OGŁOSZENIA |
Praca dla ankieterów ... więcej >
Rzetelność i profesjonalizm
    Pole szybkiego wyszukiwania.

Wpisz szukane słowa oddzielone przecinkami i naciśnij lupkę aby wyszukać publikacje.

Naciśnij samą lupkę aby wyświetlić wszystkie publikacje.

Przeszukanie odbywa się po danych: sygnatura, numer publikacji, rodzaj publikacji,
tytuł, opis, autorzy, badania, słowa kluczowe i kategoie tematyczne. Wielkośc liter jest pomijana.
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
EN
Przejdź do wersji angielskiej English version
 
Przejdź do Biuletynu Informacji PublicznejBIP   Przejdź do FacebookaFacebook   Prejdź do TwitteraTwitter
 
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY
POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

2019

 
Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
 
37.
2019-03-18
Struktura sceny politycznej: partie bliższe i dalsze
 
Cena wersji elektronicznej: Opublikowany dzisiaj

Sygnatura: 5863
Numer publikacji: Nr 37/2019
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: partie polityczne, identyfikacje partyjne, reprezentatywność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy wśród polskich partii / inicjatyw politycznych jest taka, którą uważa Pan(i):
- za bliską sobie
- nieco bliższą niż inne
- Nie ma takiej partii
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III ‘98, XI ‘03, I ‘06, IV ‘07, VI ‘08, VIII ‘11, I ‘13, II ‘14, V ‘16, V ‘17, II‘ 19/ oraz oraz /tabela wg poglądów politycznych/ oraz /tabela wg gotowości udziału w hipotetycznych wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Badani uważający partie lub ugrupowania za bliskie sobie / nieco bliższe niż inne]
Partie i ugrupowania wymieniane przez respondentów:
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska RP
- Wiosna
- Kukiz’15
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Partia Razem
- Nowoczesna
- KORWiN
- Ruch Narodowy
- Inne ugrupowania prawicowe, narodowe
- Inne
/tabela/

[Jednoznacznie identyfikujący się z poszczególnymi ugrupowaniami wśród ogółu ankietowanych]
Partie i ugrupowania wymieniane przez respondentów:
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska RP
- Wiosna
- Kukiz’15
- Partia Razem
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Nowoczesna
- Wolność/KORWiN
- Ruch Narodowy
- Inne ugrupowania prawicowe, narodowe
- Inne
- Łączne odsetki deklarujących identyfikacje partyjne wśród ogółu badanych
/tabela wg terminów badań VIII 2011, I 2013, II 2014, V 2016, V 2017, II 2019/

Stopień identyfikacji z ugrupowaniami w ich własnych elektoratach
- silna identyfikacja
- względna identyfikacja
- brak identyfikacji z popieranym ugrupowaniem
/tabela dla potencjalnych elektoratów PiS, Wiosna, PO, Kukiz‘15/

Stopień identyfikacji z ugrupowaniami w ich własnych elektoratach wg terminów badań
- silna identyfikacja
- względna identyfikacja
- brak identyfikacji z popieranym ugrupowaniem
/tabela dla potencjalnych elektoratów PiS, PO, Kukiz‘15 wg terminów badań V 2017, II 2019/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
36.
2019-03-15
Preferencje partyjne w marcu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5862
Numer publikacji: Nr 36/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201906: Aktualne problemy i wydarzenia (346)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - III 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, ugrupowania Wiosna, oraz PSL
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - III 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, ugrupowania Wiosna, oraz PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań II 2019, III 2019/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Wiosna
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Nowoczesna
- KORWiN / Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Partia Razem
- Partia Zieloni
- Ruch Narodowy
- Teraz!
- Inna partia
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań I 2018 - III 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
35.
2019-03-15
Opinie Polaków o emeryturach matczynych
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5861
Numer publikacji: Nr 35/2019
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Ubezpieczenia, Rodzina
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: emerytura, program Mama 4+
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNAJOMOŚĆ I POPIERANIE PROGRAMU

Czy słyszał(a) Pan(i) o programie „Mama 4+”, gwarantującym minimalne emerytury dla matek co najmniej czworga dzieci?
- Tak
- Nie
/wykres/

Czy popiera Pan(i) ten program?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

SŁABE STRONY PROGRAMU

Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z opiniami na temat programu „Mama 4+”
* Gwarancję minimalnej emerytury powinny otrzymać także matki dzieci niepełnosprawnych, które musiały zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem
* Program jest niesprawiedliwy wobec matek, które łączyły pracę zawodową z wychowaniem dzieci i wypracowały tylko minimalną lub niewiele wyższą od minimalnej emerytury
* Program jest niesprawiedliwy wobec matek mających mniej niż czworo dzieci
* Program „Mama 4+” zachęca kobiety do niepodejmowania pracy zawodowej
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe:zgadzam się, nie zgadzam się, trudno powiedzieć/

Tabela - średnia liczba wskazań słabych stron programu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

MOCNE STRONY PROGRAMU

Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z opiniami na temat programu „Mama 4+”
* Program „Mama 4+” to właściwy sposób docenienia rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci
* Emerytura z programu powinna przysługiwać tylko matkom, które podjęły jakąkolwiek pracę przed ukończeniem 60. roku życia
* Program jest sprawiedliwy, bo kobiety, które wychowały większą niż przeciętnie liczbę dzieci, przysporzyły państwu podatników
* Program zachęci rodziny do posiadania większej liczby dzieci
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe:zgadzam się, nie zgadzam się, trudno powiedzieć/

Tabela - średnia liczba wskazań mocnych stron programu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
34.
2019-03-14
Opinie o pracy polskich europarlamentarzystów
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5860
Numer publikacji: Nr 34/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: UE (EWG), Politycy
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: europoseł, eurodeputowani, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE O PRACY EUROPOSŁÓW

Czy, Pana(i) zdaniem, sprawowanie mandatu europosła:
- wiąże się z dużą ilością pracy i obowiązków
- tak naprawdę europosłowie niewiele mają do roboty
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2009, II 2014, II 2019/ oraz /tabela wg poparcia dla członkostwa Polski w UE/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy:
- sprawowanie mandatu europosła daje polskim politykom duże możliwości działania na rzecz kraju i wspierania polskich interesów
- w gruncie rzeczy jako europosłowie mają oni małe możliwości działania na rzecz kraju i wspierania polskich interesów
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2009, II 2014, II 2019/ oraz /tabela wg poparcia dla członkostwa Polski w UE/ oraz /tabela aneksowa/

ZAUFANIE DO POLSKICH EUROPARLAMENTARZYSTÓW

Deklaracje zaufania do europarlamentarzystów:
- Jerzy Buzek
- Ryszard Czarnecki
- Jarosław Kalinowski
- Danuta Hübner
- Jacek Saryusz-Wolski
- Janusz Lewandowski
- Zbigniew Kuźmiuk
- Ryszard Legutko
- Róża Thun
- Zdzisław Krasnodębski
- Barbara Kudrycka
- Tomasz Poręba
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/

Zaufanie do europarlamentarzystów - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
33.
2019-03-13
Polacy o smogu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5859
Numer publikacji: Nr 33/2019
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: smog, zanieczyszczanie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, ochrona środowiska, środowisko naturalne, ekologia, rząd, władze lokalne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak poważnym problemem w Pana(i) miejscu zamieszkania, okolicy jest zanieczyszczenie powietrza, smog?
- Bardzo poważnym
- Dość poważnym
- Niezbyt poważnym
- W ogóle nie ma tego problemu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018, II 2019/

Odsetki badanych deklarujących, że w ich miejscu zamieszkania, okolicy:
- smog jest bardzo poważnym problemem
- w ogóle nie ma problemu smogu
/wykres wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /mapki - makroregiony/

Czy w okresie jesienno-zimowym sprawdza Pan(i) poziom zanieczyszczenia powietrza w Pana(i) miejscowości, okolicy, np. w telewizji, internecie, za pomocą aplikacji w telefonie?
- Tak, zawsze lub prawie zawsze
- Tak, od czasu do czasu
- Tak, ale rzadko
- Nie
/wykresy wg badań III 2018, II 2019/ oraz /tabela wg grup wiekowych i poziomu wykształcenia/

Wykres - zależność między postrzeganiem problemu smogu w miejscu zamieszkania a sprawdzaniem poziomu zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym

Co Pan(i) robi, aby chronić się przed smogiem?
- Zamykam w domu okna
- Staram się nie wychodzić z domu
- Trzymam w domu rośliny antysmogowe, pochłaniające zanieczyszczenia
- Używam domowego oczyszczacza powietrza
- Wychodząc z domu używam maski antysmogowej, przeciwpyłowej
- Coś innego
- Nic nie robię
/wykres: deklaracje ogółu badanych vs deklaracje osób postrzegających smog w swojej okolicy jako poważny problem/ oraz /wykresy wg badań III 2018, II 2019/

Jak Pan(i) ocenia działania rządu mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, smogu w Polsce?
- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa : dobrze, źle, trudno powiedzieć/

A jak Pan(i) ocenia działalność władz lokalnych w Pana(i) miejscowości, gminie mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, smogu w Pana(i) okolicy?
- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa : dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Tabela - zależność między postrzeganiem problemu smogu w miejscu zamieszkania a oceną działań rządu ograniczających smog

Tabela - zależność między postrzeganiem problemu smogu w miejscu zamieszkania a oceną działań władz lokalnych ograniczających smog

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
32.
2019-03-11
Kto chce głosować na Wiosnę?
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5858
Numer publikacji: Nr 32/2019
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: partia Roberta Biedronia, Wiosna Roberta Biedronia, elektorat
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POŁOŻENIE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Elektorat Wiosny / Ogół wyborców
- wg płci
- wg wieku
- wg miejsca zamieszkania
- wg wykształcenia
- wg miesięcznych dochodów per capita w gospodarstwie domowym
- wg oceny warunków materialnych gospodarstwa domowego
- wg grupy społecznej i zawodowej
/tabele/

ORIENTACJA ŚWIATOPOGLĄDOWA

Elektorat Wiosny / Ogół wyborców
- wg orientacji politycznej
- udziału w praktykach religijnych
/tabele/

GŁOSOWANIE W WYBORACH 2015 ROKU

Elektorat Wiosny / Ogół wyborców
- wg deklaracji dotyczących udziału i głosowania w wyborach do Sejmu w październiku 2015 roku
/tabela/

 
 
31.
2019-03-08
20 lat członkostwa Polski w NATO
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5857
Numer publikacji: Nr 31/2019
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: NATO, Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: NATO, bezpieczeństwo, niepodległość, sojusze, wojska NATO
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA ZNACZENIA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO NATO

W marcu 1999 roku Polska została oficjalnie przyjęta do NATO.
Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie do NATO będzie*/było dla Polski wydarzeniem:
- przełomowym, o historycznym znaczeniu
- ważnym, ale niepierwszoplanowym
- w sumie niezbyt ważnym
- tak naprawdę bez znaczenia
- Trudno powiedzieć /wykres wg terminów badań I 1998*, II 1999*, II 2014, II 2019/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg poparcia przynależności Polski do NATO/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO

Czy osobiście popiera Pan(i) przynależność Polski do NATO czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem raczej przeciwny(a)
- Jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg terminów badań II 2014, IV 2014, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy osobiście popiera Pan(i) przynależność Polski do NATO czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
[odpowiedzi po zrekodowaniu]
- Popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II, III ‘99, II ‘00, III ‘01, IV, XII ‘02, V ‘03, III, IX ‘04, XII ‘05, II, IV, IX ‘14, VI ‘16, II ‘17, V ‘18, II ‘19/

PRZYNALEŻNOŚĆ DO NATO A NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Które z następujących stwierdzeń jest bliższe Pana(i) poglądowi na temat przynależności Polski do NATO?
- Przynależność do NATO będzie*/jest gwarancją niepodległości Polski
- Przynależność do NATO będzie*/jest nową formą podporządkowania Polski obcemu mocarstwu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 1998*, VI 1998*, II 1999*, II 2000, II 2014, II 2019/ oraz /tabela wg poparcia przynależności Polski do NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

PRZYNALEŻNOŚĆ DO NATO A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Które z następujących stwierdzeń jest bliższe Pana(i) poglądowi na temat przynależności Polski do NATO?
- Przynależność do NATO zapewnia Polsce pokój i bezpieczeństwo
- Przynależność do NATO zwiększa możliwość uwikłania Polski w konflikt zbrojny
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg terminów badań I 1998, II 1999, II 2000, II 2014, II 2019/ oraz /tabela wg poparcia przynależności Polski do NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północno-atlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- Zdecydowanie może być pewna
- Raczej może być pewna
- Raczej nie może być pewna
- Zdecydowanie nie może być pewna
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO STACJONOWANIA W POLSCE WOJSK INNYCH PAŃSTW NATO

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
[odpowiedzi zrekodowane]
- Powinny
- Nie powinny
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań II-III 1999, II 2000, I, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, V 2018, II 2019/

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
- Zdecydowanie powinny
- Raczej powinny
- Raczej nie powinny
- Zdecydowanie nie powinny
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II-III 1999 - II 2019/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
30.
2019-03-04
Wybory do PE - zainteresowanie, udział, postrzegane znaczenie
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5856
Numer publikacji: Nr 30/2019
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: UE (EWG), Wybory do Parlamentu Europejskiego
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: eurowybory, zainteresowanie wyborami, frekwencja wyborcza, Parlament Europejski, znaczenie wyborów
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE WYBORAMI DO PE

W maju tego roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy Pan(i) osobiście interesuje się tymi wyborami?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/

Deklarowane zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
- Interesuję się
- Nie interesuję się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań X 2003 - II 2019/

DEKLARACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU I GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PE

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Raczej nie wezmę w nich udziału
/wykres/ oraz /tabela wg badań X 2003 - II 2019/

Odsetki deklarujących udział w wyborach do PE w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu - wykresy

Odpowiedzi badanych deklarujących udział w wyborach do PE
Czy w wyborach do PE będzie Pan(i) głosował(a):
- na kandydata związanego z obecnym obozem władzy w Polsce
- na kandydata niezwiązanego z obecnym obozem władzy w Polsce
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów określanych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu/

Czy w wyborach do PE będzie Pan(i) głosował(a):
- na kandydata kładącego nacisk na niezależność Polski w UE
- na kandydata kładącego nacisk na poprawę współpracy Polski w ramach UE
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów określanych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu/

POSTRZEGANIE ZNACZENIA WYBORÓW DO PE

Czy, Pana(i) zdaniem, to jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach, kto będzie nas reprezentował w tej instytucji, będzie miało dla naszego kraju:
- Bardzo duże znaczenie
- Duże znaczenie
- Raczej małe znaczenie
- Praktycznie nie będzie miało znaczenia
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów określanych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu/

Odsetki deklarujących udział w wyborach do PE w zależności od postrzegania znaczenia tych wyborów - wykresy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
29.
2019-02-28
Wynagrodzenie pierwszej damy
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5855
Numer publikacji: Nr 29/2019
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Prezydent
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: pierwsza dama, wynagrodzenie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, pierwsza dama, a więc żona prezydenta RP, podczas wypełniania swojej roli powinna otrzymywać wynagrodzenie czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny działalności prezydenta/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych niepopierających przyznania wynagrodzenia pierwszej damie]
Czy pierwsza dama podczas wypełniania swojej roli powinna mieć opłacane z budżetu państwa składki ZUS czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Opinie badanych dotyczące wynagrodzenia pierwszej damy:
- Powinna dostawać wynagrodzenie
- Powinna mieć odprowadzane składki ZUS
- Nie powinna dostawać wynagrodzenia ani mieć odprowadzanych składek ZUS
- Trudno powiedzieć

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
28.
2019-02-26
Nastroje społeczne w lutym
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5854
Numer publikacji: Nr 28/2019
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje, Gospodarka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, warunki materialne gospodarstw domowych, poziom życia, nastroje, prognozy, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - II 2019/ oraz /tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - II 2019/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2019/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - II 2019/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2019/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - II 2019/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - II 2019/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - II 2019: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
27.
2019-02-26
Reakcje społeczne na tzw. taśmy Kaczyńskiego
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5853
Numer publikacji: Nr 27/2019
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: Kaczyński Jarosław, afera taśmowa, afera polityczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy słyszał(a) Pan(i) o tzw. taśmach Kaczyńskiego?
- tak
- nie
/wykres/

OCENA UDZIAŁU JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO W ROZMOWACH O INWESTYCJI SPÓŁKI SREBRNA

Czy prowadzenie przez Jarosława Kaczyńskiego rozmów z austriackim biznesmenem na temat budowy dwóch wieżowców w Warszawie przy ul. Srebrnej ocenia Pan(i) jako niewłaściwe, czy też nie widzi Pan(i) w tym niczego niewłaściwego?
- oceniam to jako zdecydowanie niewłaściwe
- oceniam to jako raczej niewłaściwe
- zdecydowanie nie widzę w tym niczego niewłaściwego
- raczej nie widzę w tym niczego niewłaściwego
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

Która z wymienionych stacji telewizyjnych, który z programów, jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie?
- TVN 24
- „Fakty”, inne programy TVN (poza TVN 24)
- „Wydarzenia” i inne programy Polsatu
- „Wiadomości”, „Teleexpress” i inne programy telewizyjnej Jedynki (TVP 1)
- TVP Info
- Żadna z nich, nie oglądam telewizji

Tabela - stosunek do rozmów J. Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem a główne źródło codziennych informacji.

Czy, w Pana(i) ocenie, nagrane rozmowy stawiają Jarosława Kaczyńskiego w dobrym czy też w złym świetle?
- Zdecydowanie dobrym
- Raczej w dobrym
- Raczej w złym
- Zdecydowanie w złym
- Trudno powiedzieć
/ wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

Tabela - ocena wizerunku J. Kaczyńskiego a główne źródło codziennych informacji

ARGUMENTY I NARRACJE, CZYLI DEFINICJA SYTUACJI

Opinie na temat inwestycji przy ulicy Srebrnej i tzw. taśm Kaczyńskiego.
Proszę wskazać dwa, trzy stwierdzenia, które najlepiej oddają Pana(i) opinię o całej sprawie
- Jarosław Kaczyński de facto podejmuje decyzje biznesowe, czego nie powinien robić
- Taśmy pokazują, że PiS nadużywa władzy, aby budować swoje zaplecze finansowe
- Niechętne rządzącym media rozdmuchują całą sprawę, aby w wyborach odsunąć PiS od władzy
- Taśmy pokazują, że Jarosław Kaczyński usiłuje uniknąć uregulowania należności wobec austriackiego biznesmena
- Kontrolowany przez państwo bank był gotów finansować budowę wieżowców, kierując się nie tyle względami ekonomicznymi, ile politycznymi
- Prezes PiS ma prawo uczestniczyć w rozmowach, które dotyczą zabudowy działki należącej do spółki Srebrna jako członek rady nadzorczej Instytutu Lecha Kaczyńskiego – głównego udziałowca Srebrnej
- Władze Warszawy celowo, ze względów politycznych, utrudniały spółce Srebrna budowę wieżowców
- Taśmy dowodzą uczciwości Jarosława Kaczyńskiego
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg głównego źródła codziennych informacji/
- Trudno powiedzieć

Odsetek wybierających:
- przynajmniej jedno stwierdzenie korzystne dla PiS i jego lidera
- przynajmniej jedno stwierdzenie krytyczne wobec PiS i jego lidera
/tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg głównego źródła codziennych informacji/

 
 
26.
2019-02-22
Zaufanie do polityków w lutym
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5852
Numer publikacji: Nr 26/2019
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Beata Szydło
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Elżbieta Rafalska
- Robert Biedroń
- Jarosław Gowin
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Anna Zalewska
- Piotr Gliński
- Stanisław Karczewski
- Marek Kuchciński
- Jan Krzysztof Ardanowski
- Joachim Brudziński
- Jacek Czaputowicz
- Katarzyna Lubnauer
- Grzegorz Schetyna
- Ryszard Petru
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2019 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2019, II 2019

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
25.
2019-02-21
Stosunek do rządu w lutym
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5851
Numer publikacji: Nr 25/2019
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, akceptacja premiera, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNE POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XII 2015 - II 2019/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - II 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/


OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań I 2016 - II 2019; rządy: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - II 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2015 - II 2019; rządy: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z OSOBY PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - II 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2015 - II 2019: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
24.
2019-02-20
Opinie o działalności Sejmu, Senatu i prezydenta
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5850
Numer publikacji: Nr 24/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Parlament, Prezydent, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, prezydent, Duda Andrzej, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2017 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2017 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II ‘98 - II ‘19
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II ‘98 - II ‘19

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2017 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II ‘98 - II‘19 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów w wyborach parlamentarnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015 roku

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
23.
2019-02-19
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2018 roku i plany na rok 2019
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5849
Numer publikacji: Nr 23/2019
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wyjazdy, wypoczynek, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2018 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/ oraz /tabela aneksowa/

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2018
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2018
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2018
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2018
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2018/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

Respondenci wypoczywający w 2018 roku przez co najmniej dwa dni
- w kraju
- za granicą
/wykresy: tak, nie - wg wykształcenia/

WYJAZDY KRAJOWE

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2018 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw:
Małopolskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Śląskie
Warmińsko-mazurskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Łódzkie
Opolskie
Podlaskie

- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Centralna Polska - ogólnie
Południe Polski - ogólnie
Objazd Polski – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Niemcy
Grecja
Chorwacja
Włochy
Czechy
Austria
Hiszpania
Słowacja
Wielka Brytania
Ukraina
Holandia
Maroko
Francja
Egipt
Turcja
Litwa
Bułgaria
Węgry
Belgia
Norwegia
Szwecja
Dania
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Portugalia
USA
Gruzja
Czarnogóra
Albania
Rosja
Szwajcaria
Słowenia
Rumunia
Izrael
Korea Południowa
Łotwa
Zimbabwe
Zambia
Botswana
Finlandia
Chiny
Białoruś
Australia
Cypr
Irlandia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/

Odsetki respondentów wypoczywających za granicą, którzy w 2018 roku odwiedzili poszczególne kraje - mapka

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

(Odpowiedzi osób, które w latach 2014-2018 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania)
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy dotyczące lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/ oraz /tabela wg wieku/

PLANY NA ROK 2019

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2018 a plany na rok 2019 - tabela

(Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek)
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
22.
2019-02-18
Rodzina - jej znaczenie i rozumienie
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5848
Numer publikacji: Nr 22/2019
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rodzina
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: rodzina, wartości życiowe, małżeństwo, związek nieformalny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

RODZINA JAKO WARTOŚĆ

Ludzie kierują się różnymi wartościami w życiu. Z podanej listy proszę wskazać nie więcej niż pięć wartości, które uważa Pan(i) za najważniejsze w swoim codziennym życiu.
- Szczęście rodzinne
- Zachowanie dobrego zdrowia
- Spokój
- Grono przyjaciół
- Szacunek innych ludzi
- Uczciwe życie
- Praca zawodowa
- Wiara religijna
- Pomyślność ojczyzny
- Wolność głoszenia własnych poglądów
- Kontakt z kulturą
- Wykształcenie
- Dobrobyt, bogactwo
- Możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno politycznym
- Życie pełne przygód i wrażeń
- Sukces, sława
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykresy wg badań II 2008, II 2013, I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

ZNACZENIE RODZINY W ŻYCIU

Jak Pan(i) sądzi, czy człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy, czy raczej uważa Pan(i), że bez rodziny można żyć równie szczęśliwie?
- Człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy
- Bez rodziny można żyć równie szczęśliwie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2008, II 2013, I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Na ile rodzina ważna jest w Pana(i) życiu? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której 1 oznacza, że rodzina w ogóle nie jest ważna w Pana(i) życiu, a 10, że jest ona bardzo ważna.
1- w ogóle nieważna
2
...
9
10 - bardzo ważna
Średnia
/tabela - respondenci wskazujący znaczenie rodziny w ich życiu wg badań II 2008, II 2013, I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

SPOŁECZNA DEFINICJA RODZINY

Jaki rodzaj związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy (tworzą):
- małżeństwo z dziećmi
- matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko lub dzieci
- osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie) wychowujące dzieci z tego związku
- osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie) wspólnie wychowujące dzieci z poprzednich związków
- małżeństwo bez dzieci
- osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie) nieposiadające dzieci
- związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspólnie dziecko/dzieci jednej z nich
- związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /wykresy - odsetki odpowiedzi twierdzących wg badań II 2006, II 2013, I 2019/

Wskaźnik „pojemności” pojęcia rodzina powstał ze zliczenia twierdzących odpowiedzi na pytanie o ocenę różnych form związków jako rodziny (może przyjmować wartości od 0 do 8)
Tabela - Wskaźnik „pojemności” pojęcia rodzina - wg cech społeczno-demograficznych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
21.
2019-02-15
Preferencje partyjne w lutym
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5847
Numer publikacji: Nr 21/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201903: Aktualne problemy i wydarzenia (345)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - II 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, ugrupowania Wiosna, Kukiz‘15 oraz PSL
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - II 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, ugrupowania Wiosna, Kukiz‘15 oraz PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I 2019, II 2019; Wiosna: II 2019/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Platforma Obywatelska RP
- Wiosna
- Kukiz’15
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Nowoczesna
- KORWiN / Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Partia Razem
- Ruch Narodowy
- Teraz!
- Partia Zieloni
- Inna partia
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań XII 2017 - II 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
20.
2019-02-15
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5846
Numer publikacji: Nr 20/2019
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Bożewicz Marta
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: kino, teatr, koncert, książka, czytelnictwo, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, aktywność obywatelska, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, działalność charytatywna, wolontariat, impreza sportowa, strajk, internet, praca za granicą
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* był(a) Pan(i) w teatrze
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2017/

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘18/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘18/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘18/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘18/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘18/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘18/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘18/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘18/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘18/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe; bez pytania o imprezę sportową/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘18/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘18/ oraz /tabela aneksowa/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘18/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘18/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘18/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘18/ oraz / tabela aneksowa/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘18/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘18/ oraz /tabela aneksowa/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘18/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘18/ oraz /tabela aneksowa/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘18/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘18/ oraz /tabela aneksowa
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
19.
2019-02-13
Polacy o zjednoczeniu opozycji
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5845
Numer publikacji: Nr 19/2019
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: opozycja, liderzy partyjni, zjednoczenie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZWOLENNICY I PRZECIWNICY ZJEDNOCZENIA OPOZYCJI

Ostatnio sporo mówi się o zjednoczeniu opozycji i wystawieniu przez partie opozycyjne dużego wspólnego bloku do wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do wyborów parlamentarnych – do Sejmu i Senatu. Czy popiera Pan(i) ideę stworzenia takiego dużego bloku, skupiającego większość ugrupowań i sił opozycji czy też nie?
- zdecydowanie popieram
- raczej popieram
- raczej nie popieram
- zdecydowanie nie popieram
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do aktualnej władzy a postrzeganie idei zjednoczenia ugrupowań opozycyjnych - tabela

Postrzeganie idei zjednoczenia ugrupowań opozycyjnych a stosunek do aktualnej władzy - tabela

KTO POWINIEN SIĘ ZJEDNOCZYĆ?

Które partie, ugrupowania powinny, Pana(i) zdaniem, wejść w skład takiego bloku?
Deklaracje badanych popierających zjednoczenie opozycji.
- Platforma Obywatelska
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Nowoczesna
- Sojusz Lewicy demokratycznej
- Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej
- Ugrupowanie tworzone przez Roberta Biedronia
- Teraz! Ryszarda Petru
- Partia Razem
- Partia Zieloni
- Kukiz‘15
- Ruch Narodowy
- Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Inna partia, partie, organizacje, stowarzyszenia
* zdecydowanie tak
* raczej tak
* raczej nie
* zdecydowanie nie
* trudno powiedzieć
/wykres/

Które partie, ugrupowania powinny, Pana(i) zdaniem, wejść w skład takiego bloku?
- Wykres - deklaracje sympatyków opozycji popierających zjednoczenie (tak, nie, trudno powiedzieć)
- Wykres - deklaracje sympatyków obozu rządzącego popierających zjednoczenie opozycji (tak, nie, trudno powiedzieć)
- Wykres - deklaracje badanych nie sympatyzujących ani z opozycją, ani z obozem rządzących popierających stworzenie bloku opozycyjnego (tak, nie, trudno powiedzieć)

Tabela - Zdolność do koalicji wyborczej ugrupowań opozycyjnych. Wyniki analizy głównych składowych

Które partie, ugrupowania powinny, Pana(i) zdaniem, wejść w skład takiego bloku?
- Wykres - deklaracje zwolenników zjednoczenia w elektoratach PO i Nowoczesnej (tak, nie, trudno powiedzieć)
- Wykres - deklaracje zwolenników zjednoczenia opozycji w elektoracie PSL (tak, nie, trudno powiedzieć)
- Wykres - deklaracje zwolenników zjednoczenia opozycji wśród wyborców niezdecydowanych (tak, nie, trudno powiedzieć)
- Wykres - deklaracje zwolenników zjednoczenia opozycji wśród niewybierających się na wybory (tak, nie, trudno powiedzieć)

W POSZUKIWANIU LIDERA

Który z polityków byłby, Pana(i) zdaniem, najlepszym kandydatem na lidera zjednoczonej opozycji?
Władysław Kosiniak-Kamysz
Robert Biedroń
Paweł Kukiz
Grzegorz Schetyna
Barbara Nowacka
Marek Jakubiak
Katarzyna Lubnauer
Ryszard Petru
Włodzimierz Czarzasty
Kamila Gasiuk-Pihowicz
Adrian Zandberg
Ktoś inny
Żaden z nich, ale nie wiem kto
Trudno powiedzieć
/wykres - deklaracje badanych popierających zjednoczenie opozycji/ oraz /tabela wg stosunku do aktualnej władzy/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

CZY ZJEDNOCZENIE OPOZYCJI JEST REALNE?

Jak Pan(i) przewiduje, czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie stratował jeden duży blok partii opozycyjnych skupiający większość ugrupowań i sił opozycji czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie tak
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla idei stworzenia bloku zjednoczonej opozycji a przewidywanie startu w wyborach do PE jednego dużego bloku partii opozycyjnych - tabela

Jak Pan(i) przewiduje, czy w wyborach do Sejmu będzie stratował jeden duży blok partii opozycyjnych skupiający większość ugrupowań i sił opozycji czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie tak
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla idei stworzenia bloku zjednoczonej opozycji a przewidywanie startu w wyborach do Sejmu jednego dużego bloku partii opozycyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
18.
2019-02-11
Ocena rządów PiS po ponad trzech latach sprawowania władzy
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5844
Numer publikacji: Nr 18/2019
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: Prawo i Sprawiedliwość - PiS, rząd, obietnice wyborcze, program Rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PiS

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania Prawa i Sprawiedliwości po ponad trzech latach sprawowania władzy?
- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratach/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetek pozytywnych ocen działań PiS po ponad trzech latach sprawowania władzy (w makroregionach) - mapa

Uzasadnienia dobrych ocen działań PiS
Dlaczego ocenia je Pan(i) dobrze?

- Działania i zmiany w sferze społecznej i gospodarczej
Program Rodzina 500+
Polityka rodzinna, pomoc rodzinom wielodzietnym, poprawa sytuacji samotnych matek – ogólnie
Polityka gospodarcza, poprawa sytuacji gospodarczej i sytuacji przedsiębiorstw
Polityka społeczna, programy społeczne, pomagają ludziom, dają wsparcie, dbają o zwykłych ludzi – ogólnie
Polityka fiskalna: wzrost wpływów z VAT, poprawa ściągalności VAT, walka z mafiami vatowskimi
Poprawa warunków życia, jakości życia; dobrze się żyje
Obniżenie wieku emerytalnego
Poprawa sytuacji na rynku pracy, likwidacja bezrobocia
Odbudowa przemysłu, stoczni; zakłady są reanimowane, nie zamykają kopalń, nie sprzedają majątku narodowego
Poprawa sytuacji ludzi biednych, pomoc biednym; zlikwidowali biedę
Wzrost płac, wzrost płacy minimalnej, minimalnych stawek godzinowych
Podwyżki emerytur (i rent), poprawa sytuacji emerytów
Wyprawka szkolna 300+, darmowe podręczniki
Mieszkanie plus, dopłaty do mieszkań
Poprawa infrastruktury, w tym drogowej i kolejowej
Repolonizacja; przywracają polskość w firmach, odkupili kolejkę na Kasprowy, wykup polskich banków
Poprawa sytuacji pracowników – likwidacja szarej strefy, wolne od handlu niedziele, ograniczenie umów śmieciowych
Lepsze perspektywy dla młodych, coraz mniej młodych ludzi wyjeżdża z kraju
Polityka wobec wsi i rolnictwa, poprawa w tych dziedzinach
Wsparcie dla małych firm: obniżka ZUS dla małych firm, zmniejszenie podatków dla małych firm

- Działania w innych sferach
Polityka zagraniczna – stanowcza, wzrost znaczenia kraju na arenie międzynarodowej
Brak uchodźców, polityka migracyjna
Walka z aferami, rozliczają afery – Amber Gold, afera reprywatyzacyjna
Walka z korupcją, z przestępczością
Zmiany w sądownictwie, poprawa w wymiarze sprawiedliwości
Poprawa bezpieczeństwa państwa, modernizacja wojska, funkcjonowanie służb mundurowych
Likwidacja gimnazjów, reforma szkolnictwa, szkolnictwo zawodowe
Działania i zmiany w innych dziedzinach

- Wartości, moralność
Reprezentują tradycyjne wartości: patriotyzm, obrona tożsamości narodowej, religijność
Dobra ocena jakości rządzenia i kwalifikacji moralnych: mniej afer, uczciwość; nie kradną, dobrzy ludzie

- Inne
Ogólnie wyrażane poparcie dla PiS; mam zaufanie do tego ugrupowania, popieram je, podobają mi się poglądy jego polityków
Ambiwalentne oceny PiS, nic dobrego i nic złego nie zrobili

Trudno powiedzieć
/tabela/

Uzasadnienia złych ocen działań PiS
Dlaczego ocenia je Pan(i) źle?

- Ogólna ocena działań
Źle rządzą: niczego nie zrobili, nie mają dokonań; złe decyzje – ogólnie
Szkodzą Polsce, niszczą wszystko – ogólnie

- Nadużywanie władzy
Łamanie konstytucji, brak praworządności, łamanie prawa; zdemolowali ład prawny w Polsce
Ograniczenie demokracji; chcą przejąć całą władzę, zamach na demokrację
Zmiany w sądownictwie, zamach na sądy, złamanie trójpodziału władzy
Niskie standardy debaty politycznej i sposobu uchwalania prawa: marginalizacja opozycji, blokowanie dyskusji na ważne tematy
Dbanie o własne interesy, a nie o dobro kraju: pazerni na pieniądze, okradają nas, tylko sobie nagrody dają
Nepotyzm, obsadzanie stanowisk swoimi ludźmi, zawłaszczanie państwa
Arogancja, buta polityków związanych z PiS, nieliczenie się z opinią publiczną, niesłuchanie głosu społeczeństwa
Dyktat Kaczyńskiego, członkowie rządu nie mają własnego zdania, brak samodzielności prezydenta
Ograniczanie wolności słowa i swobód obywatelskich
Trybunał Konstytucyjny – zmiany

- Inne zastrzeżenia do sposobu i jakości rządzenia
Niesłowność, oszukiwanie ludzi, niespełnienie obietnic wyborczych, kłamią; mówią co innego, robią co innego
Antagonizowanie społeczeństwa, eskalowanie konfliktów, pogłębianie podziałów społecznych, dzielenie Polaków, skłócili ludzi ze sobą
Sianie nienawiści, oczernianie ludzi, nagonki; polują na czarownice; igrzyska, nadmierna krytyka poprzedniej władzy
Populizm – ogólnie
Nieodpowiednia polityka kadrowa, brak kompetencji rządzących, brak kadr – ogólnie
Kłótnie w o obozie władzy; kłócą się o stołki
Afery: Skoki, KNF itd., korupcja
Smoleńsk – wykorzystywanie w celach politycznych
Inne zastrzeżenia: zawistni, pamiętliwi

- Działania w sferze społecznej i gospodarczej
Rozdawnictwo pieniędzy, błędna polityka socjalna, kupowanie elektoratu, program Rodzina 500+
Zła polityka gospodarcza; nieprzyjaźni wobec firm: ciągle kontrole, niszczenie przedsiębiorstw
Zastrzeżenia do programu Rodzina 500+: niesprawiedliwe zasady przyznawania, nierówne traktowanie dzieci i rodzin
Wzrost cen i opłat, drogie paliwo, drogie leki
Podnoszenie podatków, brak obniżki podatków (VAT)
Niskie płace, brak wzrostu płac, niskie wynagrodzenia w budżetówce
Niskie emerytury, brak wzrostu emerytur, zła sytuacja emerytów
Zła sytuacja na rynku pracy, brak dobrej pracy; przyjmowanie imigrantów do pracy
Polityka wobec wsi i rolnictwa, zakaz sprzedaży ziemi
Emigracja młodzieży, brak perspektyw dla młodych

- Działania w innych sferach
Polityka zagraniczna: konflikty, kłótnie z innymi państwami, pogorszenie stosunków z innymi krajami, antyunijna polityka
Zmiany w szkolnictwie, likwidacja gimnazjów
Zła sytuacja w systemie ochrony zdrowia
Zła polityka w zakresie ochrony środowiska: wyrąb lasów, wybijanie dzików; nie rozwijają OZE
Zmiany w szkolnictwie wyższym i nauce
Działania w innych dziedzinach

- Zastrzeżenia natury ideowej
Za blisko są z Kościołem i księżmi, brak rozdziału Kościoła od państwa; fanatycy religijni
Nie dbają o prawa kobiet – lekceważą przemoc w rodzinie; stanowisko w sprawie aborcji
Flirt z nacjonalistami, elementy nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe
Brak tolerancji, antysemityzm, homofobia, ksenofobia

- Inne
Brak zaufania do PiS; niewiarygodni, nie lubię ich – ogólnie wyrażany negatywny stosunek
Brak odczuwanej poprawy: moja osobista sytuacja nie poprawiła się; zła sytuacja respondenta

Trudno powiedzieć
/tabela/

CZY PiS WYWIĄZUJE SIĘ Z OBIETNIC WYBORCZYCH?

Czy, ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się z obietnic wyborczych czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2016, I 2019/ oraz /tabela w makroregionach/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
17.
2019-02-07
Stosunek do innych narodów
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5843
Numer publikacji: Nr 17/2019
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
Amerykanie
Anglicy
Arabowie
Białorusini
Bułgarzy
Chińczycy
Chorwaci
Czesi
Duńczycy
Finowie
Francuzi
Irlandczycy
Litwini
Niemcy
Romowie (Cyganie)
Rosjanie
Rumuni
Słowacy
Ukraińcy
Węgrzy
Włosi
Żydzi
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań ‘93 - ‘19

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań ‘93 - ‘19

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2018, 2019

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
16.
2019-02-01
Trzydziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5842
Numer publikacji: Nr 16/2019
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Przemiany
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: Okrągły Stół, 1989 rok, transformacja ustrojowa, ustrój, PRL, przemiany
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNACZENIE OKRĄGŁEGO STOŁU

O jakim wydarzeniu można powiedzieć, że było najbardziej przełomowe, wyznacza koniec PRL, ustroju komunistycznego w Polsce?
- Obrady Okrągłego Stołu wiosną 1989 roku
- Wybory parlamentarne (tzw. kontraktowe) 4 czerwca 1989 roku
- Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego we wrześniu 1989 roku
- Przyjęcie przez Sejm założeń reformy gospodarczej zwanej „planem Balcerowicza” w grudniu 1989 roku
- Rozwiązanie PZPR w styczniu 1990 roku
- Ustąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego i wybór Lecha Wałęsy na prezydenta w 1990 roku
- Pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu w 1991 roku
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I 2009, I 2014, I 2019/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/

STOSUNEK DO POROZUMIEŃ OKRĄGŁEGO STOŁU

Jaki jest dziś Pana(i) stosunek do porozumień zawartych przy Okrągłym Stole?
- Zdecydowanie pozytywny
- Raczej pozytywny
- Obojętny, nie interesuje mnie to
- Raczej negatywny
- Zdecydowanie negatywny
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki jest dziś Pana(i) stosunek do porozumień zawartych przy Okrągłym Stole?
[odpowiedzi rekodowane]
- Pozytywny
- Obojętny
- Negatywny
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I 2009, I 2014, I 2019/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Skąd przede wszystkim pochodzi Pana(i) wiedza dotycząca obrad Okrągłego Stołu?
- Z radia, telewizji, gazet
- Z własnych wspomnień z tego okresu
- Ze szkoły
- Z opowieści rodziny, znajomych
- Z internetu
- Z książek, opracowań historycznych
- Z innych źródeł
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wieku/

OCENA USTALEŃ OKRĄGŁEGO STOŁU

Czy, Pana(i) zdaniem, przyjęty przy Okrągłym Stole sposób przeprowadzenia zmian politycznych w Polsce:
- był najlepszy, najbardziej właściwy w ówczesnej sytuacji
- miał swoje dobre strony, ale ustępstwa wobec władzy były zbyt duże, kompromis był za daleko posunięty
- był to zły sposób przeprowadzenia przemian politycznych, niepotrzebne ustępstwo wobec władz komunistycznych
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I 2009, III/IV 2010, I 2014, I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie z opinią, że:
* porozumienia Okrągłego Stołu umożliwiły pokojowe, bezkrwawe przekazanie władzy w Polsce
* porozumienie z władzą PRL było niepotrzebne, bo i tak stary system wkrótce by upadł
* Okrągły Stół spowodował, że w Polsce nie doszło do rozliczenia minionego systemu i jego głównych przedstawicieli
* Okrągły Stół może stanowić dobry wzór dla innych państw, jak przeprowadzić transformację do ustroju demokratycznego
* porozumienia Okrągłego Stołu umożliwiły zachowanie wpływów przedstawicielom komunistycznej nomenklatury
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe: zgadzam się, nie zgadzam się, trudno powiedzieć/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie z opinią, że:
* porozumienia Okrągłego Stołu umożliwiły pokojowe, bezkrwawe przekazanie władzy w Polsce
* porozumienie z władzą PRL było niepotrzebne, bo i tak stary system wkrótce by upadł
* Okrągły Stół spowodował, że w Polsce nie doszło do rozliczenia minionego systemu i jego głównych przedstawicieli
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I 2009, I 2014, I 2019/

UMOWA SPOŁECZNA CZY ZMOWA ELIT?

Jakie określenie, Pana(i) zdaniem, lepiej pasuje do porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole?
- Umowa społeczna
- Zmowa elit
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań I 2009, III/IV 2010, I 2019/ oraz /tabela wg stosunku do Okrągłego Stołu/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
15.
2019-01-30
Rozwody w osobistych doświadczeniach Polaków
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5841
Numer publikacji: Nr 15/2019
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Struktura i relacje w rodzinie
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: rozwód, małżeństwo
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY KTOŚ Z OTOCZENIA JEST ROZWIEDZIONY?

Czy w swoim otoczeniu ma Pan(i) kogoś, kto się kiedykolwiek rozwiódł?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Kim są te osoby?
[pytanie zadane respondentom, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie]
* Ktoś z moich dalszych znajomych, sąsiadów jest po rozwodzie
* Ktoś z mojej dalszej rodziny jest po rozwodzie
* Ktoś z moich najbliższych przyjaciół, znajomych jest po rozwodzie
* Ktoś z mojej najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci) jest po rozwodzie
* Ktoś z rodziny mojego męża/żony, partnera/partnerki jest po rozwodzie
* Sam(a) jestem po rozwodzie
* Mój obecny mąż/żona, partner/partnerka jest po rozwodzie
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

PRZEBIEG ROZWODÓW

Czy na podstawie obserwacji i doświadczeń związanych z rozwodem lub rozwodami w Pana(i) najbliższym otoczeniu może Pan(i) stwierdzić, że:
[pytanie zadane respondentom, którzy sami się rozwiedli lub mają rozwodników w gronie najbliższej rodziny lub przyjaciół]
* w większości przypadków decyzja o rozwodzie była słuszna
* w większości przypadków rozwód przebiegł sprawnie i bez większych trudności
* w większości przypadków udało się przy okazji rozwodu uniknąć poważnych konfliktów, np. związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi
* w większości przypadków byli małżonkowie utrzymują ze sobą poprawne relacje
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

OPINIE O ROZWODACH

Jaki, ogólnie rzecz biorąc, jest Pana(i) stosunek do rozwodów?
- Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką) rozwodów, bez względu na sytuację
- Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach
- Jestem zwolennikiem(czką) rozwodów. Uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód
- Mam inne zdanie na ten temat
- Trudno powiedzieć
/tabela - opinie: osób mających w najbliższym gronie kogoś, kto się rozwiódł; osób, które się rozwiodły; osób twierdzących, że w swoim otoczeniu nie maja nikogo, kto się rozwiódł; ogółu badanych/

Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:
* Człowiek powinien dążyć do osobistego szczęścia i jeżeli nie jest szczęśliwy w obecnym związku, powinien się rozwieść i próbować ułożyć sobie życie na nowo
* Rozwody są złe i zawsze należy walczyć o związek małżeński
* Jeżeli w małżeństwie nie ma dzieci, to lepiej się rozwieść, niż żyć w nieudanym związku
* Rozwody czynią spustoszenie w życiu dzieci, dlatego nawet jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć, powinni pozostać w związku dla dobra dzieci
* Rozwody są grzechem i należy pozostać w związku pomimo występujących problemów
/tabela - odpowiedzi twierdzące wśród: osób mających w najbliższym gronie kogoś, kto się rozwiódł; osób, które się rozwiodły; osób twierdzących, że w swoim otoczeniu nie maja nikogo, kto się rozwiódł; ogółu badanych/

Czy, Pana(i) zdaniem, wystarczającym powodem do rozwodu może być:
* brutalne traktowanie członków rodziny przez jednego z małżonków
* opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków
* alkoholizm jednego z małżonków
* zdrada jednego z małżonków
* niezgodność charakterów małżonków
* niedobranie seksualne małżonków
* choroba psychiczna jednego z małżonków
* choroba weneryczna jednego z małżonków
* niemożność posiadania dzieci przez jednego z małżonków
/tabela - odpowiedzi twierdzące wśród: osób mających w najbliższym gronie kogoś, kto się rozwiódł; osób, które się rozwiodły; osób twierdzących, że w swoim otoczeniu nie maja nikogo, kto się rozwiódł; ogółu badanych/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych, w tym:
tab. 2: odsetki osób, które same się rozwiodły lub maja rozwodników w kręgu swojej najbliższej rodziny i przyjaciół vs. odsetki osób, które nie są rozwodnikami i nie mają rozwodników w kręgu swojej najbliższej rodziny i przyjaciół
tab. 3: respondenci będący po rozwodzie

 
14.
2019-01-25
Stosunek do rządu w styczniu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5840
Numer publikacji: Nr 14/2019
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: akceptacja premiera, rząd, ocena działalności, stosunek do rządu, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNE POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XII 2015 - I 2019/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań I 2016 - I 2019; rządy: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - I 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2015 - I 2019; rządy: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2018 - I 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z OSOBY PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2015 - I 2019: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki/


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
13.
2019-01-24
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5839
Numer publikacji: Nr 13/2019
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której –5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Beata Szydło
- Robert Biedroń
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Anna Zalewska
- Grzegorz Schetyna
- Piotr Gliński
- Stanisław Karczewski
- Marek Kuchciński
- Joachim Brudziński
- Barbara Nowacka
- Katarzyna Lubnauer
- Jacek Czaputowicz
- Ryszard Petru
- Włodzimierz Czarzasty
- Jadwiga Emilewicz
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2019 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2018, I 2019

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
12.
2019-01-23
Nastroje społeczne w styczniu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5838
Numer publikacji: Nr 12/2019
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 - I 2019/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - I 2019/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2019/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - I 2019/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2019/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - I 2019/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2019/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2018 - I 2019/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - I 2019: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
11.
2019-01-23
Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5837
Numer publikacji: Nr 11/2019
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Wybory samorządowe
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 201826: Aktualne problemy i wydarzenia (342)
Słowa kluczowe: wybory samorządowe, decyzje wyborcze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA TRUDNOŚCI WYBORÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, łatwo czy też trudno było Panu(i) zdecydować się, na kogo głosować w wyborach samorządowych?:
- Zdecydowanie łatwo
- Raczej łatwo
- Raczej trudno
- Zdecydowanie trudno
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: łatwo, trudno, trudno powiedzieć/

Czy głosując ... kierował(a) się Pan(i):
* w I turze wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta
* w wyborach do rady Pana(i) miasta/gminy
* w wyborach do rady powiatu
* w wyborach do sejmiku województwa
- przede wszystkim osobą kandydata
- przede wszystkim nazwą partii lub komitetu wyborczego, który go popierał
- w podobnym stopniu osobą samego kandydata co nazwą komitetu, z ramienia którego startował
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2014, XI 2018/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela - decyzje w wyborach do sejmiku województwa wg typu miejscowości zamieszkania

WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Czy głosując w I turze wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta kierował(a) się Pan(i):
- przede wszystkim osobą kandydata
- przede wszystkim nazwą partii lub komitetu wyborczego, który go popierał
- w podobnym stopniu osobą samego kandydata co nazwą komitetu, z ramienia którego startował
- Trudno powiedzieć
/tabela wg typu miejscowości zamieszkania/

Czy kandydat, na którego Pan(i) głosował(a) w wyborach wójta (burmistrza/prezydenta miasta) reprezentował którąś partię polityczną?
- Tak
- Nie, reprezentował lokalny komitet wyborczy
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy kandydat, na którego Pan(i) głosował(a) w wyborach wójta (burmistrza/prezydenta miasta) reprezentował:
- którąś z partii politycznych
- lokalny komitet wyborczy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg typu miejscowości zamieszkania/

Jaką partię reprezentował kandydat, na którego Pan(i) zagłosował(a) w wyborach wójta (burmistrza/prezydenta miasta)? [pytanie zadane respondentom deklarującym głosowanie na kandydata partii politycznej]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Platforma Obywatelska RP
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Kukiz‘15
- Partia Razem
- Nowoczesna
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) myśli, niezależnie od nazw komitetów lokalnych, do której partii politycznej jest najbliżej kandydatowi, na którego Pan(i) głosował(a) w wyborach wójta (burmistrza/prezydenta miasta)?
[pytanie zadane respondentom deklarującym głosowanie na kandydata lokalnego komitetu wyborczego]
- Platforma Obywatelska RP
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Kukiz‘15
- Partia Razem
- Nowoczesna
- Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w I turze wyborów wójta (burmistrza/ prezydenta miasta) głosował(a) Pan(i) na:
- kandydata związanego z dotychczasowymi władzami Pana(i) miasta/gminy
- kandydata niezwiązanego z dotychczasowymi władzami Pana(i) miasta/gminy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/

WYBORY RADNYCH DO RADY GMINY LUB MIASTA

Czy głosując w wyborach do rady Pana(i) miasta/gminy kierował(a) się Pan(i):
- przede wszystkim osobą kandydata
- przede wszystkim nazwą partii lub komitetu wyborczego, który go popierał
- w podobnym stopniu osobą samego kandydata co nazwą komitetu, z ramienia którego startował
- Trudno powiedzieć
/tabela wg typu miejscowości zamieszkania/

Czy kandydat, na którego zagłosował(a) Pan(i) w wyborach do rady miasta/gminy to osoba:
- znana Panu(i) osobiście
- znana Panu(i) z widzenia, ze słyszenia
- którą Pan(i) zna wyłącznie z plakatów, ulotek, spotkań, audycji przedwyborczych
- w ogóle wcześniej nieznana Panu(i) – poparł(a) Pan(i) tego kandydata wyłącznie za radą kogoś z rodziny, znajomych
- osoba nieznana Panu(i) – zakreślając nazwisko tego kandydata głosował(a) Pan(i) na listę popieranego komitetu wyborczego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w wyborach do rady Pana(i) miasta/gminy głosował(a) Pan(i) na:
- kandydata związanego z dotychczasowymi władzami Pana(i) miasta/gminy
- kandydata niezwiązanego z dotychczasowymi władzami Pana(i) miasta/gminy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
10.
2019-01-22
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5836
Numer publikacji: Nr 10/2019
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Instytucje, Naczelne instytucje władzy, Prezydent, Parlament
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: prezydent, Sejm, Senat, Duda Andrzej, NBP - Narodowy Bank Polski, KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2017 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2017 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II ‘98 - I ‘19
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II ‘98 - I ‘19

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2017 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II ‘98 - I ‘19 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII ‘98 - I ‘19

Tabela - oceny działalności NBP wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Oceny działalności Komisji Nadzoru Finansowego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012, IV 2016, XII 2018/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - oceny działalności KNF wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
9.
2019-01-21
Stosunek do szczepień ochronnych dzieci
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5835
Numer publikacji: Nr 9/2019
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Zdrowie
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, dziecko, dzieci
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Obecnie można spotkać się z różnymi opiniami na temat szczepień. Czy zgadza się Pan(i), czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
* Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami
* Ogólnie rzecz biorąc, szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego
* Szczepionki dla dzieci są bezpieczne
* Szczepienia są promowane nie dlatego, że są rzeczywiście potrzebne, lecz dlatego, że leży to w interesie koncernów farmaceutycznych
* Szczepionki dla dzieci mogą wywoływać u nich poważne zaburzenia rozwojowe, np. autyzm
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań 2013, 2017, 2018/ oraz /tabele aneksowe/

W ostatnich latach przybywało rodziców, którzy z obawy przed szczepionkami nie szczepili swoich dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. W dyskusji na ten temat z jednej strony pojawiają się argumenty o prawach rodziców do decyzji, z drugiej – o ryzyku powrotu wielu groźnych chorób zakaźnych.
Które z następujących stanowisk jest Panu(i) bliższe?
- Żadne szczepienia ochronne nie powinny być obowiązkowe, a o zaszczepieniu bądź nieszczepieniu dziecka powinni decydować wyłącznie rodzice
- Szczepienia ochronne przeciwko najgroźniejszym chorobom zakaźnym powinny być obowiązkowe, a rodzice mogą decydować tylko o ewentualnych szczepieniach dodatkowych
- Mam inne zdanie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2017, 2018/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
8.
2019-01-18
Preferencje partyjne w styczniu
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5834
Numer publikacji: Nr 8/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201902: Aktualne problemy i wydarzenia (344)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - I 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 oraz PSL
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - I 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 oraz PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań XII 2018, I 2019/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Nowoczesna
- Partia Razem
- Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Ruch Narodowy
- Teraz!
- Partia Zieloni
- Inna partia
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań XI 2017 - I 2019; w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
7.
2019-01-16
Stosunek Polaków do rozwodów
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5833
Numer publikacji: Nr 7/2019
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Struktura i relacje w rodzinie
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: rozwód, przemoc, alkoholizm, zdrada, małżeństwo
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce w latach 1970–2017
- liczba zawartych małżeństw
- liczba rozwodów
- stosunek małżeństw zawartych do rozwiązanych wskutek rozwodu
/wykresy wg danych GUS z lat 1970-2017/

Jaki, ogólnie rzecz biorąc, jest Pana(i) stosunek do rozwodów?
- Jestem zdecydowanym przeciwnikiem rozwodów, bez względu na sytuację
- Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach
- Jestem zwolennikiem rozwodów, uważam, że jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych przeszkód
- mam inne zdanie na ten temat
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań II 2008, II 2013, XII 2018/ oraz /tabela wg udziału w praktykach religijnych, poglądów politycznych, stanu cywilnego/ oraz /tabela aneksowa/

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:
- Człowiek powinien dążyć do osobistego szczęścia i jeżeli nie jest szczęśliwy w obecnym związku, powinien się rozwieść i próbować ułożyć sobie życie na nowo
- Rozwody są złe i zawsze należy walczyć o związek małżeński
- Jeżeli w małżeństwie nie ma dzieci, to lepiej się rozwieść niż żyć w nieudanym związku
- Rozwody czynią spustoszenie w życiu dzieci, dlatego nawet jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć, powinni pozostać w związku dla dobra dzieci
- Rozwody są grzechem i należy pozostać w związku pomimo występujących problemów
* zdecydowanie się zgadzam
* raczej się zgadzam
* raczej się nie zgadzam
* zdecydowanie się nie zgadzam
* trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

AKCEPTOWANE PRZYCZYNY ROZWODÓW

Czy, Pana(i) zdaniem, wystarczającym powodem do rozwodu może być:
- brutalne traktowanie członków rodziny przez jednego z małżonków
- opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków
- alkoholizm jednego z małżonków
- zdrada jednego z małżonków
- niezgodność charakterów małżonków
- niedobranie seksualne małżonków
- choroba psychiczna jednego z małżonków
- choroba weneryczna jednego z małżonków
- niemożność posiadania dzieci przez jednego z małżonków
/tabela zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg badań 2008, 2013, 2018 i wg odpowiedzi tak, nie/

Wskaźnik przyzwolenia na rozwody - /tabela wg cech społeczno-demograficznych/

Akceptowane przyczyny rozwodów a stosunek do rozwodów /tabela/

Stosunek do rozwodów a wskaźnik przyzwolenia na rozwody /tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
6.
2019-01-14
Zadowolenie z życia
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5832
Numer publikacji: Nr 6/2019
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Życie codzienne, Podsumowanie roku
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich dzieci /wykres i tabela wg badań XI 1994 - XII 2018/
* ze swego małżeństwa (lub stałego związku) /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XI 1994 - XII 2018/
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XII 2008 - XII 2018/
* ze swojego miejsca zamieszkania /wykres, tabela z odsetkami zadowolonych wg badań IV 1999 - XII 2018/
* ze stanu swojego zdrowia /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań IV 1999 - XII 2018/
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XII 2008 - XII 2018/
* z przebiegu pracy zawodowej /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XI 1994 - XII 2018/
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp. /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XI 1994 - XII 2018/
* ze swoich perspektyw na przyszłość /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XII 2007 - XII 2018/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej /wykres; tabela z odsetkami zadowolonych wg badań XI 2009 - XII 2018/
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2018/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2018/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
5.
2019-01-10
Jaki będzie rok 2019?
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5831
Numer publikacji: Nr 5/2019
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: ocena roku, prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jaki będzie 2019 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż 2018 rok
- Lepszy niż 2018 rok
- Nieco lepszy niż 2018 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2018 rok
- Gorszy niż 2018 rok
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele wg oceny roku 2018/

Jaki będzie 2019 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż 2018 rok
- Lepszy niż 2018 rok
- Nieco lepszy niż 2018 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2018 rok
- Gorszy niż 2018 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2018/

Jaki będzie 2019 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż 2018 rok
- Lepszy niż 2018 rok
- Nieco lepszy niż 2018 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2018 rok
- Gorszy niż 2018 rok
- Dużo gorszy niż 2018 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2018/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/

Jaki będzie 2019 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż 2018 rok
- Lepszy niż 2018 rok
- Nieco lepszy niż 2018 rok
- Taki sam
- Nieco gorszy niż 2018 rok
- Gorszy niż 2018 rok
- Dużo gorszy niż 2018 rok
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny roku 2018/

PROGNOZY NA ROK 2019 W PORÓWNANIU Z LATAMI POPRZEDNIMI

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2019/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2019/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiadali aktywni zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2019/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2019/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2019/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok 1991 - 2019/ oraz /tabela aneksowa dla r. 2019/

Tabela - przewidywania związane z powyższymi sferami: wskazania dotyczące lat 1991 - 2019

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
4.
2019-01-09
Roczny bilans nastrojów społecznych
 

Sygnatura: 5830
Numer publikacji: Nr 4/2019
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje, Gospodarka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201801: Aktualne problemy i wydarzenia (332)
(...)
201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2018/

Oceny sytuacji politycznej w Polsce
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

Prognozy sytuacji politycznej w Polsce
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2018/

Oceny sytuacji gospodarczej w Polsce
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

Prognozy sytuacji gospodarczej w Polsce
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

WARUNKI MATERIALNE

Warunki materialne gospodarstw domowych
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2018/

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

Prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
[Oceny: średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra). Prognozy: średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
- oceny
* średnia
* przedział ufności
- prognozy
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2018/

Oceny sytuacji w zakładach pracy respondentów
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

Prognozy sytuacji w zakładach pracy respomdentów
- średnia
- Górna granica ufności dla średniej
- Dolna granica ufności dla średniej
/tabela wg badań I-XII 2018/

 
3.
2019-01-07
Czego życzyć Polakom w roku 2019?
 
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł   

Sygnatura: 5829
Numer publikacji: Nr 3/2019
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Życie codzienne
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201823: Aktualne problemy i wydarzenia (341)
Słowa kluczowe: podróż, rodzina, rozrywka, praca, aktywność fizyczna, życie kulturalne, ochrona zdrowia, aktywność społeczna, wykształcenie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czemu poświęcił(a)by się Pan(i) najchętniej lub w większym stopniu niż obecnie, gdyby to tylko było możliwe?
- Podróżowanie
- Życie rodzinne
- Korzystanie z życia (rozrywki, inne przyjemności)
- Praca
- Aktywność fizyczna, uprawianie sportu
- Życie kulturalne
- Ochrona zdrowia (leczenie)
- Działania społeczne dla dobra innych
- Zdobywanie wykształcenia
- Remont/urządzanie domu/mieszkania
- Zdobywanie pieniędzy
- Kupno/budowa domu/mieszkania
- Wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej
- Lenistwo
- Życie religijne
- Starania o pracę za granicą
- Przetrwanie
- Politykowanie
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między rodzajami działalności stanowiącymi treść naszego życia codziennego a rodzajami działalności, którymi najchętniej byśmy się poświęcili

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
2.
2019-01-04
Polityk roku 2018 w Polsce i na świecie
 

Sygnatura: 5828
Numer publikacji: Nr 2/2019
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Politycy, Osobistości życia międzynarodowego
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: polityk roku, Morawiecki Mateusz, Trump Donald, politycy zagraniczni
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2018 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2018?
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Robert Biedroń
- Grzegorz Schetyna
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Janusz Korwin-Mikke
Inni politycy (45 nazwisk)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2018/

POLITYK ROKU 2018 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem,
miano polityka roku 2018?
- Donald Trump
- Angela Merkel
- Donald Tusk
- Władimir Putin
- Victor Orbán
- Emmanuel Macron
- Theresa May
- Barack Obama
- Papież Franciszek
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2018/

 
1.
2019-01-02
Wydarzenie roku 2018 w Polsce i na świecie
 

Sygnatura: 5827
Numer publikacji: Nr 1/2019
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201827: Aktualne problemy i wydarzenia (343)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, wybory samorządowe, Narodowe Święto Niepodległości, Rosja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Wydarzenie krajowe roku 2018
- Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i obchody związane z tą rocznicą
- Wybory samorządowe
- Konflikt rządu z UE, konflikt o Puszczę Białowieską, konflikt z Izraelem o ustawę o IPN,
proces rozkładu relacji z UE, wyroki trybunału unijnego, wszczęcie procedury z art. 7
- Różne wydarzenia gospodarcze: rozwój gospodarczy, stabilizacja gospodarcza, wzrost PKB,
uszczelnianie podatku VAT, Gazoport, sprowadzanie gazu z USA
- Szczyt klimatyczny w Katowicach, COP24
- Reforma sądownictwa, protesty, nieprzestrzeganie konstytucji, „rozbój w kraju”, wycofanie się rządu z Ustawy o Sądzie Najwyższym, „odkręcanie zmian”
- Świadczenie 500 +, pakiety socjalne, podwyższenie płacy minimalnej, skrócenie wieku emerytalnego, rewaloryzacja emerytur
- Różne inne wydarzenia polityczne – zmiana premiera, Morawiecki premierem, dymisja Macierewicza, strajk kobiet, afery, niewpuszczanie emigrantów do Polski, zakończenie „miesięcznic”
- Wydarzenia sportowe: mistrzostwo świata w siatkówce, przegrany mundial
- Budowa amerykańskiej bazy w Polsce, „fort Trump”, stacjonowanie wojsk amerykańskich, przyjazd Amerykanów do Żagania, zakup rakiet Patriot, tarcza antyrakietowa
- Różne sprawy międzynarodowe: wizyta prezydenta Trumpa w Polsce, wizyta prezydenta Dudy w USA, wojna na Ukrainie, embargo w handlu z Rosją
- Wydarzenia lokalne: 600-lecie Łomży, sprowadzenie prochów admirała Unruga, wieliszewski zjazd motocyklowy
- Wydarzenia kulturalne – konkursy, wygrana w Eurowizji
- Inne
- Nie było takiego
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Wydarzenie roku 2018 na świecie
- Agresja Rosji na Ukrainę, wojna na Ukrainie, aneksja Krymu, atak na ukraińskie statki,
stan wojenny na Ukrainie. Także: agresywna polityka Rosji, Putina
- Szczyt klimatyczny w Katowicach (pozytywnie i negatywnie), działania proklimatyczne. Także: ocieplenie klimatu
- Porozumienie USA z Koreą Północną, spotkanie prezydentów, współpraca Korei Północnej i Południowej
- Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z UE
- Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę – świat się musi z nami liczyć, uznanie przez rządy wielu państw 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Także: Polska przykładem dla Europy; stulecie Wielkiej Wojny
- Napływ imigrantów do Europy, problemy z imigrantami w wielu krajach
- Osiągnięcia naukowe i technologiczne: lądownik na Marsie, rakieta pasażerska w kosmosie, rozpowszechnienie się samochodów elektrycznych, „maszyna medyczna”, postęp w profilaktyce choroby Parkinsona. Także: popularność ruchu antyszczepionkowego na świecie
- Kataklizmy (pożary w Kalifornii) i inne
- Wielka wojna w Syrii, atak na Syrię, wojna na Bliskim Wschodzie
- Mistrzostwa świata w piłce nożnej, mistrzostwa świata w siatkówce
- Protesty „żółtych kamizelek” we Francji, zamieszki, rozruchy
- Inne wydarzenia polityczne: terroryzm, odradzanie się faszyzmu na świecie, pokój na świecie, wojna handlowa Chin i USA, wybór prezydenta Brazylii, kanclerza w Austrii, działalność UE – mimo przeciwieństw, przywrócenie przez USA sankcji wobec Iranu, obecność wojsk USA w Polsce, śmierć Busha
- Nie było takiego
- Trudno powiedzieć
/tabela/

 
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze