UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2023

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
33.
2023-03-23
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2023-03-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6520
Numer publikacji: Nr 33/2023
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Włosi
- Anglicy
- Słowacy
- Czesi
- Ukraińcy
- Szwedzi
- Litwini
- Finowie
- Francuzi
- Estończycy
- Węgrzy
- Niemcy
- Żydzi
- Turcy
- Chińczycy
- Białorusini
- Romowie
- Arabowie
- Rosjanie
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2023

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2023

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres oraz mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2022, 2023

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres wg terminów badań 1993-2023

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
32.
2023-03-21
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2023-03-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6519
Numer publikacji: Nr 32/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, zainteresowanie wyborami, alternatywy wyborcze, partia drugiego wyboru, prognozy, antypatie wyborcze, pewność poparcia, elektoraty negatywne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

PEWNOŚĆ GŁOSOWANIA

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Odpowiedzi badanych gotowych wziąć udział w głosowaniu i deklarujących poparcie dla konkretnego ugrupowania]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%
- Na 70%
- Na 80%
- Na 90%
- Na 100%
/wykres/

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Wskazania ankietowanych według jedenastopunktowej skali od 0% do 100%]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%-70%
- Na 80%-90%
- Na 100%
*Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
*Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
*Lewica (Nowa Lewica, Razem)
* Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
* Polska 2050 Szymona Hołowni
/wykresy/ oraz/ średni stopień zdecydowania głosowania na partię (odchylenie standardowe)/

ALTERNATYWY WYBORCZE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł (mogła) Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednego ugrupowania/partii, to które/ą wybrał(a)by Pan(i) jako drugie/ą?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz’15
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Agrounia i Porozumienie
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2021, II-III 2022, II 2023/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach ] Na kandydata której partii/ugrupowania na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Kukiz’15
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2022, II 2023/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

 
31.
2023-03-17
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2023-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6518
Numer publikacji: Nr 31/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - III2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2022 - III 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 6 – 19 II 2023, 6 – 16 III 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
30.
2023-03-17
Postawy wobec transformacji energetycznej
 
Data wydania: 2023-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6517
Numer publikacji: Nr 30/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna, źródła energii, odnawialne źródła energii, środowisko naturalne, węgiel kamienny, zmiany klimatu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIEDY NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA?

Do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, w tym dwutlenku węgla. Czy Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel:
- jak najszybciej, jeszcze przed rokiem 2050
- do roku 2050
- Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ją po roku 2050
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KIERUNKI ZMIAN W ENERGETYCE

Obecnie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat wytwarzanie energii w Polsce:
- powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego
- powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XI 2015, XI 2018, V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że obecnie należy skoncentrować się na rozwoju:
-nieodnawialnych źródeł energii (paliwa jądrowego, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego)
-odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy)
-obu tych gałęzi energetyki w równym stopniu
-Trudno powiedzieć
/wykres wg lat badań 2015, 2016, 2023/ oraz /tabela wg stosunku do transformacji energetycznej/ oraz /tabela wg stosunku do węgla jako podstawowego surowca energetycznego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2035 powinien być wytwarzany z:
*węgla
*gazu ziemnego
*odnawialnych źródeł energii (OZE)
*atomu
*innych źródeł
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023 – średnio/ oraz /tabela wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na osobę/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2050 powinien być wytwarzany z:
*węgla
*gazu ziemnego
*odnawialnych źródeł energii (OZE)
*atomu
*innych źródeł
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023 – średnio/ oraz /tabela wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na osobę/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

UWARUNKOWANIA I MOTYWY ZMIAN W ENERGETYCE

Co przede wszystkim trzeba brać pod uwagę wprowadzając zmiany w wytwarzaniu i korzystaniu z energii, tak aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?
- Cena energii i jej koszt dla obywateli
- Korzyści dla środowiska naturalnego, klimatu
- Uniezależnienie się od dostaw paliw z Rosji (tylko II 2023)
- Zapewnienie ciągłości, płynności dostaw energii
- Korzystanie z krajowych źródeł energii
- Bezpieczeństwo technologii produkcji energii
- Korzystanie z energii pochodzącej z różnych źródeł i od różnych dostawców (tylko V 2021)
- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii: zmniejszenie energochłonności gospodarki i zmniejszenie zużycia energii
- Udział obywateli w produkcji energii elektrycznej i cieplnej
- Polityka Unii Europejskiej i zobowiązania międzynarodowe
- Skutki zmian dla górników
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
29.
2023-03-16
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
 
Data wydania: 2023-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6516
Numer publikacji: Nr 29/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: opozycja, opozycja parlamentarna, partie opozycyjne, koalicja, sympatie polityczne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, w nadchodzących wyborach do Sejmu partie i ugrupowania opozycyjne powinny:
-startować w ramach jednego wspólnego bloku
-startować w dwóch blokach
-startować w trzech lub więcej blokach
-każde powinno startować osobno
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg wyników badań X 2022, II 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji w badaniach X 2022, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WARIANTY WYBORCZYCH KOALICJI OPOZYCJI

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 4 ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza czterech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 3 ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza trzech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 2 ugrupowania: Koalicja Obywatelska i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza dwóch ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Polska 2050
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 2 ugrupowania: Polska 2050 i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja Obywatelska
-Koalicja wyborcza dwóch ugrupowań: Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
28.
2023-03-09
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
 
Data wydania: 2023-03-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6515
Numer publikacji: Nr 28/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, państwa wobec wojny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy działania państw NATO wobec wojny na Ukrainie są:
-zbyt ostrożne
-odpowiednie
-zbyt daleko posunięte
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, XII 2022, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - II 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/
ROK WOJNY
Jak Pan(i) ocenia postawę następujących państw wobec wojny na Ukrainie w przeciągu ostatniego roku?
- Polska
- Stany Zjednoczone
- Wielka Brytania
- Francja
- Niemcy
- Turcja
- Węgry
* Zdecydowanie dobrze
* Raczej dobrze
* Ani dobrze, ani źle
* Raczej źle
* Zdecydowanie źle
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe dla poszczególnych państw/

Jak Pan(i) sądzi, czy rok wojny na Ukrainie wzmocnił, czy też osłabił pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
- Raczej ją wzmocnił
- Nie zmienił jej
- Raczej ją osłabił
- Zdecydowanie ją osłabił
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
27.
2023-03-07
Opinie o energetyce wiatrowej
 
Data wydania: 2023-03-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6514
Numer publikacji: Nr 27/2023
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka, Prawo
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii, transformacja energetyczna, neutralność klimatyczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

NASTAWIENIE DO LĄDOWEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Farmy wiatrowe umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru. Czy popiera Pan(i) rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023/ oraz/ tabela wg. preferencji partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Gdyby lądowa farma wiatrowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KOSZT WYTWARZANIA ENERGII Z WIATRU

Jak Pan(i) sądzi, czy koszt wyprodukowania energii przez farmy wiatrowe jest niższy, podobny czy wyższy niż koszt wyprodukowania energii elektrycznej z węgla?
- Niższy
- Podobny
- Wyższy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ODLEGŁOŚĆ WIATRAKÓW OD ZABUDOWAŃ MIESZKALNYCH

W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą turbiny wiatrowe (wiatraki) mogą być stawiane w odległości od zabudowań mieszkalnych co najmniej 10-krotnie większej niż wynosi ich wysokość. Biorąc pod uwagę, że wysokość większych wiatraków to 150–200 metrów, ich odległość od zabudowań mieszkalnych nie może być mniejsza niż 1500–2000 metrów. Czy, Pana(i) zdaniem, wymagana obecnie odległość, w jakiej mogą znajdować się turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych, jest:
- zbyt mała
- odpowiednia
- zbyt duża
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że obecna odległość turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych jest zbyt mała lub zbyt duża] W jakiej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych powinny się znajdować, Pana(i) zdaniem, turbiny wiatrowe? Proszę podać tę odległość w metrach przy założeniu, że wysokość całej konstrukcji wynosi 150–200 metrów.
- 500 metrów lub mniej
- powyżej 500 metrów do 700 metrów
- powyżej 700 metrów do 1000 metrów
- powyżej 1000 metrów do 2000 metrów
- powyżej 2000 metrów
- Trudno powiedzieć
/wykres./ oraz/ tabela wg. oceny obecnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych/

Nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych nie mogłaby być mniejsza niż 700 metrów. Czy popiera Pan(i) takie rozwiązanie czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
26.
2023-03-03
Nastroje na rynku pracy w lutym
 
Data wydania: 2023-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6513
Numer publikacji: Nr 26/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - II 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – II 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2022 - II 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
25.
2023-02-28
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2023-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6512
Numer publikacji: Nr 25/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - II 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
24.
2023-02-28
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2023-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6511
Numer publikacji: Nr 24/2023
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, polityk, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mariusz Błaszczak
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Tomasz Grodzki
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2022 - I 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2022 - I 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2023 - II 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
23.
2023-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2023-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6510
Numer publikacji: Nr 23/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
22.
2023-02-23
COVID-19 a grypa - czego boimy się bardziej?
 
Data wydania: 2023-02-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6509
Numer publikacji: Nr 22/2023
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: COVID-19, koronawirus, grypa, obawy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia:
*koronawirusem
*grypą
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg wieku respondentów/ oraz/ tabela aneksowa dla obawy przed zakażeniem grypą/

Struktura wiekowa obawiających się zarażenia koronawirusem i grypą na tle ogółu badanych
- Respondenci deklarujący, że boją się zarażenia koronawirusem
- Respondenci deklarujący, że boją się zarażenia grypą
- Ogół badanych
*18-24 lata
*25-34 lata
*35-44 lata
*45-54 lata
*55-64 lata
*65+
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2023-02-21
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
 
Data wydania: 2023-02-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6508
Numer publikacji: Nr 21/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2023-02-20
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2023-02-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6507
Numer publikacji: Nr 20/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2022 - II 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 9 – 22 I 2023, 6 – 19 II 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2023-02-17
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
 
Data wydania: 2023-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6506
Numer publikacji: Nr 19/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO W 2022 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2021
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2022
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003-2022/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2022
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012 - 2022/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2022
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2022/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010-2022/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/mapka Polski/ oraz/ tabela wg lat: 2013-2022/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Włochy
Hiszpania
Grecja
Turcja
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Wielka Brytania
Portugalia
Bułgaria
Słowacja
Holandia
Węgry
Francja
Austria
Egipt
Malta
Tunezja
Meksyk
Bośnia i Hercegowina
Irlandia
Tanzania
Jordania
Norwegia
Szwecja
Gruzja
Litwa
Zimbabwe
Namibia
Botswana
Rumunia
Australia
Macedonia Północna
Czarnogóra
Finlandia
Luksemburg
Słowenia
Szwajcaria
Cypr
Brazylia
Belgia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tajlandia
Republika Zielonego Przylądka
Dominikana
Stany Zjednoczone
/mapka/ oraz/ tabela wg lat: 2012 -2022/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz tabela wg terminów badań 2015 – 2022/

PLANY NA ROK 2023

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013-I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2022 a plany na rok 2023 – tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016-2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

18.
2023-02-15
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
 
Data wydania: 2023-02-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6505
Numer publikacji: Nr 18/2023
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, wyjazd za granicę, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2021/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘22/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘22/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘22/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres/oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘22/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘22/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘22/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘22/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘22/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘22/
/wykres/ oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘22/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘22/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘22/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres/ oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2023-02-10
Polacy o Mikołaju Koperniku
 
Data wydania: 2023-02-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6504
Numer publikacji: Nr 17/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: Mikołaj Kopernik, rocznice, pamięć historyczna, naukowcy, Polak
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KOPERNIK NA TLE WYBITNYCH NAUKOWCÓW

Które z wymienionych postaci były według Pana(i) najważniejsze dla rozwoju nowożytnych nauk ścisłych i przyrodniczych? Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż dwie
- Maria Skłodowska-Curie
- Mikołaj Kopernik
- Albert Einstein
- Izaak Newton
- Louis Pasteur
- Karol Darwin
- Galileusz
- Johannes Kepler
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg poziomu wykształcenia respondentów/ oraz/ tabela aneksowa/

KOPERNIK NA TLE WYBITNYCH POLAKÓW

Jak Pan(i) sądzi, które z polskich postaci historycznych najbardziej przyczyniły się do budowania dobrego imienia Polski na świecie? Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż trzy.
- Jan Paweł II
- Maria Skłodowska-Curie
- Fryderyk Chopin
- Józef Piłsudski
- Mikołaj Kopernik
- Tadeusz Kościuszko
- Lech Wałęsa
- Adam Mickiewicz
- Jan III Sobieski
- Henryk Sienkiewicz
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

CZY KOPERNIK BYŁ POLAKIEM?

. Jak Pan(i) sądzi, jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik?
- Polskiej
- Niemieckiej
- Trudno przypisać mu jednoznacznie jakąś narodowość
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy Mikołaj Kopernik jest na świecie kojarzony z Polską?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

UPAMIĘTNIANIE KOPERNIKA

Czy według Pana(i) Mikołaj Kopernik jest:
- Wystarczająco upamiętniany
- Niewystarczająco upamiętniany
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2023-02-09
Poza blokami i koalicjami - poparcie dla partii politycznych, gdyby startowały samodzielnie
 
Data wydania: 2023-02-09

Sygnatura: 6503
Numer publikacji: Nr 16/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: partie polityczne, koalicja, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, blok polityczny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Poparcie dla partii politycznych, gdyby startowały samodzielnie, wśród zdeklarowanych uczestników wyborów
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Konfederacja Korony Polskiej
- Nowa Nadzieja
- Nowa Lewica
- Nowoczesna
- Solidarna Polska
- Agrounia
- Partia Razem
- Kukiz’15
- Wolnościowcy
- Ruch Narodowy
- Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej
- Zieloni
- Partia Republikańska
- Centrum dla Polski
- Porozumienie
- Unia Europejskich Demokratów
- Inicjatywa Polska
- Polska Partia Socjalistyczna
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg. sumy poparcia dla partii wchodzących w skład poszczególnych bloków/

15.
2023-02-07
O inflacji i finansach publicznych
 
Data wydania: 2023-02-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6502
Numer publikacji: Nr 15/2023
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: inflacja, finanse publiczne, ceny, dochody, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, NBP - Narodowy Bank Polski
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODCZUWANIE INFLACJI

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów X 2021, I 2022, IV 2022, X 2022, I 2023/ oraz/ tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU i NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Czy działania rządu przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VII 2022, X 2022, I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi "tak" połączono)/ oraz /tabela aneksowa/

Czy działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi "tak" połączono)/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE FINANSÓW PAŃSTWA

Czy w obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej kraju należy:
*podnieść podatki
*ograniczyć wydatki państwa
*bardziej efektywnie pozyskiwać i wykorzystywać fundusze unijne
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Gdyby konieczne okazało się ograniczenie wydatków państwa, to w jakich obszarach należy szukać oszczędności?
-Administracja publiczna
-Rodzina, w tym 500 plus
-Wymiar sprawiedliwości
-Kultura
-Policja, bezpieczeństwo publiczne
-Pomoc społeczna
-Drogi, koleje, transport
-Rolnictwo
-Wojsko, obrona narodowa
-Renty i emerytury
-Nauka i szkolnictwo wyższe
-Oświata i wychowanie
-Ochrona zdrowia
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób uważających, że należy ograniczyć wydatki państwa] Gdyby konieczne okazało się ograniczenie wydatków państwa, to w jakich obszarach należy szukać oszczędności?
-Administracja publiczna
-Rodzina, w tym 500 plus
-Wymiar sprawiedliwości
-Kultura
-Policja, bezpieczeństwo publiczne
-Pomoc społeczna
-Drogi, koleje, transport
-Wojsko, obrona narodowa
-Rolnictwo
-Renty i emerytury
-Nauka i szkolnictwo wyższe
-Oświata i wychowanie
-Ochrona zdrowia
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą miały istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową w kraju czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

14.
2023-02-07
Rok pod znakiem wojny - wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2023-02-07

Sygnatura: 6501
Numer publikacji: Nr 14/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDARZENIE ROKU 2022 W POLSCE

Które z wydarzeń minionego 2022 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
-Wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki: sankcje, zerwanie stosunków gospodarczych z Rosją, upadek rakiety w Polsce
-Napływ uchodźców z Ukrainy, pomoc uchodźcom, uchodźcy
-Inflacja, spadek wartości pieniądza, wzrost cen, drożyzna
-Pandemia, koniec pandemii, koronawirus
-Dotyczące energetyki: przedłużenie rurociągu z Norwegii, budowa elektrowni atomowej, uruchomienie terminalu na gaz skroplony, cud w PKN Orlen, afera węglowa
-Dozbrajanie armii, rozbudowa armii
-Brak środków z KPO, utrata środków finansowych, brak dostosowania do wymogów UE, kary dla Polski
-Mundial w Katarze i inne sportowe
-Inne polityczne: wizyta Joe Bidena
-Przekop Mierzei Wiślanej
-Inne dotyczące polityki socjalnej: podniesienie emerytur
-Ogólny chaos, bałagan, kompromitacja rządzących
-Zniszczenie gospodarki, restrykcje dla firm z powodu COVID-19, afery
-Inne gospodarcze
-Dotyczące sytuacji w sądownictwie, przywrócenie sędziego Tulei
-Wniosek o reparacje wojenne
-Powrót Donalda Tuska do polityki
-Ustawa antyaborcyjna, sprawa aborcji
-Dotyczące ekologii, katastrofa na Odrze, ocieplenie klimatu
-Nie było takiego, żadne
-Odpowiedź nie na temat
-Nie wiem, nie pamiętam

WYDARZENIE ROKU 2022 NA ŚWIECIE

Które z wydarzeń minionego 2022 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
-Wojna na Ukrainie, agresja Rosji, także hasłowo: wojna, operacja specjalna
-Reakcje świata: pomoc militarna Ukrainie, pomoc państw dla Ukrainy, pomoc Polaków. Sankcje na Rosję
-Pandemia, zwalczenie pandemii, COVID, koniec COVID-a
-Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i energetyczny, inflacja, załamanie gospodarki światowej, zerwanie łańcuchów dostaw
-Wsparcie USA dla Polski, konsolidacja NATO, rozszerzenie NATO o nowe kraje, zbrojenia
-Śmierć Elżbiety II
-Inne napięcia i wydarzenia w polityce międzynarodowej, nowe sojusze, zbliżenie Rosji z Chinami, Iranem i Indiami, zaostrzenie polityki Chin wobec Tajwanu, polityka Watykanu
-Mistrzostwa świata, mundial w Katarze
-Inne, także krajowe: gazociąg Baltic Pipe
-Wybór Joe Bidena na prezydenta USA, atak na Kongres USA
-Walka ze zmianami klimatycznymi, katastrofy i kataklizmy, tornada, cyklony, wulkany
-Inne polityczne
-Nie było takiego, żadne
-Odpowiedź nie na temat
-Nie wiem, trudno powiedzieć

13.
2023-02-01
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2023-02-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6500
Numer publikacji: Nr 13/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2023-01-31
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
 
Data wydania: 2023-01-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6499
Numer publikacji: Nr 12/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: wojna, Ukraina, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają, w Pana(i) ocenie, na ogół Polacy?
-Zdecydowanie pozytywne
-Przeważnie pozytywne
-Przeważnie obojętne
-Przeważnie negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2023-01-30
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
 
Data wydania: 2023-01-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6498
Numer publikacji: Nr 11/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2023-01-27
Nastroje na rynku pracy w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6497
Numer publikacji: Nr 10/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2023-01-27
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6496
Numer publikacji: Nr 9/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2023-01-25
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6495
Numer publikacji: Nr 8/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2023-01-23
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6494
Numer publikacji: Nr 7/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań V 2022 - I 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 28 XI – 11 XII 2022, 9 – 22 I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2023-01-20
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-01-20

Sygnatura: 6493
Numer publikacji: Nr 6/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
(...)
202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

5.
2023-01-19
Zadowolenie z życia w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6492
Numer publikacji: Nr 5/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela /oraz/ wykres wg badań 1994 – 2022/ oraz/ tabela wg terminów ’97-’22)
Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/tabela wg badań XII 2021, XII 2022 i wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2022/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2022/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2022/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2022/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2022 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2023-01-12
Samopoczucie Polaków w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6491
Numer publikacji: Nr 4/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2022/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2022 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Wykres – Wartość wskaźnika samopoczucia a ocena własnych warunków materialnych

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często, często
- Rzadko, prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2022/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2022/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

3.
2023-01-11
Postawy prokreacyjne kobiet
 
Data wydania: 2023-01-11

Sygnatura: 6490
Numer publikacji: Nr 3/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Kobiety
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: prokreacja, dzieci, kobiety
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kobiety w wieku 18–45 lat
- planujące potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
- planujące potomstwo w dalszej perspektywie
- nieplanujące potomstwa lub nie wiedzą czy planują
/wykres/ oraz /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/ oraz / tabela wg liczby posiadanych dzieci/

Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – wykresy
Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – tabele wg zmiennych socjo-demograficznych

Niezależnie od aktualnych planów, gdyby zdecydowała się Pani na dziecko, na czyją pomoc w codziennej opiece nad nim mogłaby Pani liczyć? Czy mogłaby Pani liczyć na:
– pomoc partnera w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców męża / partnera w opiece nad dzieckiem*
– pomoc innych członków rodziny w opiece nad dzieckiem
– nieodpłatną pomoc innych osób (spoza rodziny) w opiece nad dzieckiem
* tak
* nie
/tabela - odpowiedzi kobiet w wieku 18–45 lat wg planów prokreacyjnych/
Wskaźnik pomocy (liczba źródeł pomocy) – odpowiedzi kobiet w wieku 18-45lat
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
/wykres/ oraz/ tabela wg planów prokreacyjnych/

Krótkoterminowe plany prokreacyjne kobiet w wieku 18-45 lat
- Liczba dzieci (kategoria referencyjna: nieposiadanie dziecka)
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci i więcej
-- Wiek respondentki (kategoria referencyjna: 40-45 lat)
18-24 lata
25–29 lat
30–34 lata
35-39 lat
- Wykształcenie wyższe (kategoria referencyjna – pozostałe poziomy wykształcenia)
- Pozostawanie w związku formalnym (kategoria referencyjna – niepozostawanie w związku)
- Pomoc innych członków rodziny niż rodzice, teściowie i partner (kategoria referencyjna – brak takiej pomocy)
/tabela: istotność, iloraz szans/

2.
2023-01-04
Polskie szkoły 2022
 
Data wydania: 2023-01-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6489
Numer publikacji: Nr 2/2023
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: szkoła, rodzice, edukacja, system edukacji, wychowanie, szkolnictwo, reforma systemu edukacji, reforma szkolnictwa, nadzór nad szkołami, nauczyciel, nauczyciele, zajęcia dodatkowe, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POZIOMU KSZTAŁCENIA

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) obecny poziom kształcenia w Polsce:
*w publicznych szkołach podstawowych
*w publicznych liceach ogólnokształcących
*w publicznych technikach
*w publicznych szkołach branżowych (zasadniczych szkołach zawodowych)
-Bardzo dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Bardzo źle
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres z wyłączeniem odpowiedzi „Trudno powiedzieć”/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: dobrze, źle/ oraz /wykres wg terminów badań 2008, 2017, 2018, 2022/ oraz /tabele aneksowe: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

JAKIE SĄ POLSKIE SZKOŁY?

Jak Pan(i) sądzi, czy obecnie polskie szkoły na ogół:
*uczą patriotyzmu
*współpracują z rodzicami uczniów
*uczą zasad moralnych
*uczą tolerancji
*dbają o rozwój fizyczny uczniów
*zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy
*zapewniają uczniom bezpieczeństwo, chronią przed przemocą
*rozwijają zainteresowania
*zapewniają równy start życiowy młodzieży z różnych środowisk społecznych
*uczą pracy zespołowej, współdziałania przy rozwiązywaniu problemów
*uczą samodzielnego myślenia
*przygotowują do aktywnego udziału w życiu swojej społeczności lokalnej
*przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju
*uczą radzenia sobie z problemami, jakie niesie współczesne życie
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- „Tak” łącznie
- „Nie” łącznie
/tabela/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań IV 1998, VI 2001, V 2007, VI 2014, XI 2022: połączone odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”/

Tabela - Syntetyczny wskaźnik oceny szkolnictwa (skala od 1 – zdecydowanie źle, do 4 – zdecydowanie dobrze)
*średnia
*odchylenie standardowe
/tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej, dochodów, oceny własnych warunków materialnych oraz poglądów politycznych/

PROBLEMY SZKOLNICTWA

Jakie są obecnie, Pana(i) zdaniem, największe problemy polskich szkół?
- Za dużo nauki pamięciowej, za mało przydatnych umiejętności
- Nauczanie nastawione na rozwiązywanie testów, uczenie pod testy
- Braki kadrowe, ciągłe zmiany nauczycieli
- Przemoc wśród uczniów i inne problemy wychowawcze
- Brak indywidualnego podejścia do ucznia
- Niewystarczające wsparcie psychologiczne dla uczniów
- Za duże klasy, zmianowy system nauki
- Niewystarczające wspomaganie dzieci, które nie radzą sobie z nauką, brak zajęć reedukacyjnych
- Za mało lekcji WF-u
- Za mało lekcji języków obcych
- Brak neutralności światopoglądowej
- Niski poziom nauczania
- Za mało zajęć pozalekcyjnych
- Niski standard pomieszczeń, braki w wyposażeniu
- Za mały nacisk na wychowywanie, przekazywanie zasad moralnych
- Zbyt małe możliwości wpływania rodziców na życie szkoły
- Niewłaściwe odnoszenie się nauczycieli do uczniów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres: odpowiedzi rodziców dzieci w wieku szkolnym/ oraz /wykres: porównanie odpowiedzi ogółu badanych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym/

Jak Pan(i) sądzi, czy obecne zarobki nauczycieli w Polsce są:
- Zdecydowanie za wysokie
- Trochę za wysokie
- Odpowiednie
- Trochę za niskie
- Zdecydowanie za niskie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SZKOŁACH

Czy prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach przez organizacje pozarządowe:
- wystarczy wyłącznie decyzja dyrekcji i rady rodziców
- powinno wymagać zatwierdzenia przez kuratora oświaty
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

1.
2023-01-03
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2023-01-03

Sygnatura: 6488
Numer publikacji: Nr 1/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Andrzej Duda, Wołodymyr Załenski, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2022 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Sławomir Mentzen
- Krzysztof Bosak
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (43 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2022/

POLITYK ROKU 2022 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Wołodymyr Załenski
- Joe Biden
- Donald Trump
- Boris Johnson
- Ursula von der Leyen
- Donald Tusk
- Victor Orbán
- Angela Merkel
- Inni politycy
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2022/

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze