domowe?
- 1 pokój
- 2 pokoje
- 3 pokoje
- 4-5 pokoi
- 6-7 pokoi
- 8 pokoi i więcej
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz tabela wg cech socjodemograficznych/

Liczba pokoi przypadających na osobę w gospodarstwie domowym
- do 0,50 pokoju
- 0-51 - 0, 75 pokoju
- 0,76 - 1 pokoju
- 1,51 - 2 pokoje
- 2,1 - 3 pokoje
- powyżej 3 pokoi
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz tabela wg cech socjodemograficznych/

Ile metrów kwadratowych:
- ma mieszkanie (część mieszkania), w którym mieszka Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólne z Panem(ią) gospodarstwo domowe?
- powinno mieć mieszkanie (lub dom) odpowiednie dla Pana(i) gospodarstwa domowego?
* 10 - 29,9 m2
* 30 - 49,9 m2
* 50 - 69,9 m2
* 70 - 89,9 m2
* 90 - 109,9 m2
* 110 m2 i więcej
/wykres/

Ile metrów kwadratowych (w przeliczeniu na osobę):
- ma mieszkanie (część mieszkania), w którym mieszka Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólne z Panem(ią) gospodarstwo domowe?
- powinno mieć mieszkanie (lub dom) odpowiednie dla Pana(i) gospodarstwa domowego?
* do 10
* 10,1-15
* 15,1-20
* 20,1-25
* 25,1-30
* 30,1-35
* 35,1-40
* 40,1-50
*powyżej 50
/wykres/

Metry kwadratowe w przeliczeniu na osobę - różnica między aspiracjami a stanem faktycznym
*-50 i więcej
*od -49,9
*do -20,1
*od -20,0
*do -10,1
*od -10,0
*do -0,1
*0
*od 0,1
*do 5,0
*od 5,1
*do 10,0
*od 10,1
*do 20,0
*20,1 i więcej
/wykres/ oraz/ tabela wg powierzchni przypadającej na osobę w gospodarstwie domowym/ oraz/ tabela wg cech socjodemograficznych/

Ile pokoi:
- zajmuje Pan(i) i inne osoby prowadzące wspólne z Panem(ią) gospodarstwo domowe?
- powinno mieć, Pana(i) zdaniem, mieszkanie (lub dom) odpowiednie dla Pana(i) i Pana(i) rodziny?
* 1 pokój
* 2 pokoje
* 3 pokoje
* 4-5 pokoi
* 6-7 pokoi
* 8 pokoi i więcej
/wykres/ oraz /tabela wg cech socjodemograficznych/
Ile pokoi w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym:
- zajmuje gospodarstwo domowe respondenta
- powinno zajmować gospodarstwo domowe respondenta
* do 0,50 pokoju
* 0,51–0,75 pokoju
* 0,76–1 pokój
* 1,01–1,50 pokoju
* 1,51–2 pokoje
* 2,01–3 pokoje
* powyżej 3 pokoi
/wykres/

Ile pokoi powinno mieć, Pana(i) zdaniem, mieszkanie (lub dom) odpowiednie dla Pana(i) i Pana(i) rodziny – w przeliczeniu na osobę?
* 1 pokój
* 2 pokoje
* 3 pokoje
* 4-5 pokoi
* 6-7 pokoi
* 8 pokoi i więcej
/wykres wg terminów 2007, 2022/

Pokoje w przeliczeniu na osobę – różnica między aspiracjami a stanem faktycznym
- Nadmiar pokoi
- Odpowiednia liczba pokoi
- Niedobór pokoi
/wykres/ oraz tabela wg liczby pomieszczeń przypadających na jedna osobę/ tabela wg cech socjodemograficznych/

POTRZEBY REMONTOWE

Czy Pana(i) dom lub mieszkanie wymaga remontu lub wykończenia?
- Nie wymaga
- Tak i planuję(emy) taki remont w niedalekiej przyszłości
- Tak, ale nie mogę (możemy) sobie na to pozwolić ze względu na brak pieniędzy
- Tak, ale to niemożliwe z innych powodów (np. choroba, nie ma kto się tym zająć, trudności organizacyjne)
/wykres WG TERMINÓW 2007, 2022/ oraz /tabela wg cech socjodemograficznych / oraz/ tabela wg makroregionów/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Jak by Pan(i) ocenił(a) swoje warunki mieszkaniowe?
- Bardzo dobre
- Raczej dobre
- Przeciętne
- Raczej złe
- Bardzo złe
/wykres wg terminów 2007, 2022/ oraz /tabele wg cech socjodemograficznych/ oraz /tabela aneksowa/

PLANY PRZEPROWADZKI

Niezależnie od tego, czy mieszka Pan(i) obecnie we własnym mieszkaniu/domu czy też nie, czy zamierza Pan(i) przeprowadzić się do innego mieszkania/domu?
- Tak, w ciągu najbliższych kilku lat
- Tak, ale w dalszej perspektywie
- Nie
/wykres/ oraz/ tabela wg sytuacji mieszkaniowej/ oraz/ tabela wg zamiarów kupna/ oraz tabela wg zamiarów wzięcia kredytu hipotecznego/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

106.
2022-08-26
Preferencje partyjne w sierpniu
 
Data wydania: 2022-08-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6431
Numer publikacji: Nr 106/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia (388)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VIII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 27 VI – 7 VII 2022, 14 - 22 VIII 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań XII 2021 - VIII 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

105.
2022-08-22
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
 
Data wydania: 2022-08-22

Sygnatura: 6430
Numer publikacji: Nr 105/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, religia, wiara, Kościół, religijność
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tabela – średnia liczba lat od zaprzestania chodzenia do kościoła a wiek

[Pytanie otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź] Dlaczego zrezygnował(a) Pan(i) z udziału w praktykach religijnych?
-Brak potrzeby
-Krytyka Kościoła
-Brak wiary
-Krytyka księży, ich zachowania
-Polityka
-Brak zaufania do Kościoła i księży
-Zdrowie, wiek
-Brak czasu, strata czasu
-Skandale pedofilskie
-Pandemia
-Pieniądze
-Hipokryzja, fałsz, zakłamanie
-Indywidualna sytuacja
-Rodzina
-Wiara bez praktyk
-Ateizm
-Przekaz Kościoła
-Zmiana religii, światopoglądu, poglądów
-Agnostycyzm
-Krytyka religii
-Wiara w naukę, racjonalizm
-Inne
/tabela/

Tabela - Wiek a wybrane powody porzucenia praktyk religijnych

Tabela - Miejsce zamieszkania a wybrane powody porzucenia praktyk religijnych

Tabela - Wykształcenie a wybrane powody porzucenia praktyk religijnych

Tabela - Ocena własnych warunków materialnych a wybrane powody porzucenia praktyk religijnych

104.
2022-08-19
Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
 
Data wydania: 2022-08-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6429
Numer publikacji: Nr 104/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Polityka społeczna, Rodzina
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: polityka prorodzinna, rodzina, dzieci, prokreacja, program Rodzina 500 plus
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI PRORODZINNEJ RZĄDU

Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?
- Bardzo dobrze
- Dobrze
- Dostatecznie
- Niedostatecznie
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg terminów IX 1996, II 2000, II 2006, IV 2012, VII 2013, III 2017, V 2018, III 2019, II 2021, VII 2022/ oraz/ tabela wg posiadania dzieci/ oraz/ tabela aneksowa/

Jakie formy wspierania rodziny uważa Pan(i) za najbardziej przydatne i mogące zachęcać do posiadania dzieci?
- Wsparcie finansowe dla rodzin: świadczenia wychowawcze dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia (program Rodzina 500 plus)
- Lepsza dostępność żłobków i innych form opieki nad małymi dziećmi
- Lepsza dostępność przedszkoli
- Pomoc dla młodych małżeństw w uzyskaniu mieszkania
- Ułatwienia w pracy dla rodziców małych dzieci, np. możliwość elastycznego czasu pracy, pracy zdalnej
- Pomoc w powrocie do pracy lub w znalezieniu zatrudnienia dla matek małych dzieci
- Korzystny dla wychowujących dzieci system podatkowy, np. ulgi podatkowe
- System zniżek dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)
- Roczne urlopy rodzicielskie
- Wysokie zasiłki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- Gwarantowane minimalne świadczenia emerytalne dla matek co najmniej czworga dzieci
- Żadne z nich
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg posiadania dzieci / oraz/ tabela aneksowa/

ZASPOKOJENIE POTRZEB PROKREACYJNYCH

Niezależnie od tego, jaki jest Pana(i) stan cywilny, w jakim jest Pan(i) wieku, a także czy ma Pan(i) dzieci czy też nie, proszę powiedzieć – ile dzieci chciał(a)by Pan(i) mieć w swoim życiu?
- Żadnego
- Jedno dziecko
- Dwoje
- Troje
- Czworo
- Pięcioro
- Sześcioro
- Siedmioro i więcej
- Tyle, ile się zdarzy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg liczby posiadanych dzieci/ oraz/ tabela aneksowa/

Ile dzieci faktycznie Pan(i) ma?
- Żadnego
- Jedno
- Dwoje
- Troje
- Czworo
- Pięcioro
- Sześcioro
- Siedmioro
- Ośmioro
- Dziewięcioro
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Poziom zaspokojenia potrzeb prokreacyjnych
- Ma tyle dzieci ile chciał(a)
- Chciał(a)by mieć 1 dziecko więcej
- Chciał(a)by mieć 2 dzieci więcej
- Chciał(a)by mieć 3 dzieci więcej
- Chciał(a)by mieć 4 lub więcej dzieci niż ma
- Ma więcej dzieci niż chciał(a)
/wykres/ oraz/ tabela wg wieku/ oraz/ tabela wg wieku kobiet/ oraz/ tabela wg wykształcenia/ oraz tabela wg wielkości miejsca zamieszkania/ oraz/ tabela wg wysokości dochodów per capita/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

103.
2022-08-10
Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością
 
Data wydania: 2022-08-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6428
Numer publikacji: Nr 103/2022
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, służba wojskowa, poborowi, posiadanie broni, obronność
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO POWSZECHNEGO POBORU
Nowa ustawa o obronie ojczyzny zakłada dobrowolność służby wojskowej w czasie pokoju, a kierowanie osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej możliwe jest w sytuacji zagrożenia wojną. Czy, Pana(i) zdaniem, w czasie pokoju należy w Polsce przywrócić powszechny pobór do zasadniczej służby wojskowej i powoływać do wojska wszystkich zdolnych do takiej służby?
- Tak, koniecznie należy przywrócić pobór do zasadniczej służby wojskowej
- Tak, raczej należy przywrócić pobór do zasadniczej służby wojskowej
- Raczej nie należy przywracać poboru
- Zdecydowanie nie należy przywracać poboru
- Trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Jeśli zasadnicza służba wojskowa z poboru zostałaby przywrócona, to jak długo powinna ona trwać?
- 2 lata
- Półtora roku
- 1 rok
- 9 miesięcy
- Pół roku (6 miesięcy)
- Krócej niż pół roku
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

PRZYGOTOWANIE POLAKÓW DO OBRONY W SYTUACJI WOJNY

Jak Pan(i) ocenia własną wiedzę i umiejętności w zakresie obrony w sytuacji wojny – na ile jest Pan(i) zorientowany(a), co robić i jak postępować w razie bezpośred¬niego zagrożenia Pana(i) miejsca zamieszkania przez działania wojsk agresora?
- Jestem bardzo dobrze zorientowany(a)
- Mam ogólną wiedzę w tym zakresie, lecz raczej niepełną
- Wiem bardzo mało na ten temat
- Nic nie wiem na ten temat
- Trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) uważa, czy należy szkolić zwykłych obywateli w zakresie obrony na wypadek agresji obcych wojsk na nasz kraj?
- Tak, wszyscy bez względu na wiek powinni zostać przeszkoleni w zakresie obrony, żeby wiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia
- Należy szkolić w tym zakresie tylko dorosłych
- Nie ma potrzeby szkolić cywilów, wystarczy dobrze wyszkolona armia i odpowiednie służby państwa dbające o bezpieczeństwo obywateli i kraju
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela – opinia na temat szkolenia zwykłych obywateli w zakresie obrony a ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie obrony w sytuacji wojny

Czy szkolenie w zakresie obrony powinno obejmować naukę posługiwania się bronią palną i strzelania?
- Tak, wszyscy obywatele powinni podlegać obowiązkowemu szkoleniu strzeleckiemu
- Tak, lecz tylko ochotnicy powinni uczyć się posługiwania się bronią palną i strzelania
- Wystarczy, jeśli szkoły będą w ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczyć strzelania
- Nie należy upowszechniać umiejętności strzelania
- Trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

O PRAWIE DO POSIADANIA BRONI PALNEJ

Jak powszechne lub ograniczone powinno być według Pana(i) prawo do posiadania broni palnej w Polsce? Która z opinii najlepiej wyraża Pana(i) zdanie:
- każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni palnej, chyba że sąd mu tego zakaże
- dostęp do broni palnej powinien być reglamentowany, lecz powinna ją mieć w Polsce większa liczba obywateli niż obecnie
- obecne przepisy o dostępie do broni palnej i liczba osób ją posiadających są całkowicie wystarczające
- obecne przepisy o dostępie do broni palnej są zbyt liberalne i zbyt wiele osób w Polsce ją posiada – powinno zostać to ograniczone
- nikt poza funkcjonariuszami odpowiednich służb mundurowych nie powinien mieć prawa do posiadania broni palnej
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

102.
2022-08-04
Zaufanie do polityków zagranicznych
 
Data wydania: 2022-08-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6427
Numer publikacji: Nr 102/2022
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy zagraniczni
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Stosunek do polityków zagranicznych:
- Wołodymyr Zełenski
- Joe Biden
- Boris Johnson
- Ursula von den Leyen
- Emmanuel Macron
- Olaf Scholz
- Viktor Orbán
- Recep T. Erdoğan
- Xi Jinping
- Alaksandr Łukaszenka
- Władimir Putin
Badani korzystali z jedenastopunktowej skali, na której skrajne punkty określone są z jednej strony jako głęboka nieufność (-5), z drugiej zaś – jako bardzo duże zaufanie (+5).
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków zagranicznych – średnie na skali od –5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) – wykres

Tabela - Zaufanie do polityków zagranicznych w zależności od poglądów potencjalnych elektoratach partyjnych (lewicowe, centrowe, prawicowe, trudno powiedzieć) – średnie na skali od –5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie)

Tabela - Zaufanie do polityków zagranicznych w potencjalnych elektoratach partyjnych – średnie na skali od –5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

101.
2022-08-03
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
 
Data wydania: 2022-08-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6426
Numer publikacji: Nr 101/2022
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, przewidywania, konflikt zbrojny, uchodźcy, zagrożenia, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
-wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
-nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
-należy dążyć przede wszystkim, do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności
-należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VII 2022/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?
-Tak, najszybciej jak to możliwe
-Tak, ale nie ma co się z tym spieszyć
-Nie, nie powinna stać się członkiem UE
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2013, I 2014, III 2022, VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VII 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy przyjmowanie przez Polskę uchodźców z Ukrainy będzie dla naszego kraju w dłuższej perspektywie korzystne gospodarczo?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg poglądów nt. przyjmowania ukraińskich uchodźców/ oraz /tabela wg dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy uchodźcom/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy większość ukraińskich uchodźców planuje:
-wrócić na Ukrainę tak prędko, jak to będzie możliwe
-osiedlić się w Polsce na stałe
-osiedlić się na stałe w innym kraju
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście wolał(a)by, żeby uchodźcy z Ukrainy po zakończeniu wojny:
-wrócili do Ukrainy
-zostali w Polsce na stałe
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy polskie państwo powinno pomagać ukraińskim uchodźcom w:
*utrzymaniu się przez pierwsze miesiące wojny
*znalezieniu pracy
*osiedleniu się w Polsce na stałe
*utrzymaniu się przez cały okres wojny
-Tak
-Nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy spotkał(a) się Pan(i) osobiście lub słyszał(a) Pan(i) o związanych z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy utrudnieniach w:
*korzystaniu z systemu opieki zdrowotnej
*znalezieniu bądź utrzymaniu pracy
*dostępie do mieszkać na wynajem bądź na sprzedaż
*funkcjonowaniu szkół, przedszkoli
-Tak, spotkałe(a)m się z tym osobiście
-Tak, słyszałe(a)m o takich przypadkach
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

100.
2022-07-28
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
 
Data wydania: 2022-07-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6425
Numer publikacji: Nr 100/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2021 - VII 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2021 - VII 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2021 - VII 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VII 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Przewidywania na najbliższy rok a poczucie możliwości utraty pracy

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2021 - VII 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

99.
2022-07-27
Postrzeganie inflacji - prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
 
Data wydania: 2022-07-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6424
Numer publikacji: Nr 99/2022
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

PROGNOZY DOTYCZĄCE INFLACJI

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022, VII 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła czy też osiągnęła już swój maksymalny poziom?
-Inflacja będzie rosła
-Inflacja osiągnęła już maksymalny poziom
-Trudno powiedzieć
/wykres/ /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych prognozujących dalszy wzrost inflacji] Jak Pan(i) sądzi, jaki najwyższy poziom osiągnie inflacja? Proszę podać poziom inflacji w procentach, mierzonej rok do roku.
-Do 19%
-20%
-21%-29%
-30% i więcej
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa – średnia, mediana, odchylenie standardowe/

[Odpowiedzi badanych prognozujących dalszy wzrost inflacji] Kiedy, Pana(i) zdaniem, inflacja w Polsce osiągnie najwyższy poziom?
-Latem tego roku
-Jesienią tego roku
-Zimą, pod koniec tego roku / na początku roku następnego
-Jeszcze później
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANE PRZYCZYNY WZROSTU CEN

Czy, Pana(i) zdaniem, obecny wzrost cen w Polsce jest przede wszystkim efektem:
-polityki polskich władz
-czynników niezależnych od działania polskich władz
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2022, VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg stacji telewizyjnych będących głównym źródłem informacji/ oraz /tabela aneksowa/

Co w największym stopniu przyczynia się do wzrostu cen w Polsce?
-Wojna na Ukrainie
-Polityka polskiego rządu
-Pandemia COVID-19 i jej skutki
-Polityka Narodowego Banku Polskiego
-Polityka klimatyczna Unii Europejskiej
-Coś innego
-Trudno powiedzieć
Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać dwie odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres z podziałem na odpowiedzi osób upatrujących przyczyn inflacji w polityce polskich władz oraz w czynnikach niezależnych od władz/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU

Czy działania rządu przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi tak, nie, trudno powiedzieć)/ oraz /tabela aneksowa (odpowiedzi tak, nie, trudno powiedzieć)/

Które działania rządu podejmowane w celu łagodzenia skutków wzrostu cen ocenia Pan(i) najlepiej?
-Zniesienie VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe
-Zmniejszenie opodatkowania benzyny i innych paliw silnikowych (oleju napędowego, gazu LPG)
-Zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej, ciepła systemowego, zniesienie VAT-u na gaz, ograniczenie cen węgla
-Obniżka podatku PiT z 17% do 12%
-Waloryzacja rent, emerytur i innych świadczeń społecznych, wypłata 13 i 14 emerytury
-"Dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach"
-Wsparcie dla rolników, np. dopłaty do nawozów
-Wsparcie dla spłacających kredyty hipoteczne, np. możliwość czasowego odroczenia ich spłaty
-Żadne
-Trudno powiedzieć
Odsetki nie sumują się do 100, gdyż badani mogli wybrać trzy odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

98.
2022-07-22
Zaufanie do polityków w lipcu
 
Data wydania: 2022-07-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6423
Numer publikacji: Nr 98/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Mariusz Błaszczak
- Adam Niedzielski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Elżbieta Witek
- Robert Biedroń
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Michał Dworczyk
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VI 2021 - VII 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VI 2021 - VII 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lipcu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VI 2022, VII 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

97.
2022-07-20
Nastroje społeczne w lipcu
 
Data wydania: 2022-07-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6422
Numer publikacji: Nr 97/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

96.
2022-07-15
Stosunek do rządu w lipcu
 
Data wydania: 2022-07-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6421
Numer publikacji: Nr 96/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 - VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 – VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2021 - VII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki? [do XII 2017 wskazania dotyczyły rządu Beaty Szydło]
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VII 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

95.
2022-07-14
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
 
Data wydania: 2022-07-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6420
Numer publikacji: Nr 95/2022
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Prawo, Wymiar sprawiedliwości
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: prawo, sądy, wymiar sprawiedliwości, sędzia, KRS - Krajowa Rada Sądownictwa, łamanie prawa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAWA ORAZ KARANIA ZA JEGO ŁAMANIE

Czy, Pana(i) zdaniem, większość zwykłych ludzi w Polsce:
- zazwyczaj przestrzega prawa
- często nie przestrzega prawa
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017, VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, lepiej byłoby gdyby w Polsce:
- kary dla łamiących prawo były surowsze
- kary dla łamiących prawo były łagodniejsze
- to zależy od przestępstwa
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017, VI 2022/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OGÓLNE OCENY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jak Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, ocenia działanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań X 2005, IV 2007, XII 2012, II 2017, VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, sędziowie w Polsce w orzekaniu wyroków są niezawiśli, tzn. nie podlegają żadnym naciskom z zewnątrz?
- Tak, zawsze
- Tak, w zdecydowanej większości orzeczeń
- Czasami tak, czasami nie
- Raczej nie
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017, VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy Pana(i) poglądy na polskie sądy i sędziów są przede wszystkim oparte na:
- osobistym doświadczeniu
- wiedzy z telewizji i gazet
- tym, co inni ludzie mówią o sądach i sędziach
- innych źródłach
- Trudno powiedzieć
/wykres/

OCENY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W OPARCIU O OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny, znajomych miał(a) jakąś sprawę albo załatwiał(a) coś i kontaktował(a) się z sądem?
- Tak, ja osobiście miałe(a)m kontakt z sądem
- Tak, ktoś z mojej najbliższej rodziny/znajomych miał kontakt z sądem
- Nie
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017, VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, w oparciu o te doświadczenia ocenia Pan(i) działalność sądu?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017, VI 2022/


O NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMACH W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

[Pytanie otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź] Proszę wymienić nie więcej niż trzy najistotniejsze, Pana(i) zdaniem, problemy, które obecnie dotyczą polskiego wymiaru sprawiedliwości

- Przewlekłość postępowań
- Upolitycznienie sądów i prokuratury
- Zły minister
- Kryzys w KRS
- Atak na sędziów
- Niesprawiedliwość, niesprawiedliwe wyroki
- Za małe kary
- Korupcja
- Złe prawo
- Nepotyzm
- Zbyt surowe kary
- Złe traktowanie petenta
- Nie widzę problemów
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi.
/tabela/

O TRYBIE WYBORU SĘDZIÓW DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, to dobry pomysł, żeby sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierał parlament, a nie – jak dotychczas – zgromadzenia sędziowskie?
- Zdecydowanie dobry
- Raczej dobry
- Raczej zły
- Zdecydowanie zły
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów II 2017, VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

94.
2022-07-13
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-07-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6419
Numer publikacji: Nr 94/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

93.
2022-07-11
Polacy o polityce mieszkaniowej
 
Data wydania: 2022-07-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6418
Numer publikacji: Nr 93/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Warunki mieszkaniowe
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe, sytuacja mieszkaniowa, polityka mieszkaniowa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Czy, Pana(i) zdaniem, państwo powinno przede wszystkim:
- wspierać budowę mieszkań na wynajem w przystępnej cenie z możliwością ewentualnego wykupu
- ułatwiać ludziom zakup własnych mieszkań, budowę własnych domów
- wspierać budownictwo komunalne dla osób mniej zamożnych
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – poglądy na temat polityki mieszkaniowej a dochody na jedną osobę

Tabela – poglądy na temat polityki mieszkaniowej a obecna sytuacja mieszkaniowa

STOSUNEK DO NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Na początku tego roku weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Czy popiera Pan(i) to rozwiązanie czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – opinie nt. nowych przepisów a potencjalne elektoraty partyjne

Niedawno ruszył program Mieszkanie bez wkładu własnego ułatwiający zakup mieszkania na kredyt osobom mającym zdolność kredytową, ale nieposiadającym wystarczającego wkładu własnego. Czy popiera Pan(i) to rozwiązanie czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – opinie nt. nowych przepisów a potencjalne elektoraty partyjne

Program ten zakłada, że w miarę jak powiększać będzie się rodzina, państwo spłaci część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie takiego rozwiązania czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – opinie nt. powyższego rozwiązania a potencjalne elektoraty partyjne

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

92.
2022-07-08
Preferencje partyjne w lipcu
 
Data wydania: 2022-07-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6417
Numer publikacji: Nr 92/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202212: Aktualne problemy i wydarzenia (387)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VII 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 30 V – 9 VI 2022, 27 VI – 7 VII 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań XI 2021 - VII 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

91.
2022-07-07
Polski pejzaż religijny - z bliższego planu
 
Data wydania: 2022-07-07

Sygnatura: 6416
Numer publikacji: Nr 91/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, wiara, deklaracje wiary religijnej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pana(i) matka – gdy miał(a) Pan(i) 14 lat – brała udział w praktykach religijnych …?
- Tak, kilka razy w tygodniu
- Tak, raz w tygodniu
- Tak, przeciętnie jeden lub dwa razy w miesiącu
- Tak, kilka razy w roku
- W ogóle nie uczestniczyła
Wiara religijna badanego:
*wierzący
*niewierzący
Praktyki religijne badanego:
*praktykujący regularnie
*praktykujący nieregularnie
*niepraktykujący
/tabela/

Tabela – Praktyki religijne matki a religijność badanych w wybranych kategoriach wykształcenia

Tabela – Praktyki religijne matki a religijność badanych na wsi i w wielkich miastach

Tabela – Udział w lekcjach religii a wiara religijna i praktyki uczniów

Czy obecnie wśród Pana(i) przyjaciół i znajomych, z którymi utrzymuje Pan(i) regularne kontakty, większość to:
- osoby głęboko religijne, regularnie praktykujące i związane z Kościołem [dalej określane mianem „głęboko religijnych”]
- osoby religijne i praktykujące [dalej określane mianem „praktykujących”]
- osoby wierzące, lecz praktykujące okazjonalnie (najważniejsze święta religijne, śluby, chrzty, komunie) [dalej określane mianem „praktykujących okazjonalnie”]
- osoby niewierzące, obojętne na sprawy religii [dalej określane mianem „niewierzących”]
- osoby niewierzące, podkreślające dystans wobec Kościoła i religii w ogóle [dalej określane mianem „dystansujących się” lub łącznie z poprzednią kategorią – mianem „niewierzących”]
- Nie wiem, nie rozmawiamy na te tematy

Tabela – światopogląd przyjaciół i znajomych a wiara religijna i praktyki badanych

Tabela – światopogląd przyjaciół i znajomych a wiek badanych

Tabela – światopogląd przyjaciół i znajomych a wykształcenie badanych

Tabela – światopogląd przyjaciół i znajomych a miejsce zamieszkania badanych

90.
2022-07-06
Opinie o integracji i działaniach UE
 
Data wydania: 2022-07-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6415
Numer publikacji: Nr 90/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: UE - Unia Europejska (EWG)
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: UE - Unia Europejska, integracja europejska, stosunek do integracji z UE, suwerenność Polski, polityka zagraniczna, zjednoczenie Europy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań VI 2016 – VI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE KIERUNKU ZMIAN W UE
Która z tych możliwych wizji przyszłości Polski i Unii Europejskiej Panu(i) osobiście najbardziej odpowiada?
- Wyjście Polski z Unii Europejskiej
- Ograniczenie integracji i zwiększenie roli państw narodowych w Unii Europejskiej
- Zachowanie obecnego stanu integracji
- Pogłębienie integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- Powstanie Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2017, XI 2018, VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, państwa Unii Europejskiej:
- we wszystkich sprawach powinny podejmować decyzję większością głosów tak, aby Unia mogła sprawniej działać
- w najważniejszych sprawach powinny podejmować decyzje jednomyślnie, nawet kosztem mniejszej sprawności działania Unii
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg preferowanych wizji przyszłości Polski i Unii Europejskiej/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SUWERENNOŚCI POLSKI W UE

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014, XI 2015, II 2016, II 2020, XII 2020, X 2021, VI 2022/ oraz /tabela wg preferowanych wizji przyszłości Polski i Unii Europejskiej/ oraz /tabela wg preferowanego sposobu podejmowania decyzji w UE/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/
Czy popiera Pan(i) wycofanie się przez Polskę z części zmian w sądownictwie tak, aby możliwe było uruchomienie wypłat dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI UE W WYBRANYCH KWESTIACH

Jak Pan(i) ocenia politykę UE w takich sprawach jak:
*pandemia COVID-19 i jej skutki
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
*wojna na Ukrainie
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
*przestrzeganie praworządności w krajach Unii Europejskiej
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
*zmiany klimatu
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
*migracja do krajów Unii Europejskiej
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela – oceny polityki UE w sprawach praworządności a preferowane wizje przyszłości Polski i Unii Europejskiej

Tabela – oceny polityki UE w sprawach praworządności a preferowany sposób podejmowania decyzji w UE

Tabela – oceny polityki UE w sprawach praworządności a poparcie dla wycofania się przez Polskę z części zmian w sądownictwie

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

89.
2022-07-05
Polski pejzaż religijny - z dalekiego planu
 
Data wydania: 2022-07-05

Sygnatura: 6414
Numer publikacji: Nr 89/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 9205: Aktualne problemy i wydarzenia (24)
(...)
202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, wiara, deklaracje wiary religijnej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

I
Deklaracje udziału w praktykach religijnych w grupach wiekowych w okresie 1992–2022
Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?
* praktykujący regularnie
* praktykujący nieregularnie
* niepraktykujący
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65 lat i więcej
/wykresy/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych w wielkich miastach oraz na wsi i w mniejszych miastach w okresie 1992–2022
- Praktykujący regularnie (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Praktykujący regularnie (wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
- Praktykujący nieregularnie (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Praktykujący nieregularnie (wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
- Niepraktykujący (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Niepraktykujący(wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
/wykres/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych w zależności od poziomu wykształcenia w okresie 1992–2022
* Praktykujący regularnie
* Praktykujący nie regularnie
* Niepraktykujący
- Podstawowe
- Zasadnicze zawodowe
- Średnie
- Wyższe
/wykresy/

II

Tabela – Deklaracje wiary religijnej i praktykowania ogółu społeczeństwa, badanych w wieku 18-24 lata i 17-19 letnich uczniów szkół ponadpodstawowych

III

Tabela – Wiek a religijność (wiara i praktyki)

Tabela – Miejsce zamieszkania a religijność (wiara i praktyki)

IV

Tabela – Miejsce zamieszkania w wieku 14 lat i obecnie a religijność badanych (wiara i praktyki)

88.
2022-07-04
Półroczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2022-07-04

Sygnatura: 6413
Numer publikacji: Nr 88/2022
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
(...)
202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w pierwszej połowie 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - VI 2022/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - VI 2022/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów w pierwszym półroczu 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - VI 2022/
POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w pierwszej połowie 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - VI 2022/

87.
2022-07-01
O społecznym autorytecie Kościoła
 
Data wydania: 2022-07-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6412
Numer publikacji: Nr 87/2022
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Kościół, Etyka; wartości moralne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: Kościół, Kościół rzymskokatolicki, autorytet, papież, Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek, duchowni, świeccy, pedofilia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

AUTORYTET SPOŁECZNY PAPIEŻY

Czy papież Jan Paweł II jest dla Pana(i) ważnym autorytetem moralnym?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2010, III 2011, I 2012, IV 2014, III 2015, IX 2018, V 2022/ oraz/ tabela wg religijności i orientacji politycznej/ oraz/ tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy papież Benedykt XVI jest dla Pana(i) ważnym autorytetem moralnym?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2013, V 2022/ oraz/ tabela wg religijności i orientacji politycznej/ oraz/ tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy papież Franciszek jest dla Pana(i) ważnym autorytetem moralnym?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań IV 2014, II 2015, V 2022/ oraz/ tabela wg religijności i orientacji politycznej/ oraz/ tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AUTORYTETY W KOŚCIELE – WŚRÓD DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH
Czy wśród ludzi Kościoła jest ktoś, kto jest dla Pana(i) autorytetem w sprawach wiary i moralności? Chodzi o osoby duchowne lub świeckie, żyjące lub już nieżyjące, szeroko znane lub znane tylko lokalnie
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz / tabela wg religijności i orientacji politycznej/ oraz/ tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów deklarujących, że wśród ludzi Kościoła są takie osoby, które osobiście uznają za autorytety w sprawach wiary i moralności]
Kto to jest? Kim jest ta osoba, kim są te osoby?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
- święci i błogosławieni
- osoby duchowne, hierarchowie Kościoła
- świeccy
- inne odpowiedzi
/tabela/

JAK WZMOCNIĆ AUTORYTET KOŚCIOŁA

Co powinien zrobić Kościół, aby wzmocnić swój autorytet w społeczeństwie? Jakie są Pana(i) główne oczekiwania? Może Pan(i) wybrać nie więcej niż trzy odpowiedzi
- Unikać polityki, nie angażować się po stronie żadnej partii politycznej
- Wyjaśnić przypadki pedofilli w Kościele, ukarać winnych nadużyć i zaniedbań
- Mniej zabiegać o pieniądze i dobra materialne
- Sami księża powinni bardziej przestrzegać zasad głoszonych przez Kościół i w ten sposób dawać przykład wiernym
- Wprowadzić istotne zmiany w swoim nauczaniu moralnym tak, aby lepiej przystawało ono do obecnych czasów
- Stać na straży tradycyjnego nauczania dotyczącego wiary i moralności
- Zwiększyć wpływ świeckich na funkcjonowanie Kościoła
- Żadne z powyższych
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg subiektywnej oceny wiary/ oraz/ tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz/ tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

86.
2022-06-29
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2022-06-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6411
Numer publikacji: Nr 86/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, przewidywania, konflikt zbrojny, uchodźcy, zagrożenia, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANE ZAGROŻENIE

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/
POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VI 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki badanych deklarujących udzielanie pomocy uchodźcom ukraińskim w podziale na poziom zainteresowania polityką – tabela

W jaki sposób Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego pomaga uchodźcom z Ukrainy? Proszę wskazać wszystkie formy udzielanej pomocy.
- Przekazując rzeczy, np. żywność, ubrania, artykuły higieniczne
- Przekazując pieniądze
- Udostępniając mieszkanie, dom
- Organizując zbiórki lub inne akcje pomocowe
- Pomagając w załatwianiu spraw, np. w urzędzie, w przychodni, szkole
- Pracując w charakterze wolontariusza w punkcie recepcyjnym, pobytowym dla uchodźców
- Przygotowując posiłki
- Przewożąc ludzi z granicy
- W inny sposób
*Odsetek badanych deklarujących pomaganie uchodźcom z Ukrainy
*Odsetek ogółu badanych
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów IV 2022, VI 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

SCENARIUSZE ROZWOJU SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna po wojnie nawiązać ściślejszą współpracę polityczno-ekonomiczną z Ukrainą, niż to miało miejsce przed wojną?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
- Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
- Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
- Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
- Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów IV 2022, VI 2022 /oraz/ tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, gdyby Polska znalazła się obecnie w podobnej sytuacji co Ukraina, Polacy broniliby się:
- Zdecydowanie lepiej od Ukraińców
- Raczej lepiej od Ukraińców
- Tak samo jak Ukraińcy
- Raczej gorzej od Ukraińców
- Zdecydowanie gorzej od Ukraińców
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. wskazań pomocy uchodźcom z Ukrainy/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

85.
2022-06-28
Zmiany religijności Polaków po pandemii
 
Data wydania: 2022-06-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6410
Numer publikacji: Nr 85/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Kościół
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, religia, religijność, wiara, Kościół, modlitwa, Kościół rzymskokatolicki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZĘSTOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH

Nie wliczając ślubów, chrztów i pogrzebów, jak często bierze Pan(i) udział w mszy, nabożeństwie lub spotkaniu religijnym dlatego, że czuje Pan(i) taką potrzebę?
- Codziennie
- Częściej niż raz w tygodniu
- Co niedzielę
- Mniej więcej raz w miesiącu
- W Boże Narodzenie i/lub Wielkanoc
- Rzadziej
- Nigdy
- Odmowa odpowiedzi/Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów: III 2018, I 2020, V 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy uczęszcza Pan(i) na spotkania jakiejś wspólnoty, grupy modlitewnej lub ruchu religijnego?
- Tak, regularnie
- Tak, czasami
- Nie, ale kiedyś uczęszczałem(am)
- Nie, nigdy
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) myśli, czy inni ludzie uważają Pana(ią) za osobę:
- głęboko wierzącą
- wierzącą
- raczej niewierzącą
- całkowicie niewierzącą
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Proszę wskazać jedno ze zdań, które jest najbliższe Pana(i) opinii:
- Kościół jest wspólnotą, w której moja wiara się spełnia
- Kościół to dla mnie przede wszystkim parafia, w której się dobrze czuję
- Kościół to księża i biskupi, którzy tym co mówią i robią zniechęcają mnie do siebie
- Kościół jest niedostosowany do dzisiejszych czasów, dlatego nie przyciąga mnie do siebie
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) życiu Bóg:
- jest Osobą, która ma konkretny wpływ na to, co się dzieje
- jest ważną Osobą, ale nie wpływa na moje życie
- na moje życie nie wpływa, ale jest ważny dla moich bliskich
- jest kimś raczej odległym
- nie istnieje, nie wierzę w Boga
- jest kimś, komu niepotrzebnie zaufałem(am)
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Proszę wskazać jedno ze stwierdzeń, które najlepiej odnosi się do Pana(i) wiary:
- Wyniosłem(am) wiarę z domu i podtrzymuję przekazaną mi tradycję
- Moja wiara słabła i wzmacniała się w różnych fazach życia, wymaga kompromisów
- W pewnym momencie życia gruntownie przemyślałem(am), w co i dlaczego wierzę lub nie wierzę
- Pod wpływem głębokiego doświadczenia podjąłem(podjęłam) decyzję o wyborze wiary i podporządkowaniu jej reszty swojego życia
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów: 2018, 2020, 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

84.
2022-06-24
Stosunek do rządu w czerwcu
 
Data wydania: 2022-06-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6409
Numer publikacji: Nr 84/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki? [do XII 2017 wskazania dotyczyły rządu Beaty Szydło]
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VI 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

83.
2022-06-22
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca
 
Data wydania: 2022-06-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6408
Numer publikacji: Nr 83/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- Bardzo dobra
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
-Bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2021 - VI 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- Zdecydowanie poprawi się
- Raczej poprawi się
- Pozostanie bez zmian
- Raczej pogorszy się
- Zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2021 - VI 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2021 - VI 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VI 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Przewidywania na najbliższy rok a poczucie możliwości utraty pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- Bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- Można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- Trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- Nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2021 - VI 2022/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

82.
2022-06-21
Nastroje społeczne w czerwcu
 
Data wydania: 2022-06-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6407
Numer publikacji: Nr 82/2022
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań V 2021 – VI 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

81.
2022-06-20
Zaufanie do polityków w czerwcu
 
Data wydania: 2022-06-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6406
Numer publikacji: Nr 81/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Piotr Gliński
- Zbigniew Rau
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Michał Dworczyk
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w czerwcu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań V 2022, VI 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

80.
2022-06-15
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-06-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6405
Numer publikacji: Nr 80/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2021 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

79.
2022-06-14
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
 
Data wydania: 2022-06-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6404
Numer publikacji: Nr 79/2022
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: WOT - Wojska Obrony Terytorialnej, poczucie bezpieczeństwa, obronność, wojsko, wyposażenie armii, niepodległość, bezpieczeństwo państwa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI JEST ZAGROŻONA

Czy, Pana(i) zdaniem, w chwili obecnej istnieje czy też nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski?
-Istnieje
-Nie istnieje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 1991 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – poczucie zagrożenia dla niepodległości Polski a opinie nt. wpływu wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo Polski

Tabela – poczucie zagrożenia dla niepodległości Polski a potencjalne elektoraty partyjne

ARMIA ZAWODOWA CZY POBÓR?

Jak Pan(i) myśli, czy polskie siły zbrojne powinny składać się:
- przede wszystkim z armii opartej na powszechnym, obowiązkowym poborze
- w dużej części z armii zawodowej, ale należałoby zachować również powszechny obowiązkowy pobór
- z armii zawodowej, czyli opartej na żołnierzach pełniących służbę na podstawie dobrowolnego kontraktu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 2008, VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela wg doświadczeń w zakresie szkolenia wojskowego/ oraz/tabela aneksowa/

STOSUNEK DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Czy osobiście jest Pan(i) zwolennikiem (zwolenniczką) czy przeciwnikiem (przeciwniczką) istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej?
- Jestem zdecydowanym(ą) zwolennikiem(czką)
- Jestem umiarkowanym(ą) zwolennikiem(czką)
- Jestem umiarkowanym(ą) przeciwnikiem(czką)
- Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką)
- Jest mi to obojętne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań II 2017, V 2022/ oraz /tabela wg poczucia zagrożenia dla niepodległości Polski/ oraz /tabela wg przekonań o składzie polskich sił zbrojnych/ oraz /tabela aneksowa/

DOŚWIADCZENIA POLAKÓW PRZYDATNE W PRZYPADKU WOJNY LUB INNEJ SYTUACJI POWSZECHNEGO ZAGROŻENIA

Czy kiedykolwiek odbył(a) lub odbywa Pan(i) obecnie przeszkolenie wojskowe, służbę wojskową?
- Tak
- Nie
- odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań XII 1999, I 2007, I 2008, IX 2009, VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Wiek osób, które deklarują, że odbyły lub odbywają przeszkolenie wojskowe, służbę wojskową
- 18 - 24 lata
- 25 - 34 lata
- 35 - 44 lata
- 45 - 54 lata
- 55 - 64 lata
- 65 lat i więcej
/wykres/

Czy kiedykolwiek był(a) Pan(i) lub jest obecnie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub innej organizacji pozarządowej wykonującej zadania ochrony ludności?
- Tak
- Nie
/wykres wg badań VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy kiedykolwiek był(a) Pan(i) lub jest obecnie członkiem formacji obrony cywilnej?
- Tak, w zakładzie pracy
- Tak, na terenie miejsca zamieszkania
- Nie
/wykres wg badań VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) udział w jakichś szkoleniach, ćwiczeniach czy innych działaniach, których celem było przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub na wypadek wojny?
- Tak
- Nie
/wykres wg badań VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Społeczny zasięg doświadczeń i wiedzy z zakresu obrony cywilnej lub ochrony ludności na wypadek powszechnego zagrożenia
/wykres wg badań VIII 2014, V 2022/

ZAINTERESOWANIE PRZYGOTOWANIEM DO DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY LUDNOŚCI CYWILNEJ W PRZYPADKU POWSZECHNEGO ZAGROŻENIA

Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w takim szkoleniach lub ćwiczeniach, których celem byłoby przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub na wypadek wojny?
Odpowiedzi osób, które dotąd nie brały udziału w takim szkoleniu lub ćwiczeniach.
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VIII 2014, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

78.
2022-06-10
Preferencje partyjne w czerwcu
 
Data wydania: 2022-06-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6403
Numer publikacji: Nr 78/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202211: Aktualne problemy i wydarzenia (386)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VI 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 2–12 V 2022, 30 V – 9 VI 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X 2021 - VI 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – potencjalne elektoraty a wiek (pominięto odpowiedzi „Porozumienie” i „Inna partia”)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

77.
2022-06-09
Korzystanie z internetu w 2022 roku
 
Data wydania: 2022-06-09

Sygnatura: 6402
Numer publikacji: Nr 77/2022
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Internet
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: internet, internet bezprzewodowy, internauci, zakupy, blog, serwis społecznościowy, życie towarzyskie, usługi bankowe, media społecznościowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZASIĘG I SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU

Czy korzysta Pan(i) z internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?
Odpowiedzi twierdzące - wykresy wg terminów badań III 2002 - V 2022
Odsetki korzystających z internetu wg wieku - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg poziomu wykształcenia - wykres
Odsetki korzystających z internetu w grupach zawodowych - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg oceny własnej sytuacji materialnej - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg miejsca zamieszkania - wykres

Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet?
/wykresy: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań IV 2010 - V 2022/

Odsetki osób korzystających z internetu, które łączą się z siecią bezprzewodowo, używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet - wykres według wieku

Który z opisów najlepiej pasuje do Pana(i) sposobu korzystania z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową?
- W zasadzie cały czas jestem online, na bieżąco otrzymuję informacje i reaguję na wiadomości
- Na ogół uruchamiam aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chcę coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś
- trudno powiedzieć
/wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IV 2018, V 2019, VI 2020, VI 2021, V 2022/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg wieku/

AKTYWNOŚCI ONLINE

Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2022/

Czy kiedykolwiek sprzedał(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2022/

Respondenci, którzy w ciągu miesiąca kupili coś przez internet
- użytkownicy internetu
- ogół dorosłych
/tabela wg terminów badań III 2002 - V 2022/

[Pytanie zadane osobom, które w ciągu ostatniego miesiąca robiły zakupy przez internet]
Co kupił(a) Pan(i) przez internet w ciągu ostatniego miesiąca? Czy kupił(a) Pan(i):
* odzież, obuwie
* kosmetyki
* sprzęt elektroniczny
* książki, e-booki, audiobooki
* dostęp do usług lub treści
* zabawki, artykuły dziecięce
* artykuły motoryzacyjne
* bilety na samolot, pociąg lub autobus
* sprzęt sportowy
* leki
* artykuły spożywcze
* artykuły spożywcze
* programy, gry komputerowe
* muzykę, filmy
* bilety na wydarzenia kulturalne, sportowe, itp.
* coś innego
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* korzystał(a) Pan(i) z usług bankowych przez internet
* ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
* korzystał(a) Pan(i) z treści dostępnych w sieci internetowej za opłatą, takich jak gazety, zdjęcia, materiały video, płatne członkostwo w serwisach, grach
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005- V 2022/
* załatwiał(a) Pan(i) przez internet sprawy urzędowe
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań V 2022/


Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet, czasopism
* słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
* oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2006 - V 2022/
* czytał(a) Pan(i) blogi
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań IV 2010 - V 2022/
* oglądał(a) Pan(i) w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2018 - V 2022/
* oglądał(a) Pan(i) vlogi (wideoblogi)
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań V 2019 - V 2022/
* oglądał(a) Pan(i) przez internet transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2020 - V 2022/
* czytał(a) Pan(i) internetowe portale informacyjne
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2021 – V 2022/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zamieszczał(a) Pan(i) w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań V 2012 - V 2022/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism
* czytali portale informacyjne
* czytali blogi
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali vlogi (wideoblogi)
* oglądali w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
* oglądali w internecie transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela wg wieku/

Czy prowadzi Pan(i) bloga, vloga (wideobloga) lub własną stronę internetową?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań VI 2009 - V 2022/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi przez komunikator internetowy np. Messenger (Facebook), WhatsApp, Skype, Hangouts (Google), GG (GaduGadu)
* prowadził(a) Pan(i) przez internet rozmowy telefoniczne (np. przez Skype)
* dokonywał(a) Pan(i) wpisów na forach, grupach dyskusyjnych, stronach serwisów społecznościowych
* grał(a) Pan(i) w coś w sieci z innymi ludźmi
* uczestniczył(a) Pan(i) w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
/tabela: odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005 - V 2022/

Użytkownicy internetu, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* kontaktowali się przez komunikator internetowy
* prowadzili rozmowy telefoniczne przez internet
* dokonywali wpisów na forach, w serwisach społecznościowych
* uczestniczyli w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
* grali w sieci
/tabela wg wieku/

Czy ma Pan(i) konto w jakimś serwisie społecznościowym, np. Faceboook, Instagram, You Tube, Twitter, Nasza Klasa, GoldenLine, Linkedln lub podobnym?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2022/

Odsetki użytkowników internetu zarejestrowanych w serwisach społecznościowych wg wieku - wykres

76.
2022-06-07
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
 
Data wydania: 2022-06-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6401
Numer publikacji: Nr 76/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, przestępczość, przestępstwa, poczucie zagrożenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987- V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 1996 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2000 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Poczucie zagrożenia przestępczością
- Duże
- Umiarkowane
- Brak poczucia zagrożenia
/wykres wg badań 2002 - 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
* ukradziono Panu(i) coś
* dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
* został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
* został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
* stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/tabela wg badań VI 1999 - V 2022: odsetki odpowiedzi twierdzących//

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat padł(a) Pan(i) ofiarą któregoś z przestępstw?
- Nie
- Tak
/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

75.
2022-06-01
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
 
Data wydania: 2022-06-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6400
Numer publikacji: Nr 75/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, polityka rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

KONIEC EPIDEMII?

Czy, Pana(i) zdaniem, epidemia koronawirusa:
- Dobiega już końca
- Będą jeszcze kolejne fale
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz / wykres wg terminów: III 2022, V 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI RZĄDU WOBEC EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

74.
2022-05-27
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
 
Data wydania: 2022-05-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6399
Numer publikacji: Nr 74/2022
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Michał Dworczyk
- Zbigniew Rau
- Antoni Macierewicz
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
- Adam Glapiński
- Paweł Szefernaker
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w maju 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IV 2022, V 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

73.
2022-05-25
Polacy wobec wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2022-05-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6398
Numer publikacji: Nr 73/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: wojna na Ukrainie, aktywność społeczna, uchodźcy, Ukraina, bezpieczeństwo państwa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANE ZAGROŻENIE

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
- wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
- nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela – możliwość rozprzestrzenienia się wojny na Ukrainie na inne kraje a zagrożenie bezpieczeństwu Polski

POMOC DLA UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - V 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki badanych deklarujących udzielanie pomocy uchodźcom ukraińskim w makroregionach - mapa

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-Wystarczająca
-Zbyt duża
-Zbyt mała
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Deklaracja dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy a opinia na temat wystarczalności tej pomocy

Czy, Pana(i) zdaniem, społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

72.
2022-05-24
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie maja
 
Data wydania: 2022-05-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6397
Numer publikacji: Nr 72/2022
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- Bardzo dobra
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
-Bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2021 - V 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- Zdecydowanie poprawi się
- Raczej poprawi się
- Pozostanie bez zmian
- Raczej pogorszy się
- Zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2021 - V 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2021 - V 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - V 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a poczucie możliwości utraty pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- Bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- Można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- Trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- Nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2021 - V 2022/ oraz /wykres wg badań I 2003 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

71.
2022-05-20
Nastroje społeczne w maju
 
Data wydania: 2022-05-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6396
Numer publikacji: Nr 71/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

70.
2022-05-18
Stosunek do rządu w maju
 
Data wydania: 2022-05-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6395
Numer publikacji: Nr 70/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - V 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 – V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki? [do XII 2017 wskazania dotyczyły rządu Beaty Szydło]
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - V 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

69.
2022-05-17
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-05-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6394
Numer publikacji: Nr 69/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2021 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

68.
2022-05-12
Preferencje partyjne w maju
 
Data wydania: 2022-05-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6393
Numer publikacji: Nr 68/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202207: Aktualne problemy i wydarzenia (385)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - V 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 28 III-7 IV 2022, 2-12 V 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- PPS - Polska Partia Socjalistyczna
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X 2021 - V 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

67.
2022-05-12
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
 
Data wydania: 2022-05-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6392
Numer publikacji: Nr 67/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, warunki materialne gospodarstw domowych, sposób gospodarowania pieniędzmi, zagrożenie biedą, bieda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - IV 2022/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V 1993 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1997 - IV 2022/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - IV 2022/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH – OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 – I 2022/

Tabela – zależność prognozy dotyczącej warunków materialnych gospodarstwa domowego od ich aktualnej oceny

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

66.
2022-05-09
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
 
Data wydania: 2022-05-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6391
Numer publikacji: Nr 66/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- Bardzo dobra
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
-Bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2021 - IV 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- Zdecydowanie poprawi się
- Raczej poprawi się
- Pozostanie bez zmian
- Raczej pogorszy się
- Zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2021 - IV 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a przewidywania na najbliższy rok

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2021 - IV 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IV 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w miejscu pracy a poczucie możliwości utraty pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- Bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- Można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- Trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- Nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2021 - IV 2022/ oraz /wykres wg badań I 2003 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

65.
2022-05-06
Oszczędności i długi Polaków po dwóch latach pandemii
 
Data wydania: 2022-05-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6390
Numer publikacji: Nr 65/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: oszczędności, pożyczki, długi, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, opłaty, zadłużenie, kredyty
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między posiadaniem oszczędności a wiekiem badanych

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2-3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2-3 miesiące
- 4-6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a udziałem w praktykach religijnych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe posiadają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ale mają długi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

ZALEGŁOŚCI W BIEŻĄCYCH OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zaległości w opłatach a posiadanie/nieposiadanie oszczędności i długów

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

64.
2022-05-04
Ocena głównych stacji telewizyjnych i radiowych
 
Data wydania: 2022-05-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6389
Numer publikacji: Nr 64/2022
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: ocena działalności, radio, telewizja, media, środki masowego przekazu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oceny stacji telewizyjnych:
* Telewizja publiczna (TVP)
* Telewizja TVN
* Telewizja Polsat
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej (TVP) - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2022
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2022
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2022

Oceny stacji radiowych:
* Radio RMF FM
* Radio Zet
* Polskie Radio (publiczne)
* Radio Maryja
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Polskim Radiu - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2022
Zmiany opinii o Radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2022
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2022
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

63.
2022-05-02
Postrzeganie inflacji
 
Data wydania: 2022-05-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6388
Numer publikacji: Nr 63/2022
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE WZROSTU CEN I OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE DOCHODÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- trochę zmalały
- zdecydowanie zmalały
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

JAK SILNIE ODCZUWANY JEST WZROST CEN?

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022/ oraz/ tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela wg. dochodów na jedną osobę/ oraz/ tabela aneksowa/

Wzrost cen których produktów i usług jest najbardziej odczuwalny w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żywność
- Benzyna, olej napędowy, gaz i pozostałe paliwa do środków transportu
- Energia elektryczna
- Inne koszty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu, np. wywozu śmieci, gaz, woda, kanalizacja
- Lekarstwa
- Materiały budowlane, wyposażenie mieszkania lub domu, usługi remontowo-budowlane
- Świadczenia medyczne w tym: wizyty lekarskie, stomatologiczne, badania itp.
- Kosmetyki i środki czystości
- Odzież, obuwie
- Usługi transportowe, komunikacja
- Sprzęt elektroniczny
- Usługi telekomunikacyjne, opłaty za telewizję, internet, telefon
- Inne produkty i usługi
/wykres/ oraz/ oraz wykres wg terminów X 2021, IV 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

STRATEGIE WALKI Z INFLACJĄ

Czy z powodu wzrastających cen niektórych produktów i usług w ciągu ostatnich miesięcy:
* robiąc codzienne zakupy kupował(a) Pan(i) mniej, szukał(a) Pan(i) tańszych produktów
* rezygnował(a) Pan(i) z większych wydatków, odkładał(a) Pan(i) je na potem
* ograniczał(a) Pan(i) zużycie wody, prądu, gazu
* ograniczał(a) Pan(i) wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę
* wykorzystywał(a) Pan(i) oszczędności na bieżące wydatki
* ograniczył(a) Pan(i) jeżdżenie samochodem
* z obawy przed dalszym wzrostem cen kupował(a) Pan(i) na zapas, przyspieszał(a) Pan(i) planowane zakupy
* wystąpił(a) Pan(i) o podwyżkę, dostał(a) Pan(i) podwyżkę
* zmienił(a) Pan(i) pracę na lepiej płatną, więcej Pan(i) pracuje, aby więcej zarabiać
* inwestował(a) Pan(i) oszczędności, aby nie straciły na wartości
* zadłużył(a) się Pan(i), ma Pan(i) zaległości w opłatach
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów X 2021, IV 2022/ oraz/ tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

62.
2022-04-28
Polacy wobec uchodźców z Ukrainy
 
Data wydania: 2022-04-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6387
Numer publikacji: Nr 62/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: uchodźcy, Ukraina, wojna na Ukrainie, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

UCHODŹY Z UKRAINY W POLSCE

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/wykres wg terminów VIII 2015 - IV 2022/

Czy w okolicy, w której Pan(i) mieszka, są osoby, które przyjechały z Ukrainy uciekając przed wojną?
-Tak
-Nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś, kto przyjechał do Polski z Ukrainy po 24 lutego br.?
-Tak, znam wiele takich osób
-Tak, znam kilka takich osób
-Tak, znam jedną lub dwie takie osoby
-Nie, nie znam osobiście nikogo takiego
/wykres/

Rysunek - Odsetki deklarujących osobistą znajomość uchodźców z Ukrainy w makroregionach

Jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają, w Pana(i) ocenie, na ogół Polacy?
-Zdecydowanie pozytywne
-Przeważnie pozytywne
-Przeważnie obojętne
-Przeważnie negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
/wykres/

[Odsetki badanych, którzy zadeklarowali, że w ich okolicy są uchodźcy z Ukrainy] Jak Pan(i) ocenia, jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają ludzie mieszkający w Pana(i) okolicy?
-Zdecydowanie pozytywne
-Przeważnie pozytywne
-Przeważnie obojętne
-Przeważnie negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) sądzi, czy większość uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, po zakończeniu wojny:
-Pozostanie w naszym kraju
-Wyjedzie z Polski
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

W jaki sposób Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego pomaga uchodźcom z Ukrainy? Proszę wskazać wszystkie formy udzielanej pomocy
-Przekazując rzeczy, np. żywność, ubrania, artykuły higieniczne
-Przekazując pieniądze
-Organizując zbiórki lub inne akcje pomocowe
-Pomagając w załatwianiu spraw, np. w urzędzie, w przychodni, szkole
-Udostępniając mieszkanie, dom
-Przygotowując posiłki
-Pracując w charakterze wolontariusza w punkcie recepcyjnym, pobytowym dla uchodźców
-Przewożąc ludzi z granicy
-W inny sposób
/wykres - Odsetek badanych deklarujących pomaganie uchodźcom z Ukrainy oraz odsetek ogółu badanych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-Wystarczająca
-Zbyt duża
-Zbyt mała
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia działania […] wobec uchodźców z Ukrainy?
-państwa polskiego (tabela aneksowa)
-samorządów (tabela aneksowa)
-Kościoła (tabela aneksowa)
-organizacji pozarządowych
-zwykłych ludzi
*Zdecydowanie dobrze
*Raczej dobrze
*Raczej źle
*Zdecydowanie źle
*Trudno powiedzieć
/wykres/

Tabela – ocena działań państwa polskiego wg potencjalnych elektoratów

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

61.
2022-04-27
Scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie
 
Data wydania: 2022-04-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6386
Numer publikacji: Nr 61/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, przewidywania, konflikt zbrojny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

PRZYWRÓCENIE POKOJU CZY POKONANIE ROSJI?

Czy Pana(i) zdaniem:
- należy dążyć przede wszystkim do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności
- należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg zainteresowania polityką/ oraz/ tabela aneksowa/

MOŻLIWE SCENARIUSZE ROZWOJU SYTUACJI

Czy Pana(i) zdaniem:
- wojna między Rosją a Ukrainą będzie trwała jeszcze dłuższy czas, co najmniej kilka miesięcy
- wojna się zakończy w ciągu najbliższych kilku tygodniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
- wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
- nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela – przewidywania na temat możliwości rozprzestrzenienia się wojny na inne kraje a ocena zagrożenia bezpieczeństwa Polski z powodu wojny na Ukrainie

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
- Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
- Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
- Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
- Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg przewidywanego czasu trwania wojny na Ukrainie/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

60.
2022-04-26
Stosunek do rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2022-04-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6385
Numer publikacji: Nr 60/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IV 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki? [do XII 2017 wskazania dotyczyły rządu Beaty Szydło]
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - IV 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

59.
2022-04-25
Koniec epidemii koronawirusa?
 
Data wydania: 2022-04-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6384
Numer publikacji: Nr 59/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, profilaktyka, polityka rządu, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI RZĄDU WOBEC EPIDEMII

Czy popiera Pan(i) zniesienie obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, kwarantanny oraz izolacji?
-Zdecydowanie popieram
-Raczej popieram
-Raczej jestem temu przeciwny(a)
-Zdecydowanie jestem temu przeciwny(a)
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od stosunku do zniesienia obostrzeń

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

58.
2022-04-22
Nastroje społeczne w kwietniu
 
Data wydania: 2022-04-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6383
Numer publikacji: Nr 58/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań III 2021 – IV 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

57.
2022-04-21
Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce, jego prezydentury oraz stosunków polsko-amerykańskich
 
Data wydania: 2022-04-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6382
Numer publikacji: Nr 57/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-amerykańskie, USA - Stany Zjednoczone, Joe Biden
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA WAGI OSTATNIEJ WIZYTY JOE BIDENA W POLSCE

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) wagę ostatniej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce?
-Miała bardzo duże znaczenie
-Miała duże znaczenie
-Miała małe znaczenie
-Była praktycznie bez znaczenia
-Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA PREZYDENTURY JOE BIDENA

Czy, Pana(i) zdaniem, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden sprawuje swój urząd:
-Zdecydowanie lepiej, niż się Pan(i) spodziewał(a)
-Raczej lepiej, niż się Pan(i) spodziewał(a)
-Mniej więcej tak, jak się Pan(i) spodziewał(a)
-Raczej gorzej, niż się Pan(i) spodziewał(a)
-Zdecydowanie gorzej, niż się Pan(i) spodziewał(a)
-Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-amerykańskie? Czy są one:
-Zdecydowanie dobre
-Raczej dobre
-Ani dobre, ani złe
-Raczej złe
-Zdecydowanie złe
-Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-amerykańskie? Czy są one:
-Dobre
-Ani dobre, ani złe
-Złe
-Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań X 1987, X 1988, III 1990, V 2011, XI 2012, X 2016, IV 2018, III 2019, VII 2019, X 2020, IV 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

56.
2022-04-20
Zaufanie do polityków w kwietniu
 
Data wydania: 2022-04-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6381
Numer publikacji: Nr 56/2022
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Michał Dworczyk
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Zbigniew Rau
- Mariusz Kamiński
- Przemysław Czarnek
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w kwietniu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2022, IV 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

55.
2022-04-14
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6380
Numer publikacji: Nr 55/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2021 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

54.
2022-04-14
Polacy o wspraciu dla walczącej Ukrainy
 
Data wydania: 2022-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6379
Numer publikacji: Nr 54/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: poczucie zagrożenia, wojna, uchodźcy, Ukraina, NATO - Sojusz Północnoatlantycki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej nie
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

CZY UKRAINA OTRZYMUJE WYSTARCZAJĄCE WSPARCIE?

Czy, Pana(i) zdaniem, społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg poczucia zagrożenia dla Polski/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które postrzegają działania społeczności międzynarodowej mające na celu wsparcie Ukrainy za niewystarczające, pytanie otwarte] Co jeszcze powinno się zrobić, aby pomóc Ukrainie?
-Ogólnie – większa pomoc, większe wsparcie, większe zaangażowanie
Dozbrajanie i inne formy wsparcia walczącej Ukrainy:
-Przekazywanie uzbrojenia Ukraińcom, większa pomoc militarna – ogólnie
-Wysłanie wojska na Ukrainę, otwarte działania militarne przeciw Rosji
-Przekazanie broni ofensywnej – czołgów, samolotów bojowych
-Pomoc gospodarcza, finansowa dla Ukrainy
-Pomoc humanitarna, żywnościowa i medyczna Ukrainie
-Zamknięcie nieba nad Ukrainą
-Wojskowa misja pokojowa, ochrona korytarzy humanitarnych
-Włączenie się ONZ do działań
Sankcje wobec Rosji:
-Zaostrzenie sankcji – ogólnie
-Całkowita izolacja Rosji, blokada współpracy na każdym poziomie, zerwanie stosunków z Rosją
-Sankcje energetyczne, embargo na gaz, ropę i węgiel z Rosji
-Sankcje gospodarcze i finansowe – ogólnie
-Sankcje handlowe, blokada handlu z Rosją; wstrzymanie dostaw żywności i leków do Rosji; blokada portów
-Sankcje dla polityków, oligarchów i obywateli Rosji, konfiskata majątków oligarchów
-Inne działania wobec Rosji, np. zablokowanie Kaliningradu
Pomoc uchodźcom:
-Wsparcie międzynarodowe dla Polski przyjmującej uchodźców, pomoc finansowa, relokacja uchodźców
-Pomoc uchodźcom – ogólnie
Inne konkretne działania:
-Intensyfikacja działań dyplomatycznych, pomoc w rozwiązaniu konfliktu, presja polityczna
-Odsunięcie Putina od władzy
-Poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO
Postulaty dotyczące sposobu działania:
-Więcej jednomyślności; zjednoczenie w działaniu; konsolidacja Zachodu
-Więcej działań zakulisowych; mniej mówić, więcej działać
-Polska nie powinna wychodzić przed szereg, ale współpracować z USA i UE
-Inne wypowiedzi
-Trudno powiedzieć
/tabela/

O EWENTUALNYM EMBARGU NA ROSYJSKĄ ROPĘ I GAZ

Czy, Pana(i) zdaniem, Unia Europejska powinna zakazać importu gazu i ropy naftowej z Rosji czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/

[Odpowiedzi osób popierających unijne embargo na gaz i ropę] Czy, Pana(i) zdaniem, Unia Europejska powinna zakazać importu gazu i ropy naftowej z Rosji, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen tych surowców?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

O WSPARCIU MILITARNYM DLA UKRAINY

Czy działania NATO wobec wojny na Ukrainie są:
-Zbyt ostrożne
-Odpowiednie
-Zbyt daleko posunięte
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, NATO powinno przekazać Ukrainie broń ofensywną (np. czołgi, samoloty bojowe) czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

53.
2022-04-12
Wielki Post i Wielkanoc 2022
 
Data wydania: 2022-04-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6378
Numer publikacji: Nr 53/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Święta
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: Wielkanoc, Wielki Post, zwyczaje wielkanocne, tradycje wielkopostne, obrzędy religijne, zwyczaje - obyczaje - święta
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIELKOPOSTNE WYRZECZENIA

Czy w okresie Wielkiego Postu stara się Pan(i) jakoś ograniczać rozrywki, rzadziej oglądać telewizję, nie chodzić na zabawy czy do kina, nie słuchać muzyki rozrywkowej itp. czy też, jak wiele innych osób, raczej nie zwraca Pan(i) na to uwagi?
- Zdecydowanie staram się ograniczać rozrywki
- Raczej staram się ograniczać rozrywki
- Raczej nie zwracam na to uwagi
- Zdecydowanie nie zwracam na to uwagi
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2002, 2010, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022/ oraz /tabela aneksowa/

ŚWIĘTOWANIE WIELKANOCY

Czym dla Pana(i) są Święta Wielkanocne? Czy są one przede wszystkim:
- świętem rodzinnym
- przeżyciem religijnym
- miłą tradycją
- wypoczynkiem, przerwą w pracy
- okazją do spotkań z przyjaciółmi
- kłopotem i wysiłkiem związanym ze świątecznymi przygotowaniami
- okazją do jedzenia i picia
- czymś innym
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1994 - 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Które z wymienionych wielkopostnych oraz wielkanocnych praktyk religijnych Pan(i) osobiście zachowuje?
- Zachowanie postu w Wielki Piątek
- Przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej
- Posypywanie głowy popiołem w Środę Popielcową
- Udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego (w Wielki Czwartek, Piątek lub Sobotę)
- Udział w rekolekcjach wielkopostnych
- Udział w nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów
- Udział w rezurekcji
/wykresy wg terminów badań IV 2006, III 2010, IV 2014, III 2016, III 2018, III 2020, III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres - Liczba wskazanych praktyk wielkopostnych i wielkanocnych zachowywanych osobiście przez respondentów

Tabela - Średnia liczba wskazanych praktyk wielkopostnych i wielkanocnych zachowywanych osobiście przez respondentów wg wybranych cech socjodemograficznych (udział w praktykach religijnych, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie)

Które z wymienionych praktyk religijnych i zwyczajów wielkopostnych oraz wielkanocnych są zachowywane w Pana(i) rodzinie?
- Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę (tzw. święcone)
- Dzielenie się z najbliższymi święconym jajkiem
- Święcenie palemki w Niedzielę Palmową
- Domowy wypiek tradycyjnych wielkanocnych ciast, np. mazurków
- Obchodzenie zwyczaju śmigusa-dyngusa w tzw. lany poniedziałek
- Nawiedzenie Grobu Pańskiego w Wielki Piątek lub Sobotę
- Malowanie pisanek
- Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami świątecznymi
- Wysyłanie życzeń za pośrednictwem SMS lub internetu
/tabela wg terminów badań III 1998, III 1999, IV 2000, III 2005, III 2012, III 2018, III 2020, III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

52.
2022-04-08
Preferencje partyjne w kwietniu
 
Data wydania: 2022-04-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6377
Numer publikacji: Nr 52/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202206: Aktualne problemy i wydarzenia (384)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 28 II-10 III 2022, 28 III-7 IV 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- PPS - Polska Partia Socjalistyczna
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań IX 2021 - IV 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

51.
2022-04-08
Scena polityczna na wiosnę 2022 - alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2022-04-08

Sygnatura: 6376
Numer publikacji: Nr 51/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: alternatywy wyborcze, wybory parlamentarne, decyzje wyborcze, partia drugiego wyboru, elektoraty negatywne, partie polityczne, antypatie wyborcze
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ALTERNATYWY WYBORCZE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł (mogła) Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednego ugrupowania/partii, to które/ą wybrał(a)by Pan(i) jako drugie/ą?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz’15
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2021, II-III 2022/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach ] Na kandydata której partii/ugrupowania na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Kukiz’15
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

50.
2022-04-05
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2022-04-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6375
Numer publikacji: Nr 50/2022
Liczba stron: 49
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, Straż Graniczna, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, Kościół, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2022
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2022

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2017 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2022/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2022

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ

Oceny działalności Straży Granicznej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2021, III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2014 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2020, III 2021, IX 2021, III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz / tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020, IX 2020, III 2021, IX 2021, III 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2014 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 - III 2022/ / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – III 2022

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
*Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2022/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2022

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – III 2022


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

49.
2022-04-01
Dwudziesta piąta rocznica Konstytucji RP
 
Data wydania: 2022-04-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6374
Numer publikacji: Nr 49/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Państwo, Konstytucja
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: konstytucja, referendum konstytucyjne, praworządność, prawo
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

REFERENDUM KONSTYTUCYJNE W PAMIĘCI POLAKÓW

[Odpowiedzi badanych uprawnionych do głosowania w 1997 roku] Czy i jak głosował(a) Pan(i) w referendum konstytucyjnym z roku 1997?
- Brałe(a)m udział w referendum i głosowałe(a)m za przyjęciem konstytucji
- Brałe(a)m udział w referendum i głosowałe(a)m przeciw przyjęciu konstytucji
- Brałe(a)m udział w referendum, ale nie pamiętam, jak głosowałe(a)m
- Nie wzią(ę)łe(a)m udziału w referendum
- Nie pamiętam
/wykres/ oraz /tabela wg wykształcenia/

ZNAJOMOŚĆ KONSTYTUCJI

Czy czytał(a) Pan(i) tekst konstytucji?
- Tak, w całości
- Tak, we fragmentach
- Nie
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg wyników badań III 2017, III 2022/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, Pana(i) zdaniem, znajomość konstytucji jest zwykłym obywatelom w ogóle potrzebna czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, X 1995, II 1997, III 2017, III 2022/ oraz /tabela wg znajomości konstytucji/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE ZNACZENIA KONSTYTUCJI DLA OBYWATELI

Jakie znaczenie dla życia zwykłych obywateli mają zasady i przepisy zawarte w konstytucji?
- Bardzo duże
- Raczej duże
- Raczej małe
- Bardzo małe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, X 1995, III 2017, III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW KONSTYTUCJI

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce konstytucja jest przestrzegana?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ZMIANY KONSTYTUCJI

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce powinno się zmienić konstytucję czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań X 2004, III 2008, III 2017, VI 2017, VII 2018, III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

48.
2022-03-31
Od czego zależy bezpieczeństwo kraju?
 
Data wydania: 2022-03-31

Sygnatura: 6373
Numer publikacji: Nr 48/2022
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, konflikt społeczny, zaufanie, demokracja, sojusze, armia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak Pan(i) sądzi, od czego zależy bezpieczeństwo kraju? O każdej z wymienionych kwestii proszę powiedzieć, jakie jest jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju:
- nowoczesna armia
- sojusze militarne, np.obecność w strukturach NATO
- wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju
- silne społeczeństwo obywatelskie, działalność w kraju różnych organizacji społecznych, fundacji
- zaufanie obywateli do władzy
- zaufanie władzy do obywateli
- funkcjonowanie systemu demokratycznego w kraju
- istnienie wielokulturowego, etnicznie zróżnicowanego społeczeństwa
- silne konflikty społeczne
* zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo kraju
* raczej zwiększa bezpieczeństwo kraju
* raczej zmniejsza bezpieczeństwo kraju
* nie ma żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa kraju
* trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XII 2011, XII 2013, III 2022/ oraz/ wykres średnich na skali od -2 do +2/

Tabela średnie na skali od -2 do +2 wg potencjalnych elektoratów wyborczych

Analiza czynnikowa z użyciem rotacji Varimax - tabela

47.
2022-03-30
Stosunek do rządu w marcu
 
Data wydania: 2022-03-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6372
Numer publikacji: Nr 47/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 - III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 - III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 - III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - III 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

46.
2022-03-29
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
 
Data wydania: 2022-03-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6371
Numer publikacji: Nr 46/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Marta Wicha
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II 2021 - III 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- Poprawi się
- Pozostanie bez zmian
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II 2021 - III 2022/ oraz / wykres wg badań I 1992 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2021 - III 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - III 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- Bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- Można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- Trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- Nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II 2021 - III 2022/ oraz /wykres wg badań I 2003 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA KRAJOWEGO RYNKU PRACY

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- Bardzo dobra
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2014 - III 2022/ oraz /wykres wg badań XI 2002 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pan(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- Zdecydowanie się poprawi
- Raczej się poprawi
- Pozostanie bez zmian
- Raczej się pogorszy
- Zdecydowanie się pogorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2014 – III 2022/ oraz /wykres wg badań III 2007 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

45.
2022-03-25
Koronawirus - obawy i ocena polityki rządu
 
Data wydania: 2022-03-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6370
Numer publikacji: Nr 45/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, profilaktyka, polityka rządu, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- Zbyt duże
- Odpowiednie do sytuacji
- Zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XII 2021, I 2022, II 2022, III 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a deklarowany stosunek do szczepień

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - ocena działań rządu wg oceny obowiązujących ograniczeń i restrykcji: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - ocena działań rządu wg potencjalnych elektoratów partyjnych: odpowiedzi zrekodowane/

KONIEC EPIDEMII?

Czy, Pana(i) zdaniem, epidemia koronawirusa:
- Dobiega już końca
- Będą jeszcze kolejne fale
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

44.
2022-03-24
Zaufanie do polityków w marcu
 
Data wydania: 2022-03-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6369
Numer publikacji: Nr 44/2022
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Adam Niedzielski
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Tomasz Grodzki
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Rau
- Krzysztof Bosak
- Mariusz Kamiński
- Michał Dworczyk
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2021 - III 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2021 - III 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2022, III 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

43.
2022-03-23
Polacy o altruizmie przed falą migracji z Ukrainy
 
Data wydania: 2022-03-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6368
Numer publikacji: Nr 43/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: pomoc, praca społeczna, aktywność społeczna, altruizm
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ALTRUIŚCI CZY EGOIŚCI?

Która z opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom
- Obecnie trzeba bardziej koncentrować się na walce o swoje sprawy, nie zważając na innych
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, IV 2011, I 2012, III 2014, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela wg płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, dochodów na osobę, oceny własnych warunków materialnych, udziału w praktykach religijnych, poglądów politycznych, grupy społecznej i zawodowej/

PRACA NA RZECZ INNYCH

Czy zdarzyło się Panu(i) kiedykolwiek dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność pracy na rzecz innych od postawy altruistycznej/egoistycznej

Czy zdarzyło się Panu(i) w ciągu roku poprzedzającego badanie dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Liczba dni przepracowanych społecznie w roku poprzedzającym badanie
[Wskazania osób, które pracowały społecznie w roku poprzedzającym badanie]
- Od 1 do 6 dni
- Od 7 do 13 dni
- Od 14 do 20 dni
- 21 dni i więcej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

42.
2022-03-22
Nastroje społeczne w marcu
 
Data wydania: 2022-03-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6367
Numer publikacji: Nr 42/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2021 – III 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

41.
2022-03-21
Aktywność w organizacjach obywatelskich
 
Data wydania: 2022-03-21

Sygnatura: 6366
Numer publikacji: Nr 41/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: organizacje obywatelskie, praca społeczna, aktywność społeczna, wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

W Polsce istnieją różne możliwości społecznego działania. Czy Pan(i) poświęca swój wolny czas na działalność w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji? Chodzi o udział w pracy tej (tych) organizacji, a nie tylko o przynależność do niej (nich)
- Organizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących dzieci
- Organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących – starych, ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, ofiar wojen itp.
- Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski, rada rodziców, fundacja szkolna, uczelniana, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
- Organizacje (związki, kluby i stowarzyszenia) sportowe
- Stowarzyszenia, związki działkowiczów, hodowców, wędkarzy, myśliwych
- Organizacje, ruchy religijne, kościelne, wspólnoty parafialne
- Samorządy dzielnicowe, osiedlowe, np. rady mieszkańców, komitety domowe
- Towarzystwa przyjaciół zwierząt, opieki nad zwierzętami
- Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo, kluby młodzieżowe, związki i stowarzyszenia studenckie
- Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- Komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu
- Organizacje kobiece, np. Koło Gospodyń Wiejskich
- Organizacje, stowarzyszenia artystyczne, np. chór, orkiestra, zespół taneczny, teatralny
- Organizacje emerytów, kluby seniorów
- Związki zawodowe
- Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe itp.
- Samorządy gminne
- Organizacje samopomocowe, np. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, samotnych ojców, anonimowych alkoholików, osób bezrobotnych
- Stowarzyszenia miłośników miasta, regionu, np. zajmujące się ochroną zabytków, rozwojem kultury regionalnej
- Organizacje wspierające placówki służby zdrowia
- Stowarzyszenia, kluby kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów
- Stowarzyszenia i samorządy zawodowe
- Organizacje, stowarzyszenia turystyczne
- Towarzystwa naukowe
- Samorządy pracownicze (rady pracowników)
- Towarzystwa przyjaźni z innymi krajami, narodami
- Samorządy wojewódzkie i powiatowe
- Organizacje kombatantów, weteranów, ofiar wojny
- Partie lub stowarzyszenia polityczne
- Inne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, kluby lub fundacje
/tabela: odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów wg badań II 1998, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/

Praca społeczna w organizacjach obywatelskich
- Osoby niepracujące społecznie
- Osoby pracujące społecznie (ogółem), w tym:
-- w jednej dziedzinie
-- w dwóch dziedzinach
-- w trzech lub więcej
/tabela wg terminów badań II 1998,, XII 1999, I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/

Odsetki respondentów deklarujących pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich:
- w jednej dziedzinie
- w dwóch dziedzinach
- w trzech lub więcej
- łącznie
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZBIORCZY WSKAŹNIK ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ SPOŁECZNĄ

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w 2021 roku - tabela

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną w latach: 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 - wykres (respondenci pracujący społecznie na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach obywatelskich i/lub poza nimi)

Tabela - zależność zaangażowania w pracę społeczną w organizacjach obywatelskich od pracy społecznej na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących

Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną (respondenci pracujący społecznie w roku 2021 na rzecz swojego środowiska lub osób potrzebujących - w organizacjach społecznych i/lub poza nimi) - wykres w podziale na cechy społeczno-demograficzne

40.
2022-03-18
Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce
 
Data wydania: 2022-03-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6365
Numer publikacji: Nr 40/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: NATO, Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, wojska NATO, współpraca wojskowa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem raczej przeciwny(a)
- Jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań II, IV, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020, III 2022/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- Popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 1999 - III 2022/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- Zdecydowanie może być pewna
- Raczej może być pewna
- Raczej nie może być pewna
- Zdecydowanie nie może być pewna
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2029, II 2020, III 2022/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO STACJONOWANIA W POLSCE WOJSK INNYCH PAŃSTW NATO

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
- Powinny
- Nie powinny
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań II-III 1999, II 2000, I 2004, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, III 2022/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

39.
2022-03-17
Spadek poczucia podmiotowości obywatelskiej
 
Data wydania: 2022-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6364
Numer publikacji: Nr 39/2022
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Aktywność obywatelska
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, wpływ na sprawy publiczne, podmiotowość obywatelska, poczucie wpływu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY KRAJU

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WPŁYW NA SPRAWY MIASTA, GMINY

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - II 2022/ oraz /tabela wg wielkości miejscowości zamieszkania, wg wykształcenia oraz wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY PUBLICZNE W UJĘCIU OGÓLNYM

Badani uważający, że ludzie tacy jak oni mają wpływ:
- Zarówno na sprawy swojego miasta/gminy, jak i kraju
- Tylko na sprawy miasta/gminy
- Tylko na sprawy swojego kraju
- Niemający poczucia wpływu na sprawy publiczne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

38.
2022-03-15
Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę
 
Data wydania: 2022-03-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6363
Numer publikacji: Nr 38/2022
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: wojna, inwazja, Ukraina, Rosja, uchodźcy, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, UE - Unia Europejska, obawy, zagrożenia, broń jąrowa, konflikt zbrojny, poczucie bezpieczeństwa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

REAKCJE POLAKÓW WOBEC WOJNY NA UKRAINIE

Czy w związku z sytuacją na Ukrainie:
- śledzi Pan(i) uważnie wydarzenia w Ukrainie
- pomaga Pan(i) w jakiś sposób, np. rzeczowo lub finansowo, Ukraińcom
- unika Pan(i) kupowania rosyjskich produktów
- gromadzi Pan(i) gotówkę
- robi Pan(i) zapasy żywności i innych najpotrzebniejszych rzeczy
- planuje lub rozważa Pan(i) wyjazd
- w bezpieczniejsze miejsce za granicą
- planuje lub rozważa Pan(i) wyjazd w bezpieczniejsze miejsce w kraju
- robi Pan(i) zapasy paliwa
/wykres/ oraz/ tabele aneksowe/

OBAWY PRZED WOJNĄ
Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu w Europie czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu na świecie czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec Ukrainy czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec Polski czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy obawia się Pan(i), że Rosja może użyć broni jądrowej wobec innych krajów NATO czy też nie ma Pan(i) takich obaw?
- Bardzo się tego obawiam
- Raczej się tego obawiam
- Raczej nie mam takich obaw
- W ogóle nie mam takich obaw
- Trudno powiedzieć
/wykres/

POMOC I SANKCJE

Jakiego rodzaju działania, Pana(i) zdaniem, powinna podejmować społeczność międzynarodowa wobec wojny na Ukrainie? Czy powinna:
- wywierać naciski dyplomatyczne na Rosję
- całkowicie izolować Rosję politycznie i gospodarczo
- udzielać Ukrainie pomocy finansowej
- dostarczać Ukrainie sprzęt wojskowy i uzbrojenie
- wysłać na Ukrainę oddziały wojskowe, które brałyby udział w walkach
/wykres/

Tabela - Liczba działań (spośród 5), które powinna podejmować społeczność międzynarodowa wobec wojny na Ukrainie w podziale na potencjalne elektoraty wyborcze

UCHODŹCY
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów VIII 2015 - III 2022/

STOSUNEK DO PRZYJĘCIA UKRAINY DO NATO I UE

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem NATO?
- Tak, najszybciej jak to będzie możliwe
- Tak, ale nie ma się co z tym spieszyć
- Nie, nie powinna stać się członkiem NATO
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?
- Tak, najszybciej jak to będzie możliwe
- Tak, ale nie ma się co z tym spieszyć
- Nie, nie powinna stać się członkiem NATO
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów XI 2013, I 2014, III 2022/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

37.
2022-03-14
Zaufanie społeczne
 
Data wydania: 2022-03-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6362
Numer publikacji: Nr 37/2022
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, relacje międzyludzkie, sfera prywatna, sfera publiczna, instytucje publiczne, kapitał społeczny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

UOGÓLNIONE ZAUFANIE SPOŁECZNE

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać
- W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma zaufania do nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca
- Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016. II 2018, II 2020, II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Ogólny wskaźnik zaufania. Wartości według 7-stopniowej skali od -3 do +3
- Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3)
- Średnia nieufność (-2)
- Niewielka nieufność (-1)
- Postawa ambiwalentna (0)
- Niewielka ufność (+1)
- Średnia ufność (+2)
- Bardzo duża ufność, otwartość (+3)
/wykres: odsetki badanych/ oraz /tabela wg terminów badań 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania mierzonego na skali od -3 do +3
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

ZAUFANIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji:
* Wojsko
* NATO
* Władze lokalne miasta, gminy
* Policja
* Unia Europejska
* Urzędnicy, administracja publiczna
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Prezydent
* Sądy
* Rząd
* Media
* Sejm i Senat
* Trybunał Konstytucyjny
* Parte polityczne
- Zdecydowanie mam zaufanie
- Raczej mam zaufanie
- Raczej nie mam zaufania
- Zdecydowanie nie mam zaufania
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań I 2002, I 2004, I 2006, I 2008, I 2010, I 2012, I 2014, I 2016, II 2020, II 2022/ oraz /tabele aneksowe: mam zaufanie, nie mam zaufania, trudno powiedzieć/

Średnie wartości syntetycznego wskaźnika zaufania w sferze publicznej mierzonego na skali 0-14
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

36.
2022-03-11
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2022-03-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6361
Numer publikacji: Nr 36/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202205: Aktualne problemy i wydarzenia (383)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - III 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 31 I-10 II 2022, 28 II-10 III 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VIII 2021 - III 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

35.
2022-03-10
Obawy i oczekiwania Polaków
 
Data wydania: 2022-03-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6360
Numer publikacji: Nr 35/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: obawy, oczekiwania, inflacja, wojna, epidemia, choroba, polityka
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY POLAKÓW

[Respondentom przedstawiono listę czternastu możliwych powodów do niepokoju i poproszono o wskazanie nie więcej niż pięciu – według nich – najważniejszych] Czego się Pan(i) najbardziej obawia w obecnych czasach? Proszę wybrać nie więcej niż pięć powodów do niepokoju.
- Drożyzny
- Wojny
- Choroby
- Pandemii
- Pogorszenia sytuacji materialnej
- Segregacji ludzi
- Migrantów
- Wyjścia z Unii Europejskiej
- Utraty pracy
- Zmian klimatu
- Izolacji
- Utraty partnera/samotności
- Zamknięcia szkół
- Posiadania dziecka
- Odmowa odpowiedzi
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCZEKIWANIA

[Pytanie otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź] Jakie zmiany obecnej sytuacji byłyby dla Pana(i) korzystne?
- Funkcjonowanie demokracji. Zmiana polityczna
Zmiana władzy, zmiana rządu, zmiana ekipy rządzącej, zmiana rządzących, dymisja PiS, dymisja rządu
Spokój społeczny, zgoda wśród społeczeństwa, zgoda w kraju, spokój polityczny
Mądrzejsze rządy, lepsze rządzenie, lepsza jakość klasy politycznej
Wolność, swobody obywatelskie, demokracja, wolność słowa
Utrzymanie władzy przez PiS, kolejna wygrana PiS w wyborach
Zmiana/liberalizacja prawa aborcyjnego
Dostęp do rzetelnych informacji, media, które rzetelnie informują o sytuacji w Polsce i na świecie
Zmniejszenie wpływu Kościoła katolickiego na państwo, Kościół wolny od polityki
Większa otwartość rządu na rozmowę z ludźmi
Ograniczenie demokracji, zwiększenie dyscypliny społecznej
- Przeciwdziałanie inflacji/drożyźnie
Obniżka cen i wysokości opłat, powrót do poprzednich cen, cofnięcie podwyżek cen
Spadek, zmniejszenie, zwalczenie, zlikwidowanie, zatrzymanie inflacji
Stabilizacja cen, brak podwyżek cen, zatrzymanie wzrostu cen
- Poprawa sytuacji materialnej respondenta
Podwyżka wynagrodzenia, pensji; podniesienie minimalnego wynagrodzenia; większe wsparcie dla pracujących
Podwyżka emerytury, renty
Poprawa sytuacji materialnej, warunków życia
- Polityka gospodarcza
Obniżka podatków, likwidacja podatków, dobrowolność składek ZUS
Poprawa sytuacji gospodarczej kraju, zajęcie się gospodarką, reaktywacja gospodarki po pandemii
Uproszczenie systemu podatkowego, zmiana ordynacji podatkowej
Poprawa sytuacji na rynku pracy
Wycofanie/anulowanie/likwidacja Polskiego Ładu
Obniżka/ustabilizowanie stóp procentowych, tańsze kredyty
Wsparcie rolnictwa, poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych
Poprawienie/uporządkowanie Polskiego Ładu
Łatwiejszy dostęp do kredytów, dofinansowanie do kredytów hipotecznych
Bardziej restrykcyjna polityka wobec sklepów wielkopowierzchniowych
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorców
Wsparcie dla branży artystycznej
Energetyka jądrowa, rozwój energetyki jądrowej
Podwyżka stóp procentowych co najmniej do poziomu inflacji
- Koniec pandemii COVID-19
Koniec pandemii, zakończenie/zamknięcie pandemii
Zniesienie wszystkich restrykcji pandemicznych, powrót do normalności
Zwalczenie koronawirusa, uspokojenie sytuacji epidemicznej, znalezienie leku na COVID-19
Powrót do nauki stacjonarnej, otwarte szkoły, brak nauki zdalnej
Brak segregacji ludzi
Obowiązek szczepień, żeby się wszyscy zaszczepili
Ograniczenia i restrykcje pandemiczne (np. wymaganie paszportów covidowych w miejscach publicznych)
Zniesienie kwarantanny i izolacji
- Poprawa dostępu do służby zdrowia, poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej, dofinansowanie służby zdrowia
- Bezpieczeństwo publiczne
Pokój/spokój na świecie, bezpieczeństwo granic Polski
Zatrzymanie migrantów, brak nielegalnej imigracji
Bezpieczeństwo publiczne, więcej patroli policyjnych na mieście
Unowocześnienie, lepsze uzbrojenie armii
Lepsza ochrona granicy, wzmocnienie wschodniej granicy, płot/mur na granicy
- Poprawa zdrowia, zdrowie, brak chorób
- Polityka społeczna
Likwidacja/ograniczenie rozdawnictwa, zasiłków, 500+
Korzystne przepisy emerytalne, emerytury stażowe, utrzymanie obecnego wieku emerytalnego
Poprawa warunków mieszkaniowych, dostępności mieszkań
Pomoc dla seniorów, osób starszych
Wsparcie rodziców w opiece nad małymi dziećmi – więcej żłobków i przedszkoli, zatrudnienie niani
Podwyżka zasiłków, stabilne wsparcie finansowe państwa dla potrzebujących
Pomoc dla niepełnosprawnych
- Praca zarobkowa respondenta
Zmiana pracy, awans w pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej
Znalezienie pracy
Utrzymanie pracy
- Relacje z Unią Europejską
Poprawa stosunków, porozumienie Polski z Unią Europejską
Zmiany polityczne w UE, zmiana polityki Unii wobec Polski
Wyjście/wystąpienie z Unii Europejskiej
Zbudowanie alternatywy współpracy międzynarodowej dla UE
Wprowadzenie Euro
- System prawny
Ustabilizowanie systemu prawnego, stabilne i jasne przepisy, ulepszenie prawa
Reforma/naprawa sądownictwa (SN, KRS), przywrócenie praworządności, likwidacja Izby Dyscyplinarnej
- Spokój, stabilizacja – ogólnie
- Dobra sytuacja w kraju – ogólnie, żeby było dobrze w Polsce
- Zmiany w szkolnictwie, poprawa/reforma szkolnictwa, dofinansowanie systemu edukacji
- Życzliwość między ludźmi, zaufanie, tolerancja
- Ochrona środowiska
Zatrzymanie/odwrócenie zmian klimatycznych
Większa ochrona środowiska
- Rozliczenia winnych różnego typu nieprawidłowości
Rozliczenie zdrajców ojczyzny, agentów innych państw
Rozliczenia afer, winnych/odpowiedzialnych w rządzie za obecną sytuację w kraju
Odpowiedzialność lekarzy za niekompetencje lub zwłokę
- Inne konkretne zmiany
Rozwój osobisty, możliwość samorealizacji, realizacji pasji
Wyjazd z kraju, emigracja
Odmłodzenie się, powrót do przeszłości
Poprawa dróg
Rozwinięcie transportu publicznego, dostęp do komunikacji publicznej
Inne pojedyncze zmiany sytuacji
- Odpowiedzi enigmatyczne, niejasne, niemożliwe do jednoznacznej interpretacji
- Wszystko się musi zmienić, całkowita zmiana wszystkiego, wszystko trzeba naprawić
- Nic, nie chcę nic zmieniać; nie ma takich zmian
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

34.
2022-03-08
Ocena sytuacji w kraju tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2022-03-08

Sygnatura: 6359
Numer publikacji: Nr 34/2022
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, inflacja, warunki życia, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Ankietowani odpowiadali na pytanie otwarte, samodzielnie formułując swoje odpowiedzi] Uzasadnienia dobrych ocen sytuacji w kraju:
Ogólnie
- Ogólnie – rozwój Polski, idziemy do przodu, wszystko się polepszyło, korzystne zmiany
- Poparcie dla rządu i PiS, dobre rządy, odpowiedni ludzie przy władzy – ogólnie
Sytuacja społeczno-gospodarcza
- Poprawa warunków życia, lepiej się żyje
- Polityka społeczna, troska o ludzi, dbają o ludzi
- Poprawa sytuacji seniorów, wyższe emerytury; 13 i 14, darmowe lekarstwa
- Polityka rodzinna i pronatalistyczna, poprawa sytuacji rodzin
- Dobra sytuacja na rynku pracy, jest praca dla każdego
- Dobra sytuacja gospodarcza, dobra polityka gospodarcza, wsparcie przedsiębiorców
- Wyższe zarobki, wzrost płac
- Troska o młodych, ulgi podatkowe dla młodych
- Tarcza antyinflacyjna, obniżki cen
- Polski Ład
Inne aspekty sytuacji w kraju
- Spokój
- Patriotyzm, obóz rządzący dba o dobro Polski – ogólnie i szczegółowo, np. nie wyprzedają majątku narodowego
- Polityka zagraniczna, dbają o pozycję Polski w świecie
- Walka z Covidem – koniec pandemii, szczepienia
- Funkcjonowanie opieki zdrowotnej
- Bezpieczeństwo w kraju
- Inne
- Brak uzasadnienia
- Negatywne i ambiwalentne opinie o sytuacji w kraju
- Trudno powiedzieć

[Ankietowani odpowiadali na pytanie otwarte, samodzielnie formułując swoje odpowiedzi] Uzasadnienia złych ocen sytuacji w kraju:
Ogólnie
- Złe rządy, niekompetencja, nieudolność rządzących
- Ogólnie – wszystko idzie w złym kierunku
- Ogólnie – nieporządek, chaos, bałagan
Sytuacja społeczno-gospodarcza
- Inflacja, wzrost cen – ogólnie i konkretnie: wzrost cen żywności, prądu, paliw itd.
- Polski Ład i zmiany w podatkach – wzrost obciążeń dla obywateli, zamieszanie
- Pogorszenie sytuacji gospodarczej, upadek firm
- Rozdawnictwo, zbyt hojne programy socjalne
- Brak podwyżek zarobków, niskie zarobki
- Pogorszenie sytuacji materialnej, wzrost ubóstwa, ciężko się żyje
- Bezrobocie, trudności ze znalezieniem pracy
- Zadłużenie kraju, niegospodarność
- Brak perspektyw dla młodych
- Pogorszenie sytuacji seniorów, niskie emerytury
- Wzrost stóp procentowych, wzrost oprocentowania kredytów
- Zła sytuacja w rolnictwie
Inne aspekty sytuacji w kraju
- Pandemia, zła polityka rządu wobec pandemii, segregacja sanitarna
- Niewłaściwa polityka zagraniczna: słaba dyplomacja, skłócenie z sąsiadami, konflikt z UE i jej instytucjami
- Pogłębianie podziałów społecznych, polaryzacja społeczeństwa
- Funkcjonowanie opieki zdrowotnej, ograniczony dostęp do usług medycznych
- Zagrożenie wojną, brak bezpieczeństwa państwa
- Złe nastroje społeczne, zła atmosfera, niepewność jutra
- Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej
- Awantury partyjne, kłótnie, brak porozumienia politycznego – ogólnie
- Funkcjonowanie systemu edukacji
- Ograniczenie dostępu do legalnej aborcji
Nadużycia władzy
- Zagrożenia dla zasad demokracji i praworządności: autorytaryzm, łamanie konstytucji, naruszanie trójpodziału władz, ograniczanie wolności
- Afery, sprawa Pegasusa, afera podsłuchowa
- Korupcja, nepotyzm, zawłaszczanie państwa, prywata
- Inne nadużycia władzy: arogancja, brak pokory, kłamstwa, propaganda, kontrola mediów
- Inne konkretne sprawy
- Brak uzasadnienia
- Trudno powiedzieć

33.
2022-03-07
Gotowość Polaków do współpracy
 
Data wydania: 2022-03-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6358
Numer publikacji: Nr 33/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Aktywność społeczna
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: aktywność społeczna, współpraca, społeczeństwo obywatelskie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Działając wspólnie z innymi ludźmi, można osiągnąć więcej niż samemu
- Współpraca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II’20, II’22/ oraz /tabela aneksowa/

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II’20, II‘22/ oraz /tabela aneksowa/

GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodzin:
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pożyczyć jakąś rzecz, która ma dla Pana(i) dużą wartość (samochód, maszynę rolniczą itp.)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) pomagać w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz środowiska, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących
* z którą gotów/gotowa był(a)by Pan(i) wspólnie prowadzić działalność gospodarczą (być wspólnikiem)
* której gotów/gotowa był(a)by Pan(i) aktywnie pomagać w zostaniu radnym, posłem itp.
- Tak, znam
- Nie, nie znam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy - odsetki odpowiedzi twierdzących wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II’20, II’22/ oraz /tabele aneksowe/

Poziom gotowości do współpracy z ludźmi spoza swojej rodziny. Odsetki respondentów:
– niewykazujących żadnej gotowości do współpracy
– deklarujących gotowość do współpracy w jednej dziedzinie
– deklarujących gotowość do współpracy w dwóch dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w trzech dziedzinach
– deklarujących gotowość do współpracy w czterech dziedzinach
/wykresy wg terminów badań I‘02, I‘04, I‘06, I‘08, I‘10, I‘12, I‘16, II‘18, II‘20, II‘22/

Poziom gotowości do współpracy z osobami spoza swojej rodziny (średnia liczba dziedzin, w których badani widzą możliwość współpracy) - tabela wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na jedną osobę, warunków materialnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

32.
2022-03-03
Regulacja pracy zdalnej w kontekście godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą zarobkową
 
Data wydania: 2022-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6357
Numer publikacji: Nr 32/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Praca, Kobiety
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: praca zdalna, kobiety, urlop rodzicielski, rynek pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK UŁATWIĆ KOBIETOM POWRÓT NA RYNEK PRACY PO URODZENIU DZIECKA

Co przede wszystkim mogłoby, Pana(i) zdaniem, zachęcić kobiety do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim?
- Wysokość pensji co najmniej pokrywająca koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka/dzieci
- Ułatwienia w wykonywaniu pracy zawodowej np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy na część etatu, możliwość pracy zdalnej
- Łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli
- Dofinansowanie do opiekunki
- Wsparcie ze strony rodziny – męża/partnera, dziadków dziecka itp.
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg odpowiedzi kobiet w wieku rozrodczym/ oraz /tabela aneksowa/

PRACA ZDALNA – DLA KOGO I KTO MA O NIEJ DECYDOWAĆ

Czy, Pana(i) zdaniem, o pierwszeństwie w skierowaniu do pracy zdalnej powinien decydować:
- Ustawodawca
- Wyłącznie pracodawca
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg odpowiedzi kobiet w wieku rozrodczym/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych uważających, że o pierwszeństwie w skierowaniu do pracy zdalnej powinien decydować ustawodawca] Dla kogo, Pana(i) zdaniem, ustawodawca powinien wprowadzić pierwszeństwo w skierowaniu do pracy zdalnej? Czy dla:
– Rodzica opiekującego się dzieckiem
– Opiekuna osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby starszej
– Osoby z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą
– Kobiety w ciąży
– Kogoś innego
*Tak
*Nie
*Trudno powiedzieć
*Odmowa odpowiedzi
/tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

31.
2022-03-03
Opinia publiczna wobec inwigilacji
 
Data wydania: 2022-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6356
Numer publikacji: Nr 31/2022
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Policja (Milicja)
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, inwigilacja, kontrola, Pegasus
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

INWIGILACJA – UPRAWNIENIA I KONTROLA

Która z tych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Policja i inne służby (np. ABW, CBA) powinny mieć łatwy i szybki dostęp do stosowania podsłuchów po to, by skuteczniej walczyć z przestępczością i jej zapobiegać
- Policja i inne służby (np. ABW, CBA) powinny mieć utrudniony i ograniczony dostęp do stosowania podsłuchów, aby chronić prywatność obywateli
- Trudno powiedzieć
/wykres – odpowiedzi na skali 1-7/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Która z tych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Policja i inne służby (np. ABW, CBA) powinny mieć łatwy i szybki dostęp do tego, co robią użytkownicy internetu, po to, by skuteczniej walczyć z przestępczością i jej zapobiegać
- Policja i inne służby (np. ABW, CBA) powinny mieć utrudniony i ograniczony dostęp do tego, co robią użytkownicy internetu, aby chronić prywatność internautów
- Opinia ambiwalentna / „trudno powiedzieć”
/wykres – odpowiedzi na skali 1-7/ oraz /wykres – odpowiedzi rekodowane/ wg terminów 2016, 2022/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /wg korzystających i niekorzystających z internetu/ oraz /tabela aneksowa/

Jak się Panu(i) wydaje, czy w Polsce istnieje problem nadużywania przez państwo (policję, służby specjalne) takich technik operacyjnych jak podsłuchy, kontrola aktywności internetowej czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, stosowanie przez państwo (policję, służby specjalne) takich technik operacyjnych jak podsłuchy czy kontrola aktywności w internecie jest w Polsce:
- Wystarczająco kontrolowane
- Niewystarczająco kontrolowane
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poglądu na problem nadużywania przez państwo technik operacyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE O KORZYSTANIU Z PEGASUSA

Czy słyszał(a) Pan(i) o inwigilowaniu osób publicznych w Polsce przy pomocy systemu Pegasus?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg wykształcenia/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg źródła codziennych informacji/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które słyszały o inwigilacji osób publicznych przy pomocy systemu Pegasus] Czy polskie służby specjalne powinny mieć możliwość wykorzystywania w swojej pracy operacyjnej takiego programu jak Pegasus?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które słyszały o inwigilacji osób publicznych przy pomocy systemu Pegasus] Jak się Panu(i) wydaje, czy używanie systemu Pegasus do inwigilacji oponentów politycznych:
- Było przejawem walki politycznej
- Było uzasadnione podejrzeniem popełnienia przez nich przestępstwa
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg źródła codziennych informacji/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które słyszały o inwigilacji osób publicznych przy pomocy systemu Pegasus] Czy, Pana(i) zdaniem, sprawa wykorzystywania systemu Pegasus przez służby specjalne w Polsce zostanie rzetelnie wyjaśniona czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów politycznych/ oraz /tabela aneksowa/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

30.
2022-03-01
Preferencje partyjne niezdecydowanych wyborców
 
Data wydania: 2022-03-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6355
Numer publikacji: Nr 30/2022
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Polityka, Społeczeństwo
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: podziały polityczne, sympatie polityczne, antypatie wyborcze, niezdecydowani
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Deklaracje wyborcze:
- Mający sprecyzowane preferencje
- Niezdecydowani
- Odmawiający odpowiedzi
- Niewybierający się na wybory
/tabela wg zainteresowania polityką/ oraz/ tabela wg oceny sytuacji w kraju/

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach, ale niemających sprecyzowanych preferencji partyjnych lub odmawiających udzielenia odpowiedzi] Które ugrupowanie lub ugrupowania brał(a)by Pan(i) pod uwagę, gdyby wybory do Sejmu odbywały się już teraz?
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz‘15
- Inna partia lub ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Deklaracje wyborcze:
- Mający sprecyzowane preferencje
- Niezdecydowani
- Odmawiający odpowiedzi
- Niewybierający się na wybory
/tabela wg. stosunku do obozu rządzącego/

29.
2022-02-28
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2022-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6354
Numer publikacji: Nr 29/2022
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Adam Niedzielski
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Paweł Kukiz
- Donald Tusk
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2022, II 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

28.
2022-02-25
Odwiedzanie serwisów i portali o tematyce religijnej – sytuacja w czasach pandemii
 
Data wydania: 2022-02-25

Sygnatura: 6353
Numer publikacji: Nr 28/2022
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Internet
Autorzy: Marta Kołodziejska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: religia, internet, internauci, parafia, Kościół, portal religijny, epidemia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODWIEDZANIE SERWISÓW O TEMATYCE RELIGIJNEJ

Czy odwiedza Pan(i) serwisy internetowe (strony, media społecznościowe lub portale) o tematyce religijnej?
- Tak
- Nie
/wykresy: ogółem, wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia/

Czy odwiedza Pan(i) strony internetowe lub portale o tematyce religijnej?
- Tak
- Nie
/wykres: wg udziału w praktykach religijnych/

[Odpowiedzi użytkowników internetu korzystających z religijnych stron i portali internetowych]
Typy odwiedzanych stron/portali religijnych
- Strony nieinstytucjonalne, w tym media religijne
- Strony instytucji (np. parafii, Kościoła)
- Media społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram itp.)
- Respondent nie wie, nie pamięta, wyszukuje hasła i tematy
/wykres/

[Odpowiedzi użytkowników internetu korzystających z religijnych stron i portali internetowych]
W czasie pandemii korzystanie z religijnych serwisów internetowych jest dla Pana(i) przede wszystkim:
- Uzupełnieniem religijnej aktywności poza siecią (np. modlitwy, uczestnictwa w nabożeństwie)
- Alternatywą dla niektórych aktywności religijnych poza siecią (np. zastępuje lekturę Pisma Świętego lub uczestnictwo we mszy)
- Jedyną formą religijnej aktywności, którą podejmuję
- Czynnością niezwiązaną z moją religijną aktywnością poza siecią
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Tabela – główne powody nieodwiedzania portali internetowych o tematyce religijnej

CZĘSTOŚĆ KORZYSTANIA Z SIECI DLA CELÓW RELIGIJNYCH

[Odpowiedzi użytkowników internetu korzystających z religijnych stron i portali internetowych]
Czy w czasie pandemii korzystał(a) Pan(i) z internetu dla celów religijnych:
- Częściej niż przed pandemią
- Rzadziej niż przed pandemią
- Rak samo często, jak przed pandemią
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. udziału w praktykach religijnych/

PANDEMIA A RODZAJE RELIGIJNYCH AKTYWNOŚCI ONLINE

[Odpowiedzi użytkowników internetu korzystających z religijnych stron i portali internetowych]
Czy w czasie pandemii podjął(ęła) Pan(i) nowe aktywności religijne w internecie?
- Zacząłe(ęła)m oglądać nabożeństwa online
- Zacząłe(ęła)m korzystać z religijnych aplikacji mobilnych
- Uczestniczyłe(a)m w spotkaniach online mojego lokalnego kościoła (np. rady parafialnej, szkoły biblijnej, integracji)
- Dołączyłe(a)m do religijnych grup/stron na Facebooku
- Zacząłe(ęła)m śledzić stronę internetową lub media społecznościowe mojego Kościoła
- Inne
- Nie, nie podjąłe(ęła)m nowych aktywności religijnych w internecie w czasie pandemii
/wykres/

27.
2022-02-24
Koronawirus - obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
 
Data wydania: 2022-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6352
Numer publikacji: Nr 27/2022
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, profilaktyka, obowiązek szczepień, niezaszczepieni, polityka rządu, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2020 - II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: odpowiedzi zrekodowane/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

CZY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?
Czy, Pana(i) zdaniem, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe czy też nie?
- Tak, dla wszystkich
- Tak, dla wybranych grup
- Nie, nie powinny być obowiązkowe dla nikogo
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VIII 2021, I 2022, II 2022/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień przeciw COVID-19/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XII2021, I 2022, II 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a deklarowany stosunek do szczepień

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - II 2022/ oraz tabela wg oceny obowiązujących ograniczeń i restrykcji/ oraz/tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2022-02-24
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2022-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6351
Numer publikacji: Nr 26/2022
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2022-02-21
Polski Ład w praktyce - wstępne opinie i oceny
 
Data wydania: 2022-02-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6350
Numer publikacji: Nr 25/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Podatki
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: Polski Ład, podatek od dochodów osobistych, polityka podatkowa, podatki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany o obowiązujących od tego roku zmianach w podatkach?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy osobiście zyska Pan(i) czy też straci na zmianach?
- Zyskam
- Raczej zyskam
- Ani nie zyskam, ani nie stracę
- Raczej stracę
- Stracę
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo] Czy w Pana(i) firmie/zakładzie pracy były problemy z prawidłowym naliczeniem wysokości wynagrodzeń lub z ich terminową wypłatą?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

W 2022 roku w ramach programu Polski Ład weszły w życie zmiany w systemie podatkowym. Jak Pan(i) ocenia wprowadzone zmiany?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobre
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele wg osobistego stosunku do zmian, płynności wypłacania wynagrodzeń, poczucia poinformowania o zmianach w podatkach oraz elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2022-02-18
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
 
Data wydania: 2022-02-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6349
Numer publikacji: Nr 24/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - II 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - II 2022/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - II 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - II 2022/ oraz /wykres wg badań X 2001 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

23.
2022-02-17
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2022-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6348
Numer publikacji: Nr 23/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań I 2021 – II2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2021 – II 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2022-02-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-02-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6347
Numer publikacji: Nr 22/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2021 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2022-02-14
Stosunek do innych narodów
 
Data wydania: 2022-02-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6346
Numer publikacji: Nr 21/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Włosi
- Amerykanie
- Węgrzy
- Słowacy
- Czesi
- Grecy
- Anglicy
- Francuzi
- Litwini
- Niemcy
- Ukraińcy
- Wietnamczycy
- Białorusini
- Chińczycy
- Żydzi
- Rosjanie
- Romowie
- Arabowie
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2022

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2022

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2021, 2022

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres wg terminów badań 1993-2022

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2022-02-11
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2022-02-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6345
Numer publikacji: Nr 20/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202204: Aktualne problemy i wydarzenia (382)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 3-13 I 2022, 31.I-10 II 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VII 2021 - II 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2022-02-09
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2021 roku i plany na rok 2022
 
Data wydania: 2022-02-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6344
Numer publikacji: Nr 19/2022
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO W 2021 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2021
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2021
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2021
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2021
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2021/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2020 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Chorwacja
Niemcy
Grecja
Czechy
Austria
Hiszpania
Słowacja
Włochy
Bułgaria
Belgia
USA
Szwecja
Albania
Malta
Izrael
Litwa
Tajlandia
Francja
Portugalia
Turcja
Sri Lanka
Holandia
Egipt
Łotwa
Estonia
Jordania
Kambodża
Czarnogóra
Wietnam
Wielka Brytania
Mjanma
Gambia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dania
Norwegia
Irlandia
Słowenia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Tabela - odpowiedzi wg terminów badań 2015 - 2021

PLANY NA ROK 2022

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020, I 2021, I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2021 a plany na rok 2022 – tabela

Plany wypoczynkowe na rok 2022 a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem - tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

18.
2022-02-07
O wzroście liczby Polaków nieidentyfikujących się ani z rządzącymi, ani z opozycją
 
Data wydania: 2022-02-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6343
Numer publikacji: Nr 18/2022
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Polityka, Społeczeństwo
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: podziały polityczne, sympatie polityczne, charakterystyka
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Podział na zwolenników rządzących versus sympatyków opozycji w ostatnich latach wyraźnie stracił na znaczeniu. Większość badanych lokuje się dziś poza osią tego podziału (53%). Z rządzącymi identyfikuje się co czwarty, a z opozycją co piąty dorosły Polak.

Mówi się, że w polskim społeczeństwie istnieje wyraźny podział na tych, którzy sprzyjają obozowi rządzącemu i tych, którzy sympatyzują z opozycją. Czy Pan(i) zaliczył(a)by siebie raczej do sympatyków obozu rządzącego czy też raczej do sympatyków opozycji?
- Do sympatyków obozu rządzącego
- Nie sympatyzuję ani z rządzącymi, ani z opozycją
- Do sympatyków opozycji
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2017, X 2017, I 2022/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg wykształcenia/ oraz /tabela wg dochodów na jedną osobę/ oraz /tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - podział wg deklaracji, która stacja telewizyjna jest głównym źródłem informacji

Tabela - podział wśród korzystających / nie korzystających z internetu

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2022-02-03
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021 roku
 
Data wydania: 2022-02-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6342
Numer publikacji: Nr 17/2022
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, wyjazd za granicę, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2020/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘21/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘21/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘21/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘21/
/wykres/oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘21/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘21/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘21/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘21/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘21/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘21/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘21/
/wykres/ oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘21/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘21/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘21/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘21/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘21/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘21/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘21/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘21/
/wykres/ oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2022-02-01
Wydarzenie roku 2021 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2022-02-01

Sygnatura: 6341
Numer publikacji: Nr 16/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2021 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- COVID; walka z epidemią – pozytywnie lub neutralnie; szczepionki; możliwość zaszczepienia się
- Walka z epidemią – negatywnie; segregacja sanitarna; ograniczenie wolności; wypowiedzi paranoidalne
- Wysoka śmiertelność Polaków; złe zarządzanie w czasie pandemii
- Kryzys na granicy z Białorusią; napływ uchodźców; atak na granicę; obrona granicy
- Polski Ład – pozytywnie lub neutralnie – oraz inne rozwiązania socjalne lub sukcesy gospodarcze rządu
- Polski Ład – negatywnie
- Spory z UE i Komisją Europejską – negatywnie; wstrzymanie pieniędzy unijnych; wyroki TSUE; brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej; konflikt o Turów
- Spory z UE i Komisją Europejską – pozytywnie; żeby Unia nie wtrącała się do Polski tak nachalnie
- Protesty i strajki: przeciw niszczeniu sądownictwa, przeciw łamaniu praw człowieka; strajk kobiet; protesty związane z zakazem aborcji
- Kryzys gospodarczy; inflacja, drożyzna, wzrost cen; drastyczne podwyżki cen energii i gazu; kompromitacja PiS w gospodarce
- Weto prezydenta Dudy wobec Lex TVN; Lex TVN
- To, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym; wyroki Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej: sprawa aborcji, zerwania kompromisu aborcyjnego, orzeczenie o wyższości prawa krajowego nad prawem UE
- Wydarzenia sportowe: mistrzostwa w siatkówce, sukcesy Roberta Lewandowskiego, sportowe sukcesy Polaków
- Brak praworządności; brak ładu w sądownictwie
- Inwestycje: przekop Mierzei Wiślanej, rurociąg Baltic Pipe, tunel w Świnoujściu
- Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki
- Afery rządzących lub PiS: działki żony premiera, majątek Obajtka, wybory kopertowe, afera z wyciekiem maili, inwigilacja i podsłuchiwanie opozycji, sprawa Pegasusa
- Wydarzenia kulturalne: Konkurs Chopinowski, Sylwester w Zakopanem
- Inne wydarzenia polityczne: rozpad Porozumienia, odejście Gowina; brak jedności w opozycji; Marsz Niepodległości
- Ekologia i klimat: zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, przystąpienie do porozumienia klimatycznego; złe umowy klimatyczne; brak wprowadzenia piątki dla zwierząt
- Wydarzenia religijne, związane z wiarą: beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego
- Lex Czarnek; zmiany w oświacie
- Konflikty polityczne; wojna między PO i PiS
- Wydarzenia indywidualne i z kręgu życia rodzinnego: Mój syn poszedł do 1 klasy; Dzień Dziecka
- Pozostałe wydarzenia: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Powstanie Wielkopolskie jako Święto Narodowe, Boże Narodzenie, 11 Listopada bez awantur
- Żadnego nie było
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2021 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia – pozytywnie lub neutralnie; walka z COVID; opracowanie szczepionki; szczepienia; światowa współpraca
- Negatywnie o walce z pandemią: segregacja sanitarna, wykorzystanie kryzysu zdrowotnego do ograniczania wolności, kłamliwa propaganda o szczepionkach, przymus szczepień
- Wybory prezydenckie w USA: zmiana na stanowisku prezydenta, wybór (zaprzysiężenie) prezydenta Bidena, przegrana Trumpa. Także: szturm na Kapitol w USA
- Wycofanie (ucieczka) Amerykanów (NATO) z Afganistanu (Kabulu), przejęcie władzy przez Talibów; inne krytyczne głosy o polityce USA: słabość prezydenta USA, zniesienie sankcji na rurociąg Nord Stream 2, zmiękczenie polityki amerykańskiej wobec Rosji; wzrost potęgi Chin i Rosji, spadek znaczenia USA. Także: złe nastawienie USA do Polski
- Uchodźcy; sytuacja na granicy polsko-białoruskiej; najazd na granicę polsko-białoruską, czyli de facto wschodnią granicę europejską
- Putin; agresywna polityka Rosji; gromadzenie wojsk rosyjskich na granicy ukraińskiej; zdławienie protestów na Białorusi, podporządkowanie Białorusi przez Rosję; sytuacja w Kazachstanie. Także: zbrojenia Rosji, pokazanie broni hipersonicznej przez Rosję
- Kryzys gospodarczy na świecie w związku z COVID-19; inflacja na świecie; kryzys energetyczny wywołany przez Rosję; ingerencja Rosji w rynek energetyczny; szantaż gazowy Rosji
- Kryzys klimatyczny: globalne ocieplenie; docenienie ochrony środowiska, walka z zanieczyszczeniami powietrza; żeby nie olewać świata; szczyt klimatyczny w Rzymie
- Zagrożenie Polexitem; o Polsce w kontekście międzynarodowym: chęć wyjścia Polski z Unii Europejskiej; utrata prestiżu i odsunięcie Polski od decyzji politycznych; żądanie zamknięcia kopalni Turów
- Postęp techniczny: wystrzelenie nowego teleskopu; umieszczenie teleskopu Webba w przestrzeni kosmicznej
- Inne konflikty
- Faktyczny Brexit; wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
- Wydarzenia sportowe
- Kataklizmy, katastrofy, klęski; wybuch wulkanu na Wyspach Kanaryjskich
- Wydarzenia religijne: beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej
- Wybory w Niemczech: wygrana SPD i zmiana na fotelu kanclerza; nowy Kanclerz Olaf Scholz
- Inne wydarzenia gospodarcze: traktat stalowy Chiny–USA; kryzys na rynku papierniczym
- Inne
- Nic się nie zdarzyło; żadne
- Trudno powiedzieć
/tabela/

15.
2022-01-28
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
 
Data wydania: 2022-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6340
Numer publikacji: Nr 15/2022
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2022: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2021 - I 2022/ oraz /wykres wg badań X 2001 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

14.
2022-01-27
Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu
 
Data wydania: 2022-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6339
Numer publikacji: Nr 14/2022
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, tarcza antyinflacyjna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE WZROSTU CEN I OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENY I PERSPEKTYWY WZROSTU DOCHODÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- trochę zmalały
- zdecydowanie zmalały
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- trochę zmaleją
- zdecydowanie zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - zależność między spodziewaną sytuacją a obecną sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego

JAK SILNIE ODCZUWANY JEST WZROST CEN?

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022/ oraz tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela wg. dochodów na jedną osobę/ oraz/ oraz/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE PRZYCZYNY WZROSTU CEN

Czy, Pana(i) zdaniem, obecny wzrost cen w Polsce jest przede wszystkim efektem:
- polityki polskich władz
- czynników niezależnych od działania polskich władz
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela wg. stacji telewizyjnych będących głównym źródłem informacji/ oraz/ tabela aneksowa/

OPINIE O RZĄDOWEJ TARCZY ANTYINFLACYJNEJ

Rządowa „tarcza antyinflacyjna” zakłada czasowe obniżki podatków na paliwa silnikowe, gaz, energię elektryczną i cieplną, a także dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Czy działania rządu przyczynią się do łagodzenia wzrostu cen?
- Tak, w dużym stopniu
- Tak, ale w niewielkim stopniu
- Nie, nie będą miały znaczenia
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - zależność między opinią na temat rządowej „tarczy inflacyjnej” a oceną stopnia odczuwania wzrostu cen w gospodarstwach domowych

Które działania – już wprowadzone bądź planowane – mające na celu łagodzenie wzrostu cen i jego skutków są, z punktu widzenia Pana(i) gospodarstwa domowego, najpotrzebniejsze?
- Zmniejszenie opodatkowania energii elektrycznej
- Zniesienie VAT-u na żywność
- Zmniejszenie opodatkowania benzyny i innych paliw silnikowych (oleju napędowego, gazu LPG)
- Zmniejszenie opodatkowania gazu i ciepła systemowego (ogrzewania z kaloryferów)
- Dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
- Trudno powiedzieć
- Żadne
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

13.
2022-01-26
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6338
Numer publikacji: Nr 13/2022
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2022 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2021, I 2022

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2022-01-25
Koronawirus - obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu
 
Data wydania: 2022-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6337
Numer publikacji: Nr 12/2022
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, profilaktyka, niezaszczepieni, szczepienia dzieci, polityka rządu, ograniczenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: odpowiedzi zrekodowane/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Czy zaszczepił(a) Pan(i) swoje dziecko/dzieci w wieku 5–11 lat przeciw COVID-19?
- Tak, zaszczepiłe(a)m przynjamniej jedno dziecko w tym wieku
- Planuję to jeszcze zrobić
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy zaszczepił(a) Pan(i) swoje dziecko/dzieci w wieku 12–17 lat przeciw COVID-19?
- Tak, zaszczepiłe(a)m przynjamniej jedno dziecko w tym wieku
- Planuję to jeszcze zrobić
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

CZY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?
Czy, Pana(i) zdaniem, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe czy też nie?
- Tak, dla wszystkich
- Tak, dla wybranych grup
- Nie, nie powinny być obowiązkowe dla nikogo
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VIII 2021, I 2022/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień przeciw COVID-19/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych uważających, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wybranych grup]
Dla jakich grup szczepienia przeciw COVID-19 powinny być, Pana(i) zdaniem, obowiązkowe?
- Dla pracowników systemu ochrony zdrowia
- Dla nauczycieli
- Dla pracowników domów pomocy społecznej
- Dla służb mundurowych
- Dla pracowników handlu
- Dla pracowników usług
- Dla innych grup
/wykres/

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XII2021, I 2022/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a deklarowany stosunek do szczepień

Tabela - ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań V/VI 2020 - I 2022/ oraz tabela wg oceny obowiązujących ograniczeń i restrykcji/ oraz/tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2022-01-21
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6336
Numer publikacji: Nr 11/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/


OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2022 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2022 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2022-01-21
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6335
Numer publikacji: Nr 10/2022
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XII 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/


SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2022/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2022/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2020 – I 2022/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2022-01-20
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2022-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6334
Numer publikacji: Nr 9/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2020 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2022 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2022-01-18
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2022-01-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6333
Numer publikacji: Nr 8/2022
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Maria Staszyńska
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2020/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2020/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2020/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2021/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2021 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2021/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2022-01-17
Samopoczucie Polaków w roku 2021
 
Data wydania: 2022-01-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6332
Numer publikacji: Nr 7/2022
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2021/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2021/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2021/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2021 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- bezradności
- zniechęcenia, znużenia
/tabela - deklaracje osób w wieku 18-24 lata w latach 2000 - 2020/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2021/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2021/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2022-01-14
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2022-01-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6331
Numer publikacji: Nr 6/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań 29 XI-12 XII 2021, 3-13 I 2022/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2021 - I 2022 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

5.
2022-01-13
Lokalna parafia - jej postrzeganie i funkcje
 
Data wydania: 2022-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6330
Numer publikacji: Nr 5/2022
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Kościół
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: parafia, działalność duszpasterska, religia, wiara
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZWIĄZKI Z LOKALNĄ PARAFIĄ

W jakim kościele, w jakiej parafii zazwyczaj uczestniczy Pan(i) w praktykach religijnych?
- W kościele parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi
- W kościele innej parafii, wybranej przez Pana(ią) lub rodzinę
- W różnych kościołach, parafiach
- Nie uczestniczy Pan(i) w praktykach religijnych lub bierze w nich udział bardzo rzadko, jedynie z okazji ślubu, chrztu, pogrzebu itp.
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/tabela wg badań II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/
Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuje się Pan(i) członkiem parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi, czuje się Pan(i) z nią związany(a)?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań XII 1994, II 1999, II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących, że nie czują się związani z lokalną parafią]
Czy mógłby (mogłaby) Pan(i) powiedzieć, dlaczego nie czuje się Pan(i) związany(a) z parafią działającą w Pana(i) osiedlu lub wsi? Czy dlatego, że:
- jest Pan(i) wierzący(a), ale niepraktykujący(a)
- jest Pan(i) niewierzący(a)
- nie podoba się Panu(i) proboszcz lub inni księża w tej parafii
- bardziej jest Pan(i) związany(a) z inną parafią
- w tej parafii nic się nie dzieje
- w tej parafii wymaga się od parafian zbyt dużych datków, ofiar pieniężnych
- w tej parafii źle układa się współpraca między księżmi i parafianami

- w tej parafii świeccy nie mają wpływu na sprawy parafii, nie są dopuszczani do decyzji
- jest Pan(i) innego wyznania
- są inne powody
-trudno powiedzieć
/tabela/

FUNKCJE PARAFII

[Odpowiedzi osób, które nie zaznaczyły odpowiedzi „Nie dotyczy – nie mam żadnej styczności z parafią i nie posiadam żadnej wiedzy na temat jej działalności”]
Z podanej listy proszę wybrać wszystkie aktywności organizowane przez parafię działającą na Pana(i) osiedlu/wsi, o jakich Pan(i) wie?
- Organizuje się porady medyczne
- Organizuje się kursy zawodowe, językowe, komputerowe, korepetycje
- Organizuje się jakieś inne przedsięwzięcia
- Istnieje kawiarenka parafialna
- Działa wypożyczalnia książek
- Organizuje się pomoc dla bezrobotnych
- Istnieje klub emerytów i rencistów
- Organizuje się opiekę nad chorymi, hospicjum
- Organizuje się imprezy sportowe, turystyczne
- Organizuje się opiekę nad dziećmi
- Organizuje się opiekę nad ludźmi starymi
i niepełnosprawnymi
- Organizuje się porady dla rodzin
- Organizuje się imprezy kulturalne, np. koncerty, wystawy, teatr, chór
- Organizuje się różne zajęcia dla młodzieży, jak kluby, harcerstwo itp.
- Wydawana jest gazetka parafialna
- Organizuje się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu za granicą
- Organizuje się pomoc dla najuboższych
- Funkcjonuje strona internetowa parafii
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu w kraju
/wykres/

[Odpowiedzi osób, które nie zaznaczyły odpowiedzi „Nie dotyczy – ani ja, ani żaden z domowników nie korzystał nigdy z żadnych organizowanych w parafii aktywności"]
Z podanej listy proszę wybrać wszystkie aktywności organizowane przez parafię działającą na Pana(i) osiedlu/wsi, z których Pan(i) korzystał(a) lub korzystały mieszkające z Panem(ią) osoby:
- Organizuje się porady medyczne
- Organizuje się kursy zawodowe, językowe, komputerowe, korepetycje
- Organizuje się jakieś inne przedsięwzięcia
- Istnieje kawiarenka parafialna
- Działa wypożyczalnia książek
- Organizuje się pomoc dla bezrobotnych
- Istnieje klub emerytów i rencistów
- Organizuje się opiekę nad chorymi, hospicjum
- Organizuje się imprezy sportowe, turystyczne
- Organizuje się opiekę nad dziećmi
- Organizuje się opiekę nad ludźmi starymi
i niepełnosprawnymi
- Organizuje się porady dla rodzin
- Organizuje się imprezy kulturalne, np. koncerty, wystawy, teatr, chór
- Organizuje się różne zajęcia dla młodzieży, jak kluby, harcerstwo itp.
- Wydawana jest gazetka parafialna
- Organizuje się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu za granicą
- Organizuje się pomoc dla najuboższych
- Funkcjonuje strona internetowa parafii
- Organizuje się pielgrzymki do miejsc kultu w kraju
/wykres/

Odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie o korzystanie (osobiste lub kogoś domowników) z przynajmniej jednego przedsięwzięcia organizowanego w lokalnej parafii a udział w praktykach religijnych /tabela/

[Odsetki osób, które wiedziały o istnieniu strony internetowej swojej parafii]
Czy Pan(i) lub ktoś z Pana(i) domowników korzysta ze strony internetowej parafii?
- Tak, bardzo często
- Tak, dość często
- Tak, ale rzadko
- Tak, ale bardzo rzadko
- Nie, choć mam(y) dostęp do internetu
- Nie, bo nie mam(y) dostępu do internetu
- Trudno powiedzieć
/wykres/

[Odpowiedzi osób, które nie deklarowały braku styczności z lokalną parafią i braku wiedzy na temat jej działalności]
Czy w Pana(i) parafii działa(ją):
- Wspólnoty religijne, np. Żywy Różaniec, Rodziny Nazaretańskie, Oaza
- Parafialna Rada Duszpasterska
- Parafialny Zespół Charytatywny
- Parafialna Poradnia Rodzinna
- Koło Przyjaciół Radia Maryja
- Parafialne Koło Akcji Katolickiej
- Parafialna Rada Ekonomiczna
/wykres/


Czy Pan(i) należy do jakiejś wspólnoty religijnej, jak Żywy Różaniec, Rodziny Nazaretańskie, Oaza itp.?
* w parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi
* w innej parafii
/wykres: odpowiedzi twierdzące/ oraz/ tabela aneksowa/

DZIAŁANIA NA RZECZ PARAFII

Czy zdarza się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz kościoła i parafian w parafii działającej w Pana(i) osiedlu/wsi?
- Tak, często
- Tak, czasami
- Tak, ale bardzo rzadko
- Nie, nigdy tego nie robię
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów według terminów badań II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/
Czy mógł(a)by Pan(i) powiedzieć, ile mniej więcej pieniędzy przeznacza Pan(i) miesięcznie na datki, ofiary składane na tacę?
- Konkretna kwota
- Różnie bywa
- Nic nie przeznacza
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Odpowiedzi ankietowanych, którzy podali wysokość kwoty przeznaczonej na tacę.
Deklaracje osób przeznaczających miesięcznie na ofiarę składaną na tacę:
- 1–2 zł
- 3–4 zł
- 5 zł
- 6–9 zł
- 10 zł
- 11–20 zł
- 21–30 zł
- 31–40 zł
- 41–50 zł
- powyżej 50 zł
- Średnia kwota
/tabela wg badań 2008, 2011, 2014, 2021/ oraz /tabela aneksowa dla średniej kwoty/

KOMUNIKACJA Z PARAFIANAMI

[Odpowiedzi osób, które nie deklarowały braku styczności z lokalną parafią
i braku wiedzy na temat jej działalności]
Czy parafianie w parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi są oficjalnie informowani o:
- Wydatkach parafii
- Dochodach parafii
* Tak
* Nie
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg badań: VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/

Czy w parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi zdarza się, że księża podczas kazań ujawniają swoje sympatie partyjne lub sugerują, które ugrupowanie polityczne należy popierać lub na kogo głosować w wyborach?
- Nie, nigdy
- Tak, ale tylko sporadycznie
- Tak, dość często
- Tak, bardzo często
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg badań: X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz/ tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy ma Pan(i) wpływ na sprawy parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi?
- Zdecydowanie nie
- Raczej nie
- Raczej tak
- Zdecydowanie tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz/ tabela aneksowa/

[Pytanie zadawane respondentom, którzy stwierdzili, że nie mają poczucia wpływu na sprawy swojej lokalnej parafii]
Czy chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na sprawy parafii działającej na Pana(i) osiedlu/wsi?
- Zdecydowanie nie
- Raczej nie
- Raczej tak
- Zdecydowanie tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/ oraz/ tabela aneksowa/

Deklaracje respondentów dotyczące poczucia wpływu na sprawy lokalnej parafii
- Nie mam wpływu i nie chciał(a)bym mieć
- Nie mam wpływu i nie wiem, czy chciał(a)bym mieć
- Nie ma wpływu, ale chciał(a)by mieć
- Nie wiem, czy mam wpływ
- Mam wpływ
/wykres wg badań: II 2005, VIII 2008, X 2011, X 2014, XI 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2022-01-11
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2022-01-11

Sygnatura: 6329
Numer publikacji: Nr 4/2022
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
(...)
202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/
POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2021/

3.
2022-01-10
Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
 
Data wydania: 2022-01-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6328
Numer publikacji: Nr 3/2022
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Kościół
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: Kościół, religia, ksiądz, krzyż, stosunki państwo - Kościół, Sejm, TVP
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAS RAZI, A CO NIE RAZI

Wiele się w Polsce mówi na temat miejsca religii w życiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy rażą Pana(ią) czy też nie rażą następujące sytuacje:
- krzyże w budynkach publicznych, np. w urzędach, szkołach /tabela aneksowa/
- lekcje religii w szkołach /tabela aneksowa/
- religijny charakter przysięgi wojskowej /tabela aneksowa/
- księża występujący w publicznej TVP /tabela aneksowa/
- wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe /tabela aneksowa/
- zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm /tabela aneksowa/
- księża mówiący ludziom, jak głosować w wyborach /tabela aneksowa/
- święcenie przez księży miejsc i budynków użyteczności publicznej /tabela aneksowa/
- udział księży/biskupów w obrzędach i uroczystościach państwowych /tabela aneksowa/
/wykresy wg badań 2013, 2015, 2021 i odpowiedzi: rażą, nie rażą, trudno powiedzieć/

ZMIANA NASTAWIENIA WOBEC OBECNOŚCI RELIGII I KOŚCIOŁA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Wiele się w Polsce mówi na temat miejsca religii w życiu publicznym. Proszę powiedzieć, czy rażą Pana(ią) czy też nie rażą następujące sytuacje:
- krzyże w budynkach publicznych, np. w urzędach, szkołach
- lekcje religii w szkołach
- religijny charakter przysięgi wojskowej
- księża występujący w publicznej TVP
- wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe
- zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm
- księża mówiący ludziom, jak głosować w wyborach
- święcenie przez księży miejsc i budynków użyteczności publicznej
- udział księży/biskupów w obrzędach i uroczystościach państwowych
/tabela odpowiedzi "nie rażą" według terminów badań 1995, 1997, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2021/ oraz/ średnie wartości dwóch indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym/

Średnie wartości obu indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym (pierwszy przyjmuje wartości od 0 do 6, drugi – od 0 do 9) - tabela wg oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego

UWARUNKOWANIA UOGÓLNIONEGO NASTAWIENIA WOBEC OBECNOŚCI RELIGII I KOŚCIOŁA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Średnie wartości obu indeksów aprobaty obecności religii i Kościoła w życiu publicznym (pierwszy przyjmuje wartości od 0 do 6, drugi – od 0 do 9) - tabela wg cech społeczno-demograficznych

Praktyki religijne a wartość pierwszego indeksu aprobaty (liczba sytuacji, które nie rażą) - tabela

Tabele aneksowe

2.
2022-01-04
Polityk roku 2021 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2022-01-04

Sygnatura: 6327
Numer publikacji: Nr 2/2022
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202112: Aktualne problemy i wydarzenia (380)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Mateusz Morawiecki, Angela Merkel, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Donald Tusk
- Szymon Hołownia
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Krzysztof Bosak
- Grzegorz Braun
- Tomasz Grodzki
- Janusz Korwin-Mikke
- Adam Niedzielski
- Inni politycy (36 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2021/

POLITYK ROKU 2020 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]

- Angela Merkel
- Donald Trump
- Joe Biden
- Victor Orbán
- Ursula von der Leyen
- Władimir Putin
- Andrzej Duda
- Papież Franciszek
- Emmanuel Macron
- Boris Johnson
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2021/

1.
2022-01-03
Źródła zasad moralnych
 
Data wydania: 2022-01-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6326
Numer publikacji: Nr 1/2022
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Religia; wiara, Etyka; wartości moralne
Autorzy: Rafał Boguszewski
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: religijność, moralność, Kościół rzymskokatolicki, praktyki religijne, deklaracje wiary religijnej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ STAŁYMI ZASADAMI MORALNYMI?

Ludzie różnią się między sobą w poglądach na to, jak dalece ich postępowanie powinno być podporządkowane pewnym ogólnym zasadom moralnym.
Który z podanych poglądów zbliżony jest do Pana(i) zdania na ten temat?
- Należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować
- Należy mieć wyraźne zasady moralne, ale w pewnych sytuacjach można od nich odstąpić, byleby to były sytuacje wyjątkowe
- Należy mieć pewne zasady moralne, ale nie ma w tym nic złego, kiedy się od nich odstępuje w związku z wymaganiami różnych sytuacji życiowych
- Nie należy wiązać swojego postępowania określonymi z góry zasadami moralnymi, ale powinno się w zależności od sytuacji znajdować właściwe sposoby postępowania i zachowania
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2005, 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela aneksowa/

ŹRÓDŁA ZASAD MORALNYCH

Które ze stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii?
- To, czym jest dobro i zło, powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą każdego człowieka
- O tym, czym jest dobro i zło, powinno decydować przede wszystkim społeczeństwo
- O tym, czym jest dobro i zło, powinny decydować przede wszystkim prawa Boże
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2005, 2009, 2013, 2016, 2021 / oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

MORALNOŚĆ A RELIGIJNOŚĆ

Na temat wzajemnego stosunku między religią i moralnością można spotkać wiele różnych poglądów.
Który z przytoczonych jest najbliższy Pana(i) poglądom?
- Tylko religia może uzasadniać słuszne nakazy moralne
- Dla mnie religia uzasadnia moje reguły moralne, ale sądzę, że można je sobie uzasadniać i bez niej
- Nie czuję potrzeby uzasadniania moralności przez religię, wystarczy mi własne sumienie
- Nie interesuję się tą sprawą
/wykresy wg badań 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela wg deklaracji wiary i udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ZASAD MORALNYCH KATOLICYZMU

Jaki jest Pana(i) stosunek do zasad moralnych religii katolickiej? Proszę wskazać tę odpowiedź, która najbliższa jest Pana(i) poglądom.
- Zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą moralnością
- Wszystkie zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je uzupełniać jakimiś innymi zasadami
- Większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkim się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na pewno nie wystarczają człowiekowi
- Moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady moralne katolicyzmu uważam za słuszne
- Zasady moralne katolicyzmu są mi całkowicie obce
/wykresy wg badań 2006, 2009, 2013, 2016, 2021/ oraz /tabela wg deklaracji wiary, udziału w praktykach religijnych i wyznania religijnego/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze