UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2021

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
150.
2021-12-02
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
 
Data wydania: 2021-12-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6308
Numer publikacji: Nr 150/2021
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: rząd, ocena działalności, dziedziny działalności, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność rządu premiera Mateusza Morawieckiego od chwili jego powstania po wyborach 2019 roku w dziedzinie:
* obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa
* polityki prorodzinnej
* zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
* gospodarki
* opieki nad ludźmi najbardziej potrzebującymi pomocy
* ochrony środowiska
* kierowania państwem
* szkolnictwa, oświaty
* zwalczania korupcji
* polityki zagranicznej
* właściwego gospodarowania pieniędzmi publicznymi
* polityki rolnej
* opieki zdrowotnej
- Bardzo dobrze (5)
- Dobrze (4)
- Dostatecznie (3)
- Niedostatecznie (2)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /średnia ocena każdej z dziedzin działalności rządu/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela - oceny działalności w powyższych dziedzinach dotyczące poszczególnych rządów (wg terminów badań): W. Pawlak (XI 1994, I 1995), J. Oleksy (II 1996), W. Cimoszewicz (VI 1996, X 1996, I 1997, IX 1997), J. Buzek (I 1998, X 1998, II 1999, IX 1999, II 2000, XII 2000, I 2001, VII 2001), L. Miller (V 2002, II 2003, III 2004), M. Belka (X 2005), J. Kaczyński (II 2007, IX 2007), D. Tusk (V 2008, X 2008), X 2009, IX 2011, II 2012), B. Szydło (X 2016, X 2017), M. Morawiecki (IX 2019, XI 2021)

Tabela - oceny działalności rządu Mateusza Morawieckiego w poszczególnych dziedzinach wg potencjalnych elektoratów wyborczych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
149.
2021-12-01
Naruszenia praw pracowniczych
 
Data wydania: 2021-12-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6307
Numer publikacji: Nr 149/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Praca
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: prawa pracownicze, składki ZUS, wynagrodzenie, związki zawodowe, warunki pracy, czas pracy, szara strefa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

[Odpowiedzi pracowników najemnych]

Czy cała Pana(i) płaca jest „oficjalna” i zakład (pracodawca) płaci z niej składki na ZUS, na przyszłą emeryturę itd., czy tylko od części płacy odprowadza się składki, czy też może w ogóle nie są płacone składki od Pana(i) płacy?
- Składka na ZUS jest odprowadzana od całego mojego wynagrodzenia
- Składka na ZUS jest odprowadzana od większej części mojego wynagrodzenia, a mniejszą część dostaję nieoskładkowaną, „na rękę”
- Składka na ZUS jest odprowadzana od mniejszej części mojego wynagrodzenia, a większą część dostaję nieoskładkowaną, „na rękę”
- Składka na ZUS w ogóle nie jest odprowadzana od mojego wynagrodzenia
- Nie orientuję się, czy składka na ZUS jest odprowadzana od mojego wynagrodzenia czy też nie
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań XI 2004, X 2006, XII 2008, III 2012, V 2014, IX 2019, X(2) 2021/

Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie pracy pracownicy mają swobodę zakładania związków zawodowych lub zrzeszania się w istniejących już związkach?
- Tak
- Nie
- Brak odpowiedzi
/wykres wg badań II 2003, XI 2004, X 2006, XII 2008, VII 2010, III 2012, V 2014, IX 2019, X(2) 2021/

Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie pracy czas pracy jest przedłużany bez właściwego wynagrodzenia?
- Tak
- Nie
- Brak odpowiedzi
/wykres wg badań II 2003, XI 2004, X 2006, XII 2008, VII 2010, III 2012, V 2014, IX 2019, X(2) 2021/

Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie pracy pensje są wypłacane regularnie?
- Tak
- Nie
- Brak odpowiedzi
/wykres wg badań II 2003, XI 2004, X 2006, XII 2008, VII 2010, III 2012, V 2014, IX 2019, X(2) 2021/

Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/zakładzie pracy pracownicy zmuszani są do pracy w nieprzepisowych warunkach?
- Tak
- Nie
- Brak odpowiedzi
/wykres wg badań II 2003, XI 2004, X 2006, XII 2008, VII 2010, III 2012, V 2014, IX 2019, X(2) 2021/

Naruszenia praw pracowniczych i „szara strefa”
Wskazania dotyczące zakładu pracy respondenta:
* nieregularne wypłacanie pensji
* zmuszanie do pracy w nieprzepisowych warunkach
* przedłużany czas pracy bez wynagrodzenia
* brak swobody zrzeszania się w związkach zawodowych
Wskazania dotyczące respondenta osobiście:
* składka na ZUS odprowadzana jest od części wynagrodzenia lub wcale nieodprowadzana
/tabela wg cech społeczno-demograficznych respondentów i cech ich zakładów pracy: płeć, wykształcenie, grupa zawodowa, sektor, wielkość zakładu pracy/ oraz /tabela w podziale na zakłady, w których są związki zawodowe vs. zakłady, w których nie ma związków zawodowych/

 
148.
2021-11-30
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie listopada
 
Data wydania: 2021-11-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6306
Numer publikacji: Nr 148/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2020 - XI 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2020 - XI 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2020 - XI 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - XI 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2020 - XI 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
147.
2021-11-29
Nastroje społeczne w listopadzie
 
Data wydania: 2021-11-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6305
Numer publikacji: Nr 147/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNA SYTUACJA W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XI 2020 – XI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
146.
2021-11-26
Zaufanie do polityków w listopadzie
 
Data wydania: 2021-11-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6304
Numer publikacji: Nr 146/2021
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Adam Niedzielski
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Paweł Kukiz
- Krzysztof Bosak
- Elżbieta Witek
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Mariusz Kamiński
- Marian Banaś
- Jacek Sasin
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w listopadzie 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań X 2021, XI 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
145.
2021-11-24
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w listopadzie
 
Data wydania: 2021-11-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6303
Numer publikacji: Nr 145/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, koronawirus, szczepienia, profilaktyka, ograniczenia, uprawnienia pracodawcy, niezaszczepieni, polityka rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność obaw przed zarażeniem się koronawirusem od wieku

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: odpowiedzi zrekodowane/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[Odpowiedzi badanych w pełni zaszczepionych]
Osoby pełnoletnie, pół roku od pełnego zaszczepienia mogą przyjmować dawkę przypominającą. Czy zamierza Pan(i) przyjąć taką dawkę?
- Już przyjąłe(a)m dawkę przypominającą
- Tak, zamierzam
- Nie, nie zamierzam
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

CZY PRACODAWCA POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI, KTÓRZY PRACOWNICY SĄ ZASZCZEPIENI?

Czy, Pana(i) zdaniem, pracodawca powinien mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2021, XI 2021/ oraz/ tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Opinie na temat dostępu pracodawcy do informacji na temat szczepienia pracownika a stosunek do szczepień przeciw COVID-19 - tabela

Opinie na temat dostępu pracodawcy do informacji na temat szczepienia pracownika przeciw COVID-19 wg potencjalnych elektoratów – tabela

CZY NALEŻY WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z MIEJSC PUBLICZNYCH DLA NIEZASZCZEPIONYCH?

Czy, Pana(i) zdaniem, należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z miejsc publicznych, takich jak np. centra handlowe, restauracje, kina itp. dla osób niezaszczepionych (o ile nie są ozdrowieńcami lub nie mają aktualnego negatywnego wyniku testu na koronawirusa) czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2021, XI 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Opinie na temat wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych a stosunek do szczepień przeciw COVID-19 - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
144.
2021-11-24
Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa
 
Data wydania: 2021-11-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6302
Numer publikacji: Nr 144/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 9205: Aktualne problemy i wydarzenia (24)
(...)
202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: praktyki religijne, wiara, deklaracje wiary religijnej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLONIA SEMPER FIDELIS?

Deklaracje wiary religijnej w okresie 1992–2021
Niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
- głęboko wierzącą
- wierzącą
- raczej niewierzącą
- całkowicie niewierzącą
/wykres/

Deklaracje wiary religijnej kobiet i mężczyzn w okresie 1992–2021
- Wierzące kobiety
- Wierzący mężczyźni
- Niewierzące kobiety
- Niewierzący mężczyźni
/wykres/

Deklaracje wiary religijnej w zależności od poziomu wykształcenia w okresie 1992–2021
- Wierzący (podstawowe)
- Wierzący (zasadnicze zawodowe)
- Wierzący (średnie)
- Wierzący (wyższe)
- Niewierzący (podstawowe)
- Niewierzący (zasadnicze zawodowe)
- Niewierzący (średnie)
- Niewierzący (wyższe)
/wykres/

Deklaracje wiary religijnej w wielkich miastach oraz na wsi i w mniejszych miastach w okresie 1992–2021
- Wierzący (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Wierzący(wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
- Niewierzący(miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Niewierzący(wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
/wykres/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych w okresie 1992–2021
Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?
- Kilka razy w tygodniu
- Raz w tygodniu
- 1–2 razy w miesiącu, kilka razy w roku
- W ogóle nie uczestniczy
/wykres/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych kobiet i mężczyzn w okresie 1992–2021
- Kobiety praktykujące regularnie
- Mężczyźni praktykujący regularnie
- Kobiety praktykujące nieregularnie
- Mężczyźni praktykujący nieregularnie
- Kobiety niepraktykujące
- Mężczyźni niepraktykujący
/wykres/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych w zależności od poziomu wykształcenia w okresie 1992–2021
* Praktykujący regularnie
* Praktykujący nie regularnie
* Niepraktykujący
- Podstawowe
- Zasadnicze zawodowe
- Średnie
- Wyższe
/wykresy/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych w wielkich miastach oraz na wsi i w mniejszych miastach w okresie 1992–2021
- Praktykujący regularnie (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Praktykujący regularnie(wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
- Praktykujący nieregularnie (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Praktykujący nieregularnie(wieś i miasta poniżej500 tys. mieszkańców)
- Niepraktykujący (miasta liczące 500 tys. i więcej mieszkańców)
- Niepraktykujący(wieś i miasta poniżej 500 tys. mieszkańców)
/wykres/

WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ, WYCHODZENIE Z KOŚCIOŁA

Wyróżnione kohorty wiekowe:
- Pokolenie seniorów (wojenne i powojenne) ur. w roku 1947 lub wcześniej
- Baby boomers ur. 1948–1955
- Pokolenie „Solidarności” ur. 1956–1964
- Pokolenie ur. 1965–1979, nazywane pokoleniem X
- Pokolenie ur. 1980–1996, nazywane millenialsami lub pokoleniem Y
- Pokolenie najmłodsze ur. w roku 1997 lub później, nazywane pokoleniem Z
/tabela - wiek poszczególnych kohort w roku: 1956, 1980, 1989, 2004, 2021/

Deklaracje wiary religijnej poszczególnych kohort wiekowych w okresie 1992–2021
* Wierzący
* Niewierzący
- Pokolenie seniorów (wojenne i powojenne) ur. w roku 1947 lub wcześniej
- Baby boomers ur. 1948–1955
- Pokolenie „Solidarności” ur. 1956–1964
- Pokolenie X ur. 1965–1979
- Millenialsi ur. 1980–1996
- Najmłodsi ur. 1997 i później
/wykresy/

Deklaracje udziału w praktykach religijnych poszczególnych kohort wiekowych w okresie 1992–2021
* Praktykujący regularnie
* Praktykujący nie regularnie
* Niepraktykujący
- Pokolenie seniorów (wojenne i powojenne) ur. w roku 1947 lub wcześniej
- Baby boomers ur. 1948–1955
- Pokolenie „Solidarności” ur. 1956–1964
- Pokolenie X ur. 1965–1979
- Millenialsi ur. 1980–1996
- Najmłodsi ur. 1997 i później
/wykresy/

SKROMNE WNIOSKI, WAŻNE PYTANIA

 
143.
2021-11-23
Stosunek do rządu w listopadzie
 
Data wydania: 2021-11-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6301
Numer publikacji: Nr 143/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X(2) 2020 - XI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - XI 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
142.
2021-11-22
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-11-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6300
Numer publikacji: Nr 142/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
141.
2021-11-18
Szczepienia przeciw grypie
 
Data wydania: 2021-11-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6299
Numer publikacji: Nr 141/2021
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, grypa, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Badani, którzy w sezonie jesienno-zimowym:
- zaszczepili się przeciwko grypie
- planują się jeszcze zaszczepić
- nie zaszczepili się i nie zamierzają się zaszczepić
- Odmowa odpowiedzi
* Sezon 2013/2014
* Sezon 2016/2017
* Sezon 2020/2021
* Sezon 2021/2022
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
140.
2021-11-18
Związki zawodowe w Polsce
 
Data wydania: 2021-11-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6298
Numer publikacji: Nr 140/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Związki zawodowe
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: związki zawodowe, NSZZ Solidarność, OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, ocena działalności, wpływ na sprawy kraju, reprezentacja interesów, związek zawodowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Członkostwo w związkach zawodowych
- Ogółem
w tym:
- NSZZ „Solidarność”
- związki zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych
- związki zrzeszone w Forum Związków Zawodowych
- inne związki
/tabela wg: ogółu badanych, pracowników najemnych/

Deklarowane członkostwo w związkach zawodowych wg terminów badań - wykres wg badań IV 1991 – X(2) 2021

Deklarowane członkostwo w związkach zawodowych
- NSZZ „Solidarność”
- Związki zrzeszone w OPZZ
- Związki skupione w Forum Związków Zawodowych
- Inne związki
/tabela wg badań IV 1991, VI 1992, XII 1993, III 1994, IX 1995, VI 1996, III 1999, V 2000, VII 2001, VII 2002, X 2003, IX 2004, IX 2005, II 2006, XI 2007, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, V 2014, III 2015, VI 2017, IX 2019, X(2) 2021/

Przynależność do związku zawodowego a wiek respondentów – tabela
Przynależność do związku zawodowego a typ własności w zakładu pracy – tabela
Przynależność do związku zawodowego a grupa zawodowa - tabela
Przynależność do związku zawodowego a wielkość zakładu pracy - tabela

ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADACH PRACY

Czy w Pana(i) zakładzie pracy są związki zawodowe? Odpowiedzi pracowników najemnych.
- Tak, jest jeden
- Tak, jest kilka
- Nie, nie ma
- Nie wiem, nie orientuję się
/wykresy wg badań II 2003, XI 2004, X 2006, XI 2007, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, V 2014, V 2017, IX 2019, X(2) 2021/ oraz /tabela wg typu własności miejsca pracy respondenta/ oraz /tabela wg wielkości zakładu pracy respondenta/

Jak Pan(i) ocenia działalność związków zawodowych w Pana(i) przedsiębiorstwie (zakładzie pracy)?
wskazania pracowników najemnych zakładów, w których są związki zawodowe.
- są efektywne, załoga wiele im zawdzięcza
- starają się, lecz niewiele im się udaje
- nie widać efektów ich działalności
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VII 2002, XI 2007, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, V 2014, VI 2017, IX 2019, X(2) 2021/

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SKALI KRAJU

Czy, ogólnie rzecz biorąc, obecna działalność związków zawodowych jest dla kraju korzystna czy też niekorzystna?
- Zdecydowanie korzystna
- Raczej korzystna
- Raczej niekorzystna
- Zdecydowanie niekorzystna
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, obecna działalność związków zawodowych jest dla kraju korzystna czy też niekorzystna?
- Korzystna
- Niekorzystna
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań X/XI 1994, I 1997, V 2000, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, IX 2013, V 2014, III 2015, VI 2017, IX 2019, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe w Polsce bronią interesów pracowniczych na ogół skutecznie czy też nieskutecznie?
- Zdecydowanie skutecznie
- Raczej skutecznie
- Raczej nieskutecznie
- Zdecydowanie nieskutecznie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe w Polsce bronią interesów pracowniczych na ogół skutecznie czy też nieskutecznie?
- Skutecznie
- Nieskutecznie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 1999, V 2000, VII 2001, VII 2002, XI 2007, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, IX 2013, V 2014, III 2015, VI 2017, IX 2019, X(2) 2021/ oraz /tabela wg przynależności do związku zawodowego/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe mają obecnie zbyt duży, wystarczający czy też zbyt mały wpływ na decyzje władz w naszym kraju?
- Zdecydowanie zbyt duży
- Raczej zbyt duży
- Taki, jaki powinny mieć
- Raczej zbyt mały
- Zdecydowanie zbyt mały
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe mają obecnie zbyt duży, wystarczający czy też zbyt mały wpływ na decyzje władz w naszym kraju?
- Zbyt duży
- Taki, jaki powinny mieć
- Zbyt mały
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VI 1993, XII 1993, III 1999, XII 1999, V 2000, VII 2001, VII 2002, XI 2007, XII 2008, VII 2010, III 2012, IV 2013, IX 2013, V 2014, III 2015, VI 2017, IX 2019, X(2) 2021/ oraz /tabela wg przynależności do związku zawodowego/ oraz /tabela - wg obecności związków zawodowych w zakładzie pracy - odpowiedzi pracowników najemnych/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
139.
2021-11-16
Polska w Unii Europejskiej
 
Data wydania: 2021-11-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6297
Numer publikacji: Nr 139/2021
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: UE - Unia Europejska (EWG)
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: UE - Unia Europejska, integracja europejska, stosunek do integracji z UE, tożsamość narodowa, suwerenność Polski, polityka zagraniczna, polexit, wyjście Polski z UE, zjednoczenie Europy, wpływ Polski na UE, regulacje prawne, konstytucja
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań V 2016 – X(2) 2021/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO POGŁĘBIANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Niektórzy uważają, że Europa powinna się zjednoczyć jeszcze bardziej. Inni sądzą, że zjednoczenie Europy już zaszło za daleko. A jakie jest Pana(i) zdanie?
Proszę określić swoje poglądy korzystając ze skali od 0 (Zjednoczenie Europy już zaszło za daleko) do 10 (Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej).
- Zjednoczenie Europy już zaszło za daleko (punkty od 0 do 4 na skali)
- Opinia ambiwalentna (punkt 5 na skali)
- Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej (punkty od 6 do 10 na skali)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V/VI 2009, VII 2012, V 2013, II 2014, XI 2015, VII 2016, IV 2017, XI 2018, III 2019, XII 2020, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - związek między pozytywnym stosunkiem do rozwoju europejskiej integracji a postrzeganiem zmian w różnych sferach życia (wartości współczynnika korelacji R Pearsona)

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I EUROPEJSKA

Czy uważa się Pan(i):
- wyłącznie za Polaka
- za Polaka i Europejczyka
- za Europejczyka i Polaka
- wyłącznie za Europejczyka
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2009, IV 2013, II 2014, III 2019, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POLSKA W UE - ILE SUWERENNOŚCI, ILE WPŁYWÓW

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014, XI 2015, II 2016, II 2020, XII 2020, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Z którym ze stwierdzeń zgadza się Pan(i)?
- Polska nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE
- Wpływ Polski na decyzje i działania UE jest zadowalający
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań II 2014, XI 2015, IV 2017, XI 2018, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - ocena możliwości wpływu Polski na decyzje i działania UE a postrzeganie suwerenności państwowej

CZY POLSKA JEST NA DRODZE DO POLEXITU?

Czy, Pana(i) zdaniem, wyjście Polski z Unii Europejskiej:
- jest obecnie realnym scenariuszem
- nie jest obecnie realnym scenariuszem
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2018, X(2) 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, do konstytucji należy wprowadzić zapis, zgodnie z którym wypowiedzenie traktatów unijnych i wyjście z Unii Europejskiej będzie wymagało większości 2/3 głosów w parlamencie, czy też nie należy tego robić?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poparcie dla wprowadzenia zmiany w konstytucji a ocena możliwości wyjścia Polski z UE

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
138.
2021-11-15
Preferencje partyjne w listopadzie
 
Data wydania: 2021-11-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6296
Numer publikacji: Nr 138/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202111: Aktualne problemy i wydarzenia (379)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - XI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
/wykres wg terminów badań 18-28 X 2021, 4-14 XI 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań IV 2021 - XI 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
137.
2021-11-09
Jak Polacy radzą sobie z inflacją?
 
Data wydania: 2021-11-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6295
Numer publikacji: Nr 137/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE INFLACJI I DOCHODÓW
Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- trochę zmalały
- zdecydowanie zmalały
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

OCZEKIWANIA INFLACYJNE I DOCHODOWE
Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny produktów i usług:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. potencjalnych elektoratów/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- trochę zmaleją
- zdecydowanie zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela - zależność między spodziewaną sytuacją a obecną sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego

JAK SILNIE ODCZUWANY JEST WZROST CEN?
Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela wg. dochodów na jedną osobę/ oraz/ tabela wg terminów V2008, VIII 2088, X 2021/ oraz/ tabela aneksowa/
Proszę wskazać, wzrost cen których produktów i usług jest najbardziej odczuwalny w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żywność
- Benzyna, olej napędowy, gaz i pozostałe paliwa do środków transportu
- Energia elektryczna
- Inne koszty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu, np. wywozu śmieci, gaz, woda, kanalizacja
- Materiały budowlane, wyposażenie mieszkania lub domu, usługi remontowo-budowlane
- Lekarstwa
- Świadczenia medyczne w tym: wizyty lekarskie, stomatologiczne, badania itp.
- Kosmetyki i środki czystości
- Odzież, obuwie
- Usługi transportowe, komunikacja
- Sprzęt elektroniczny
- Usługi telekomunikacyjne, opłaty za telewizję, internet, telefon
- Inne produkty i usługi
/wykres/ oraz tabela aneksowa/

STRATEGIE WALKI Z INFLACJĄ
Czy z powodu wzrastających cen niektórych produktów i usług w ciągu ostatnich miesięcy:
* robiąc codzienne zakupy kupował(a) Pan(i) mniej, szukał(a) Pan(i) tańszych produktów
* rezygnował(a) Pan(i) z większych wydatków, odkładał(a) Pan(i) je na potem
* ograniczał(a) Pan(i) zużycie wody, prądu, gazu
* ograniczał(a) Pan(i) wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę
* wykorzystywał(a) Pan(i) oszczędności na bieżące wydatki
* ograniczył(a) Pan(i) jeżdżenie samochodem
* z obawy przed dalszym wzrostem cen kupował(a) Pan(i) na zapas, przyspieszał(a) Pan(i) planowane zakupy
* wystąpił(a) Pan(i) o podwyżkę, dostał(a) Pan(i) podwyżkę
* zmienił(a) Pan(i) pracę na lepiej płatną, więcej Pan(i) pracuje, aby więcej zarabiać
* inwestował(a) Pan(i) oszczędności, aby nie straciły na wartości
* zadłużył(a) się Pan(i), ma Pan(i) zaległości
* w opłatach
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz tabele aneksowe/
Tabela - odsetki odpowiedzi twierdzących na powyższe pytanie wśród oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego: źle, średnio, dobrze

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
136.
2021-11-05
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022
 
Data wydania: 2021-11-05

Sygnatura: 6294
Numer publikacji: Nr 136/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata, Dzieci
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: dzieci, uczniowie, wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe, szkoła
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDATKI NA SZKOLNE POTRZEBY DZIECI

Ile mniej więcej pieniędzy przeznaczył(a) Pan(i) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na szkolne potrzeby swoich dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja)?
* Ogół rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 /
* Wydatki w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym:
- jedno
- dwoje
- troje i więcej
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/201, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 /

Wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Deklaracje osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Brak wydatków
- Do 300 zł
- 301–500 zł
- 501–800 zł
- 801–1000 zł
- 1001–1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Nieokreślone wydatki
/tabela wg terminów badań 2011 - 2021/

Średnie wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Liczba dzieci w wieku szkolnym na utrzymaniu rodziny:
- Jedno
- Dwoje
- Troje i więcej
- Ogółem
/tabela wg terminów badań 2011 - 2020 oraz wydatki w roku 2021 w odniesieniu do wydatków w roku 2020 - w procentach/


DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

Zasięg zjawiska

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań 1998 - 2021/

Czynniki wpływające na finansowanie dodatkowych zajęć

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
- Tak
- Nie
/tabela wg poziomu wykształcenia rodzica/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/

Popularność różnego rodzaju płatnych zajęć dodatkowych

Płatne zajęcia pozalekcyjne:
Deklaracje rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
- Nauka języków obcych
- Zajęcia sportowe
- Korepetycje, kursy przygotowawcze
- Zajęcia artystyczne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/wykresy wg roku szkolnego od 2009/2010 do 2021/2022 /

[Odpowiedzi twierdzące respondentów mających dzieci w wieku szkolnym]
Na jakie dodatkowo opłacane przez Pana(ią) zajęcia uczęszczają lub będą uczęszczać Pana(i) dzieci w wieku szkolnym? Czy są to:
- nauka języków obcych
- zajęcia sportowe
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- zajęcia artystyczne
- inne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/tabela wg terminów badań 1998 - 2021/

Deklarowana wysokość wydatków na dodatkowe, płatne zajęcia

Średnie miesięczne wydatki rodziców na dodatkowe zajęcia dzieci w wieku szkolnym
- Na wszystkie dzieci korzystające z zajęć
- Na jedno dziecko korzystające z zajęć
/tabela wg terminów badań 2011 - 2021 oraz wydatki w roku 2021 w odniesieniu do wydatków w roku 2020- w procentach/

135.
2021-11-04
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
 
Data wydania: 2021-11-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6293
Numer publikacji: Nr 135/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, Niemcy, reparacje wojenne, odszkodowania, Angela Merkel, relacje międzynarodowe, Europa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Jak Pan(i) ocenia obecne stosunki polsko-niemieckie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1987, X 1988, II 1991, II 1991, XII 2005, VII 2007, IV 2008, IX 2009, VI 2011, I 2015, XI 2015, VI 2016, X 2017, X 2021/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które uważają, że obecne stosunki polsko-niemieckie są złe]
Która strona ponosi większą odpowiedzialność za zły stan stosunków polsko-niemieckich?
- Przede wszystkim Niemcy
- Obydwie strony w równym stopniu
- Przede wszystkim Polska
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XII 2005, VII 2007, X 2017, X 2021/

POSTRZEGANE PROBLEMY W STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH

Jakie kwestie są obecnie największym problemem w stosunkach polsko-niemieckich?
[zrekodowane odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Historia i jej skutki
- Ogólne nastawienie obu stron
- Sporne kwestie, różnice stanowisk i interesów
- Warunki życia
- Brak problemów, współpraca lepsza niż z innymi krajami, dobry sąsiad
- Trudno powiedzieć, nie interesuje mnie to
/tabela/

POPARCIE DLA ROSZCZEŃ REPARACYJNYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań X 2017, VIII 2019, X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

INTERESY POLSKI I NIEMIEC W EUROPIE – PODOBNE CZY RÓŻNE?

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie interesy Polski i Niemiec w Europie są podobne czy też raczej rozbieżne?
- W większości podobne
- W większości rozbieżne
- Częściowo podobne, częściowo rozbieżne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2011, X 2017, X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA KANCLERZ ANGELI MERKEL

Czy z punktu widzenia Polski, Angela Merkel, biorąc pod uwagę cały okres jej rządów, była dobrym kanclerzem Niemiec czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – ocena kanclerz Angeli Merkel a ocena stosunków polsko-niemieckich

Tabela – ocena kanclerz Angeli Merkel a postrzeganie zbieżności interesów Polski i Niemiec

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

134.
2021-11-03
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
 
Data wydania: 2021-11-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6292
Numer publikacji: Nr 134/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań X 2020 - X 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań X 2020 - X 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań X 2020 - X 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - X 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań X 2020 - X 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

133.
2021-10-29
Preferencje partyjne w drugiej połowie października
 
Data wydania: 2021-10-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6291
Numer publikacji: Nr 133/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202118: Aktualne problemy i wydarzenia (378)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - X(2) 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
/wykres wg terminów badań 4-14 X 2021, 18-28 X 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem, PPS)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań II 2021 - X(2) 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

132.
2021-10-28
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
 
Data wydania: 2021-10-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6290
Numer publikacji: Nr 132/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, szczepienia, profilaktyka, polityka rządu, obawy, koronawirus
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku - tabela

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[Odpowiedzi badanych w pełni zaszczepionych w wieku 50+]
Osoby, które ukończyły 50 lat mogą otrzymać przypominającą szczepionkę Pfizer/BioNTech. Czy zamierza Pan(i) przyjąć taką dawkę?
- Tak
- Już przyjąłe(a)m dawkę przypominającą
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

131.
2021-10-27
Nastroje społeczne w październiku
 
Data wydania: 2021-10-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6289
Numer publikacji: Nr 131/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNA SYTUACJA W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 – X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

130.
2021-10-26
Zaufanie do polityków w październiku
 
Data wydania: 2021-10-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6288
Numer publikacji: Nr 130/2021
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Rafał Trzaskowski
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Paweł Kukiz
- Piotr Gliński
- Krzysztof Bosak
- Donald Tusk
- Mariusz Kamiński
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Jarosław Gowin
- Michał Dworczyk
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty

/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w październiku 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IX 2021, X 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

129.
2021-10-25
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-10-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6287
Numer publikacji: Nr 129/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

128.
2021-10-22
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
 
Data wydania: 2021-10-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6286
Numer publikacji: Nr 128/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - X 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2020 - X 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - X 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

127.
2021-10-21
Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
 
Data wydania: 2021-10-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6285
Numer publikacji: Nr 127/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: UE - Unia Europejska (EWG)
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: stosunek do integracji z UE, integracja europejska, reforma sądownictwa, Trybunał Sprawiedliwości UE, Krajowy Plan Odbudowy, LGBT, kopalnia Turów, kwestie sporne, Komisja Europejska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KWESTIE SPORNE

Czy władze państwowe powinny wstrzymać wydobycie w kopalni Turów do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy władze państwowe powinny uwzględnić zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: XI 2018, II 2020, X2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy władze samorządowe powinny wycofać się z przyjętych uchwał „przeciw ideologii LGBT” czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – OCENA DZIAŁANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Czy odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską akceptacji Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest, Pana(i) zdaniem:
- dopuszczalną formą nacisku na polskie władze
- niedopuszczalną formą nacisku na polskie władze
- Trudno powiedzieć
/wykres / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań II 2016 – X 2021/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2021/ oraz / tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

126.
2021-10-20
Społeczne poparcie dla protestu medyków
 
Data wydania: 2021-10-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6284
Numer publikacji: Nr 126/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Protesty społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: protesty, ochrona zdrowia, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, personel medyczny, protest medyków, strajk
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZWOLENNICY I PRZECIWNICY PROTESTU MEDYKÓW

Od 11 września trwa protest pracowników ochrony zdrowia. Jaki jest Pana(i) stosunek do protestu organizowanego przez medyków?
- Zdecydowanie go popieram
- Raczej go popieram
- Odnoszę się do niego obojętnie
- Raczej jestem mu przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA REAKCJI RZĄDU NA PROTEST MEDYKÓW

Czy, Pana(i) zdaniem, rząd w stosunku do protestujących medyków:
- jest zbyt uległy – nadmiernie ulega ich żądaniom, roszczeniom
- reaguje odpowiednio – właściwie traktuje ich problemy i potrzeby
- jest zbyt nieustępliwy – lekceważy ich problemy i potrzeby
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz/ tabela wg oceny polityki gospodarczej/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA OCZEKIWAŃ FINANSOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Czy, Pana(i) zdaniem, oczekiwania finansowe […] kierowane pod adresem rządu są odpowiednie, zbyt duże czy też zbyt małe?
- Lekarzy
- Ratowników medyczny
- Pielęgniarki
* Zbyt duże
* Odpowiednie
* Zbyt małe
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

125.
2021-10-19
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 
Data wydania: 2021-10-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6283
Numer publikacji: Nr 125/2021
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, służba zdrowia, system opieki zdrowotnej, lekarz, leczenie, pacjent, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA FUNKCJONOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) z tego, jak obecnie funkcjonuje opieka zdrowotna w naszym kraju?
- Zdecydowanie zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Zdecydowanie niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2001, III 2007, VIII 2008, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2020, VII 2021, IX 2021/ oraz /tabela aneksowa: zadowolony(a), niezadowolony(a), trudno powiedzieć/

SŁABE I MOCNE STRONY SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi opiniami dotyczącymi porad i świadczeń medycznych, jakie otrzymuje się obecnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia?
* Lekarze są kompetentni – znają się na tym, co robią
* W opiece zdrowotnej w ramach NFZ z powodzeniem wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, np. internet
* Lekarze przyjmujący w ramach NFZ angażują się w swoją pracę – zależy im na tym, aby pomóc pacjentom
* Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) można się dostać bez trudności
* Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają, na czym polegają problemy pacjenta i podejmują odpowiednie decyzje co do dalszego postępowania
* W ramach leczenia NFZ wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną
* Jest dobra informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
* Pacjenci leczeni w ramach NFZ są traktowani z życzliwością i troską
* W ramach NFZ wszyscy pacjenci są równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia
* Lekarze różnych specjalności i pracownie diagnostyczne w ramach NFZ świadczą usługi w dogodnych dla pacjentów lokalizacjach – nie trzeba ich daleko szukać
* Nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską
* Pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z łatwością uzyskuje się także poza miejscem zamieszkania
* Administracja placówek obsługuje pacjentów szybko i skutecznie
* Opieka nocna i świąteczna dobrze działa
* Potrzebne badania diagnostyczne w ramach NFZ można wykonać szybko i bez większych trudności
* W ramach NFZ bez problemu można umówić wizytę na dogodną dla siebie godzinę, tak aby np. nie musieć zwalniać się z pracy / lekcji / zajęć
* Jeśli pacjent tego potrzebuje, w ramach NFZ łatwo dostać się na wizytę do specjalisty
* Liczba personelu medycznego w szpitalach jest wystarczająca
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela: odpowiedzi twierdzące wg terminów badań III 2007, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, IX 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Czy Pana(i) zdaniem leczenie w Polsce jest bezpłatne?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Tabela – współczynniki korelacji Pearsona między zadowoleniem z systemu opieki zdrowotnej a poszczególnymi aspektami jej funkcjonowania

Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

124.
2021-10-18
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
 
Data wydania: 2021-10-18

Sygnatura: 6282
Numer publikacji: Nr 124/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Młodzież
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: uczniowie, wakacje, wyjazdy, wypoczynek
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAJMNIEJ TYGODNIOWE WYJAZDY WAKACYJNE

Społeczny zasięg wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?
- Tak, wszyscy wyjechali
- Tak, ale nie wszyscy wyjechali
- Nie, nikt nie wyjechał
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań 1993-2021/ oraz /wykres wg miesięcznych dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/ oraz /wykresy wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto i wg terminów badań 2017-2021/ oraz /wykres wg poziomu wykształcenia respondentów/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016-2021/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Co najmniej tygodniowe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016 -2021/

Powody rezygnacji z wyjazdów

[Wskazania respondentów z gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden uczeń nie wyjechał w wakacje nawet na tygodniowy wypoczynek]
Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania? Czy dlatego że:
- nie chcieli wyjeżdżać
- brakowało pieniędzy na wyjazd
- brakowało czasu (uczniom lub opiekunom)
- nie było możliwości wyjazdu, brak zorganizowanego wypoczynku
- nie muszą wyjeżdżać na wakacje, mogą wypoczywać w domu
- byli potrzebni w domu, w gospodarstwie rolnym
- pracowali zarobkowo
- stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd
- są za mali
- Inne
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Tabela - powody rezygnacji z wyjazdów wg terminów badań 2011-2021

WYJAZDY CO NAJMNIEJ DWUTYGODNIOWE

Społeczny zasięg

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy w tym roku uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego byli poza miejscem zamieszkania na dłuższych wakacjach, trwających co najmniej dwa tygodnie?
- Tak, wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Tak, ale nie wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Nie, nikt nie był na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
/wykresy wg terminów badań 2016-2021/ oraz /wykres wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej dwutygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016- 2021/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Dwutygodniowe i dłuższe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016-2021/

123.
2021-10-15
Preferencje partyjne w październiku
 
Data wydania: 2021-10-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6281
Numer publikacji: Nr 123/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202110: Aktualne problemy i wydarzenia (377)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - X 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań IX 2021, X 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań II 2021 - X 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

122.
2021-10-14
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
 
Data wydania: 2021-10-14

Sygnatura: 6280
Numer publikacji: Nr 122/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Młodzież
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
(...)
202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: preferencje, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, hipotetyczne wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – Polacy w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu badanych (lata 1989–2021, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział (18–24 lata)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (18–24 lata)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (18–24 lata)
- Na pewno wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (ogół badanych)
/wykres/

Wykres - deklarowane poparcie dla PiS wśród badanych w wieku 18–24 lata na tle ogółu badanych (2001–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla PO/KO wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2001–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla SLD/Lewicy wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2001–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla Wiosny wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2019)

Wykres - deklarowane poparcie dla PSL wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2001–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla Samoobrony wśród badanych w wieku
18–24 lata na tle ogółu badanych (2001–2011)

Wykres - deklarowane poparcie dla LPR wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2001–2011)

Wykres - deklarowane poparcie dla Ruchu Palikota/Twojego Ruchu wśród badanych
w wieku 18–24 lata na tle ogółu badanych (2011–2016)

Wykres - deklarowane poparcie dla Kukiz’15 wśród badanych w wieku 18–24 lata
na tle ogółu badanych (2015–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla Nowoczesnej wśród badanych w wieku
18–24 lata na tle ogółu badanych (2015–2019)

Wykres - deklarowane poparcie dla KNP/KORWiN wśród badanych w wieku
18–24 lata na tle ogółu badanych (2014–2019)

Wykres - deklarowane poparcie dla Konfederacji WiN wśród badanych
w wieku 18–24 lata na tle ogółu badanych (2019–2021)

Wykres - deklarowane poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni wśród badanych
w wieku 18–24 lata na tle ogółu badanych (2020–2021)

Na kandydata, której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja WiN
- Lewica
- Koalicja Obywatelska
- PiS (wraz z Solidarną Polską)**
- Kukiz’15
- PSL-Koalicja Polska
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: średnie deklarowane poparcie badanych w wieku 18-24 lata i badanych w wieku od 25 roku życia - od stycznia do września 2021/

Tabela - średnie deklarowane poparcie dla partii politycznych w 2021 roku (w okresie od stycznia do września) badanych w wieku od 18 do 24 lat wg wybranych cech demograficznych: płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, ocenia warunków materialnych, udział w praktykach religijnych, poglądy polityczne

121.
2021-10-13
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
 
Data wydania: 2021-10-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6279
Numer publikacji: Nr 121/2021
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Homoseksualizm, Zjawiska kontrowersyjne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: gej, lesbijka, homoseksualizm, związek partnerski, adopcja, małżeństwo, nietolerancja, tolerancja, małżeństwa homoseksualne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODBIÓR SPOŁECZNY

Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VII 2005, V 2008, IV 2010, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że:
- homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować
- homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy go tolerować
- homoseksualizm jest rzeczą normalną
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2001, VII 2005, V 2008, IV 2010, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do gejów i lesbijek? Jeśli przyjmiemy, że 1 oznacza dużą niechęć, a 7 pełną akceptację, to gdzie umieścił(a)by Pan(i) siebie na tej skali?
- 1 Duża niechęć
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Pełna akceptacja
- Nie wiem, nie mam zdania, nie zastanawiałem(am) się nad tym
/wykres/

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do gejów i lesbijek? Jeśli przyjmiemy, że 1 oznacza dużą niechęć, a 7 pełną akceptację, to gdzie umieścił(a)by Pan(i) siebie na tej skali?
[odpowiedzi zrekodowane]
- Niechęć
- Ambiwalencja
- Akceptacja
/wykres wg terminów 2019, 2021/ oraz/ tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/


PRAWA OSÓB HOMOSEKSUALNYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo:
* zawierać związki małżeńskie
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2001, VII 2005, V 2008, IV 2010, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela aneksowa/
* adoptować dzieci
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2001, XII 2003, VII 2005, V 2008, IV 2010, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela aneksowa/
* publicznie pokazywać swój sposób życia
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań VII 2005, V 2008, IV 2010, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinny mieć kobieta i mężczyzna żyjący wspólnie w związku?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań badań VI 2011, II 2013, XI 2017, IV 2019, IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinny mieć dwie osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań badań VI 2011, II 2013, XI 2017, IV 2019/ oraz /tabela wg znajomości osoby homoseksualnej/ oraz /tabela wg postrzegania orientacji homoseksualnej/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-politycznych

120.
2021-10-11
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
 
Data wydania: 2021-10-11

Sygnatura: 6278
Numer publikacji: Nr 120/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Demokracja, Młodzież
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, zasady demokracji, młodzież
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wymienionych cech systemu uważa Pan(i) za ważne, aby można było uznać państwo za demokratyczne, a które za nieważne?
* Wolne i uczciwe wybory
* Równość wobec prawa
* Powszechne prawo wyborcze
* Ochrona wolności osobistej obywateli
* Zapewnienie dzieciom ze wszystkich rodzin równych szans kształcenia
* Dobór najlepszych ludzi do rządzenia krajem
* Wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Dbałość rządu o dobrobyt obywateli
* Finansowanie przez państwo ochrony zdrowia, nauki, kultury
* Możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Odpowiedzialność państwa za życie gospodarcze
* Aktywność obywateli w życiu publicznym
* Kontrolowanie działań rządu przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Reprezentowanie woli wyborców przez parlament
* Ciągłe konsultowanie ze społeczeństwem ważnych decyzji państwowych
* Rządy prawa
* Zapewnienie przez państwo godziwych warunków życia najbiedniejszym
* Ochrona praw mniejszości
* Przekazanie przez państwo jak najszerszych kompetencji samorządom i organizacjom społecznym
* Ograniczenie interwencji państwa w życie obywateli
* Ograniczenie przez państwo nierówności warunków bytu
* Podporządkowanie mniejszości woli większości
* Ograniczenie praw jednostki dla osiągania celów ogólnospołecznych
- Ważne
- Nieważne
- Trudno powiedzieć
- Ważność cechy (średnia liczba punktów na skali od 1 do 4)
/tabela: młodzi vs. ogół/

Czy w naszym kraju przestrzegane są następujące zasady?
* Jest powszechne prawo wyborcze
* Istnieje możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Państwo ponosi odpowiedzialność za życie gospodarcze
* Wybory są wolne i uczciwe
* Mniejszość musi podporządkować się woli większości
* Państwo finansuje ochronę zdrowia, naukę i kulturę
* Dla osiągania celów ogólnospołecznych ogranicza się prawa jednostki
* Obywatele mają możliwość aktywności w życiu publicznym
* Wolność osobista obywateli jest chroniona
* Istnieje wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Państwo ogranicza nierówności warunków bytu
* Państwo zapewnia godziwe warunki życia najbiedniejszym
* Rząd dba o dobrobyt obywateli
* Dzieci ze wszystkich rodzin mają zapewnione równe szanse kształcenia
* Prawa mniejszości są chronione
* Państwo przekazuje jak najszersze kompetencje samorządom i organizacjom społecznym
* Sejm reprezentuje wolę wyborców
* Są rządy prawa
* Działania rządu są kontrolowane przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Wobec prawa wszyscy są równi
* Państwo stara się jak najmniej ingerować w życie obywateli
* Do rządzenia krajem dobiera się najlepszych ludzi
* Ważne decyzje państwowe są konsultowane ze społeczeństwem
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- Stopień realizacji zasady (średnia liczba punktów na skali od 1 do 4)
/tabela: młodzi vs. ogół/

119.
2021-10-07
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2021-10-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6277
Numer publikacji: Nr 119/2021
Liczba stron: 48
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, Straż Graniczna, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, Kościół rzymskokatolicki, Kościół, związki zawodowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – IX 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2021
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2021

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań VII 2014 – IX 2021/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2021

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021
OCENY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ
Oceny działalności straży granicznej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – XI 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2020, III 2021, IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz / tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020, IX 2020, III 2021, IX 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IVII 2014 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 - IX 2021/ / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań II 2015 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2015 – IX 2021/ oraz /tabele aneksowe/
* Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2021

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – IX 2021


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

118.
2021-10-06
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992-2021
 
Data wydania: 2021-10-06

Sygnatura: 6276
Numer publikacji: Nr 118/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Demokracja, Młodzież
Autorzy: Konrad Lubiński
Badania: 9224: Aktualne problemy i wydarzenia (28)
(...)
202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, autorytaryzm, alienacja polityczna, zadowolenie z funkcjonowania demokracji
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

DEMOKRACJA PONAD WSZYSTKO?

Demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów
- Tak (badani w wieku 18-24 lata)
- Nie (badani w wieku 18-24 lata)
- Tak (ogół badanych)
- Nie (ogół badanych)
/wykres wg terminów badań X 1992 - V 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - V 2021/

WPŁYW DEMOKRACJI NA ŻYCIE CODZIENNE

Dla ludzi takich jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne
- Tak (badani w wieku 18-24 lata)
- Nie (badani w wieku 18-24 lata)
- Tak (ogół badanych)
- Nie (ogół badanych)
/wykres wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/

DEMOKRACJA, ALE NIE ZAWSZE?

Niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne
- Tak (badani w wieku 18-24 lata)
- Nie (badani w wieku 18-24 lata)
- Tak (ogół badanych)
- Nie (ogół badanych)
/wykres wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/

SPOŁECZNE ZADOWOLENIE CZY ROZCZAROWANIE?

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) ze sposobu, w jaki funkcjonuje demokracja w naszym kraju?
- Zadowoleni (badani w wieku 18-24 lata)
- Niezadowoleni (badani w wieku 18-24 lata)
- Zadowoleni (ogół badanych)
- Niezadowoleni (ogół badanych)
/wykres wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/

117.
2021-10-06
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2021-10-06

Sygnatura: 6275
Numer publikacji: Nr 117/2021
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2021/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2021/

116.
2021-10-04
Telefony komórkowe czy smartfony?
 
Data wydania: 2021-10-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6274
Numer publikacji: Nr 116/2021
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Technika
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: telefon komórkowy, smartfon, telefon, życie codzienne, mObywatel, media społecznościowe, aplikacja, płatności zbliżeniowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Wykres - Telefony stacjonarne i komórkowe w gospodarstwach domowych w latach 1996–2017

SPOSOBY KORZYSTANIA ZE SMARTFONÓW I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Odsetki badanych deklarujących korzystanie:
- ze smartfona
- z klasycznego telefonu komórkowego
/wykres wg terminów badań VIII 2015, VII 2017, VIII 2021/ oraz /tabela wg grup wiekowych/

Odsetki badanych deklarujących korzystanie:
- z klasycznego telefonu komórkowego i smartfona
- tylko ze smartfona
- tylko z klasycznego telefonu komórkowego
- Niekorzystający z telefonu komórkowego
/wykresy wg terminów badań VIII 2015, VII 2017, VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi użytkowników klasycznych telefonów komórkowych i smartfonów łącznie]
Z jakich funkcji Pan(i) korzysta?
- Dzwonienie – odbieranie i wykonywanie połączeń
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- Robienie zdjęć
- Przeglądanie stron internetowych, np. portali informacyjnych
- Korzystanie z zegarka, budzika
- Korzystanie z komunikatorów, np. Messenger, WhatsApp
- Sprawdzanie prognozy pogody
- Nawigacja, mapy, informacje o trasie i odległościach
- Korzystanie z kalendarza, terminarza
- Wysyłanie i odbieranie poczty e-mail
- Nagrywanie wideo
- Obsługa konta w serwisach społecznościowych, np. na Facebooku, Twitterze
- Słuchanie muzyki
- Oglądanie wideo
- Załatwianie różnych spraw przez internet, np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli
- Łączenie z innymi urządzeniami (np. smartwatch / smartband, smartTV, samochód)
- Edycja plików, np. tekstów, zdjęć
- Korzystanie z programów lojalnościowych, zniżek i bonów w sklepach
- Dyktafon – nagrywanie dźwięku
- Płatności zbliżeniowe
- Gry
- Korzystanie z aplikacji sportowych i zdrowotnych
- Czytanie książek i innych plików tekstowych
- Słuchanie radia
- Sprawdzanie zanieczyszczenia powietrza
- Korzystanie z programów do zdalnej pracy lub nauki, np. Teams, Zoom
- Korzystanie z aplikacji mObywatel
- Oglądanie telewizji
- Inne funkcje
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań VIII 2015, VII 2017, VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres - odpowiedzi użytkowników smartfonów vs odpowiedzi użytkowników klasycznych telefonów komórkowych

[Odpowiedzi użytkowników klasycznych telefonów komórkowych i smartfonów łącznie]
Sposób korzystania z telefonów mobilnych:
- Podstawowe zastosowania (dzwonienie, SMS)
- Zastosowania podstawowe rozszerzone
- Zastosowania podstawowe i multimedialno-internetowe
/wykres/ oraz /wykresy wg terminów badań VII 2017, VIII 2021/

NADUŻYWANIE SMARTFONÓW

[Odpowiedzi użytkowników smartfonów]

Czy uważa Pan(i), że korzysta Pan(i) za dużo ze smartfona do przeglądania internetu, portali społecznościowych, aplikacji?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że korzysta Pan(i) za dużo ze smartfona do przeglądania internetu, portali społecznościowych, aplikacji? [odpowiedzi zrekodowane]
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg grup wiekowych/ oraz /wykres wg terminów badań XI 2018, VIII 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

115.
2021-09-30
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu we wrześniu
 
Data wydania: 2021-09-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6273
Numer publikacji: Nr 115/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, obawy, polityka rządu, uprawnienia pracodawcy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku – tabela

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

CZY PRACODAWCA POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI, KTÓRZY PRACOWNICY SĄ ZASZCZEPIENI?

Czy, Pana(i) zdaniem, pracodawca powinien mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Opinia na temat dostępu pracodawcy do informacji na temat szczepienia pracownika i stosunek do szczepień przeciw COVID-19 - tabela

Opinia na temat dostępu pracodawcy do informacji na temat szczepienia przeciw COVID-19 pracownika wg potencjalnych elektoratów – tabela

Czy, w Pana(i) opinii, pracodawca ma prawo wymagać od pracowników, aby zaszczepili się przeciwko COVID-19 czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VIII 2021 – IX 2021/ oraz/ tabela aneksowa/

Opinia na temat wymagania pracodawcy od pracowników zaszczepienia się i stosunek do szczepień przeciw COVID-19 - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

114.
2021-09-29
Stosunek do rządu we wrześniu
 
Data wydania: 2021-09-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6272
Numer publikacji: Nr 114/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IX 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - IX 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

113.
2021-09-28
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie września
 
Data wydania: 2021-09-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6271
Numer publikacji: Nr 113/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań IX 2020 - IX 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IX 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2020 - IX 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

112.
2021-09-27
Zaufanie do polityków we wrześniu
 
Data wydania: 2021-09-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6270
Numer publikacji: Nr 112/2021
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Adam Niedzielski
- Donald Tusk
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Elżbieta Witek
- Paweł Kukiz
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Marian Banaś
- Michał Dworczyk
- Mariusz Kamiński
- Jarosław Gowin
- Włodzimierz Czarzasty
- Przemysław Czarnek
- Jacek Sasin
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IX 2020 - IX 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków we wrześniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VIII 2021, IX 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

111.
2021-09-23
Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią
 
Data wydania: 2021-09-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6269
Numer publikacji: Nr 111/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: uchodźcy, migranci, cudzoziemcy, Białoruś, stosunki polsko-białoruskie, Białorusini, granica
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
- Tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić
- Tak, powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą
- Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań: V, VIII, IX, X, XII 2015; I -XII 2016; X 2017, VI 2018, IX 2021/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi organizowanie przerzutu migrantów m.in. z Afganistanu, niektórych krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki, na swoje terytoria. Czy polskie władze powinny, Pana(i) zdaniem, umożliwiać migrantom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej wystąpienie o azyl w naszym kraju czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg stosunku do przyjmowania uchodźców/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa z podziałem na: powinna, nie jest to konieczne, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, w obecnej sytuacji Polska powinna wzmocnić kontrolę granicy z Białorusią czy też nie jest to konieczne?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

Stosunek do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi a stosunek do umożliwienia migrantom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej wystąpienia o azyl w Polsce – tabela

Stosunek do umożliwienia migrantom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej wystąpienia o azyl w Polsce a opinia na temat konieczności wzmocnienia kontroli przez Polskę na granicy z Białorusią – tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

110.
2021-09-22
Nastroje społeczne we wrześniu
 
Data wydania: 2021-09-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6268
Numer publikacji: Nr 110/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNA SYTUACJA W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IX 2020 – IX 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

109.
2021-09-21
Polacy i książki
 
Data wydania: 2021-09-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6267
Numer publikacji: Nr 109/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Kultura
Autorzy: Konrad Lubiński
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: książka, czytelnictwo, literatura, dzieci, audiobook, e-book
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KSIĄŻKA JAKO HOBBY?

Czy lubi Pan(i) czytać książki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć /wykresy wg badań VIII‘98, V’11, VIII’21/ oraz /tabela aneksowa/

PREFERENCJE CZYTELNICZE POLAKÓW

Jakie książki czyta Pan(i) najczęściej? Proszę wybrać nie więcej niż 5 rodzajów literatury, którą Pan(i) najczęściej czyta.
- Sensacyjne, kryminały
- O tematyce historycznej
- Przygodowe, podróżnicze
- Biografie, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, listy
- Romanse, literatura obyczajowa
- Popularnonaukowe
- fantastykę (fantasy, science fiction)
- Poradniki, przewodniki
- Thrillery, horrory
- Literaturę faktu (reportaże, wywiady, felietony)
- Literaturę specjalistyczną (fachową, naukową, podręczniki)
- Komedie, utwory humorystyczne
- Klasyczną literaturę piękną
- Religijne
- Poezję
- Współczesną literaturę piękną
- Komiksy
- Inne
- W ogóle nie czytam książek
/wykresy wg badań 2007, 2011, 2021/

Po książki w jakiej formie sięga Pan(i) najchętniej?
- Papierowej
- Elektronicznej – e-booki
- Do słuchania – audiobooki
- Żadnej – w ogóle nie czytam ani nie słucham książek
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA POLAKÓW

Odsetki respondentów deklarujących, że w ciągu 30 dni poprzedzających sondaż mieli czas i okazję, by dla własnej przyjemności przeczytać jakąś książkę (opowiadanie, powieść, itp.) niezwiązaną z nauką lub pracą zawodową /wykresy wg badań VIII‘98, VIII‘01, VIII‘07, V’11, VIII‘21/

Ile łącznie przeczytał(a) Pan(i) książek w ciągu ostatnich 30 dni?
- jedną
- dwie
- trzy
- cztery i więcej
- zacząłe(a)czytać książkę, ale jeszcze jej nie skończyłe(a)m
- nie czytałe(a)m w tyn czasie żadnej książki /wykresy wg badań VIII‘98, VIII‘01, VIII‘07, V‘11 VIII‘21/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy w czasie wakacji, urlopu czyta Pan(i) raczej więcej książek niż zazwyczaj czy też mniej?
- Więcej
- Tyle samo
- Mniej
- Trudno powiedzieć /wykresy wg badań VIII‘07, V’11, VIII‘21/

Ile książek przeczytał(a) lub wysłuchał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Proszę uwzględnić wszystkie książki – papierowe, elektroniczne i audiobooki
- Ani jednej
- Jedną
- Dwie lub trzy
- Cztery lub pięć
- Od sześciu do dziesięciu
- Od jedenastu do dwudziestu
- Więcej niż dwadzieścia
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podarował(a) Pan(i) w prezencie książkę (w tym e-booka lub audiobooka) komuś z rodziny, przyjaciół, znajomych:
- Nie, nigdy
-Tak, raz
- Tak, kilka razy
- Tak, wiele razy
/wykres/

SKĄD SIĘ BIORĄ KSIĄŻKI?

Skąd na ogół bierze Pan(i) książki do czytania dla siebie lub innych domowników?
Czy Pan(i) kupuje nowe książki dla siebie lub innych domowników?
- Tak, dość często
- Tak, ale rzadko
- Nie, nigdy /wykres wg badań VIII‘07, V’11, VIII’21/

KSIĄŻKI A DZIECI
Czy czyta Pani(i) książki na głos dziecku lub dzieciom?
- Tak, często
- Tak, ale rzadko
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy – nie mam dzieci w rodzinie/otoczeniu
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy w okresie kiedy był(a) pan(i) dzieckiem, rodzice lub inni domownicy/opiekunowie czytali Panu(i) książki?
- Tak, często
- Tak, ale rzadko
- Nie
- Trudno powiedzieć

Wpływ czytania z opiekunami w dzieciństwie na decyzję o czytaniu dzieciom na głos – tabela

Wpływ czytania z opiekunami w dzieciństwie na zamiłowanie do czytania w życiu dorosłym - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

108.
2021-09-17
Preferencje partyjne we wrześniu
 
Data wydania: 2021-09-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6266
Numer publikacji: Nr 108/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202109: Aktualne problemy i wydarzenia (376)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IX 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań VIII 2021, IX 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań I 2021 - IX 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

107.
2021-09-16
Polskie problemy z wodą
 
Data wydania: 2021-09-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6265
Numer publikacji: Nr 107/2021
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: powódź, podtopienie, susza, klęska żywiołowa, woda, klimat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW Z BRAKIEM
LUB NADMIAREM WODY W ŚRODOWISKU

Czy w Pana(i) miejscu zamieszkania lub okolicy występują:
- Okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej
- Powodzie, podtopienia
* Tak, regularnie co roku lub niemal każdego roku
* Tak, od czasu do czasu
* Nie
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OKRESY SUSZY

Częstotliwość występowania okresów suszy mających wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej w podziale na województwa – tabela

Województwa według deklaracji badanych najczęściej i najrzadziej dotknięte okresami suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej - mapa

POWODZIE I PODTOPIENIA

Częstotliwość występowania powodzi, podtopień w podziale na województwa – tabela

Województwa według deklaracji badanych najczęściej i najrzadziej dotknięte powodziami lub podtopieniami - mapa

POSTRZEGANIE ZMIANY CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW Z BRAKIEM
LUB NADMIAREM WODY I ICH PRZYCZYN

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, iż w ich miejscu zamieszkania lub okolicy występują okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej] Czy z Pana(i) wiedzy wynika, że w Pana(i) miejscu zamieszkania lub okolicy okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej:
- zawsze zdarzały się podobnie często, jak w ostatnich latach
- w ostatnich latach zdarzają się częściej niż kiedyś
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, iż w ich miejscu zamieszkania lub okolicy występują powodzie, podtopienia] Czy z Pana(i) wiedzy wynika, że w Pana(i) miejscu zamieszkania lub okolicy powodzie, podtopienia:
- zawsze zdarzały się podobnie często, jak w ostatnich latach
- w ostatnich latach zdarzają się częściej niż kiedyś
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych twierdzących, że w ostatnich latach w ich miejscowości lub okolicy częściej niż kiedyś zdarzają się okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej lub powodzie, podtopienia] Co, Pana(i) zdaniem, powoduje, że te zjawiska są obecnie częstsze niż kiedyś?
- Zmiany klimatu
- Inwestycje, zbyt intensywna zabudowa w okolicy
- Likwidacja naturalnych zbiorników wody (np. oczek wodnych) i mokradeł
- Zły stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych
- Nadmierna regulacja rzek
- Coś innego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg wskazań respondentów dotyczących okresów suszy i powodzi lub podtopień/

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA SUSZĄ ORAZ POWODZIAMI LUB PODTOPIENIAMI

Czy w ostatnich latach w Pana(i) miejscu zamieszkania lub okolicy podjęto jakieś działania, żeby zmniejszyć zagrożenie suszą?
-Tak
-Nie
-Nie wiem/ odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg występowania okresów suszy w najbliższej okolicy/ oraz /tabela aneksowa/

Działania mające zmniejszyć zagrożenie suszą w najbliższym otoczeniu – tabela

Czy w ostatnich latach w Pana(i) miejscu zamieszkania lub okolicy podjęto jakieś działania, żeby zmniejszyć zagrożenie powodziami lub podtopieniami?
-Tak
-Nie
-Nie wiem/ odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg występowania powodzi lub podtopień w najbliższej okolicy/ oraz /tabela aneksowa/

Działania mające zmniejszyć zagrożenie powodziami lub podtopieniami w najbliższym otoczeniu – tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

106.
2021-09-15
Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych
 
Data wydania: 2021-09-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6264
Numer publikacji: Nr 106/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka, Beata Roguska
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: programy informacyjne, programy telewizyjne, Polsat, TVN, TVP, telewizja publiczna, wiarygodność telewizji, wiarygodność informacji, źródła informacji, bezstronność, media
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYDARZENIACH W KRAJU I NA ŚWIECIE

Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie?
- z telewizji (również oglądanej w internecie)
- z internetu
- z radia
- z prasy
- Z żadnego z powyższych źródeł
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań IV 2017, IV 2019, VIII 2021/ oraz /tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na jedną osobę, grupy społeczno-zawodowej, poglądów politycznych/

Która z wymienionych stacji telewizyjnych, który z programów jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie?
- Wiadomości, Teleexpress i inne programy telewizyjnej Jedynki (TVP1)
- Fakty, inne programy TVN (poza TVN24)
- Wydarzenia i inne programy Polsatu
- TVN24
- TVP Info
- Panorama i inne programy telewizyjnej Dwójki (TVP2)
- Telewizja Trwam
- Żadna z nich / nie oglądam telewizji
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WIARYGODNOŚCI TELEWIZYJNYCH PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Jak ocenia Pan(i) wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w:
* telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
* TVN i TVN24
* Polsat i Polsat News
Ocena wg skali 1-5:
1 - niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie
2
3 - odpowiedź ambiwalentna
4
5 - wiarygodne, zasługują na zaufanie
Trudno powiedzieć / brak dostatecznej wiedzy na temat danego programu
/wykresy wg badań 2012, 2017, 2019, 2021/ oraz /tabela - średnie ocen wiarygodności/ oraz /tabela średnie ocen wiarygodności wg głównego źródła informacji/ oraz /tabela średnie ocen wiarygodności wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela średnie ocen wiarygodności wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz/ tabele aneksowe dla średnich/

PROGRAMY INFORMACYJNE – BEZSTRONNE CZY STRONNICZE?

Jak określił(a)by Pan(i) nastawienie polityczne programów informacyjnych i publicystycznych
* w telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
* w TVN i TVN24
* w telewizji Polsat i Polsat News
Czy zwykle:
- sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
- sprzyjają one opozycji
- są bezstronne
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2006, X 2012, IV 2017, IV 2019, VIII 2021/ oraz /tabela wg głównych źródeł codziennych informacji/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

105.
2021-09-14
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
 
Data wydania: 2021-09-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6263
Numer publikacji: Nr 105/2021
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Zdrowie; choroba
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: lekarz, opieka zdrowotna, dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie zdrowotne, usługi medyczne, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, zdrowie, stomatolog, świadczenia zdrowotne, niepubliczna opieka zdrowotna, epidemia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KORZYSTANIE Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż:
- nie korzystali ze świadczeń zdrowotnych
- korzystali ze świadczeń zdrowotnych
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług:
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług:
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego lub pracowni diagnostycznej
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020/, VII 2021 oraz /tabele aneksowe/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy z powodu choroby lub stanu zdrowia swojego lub dziecka korzystał(a) Pan(i) w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z usług:
* lekarza ogólnego (POZ)
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
- Tak
- Nie
/tabela/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przynajmniej raz z któregokolwiek z wymienionych wyżej świadczeń medycznych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
/tabela wg terminów badań VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ POZA SYSTEMEM POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystał(a) Pan(i) z usług świadczonych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a więc finansowanych przez Pana(ią) samodzielnie lub dostępnych w ramach posiadanego przez Pana(ią) dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego:
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
- Tak
- Nie
/tabela/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (finansowanych samodzielnie lub w ramach dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia):
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
* Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie przynajmniej raz z któregokolwiek z wymienionych wyżej świadczeń medycznych we własnym zakresie lub w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
/tabela wg badań VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż skorzystali z usług:
* lekarza ogólnego
* lekarza specjalisty
* laboratorium analitycznego
* pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.
* dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wg świadczeń poza systemem świadczeń finansowanych przez NFZ/

SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż
- Niekorzystający z usług medycznych
- Korzystający z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- Korzystający z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie z usług świadczonych poza tym systemem w całości samodzielnie finansowanych lub dostępnych w ramach - posiadanego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (abonamentu, polisy)
- Korzystający wyłącznie z usług w całości samodzielnie opłacanych lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2002, XI 2003, IX 2004, XI 2005, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Czy ma Pan(i) wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polisę zdrowotną)?
- Tak i opłacam je sam(a) lub robi to ktoś z mojej rodziny
- Tak, ale opłaca je pracodawca – mój lub kogoś z mojej rodziny
- Tak, ale koszty tego ubezpieczenia częściowo ponosi pracodawca - mój lub kogoś z mojej rodziny, a część kosztów ponoszę sam(a)/ponosimy sami
- Nie, nie mam takiego ubezpieczenia
/wykres/

Czy ma Pan(i) wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polisę zdrowotną)?
- Tak i opłacam je sam(a) lub robi to ktoś z mojej rodziny
- Tak, ale opłaca je (w całości lub częściowo) pracodawca – mój lub kogoś z mojej rodziny
- Nie, nie mam takiego ubezpieczenia
/tabela wg badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż a posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

104.
2021-09-09
Opinie na temat szczepień przeciw COVID-19 i ocena polityki rządu
 
Data wydania: 2021-09-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6261
Numer publikacji: Nr 104/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, obawy, obowiązek szczepień, ograniczenia, polityka rządu, uprawnienia pracodawcy, niezaszczepieni
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku – tabela

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

CZY SZCZEPIENIA POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?

Czy Pana(i)zdaniem, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe czy też nie?
- Tak, dla wszystkich
- Tak, dla wybranych grup
- Nie, nie powinny być obowiązkowe dla nikogo
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Dla jakich grup szczepienia przeciw COVID-19 powinny być, Pana(i) zdaniem, obowiązkowe? [odpowiedzi badanych, uważających, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wybranych grup]
- Dla pracowników systemu ochrony zdrowia
- Dla nauczycieli
- Dla służb mundurowych
- Dla pracowników handlu
- Dla pracowników usług
- Dla innych grup
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Tabela - zależność stosunku do powszechnego obowiązku szczepień przeciw COVID-19 od stosunku do szczepień przeciw COVID-19

Tabela - zależność stosunku do powszechnego obowiązku szczepień przeciw COVID-19 od potencjalnych elektoratów partyjnych

CZY NALEŻY WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z MIEJSC PUBLICZNYCH DLA NIEZASZCZEPIONYCH?

Czy, Pana(i) zdaniem, należy wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z miejsc publicznych, takich jak np. centra handlowe, restauracje, kina itp. dla osób niezaszczepionych (o ile nie są ozdrowieńcami lub nie mają aktualnego negatywnego wyniku testu na koronawirusa) czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela – zależność stosunku do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych od stosunku do szczepień przeciw COVID-19

CZY PRACODAWCA MOŻE WYMAGAĆ OD PRACOWNIKÓW, ABY SIĘ ZASZCZEPILI?

Czy, w Pana(i) opinii, pracodawca ma prawo wymagać od pracowników, aby zaszczepili się przeciwko COVID-19 czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Opinia na temat wymagania pracodawcy od pracowników zaszczepienia się i stosunek do szczepień przeciw covid-19 - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

103.
2021-09-08
Zaufanie do polityków w sierpniu
 
Data wydania: 2021-09-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6262
Numer publikacji: Nr 103/2021
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Elżbieta Witek
- Jarosław Gowin
- Borys Budka
- Paweł Kukiz
- Piotr Gliński
- Michał Dworczyk
- Przemysław Czarnek
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Włodzimierz Czarzasty

/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w sierpniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VII 2021, VIII 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

102.
2021-09-07
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2021-09-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6260
Numer publikacji: Nr 102/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VIII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/
Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VIII 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

101.
2021-09-06
Nastroje społeczne w sierpniu
 
Data wydania: 2021-09-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6259
Numer publikacji: Nr 101/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VIII 2020 – VIII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

100.
2021-09-02
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2021-09-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6258
Numer publikacji: Nr 100/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VIII 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2020 - VIII 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

99.
2021-09-02
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
 
Data wydania: 2021-09-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6257
Numer publikacji: Nr 99/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: media, kapitał zagraniczny, koncesja, telewizja, ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa medialna, rynek audiowizualny, regulacje prawne, pluralizm
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE RYNKU MEDIÓW W POLSCE

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem?
Media w Polsce są pluralistyczne, przedstawiają różne poglądy i opinie.
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
* Udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży
* Ważne jest, aby media funkcjonujące w Polsce należały do różnych właścicieli
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2017, IV 2019, VIII 2021/

Udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg głównych źródeł informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

O KONCESJI DLA TVN24 I REGULACJI RYNKU AUDIOWIZUALNEGO

26 września wygasa koncesja na nadawanie dla TVN24. Czy, Pana(i) zdaniem, telewizja TVN24:
- powinna mieć przedłużoną koncesję
- koncesja dla TVN24 nie powinna być przedłużona
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg głównych źródeł informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poparcie dla przedłużenia koncesji dla TVN24 a akceptacja obecnego poziomu udziału kapitału zagranicznego na polskim rynku mediów

Tabela - poparcie dla przedłużenia koncesji dla TVN24 a przekonanie o potrzebie obecności na rynku mediów podmiotów należących do różnych właścicieli

Czy, Pana(i) zdaniem, należy wprowadzić prawo, zgodnie z którym koncesję na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych w Polsce będą mogły otrzymywać tylko media należące do kapitału z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) czy też nie należy wprowadzać takiego prawa?
- Zdecydowanie należy wprowadzić takie prawo
- Raczej należy wprowadzić takie prawo
- Raczej nie należy wprowadzać takiego prawa
- Zdecydowanie nie należy wprowadzać takiego prawa
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg głównych źródeł informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, rządzący w Polsce:
- dążą przede wszystkim do podporządkowania sobie mediów
- chcą przede wszystkim uporządkować rynek mediów w Polsce, na wzór tego, jak jest w innych krajach UE
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg głównych źródeł informacji telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

98.
2021-08-31
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-08-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6256
Numer publikacji: Nr 98/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

97.
2021-08-27
Preferencje partyjne w sierpniu
 
Data wydania: 2021-08-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6255
Numer publikacji: Nr 97/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202108: Aktualne problemy i wydarzenia (375)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VIII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań VII 2021, VIII 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań XII 2020 - VIII 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

96.
2021-08-27
Oczekiwania dochodowe
 
Data wydania: 2021-08-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6254
Numer publikacji: Nr 96/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: dochody, oczekiwania dochodowe, aspiracje finansowe, poziom życia, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DOCHODY NA OSOBĘ

Ile, według Pana(i), powinny wynosić miesięczne dochody netto wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego łącznie, aby
* zaspokajać jedynie podstawowe potrzeby
* żyć na średnim poziomie
* żyć dostatnio
Oczekiwany dochód na osobę:
- Średnia
- Mediana
- Rozstęp
- Odchylenie standardowe
Realny wzrost lub spadek średniej w stosunku do III 2018 (uwzględniający inflację)
/tabela wg terminów badań III 2018, VII 2021/ oraz /tabele aneksowe: średnia i odchylenie standardowe/

DOCHODY EKWIWALENTNE

Ile, według Pana(i), powinny wynosić miesięczne dochody netto wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego łącznie, aby
* zaspokajać jedynie podstawowe potrzeby
* żyć na średnim poziomie
* żyć dostatnio
Oczekiwany dochód na jednostkę ekwiwalentną:
- Średnia
- Mediana
- Rozstęp
- Odchylenie standardowe
Realny wzrost lub spadek średniej w stosunku do III 2018 (uwzględniający inflację)
/tabela wg terminów badań III 2018, VII 2021/ oraz /tabele aneksowe: średnia i odchylenie standardowe/

OCZEKIWANIA DOCHODOWE W WYBRANYCH TYPACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Ile, według Pana(i), powinny wynosić miesięczne dochody netto wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego łącznie, aby
* zaspokajać jedynie podstawowe potrzeby
* żyć na średnim poziomie
* żyć dostatnio
Dane dla wybranych typów gospodarstw domowych:
- 1-osobowe
- 2-osobowe (2 osoby dorosłe)
- 3-osobowe (2 osoby dorosłe + 1 dziecko do lat 18)
- 4-osobowe (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 18)
/tabela: średnia, mediana, średnio na osobę/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

95.
2021-08-23
Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie w protesty
 
Data wydania: 2021-08-23

Sygnatura: 6253
Numer publikacji: Nr 95/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Młodzież, Aktywność obywatelska
Autorzy: Piotr Chys
Badania: 9215: Sprawy Polski i Polaków (7)
(...)
202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: poczucie wpływu, wpływ na sprawy publiczne, wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, protesty, podmiotowość obywatelska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY KRAJU

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
* Badani w wieku 18-24 lata
* Ogół badanych
- Tak
- Nie
/wykresy wg terminów badań VI 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg terminów badań VI 1992 - IV 2021

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY LOKALNE

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
* Badani w wieku 18-24 lata
* Ogół badanych
- Tak
- Nie
/wykresy wg terminów badań VI 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg terminów badań VI 1992 - IV 2021/

ZAANGAŻOWANIE W PROTESTY

Czy w minionym roku uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji?
* Badani w wieku 18-24 lata
* Ogół badanych
/wykres: odpowiedzi twierdzące dla lat 1993 - 2020/ oraz /tabela: odsetki odpowiedzi twierdzących dla lat 1993 - 2020/

94.
2021-08-13
Korzystanie z konsultacji lekarskich podczas pandemii
 
Data wydania: 2021-08-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6252
Numer publikacji: Nr 94/2021
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Bartosz Kaliszewski
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: lekarz, opieka zdrowotna, świadczenia zdrowotne, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, niepubliczna opieka zdrowotna, epidemia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KORZYSTANIE Z KONSULTACJI, PORAD I WIZYT LEKARSKICH

Badani, którzy od czasu wybuchu pandemii:
- korzystali z konsultacji lekarskich
- nie korzystali z konsultacji lekarskich
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Badani, którzy od czasu wybuchu pandemii:
- zasięgnęli porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub internisty
- zasięgnęli porady lekarza specjalisty
/wykres/

Korzystanie w czasie pandemii z wizyt lekarskich u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub internisty
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

Korzystanie w czasie pandemii z wizyt lekarskich u lekarza specjalisty
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

Badani, którzy od czasu wybuchu pandemii:
- korzystali z telefonicznej porady lekarskiej
- byli na wizycie lekarskiej
/wykres/

Korzystanie w czasie pandemii z telefonicznej porady lekarskiej
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

Korzystanie w czasie pandemii z wizyt u lekarza
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Badani, którzy od czasu wybuchu pandemii w ramach świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:
* korzystali z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
* korzystali z telefonicznej porady lekarza specjalisty
* byli na wizycie lekarskiej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
* byli na wizycie lekarskiej u lekarza specjalisty
- Tak, wielokrotnie
- Tak, raz czy dwa razy
- Nie, mimo że była taka potrzeba
- Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Korzystanie w czasie pandemii z konsultacji lekarskich w ramach świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (refundowanego przez NFZ)
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ „PRYWATNIE” I W RAMACH DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ

Badani, którzy od czasu wybuchu pandemii „prywatnie” lub w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego:
* korzystali z telefonicznej porady lekarza ogólnego, internisty
* korzystali z telefonicznej porady lekarza specjalisty
* byli na wizycie lekarskiej u lekarza ogólnego, internisty
* byli na wizycie lekarskiej u lekarza specjalisty
- Tak, wielokrotnie
- Tak, raz czy dwa razy
- Nie, mimo że była taka potrzeba
- Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Korzystanie w czasie pandemii z konsultacji lekarskich w ramach świadczeń nierefundowanych przez NFZ
- Korzystający
- Niekorzystający
/tabela aneksowa/

Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

93.
2021-08-10
Ważne kwestie społeczno-polityczne w opiniach młodych Polaków
 
Data wydania: 2021-08-10

Sygnatura: 6251
Numer publikacji: Nr 93/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Polityka, Młodzież
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: kwestie światopoglądowe, issues, młodzież, etatyzm, liberalizm ekonomiczny, liberalizm światopoglądowy, konserwatyzm
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Akceptacja poszczególnych stwierdzeń wśród badanych w wieku 18-24 lata i wśród ogółu badanych – tabela (rozkłady odpowiedzi) oraz wykres (wartości średnie na skali)


Pary przeciwstawnych stwierdzeń (skala 1-7):

- Państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka zdrowotna, szkolnictwo itp. (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, możliwości kształcenia dzieci itp. (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż ci, którzy zarabiają mało (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni płacić jednakowy procent podatku od dochodów (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona istniejących miejsc pracy, nawet jeśli pogarsza się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na zmiany sytuacji gospodarczej, by w razie problemów mogły łatwo zmniejszać zatrudnienie i nie bały się ponownie zatrudniać pracowników (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Udział kapitału zagranicznego w ważnych branżach gospodarki powinien być ograniczony (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Udział kapitału zagranicznego w ważnych branżach gospodarki nie powinien być w żaden sposób ograniczany (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

Polska powinna jak najszybciej odejść od energetyki opartej na węglu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna jak najdłużej móc wykorzystywać węgiel w energetyce (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Z przestępczością należy walczyć twardo, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Przerywanie ciąży powinno być dozwolone bez żadnych ograniczeń (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny. Państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Konkordat jest potrzebny. Państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa (5+6+7)

- Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Prawo w ogóle nie powinno dopuszczać możliwości zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji w ramach Unii Europejskiej (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna dążyć do zachowania w Unii Europejskiej jak najdalej idącej niezależności (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Polska powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Polska powinna prowadzić aktywną politykę wschodnią i wspierać proeuropejskie dążenia Ukraińców i innych narodów byłego ZSSR (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna angażować się w sposób szczególny na wschodzie, ale dbać przede wszystkim o dobre relacje z Rosją (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

- Samorządy powinny mieć szerokie kompetencje do realizacji zadań i usług publicznych
- Opinia ambiwalentna (4)
- To przede wszystkim władze centralne powinny decydować o realizacji zadań i usług publicznych (5+6+7)
- Trudno powiedzieć

92.
2021-08-06
Polacy i rzeczy używane
 
Data wydania: 2021-08-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6250
Numer publikacji: Nr 92/2021
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Życie codzienne
Autorzy: Bartosz Kaliszewski
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: rzeczy używane, zaradność, bieda, ekologia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO ROBIMY ZE ZBĘDNYMI RZECZAMI UŻYWANYMI?

Co najczęściej robi Pan(i) z rzeczami, które są zbędne w Pana(i) gospodarstwie domowym, a jeszcze nadają się do użytku? Czy te rzeczy Pan(i):
- oddaje rodzinie, znajomym, sąsiadom
- oddaje do kościoła, PCK i innych organizacji charytatywnych
- przechowuje, bo mogą się w przyszłości przydać
- wyrzuca
- sprzedaje
- robi z nimi jeszcze coś innego
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2001, 2008, 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[pytanie zadane osobom sprzedającym używane rzeczy]
W jaki sposób, gdzie, Pan(i) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego sprzedaje rzeczy używane?
- W internecie, np. w serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro, OLX, itp.)
- Wstawiam do sklepów z używanymi rzeczami, komisów
- W inny sposób
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[pytanie zadane osobom oddającym lub sprzedającym używane przedmioty]
Jakiego typu rzeczy Pan(i) sprzedaje lub oddaje?
- Odzież / obuwie
- Meble oraz inne elementy wyposażenia i wystroju wnętrz
- Zabawki i inne artykuły dziecięce
- Sprzęt AGD i RTV
- Książki
- Sprzęt elektroniczny, taki jak komputer, telefon komórkowy, tablet, itp.
- Sprzęt sportowy
- Narzędzia
- Płyty z filmami lub muzyką
- Artykuły motoryzacyjne
- Artykuły dla zwierząt
- Inne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

KORZYSTANIE Z RZECZY UŻYWANYCH

Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym zdarza się korzystać z rzeczy używanych (na przykład mebli, ubrań):
* kupionych przez Pana(ią)/Państwa
* oddanych, podarowanych Pan(u)/Państwu przez kogoś ze znajomych lub rodziny
* oddanych, podarowanych Panu(i)/Państwu przez instytucję charytatywną, ośrodek pomocy społecznej
* wystawionych przez kogoś koło domu, koło śmietnika
- Tak, bardzo często
- Tak, ale raczej rzadko, sporadycznie
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2008, 2021/ oraz /tabele aneksowe/

[pytanie zadane osobom kupującym używane rzeczy]
W jaki sposób, gdzie, kupowane są rzeczy używane?
- W sklepach z używanymi rzeczami, komisach
- W internecie, np. w serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro, OLX, itp.)
- W inny sposób
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[pytanie zadane osobom korzystających z przedmiotów „z drugiej ręki”]
Z jakiego typu rzeczy używanych korzysta się w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Odzież / obuwie
- Meble oraz inne elementy wyposażenia i wystroju wnętrz
- Książki
- Sprzęt AGD i RTV
- Sprzęt elektroniczny, taki jak komputer, telefon komórkowy, tablet, itp.
- Zabawki i inne artykuły dziecięce
- Artykuły motoryzacyjne
- Narzędzia
- Sprzęt sportowy
- Płyty z filmami lub muzyką
- Artykuły dla zwierząt
- Inne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki respondentów, którzy według deklaracji:
- jednocześnie korzystają z rzeczy używanych oraz sprzedają je lub oddają
- tylko sprzedają lub oddają rzeczy używane
- tylko korzystają z rzeczy używanych
- ani nie korzystają, ani nie sprzedają lub nie oddają rzeczy używanych
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO KORZYSTANIA Z RZECZY UŻYWANYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, wykorzystywanie rzeczy używanych i niepotrzebnych już komuś innemu (na przykład mebli, ubrań) świadczy o:
* zaradności - można w ten sposób wiele zaoszczędzić, a nie zawsze trzeba kupować nowe rzeczy
* trosce o środowisko naturalne - można w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości śmieci
* biedzie - korzysta się z rzeczy używanych tylko wtedy, kiedy kogoś nie stać na nowe
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy: tak, nie wg badań 2008, 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela - Postrzeganie wykorzystywania rzeczy używanych przez osoby, które: jednocześnie korzystają z rzeczy używanych i puszczają je w dalszy obieg, tylko sprzedają lub oddają używane rzeczy, tylko korzystają z używanych rzeczy, nie korzystają i nie sprzedają/oddają rzeczy używanych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

91.
2021-08-05
Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych
 
Data wydania: 2021-08-05

Sygnatura: 6249
Numer publikacji: Nr 91/2021
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: poglądy elektoratów, kwestie światopoglądowe, issues, etatyzm, liberalizm ekonomiczny, lewicowość, prawicowość, liberalizm światopoglądowy, konserwatyzm
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POGLĄDY OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT ISTOTNYCH KWESTII SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH

Akceptacja poszczególnych stwierdzeń wśród ogółu badanych.
Pary przeciwstawnych stwierdzeń (skala 1-7):
- Państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka zdrowotna, szkolnictwo itp. (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, możliwości kształcenia dzieci itp. (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VII 1995, VIII 1996, V 1997, V 1999, IX 2001, III 2003, IV/V 2005, IX/X 2007, VIII/IX 2009, VI-VII 2011, IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż ci, którzy zarabiają mało (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni płacić jednakowy procent podatku od dochodów (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V 1997, IX 2001, IV/V 2005, IX/X 2007, VIII/IX 2009, VI-VII 2011, IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona istniejących miejsc pracy, nawet jeśli pogarsza się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na zmiany sytuacji gospodarczej, by w razie problemów mogły łatwo zmniejszać zatrudnienie i nie bały się ponownie zatrudniać pracowników (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Udział kapitału zagranicznego w ważnych branżach gospodarki powinien być ograniczony (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Udział kapitału zagranicznego w ważnych branżach gospodarki nie powinien być w żaden sposób ograniczany (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela: V/VI 2021/

Polska powinna jak najszybciej odejść od energetyki opartej na węglu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna jak najdłużej móc wykorzystywać węgiel w energetyce (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela: V/VI 2021/

- Z przestępczością należy walczyć twardo, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VII 1995, V 1999, III 2003, IV/V 2005, IX/X 2007, VIII/IX 2009, VI-VII 2011, IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Przerywanie ciąży powinno być dozwolone bez żadnych ograniczeń (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V 1999, IX 2001, III 2003, IV/V 2005, IX/X 2007, VIII/IX 2009, VI-VII 2011, IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny. Państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Konkordat jest potrzebny. Państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa (5+6+7)
/tabela wg badań IV/V 2015, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Prawo w ogóle nie powinno dopuszczać możliwości zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji w ramach Unii Europejskiej (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna dążyć do zachowania w Unii Europejskiej jak najdalej idącej niezależności (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V 2005, IX/X 2007, VIII/IX 2009, VI/VII 2011, IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Polska powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Polska powinna prowadzić aktywną politykę wschodnią i wspierać proeuropejskie dążenia Ukraińców i innych narodów byłego ZSSR (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna angażować się w sposób szczególny na wschodzie, ale dbać przede wszystkim o dobre relacje z Rosją (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V 2015, III 2016, VIII/IX 2019, V/VI 2021/

- Samorządy powinny mieć szerokie kompetencje do realizacji zadań i usług publicznych
- Opinia ambiwalentna (4)
- To przede wszystkim władze centralne powinny decydować o realizacji zadań i usług publicznych (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VIII/IX 2019, V/VI 2021/

Tabela - wartości średnie na skali 1-7 wśród ogółu badanych dla powyższych par przeciwstawnych stwierdzeń, odchylenie standardowe

ZRÓŻNICOWANIE POGLĄDÓW W ELEKTORATÓW

CHARAKTERYSTYKA ELEKTORATÓW

Omówienie poglądów elektoratów poniższych ugrupowań politycznych:
Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Porozumieniem i Solidarną Polską)
Koalicja Obywatelska
Lewica
Polska 2050 Szymona Hołowni
Konfederacja

Tabela – Rozkłady opinii w omawianych kwestiach w potencjalnych elektoratach
Tabela – Wartości średnie na skali 1-7 w potencjalnych elektoratach
Wykres – Opinie potencjalnych elektoratów. Wartości średnie na skali 1-7

ANALIZOWANE ELEKTORATY NA OSIACH PODZIAŁÓW POLITYCZNYCH

Wykres – Analizowane elektoraty najważniejszych ugrupowań na osiach podziałów politycznych: lewica - prawica, etatyzm - liberalizm gospodarczy

90.
2021-07-30
Czy oswoiliśmy epidemię?
 
Data wydania: 2021-07-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6248
Numer publikacji: Nr 90/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, obawy, opieka zdrowotna, polityka rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku - tabela

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wykształcenia - tabela

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku
Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się (przynajmniej jedną dawką)
- Tak
- Nie
/mapki makroregionów/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa wg wieku - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego – tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a zadowolenie z obecnego funkcjonowania służby zdrowia w kraju - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

89.
2021-07-27
Stosunek do rządu w lipcu
 
Data wydania: 2021-07-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6247
Numer publikacji: Nr 89/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, premier, rząd
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VII 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

88.
2021-07-23
Nastroje społeczne w lipcu
 
Data wydania: 2021-07-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6246
Numer publikacji: Nr 88/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VII 2020 – VII 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

87.
2021-07-20
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca
 
Data wydania: 2021-07-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6245
Numer publikacji: Nr 87/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2020 - VII 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VII 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2020 - VII 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

86.
2021-07-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-07-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6244
Numer publikacji: Nr 86/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

85.
2021-07-16
Zaufanie do polityków w lipcu
 
Data wydania: 2021-07-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6243
Numer publikacji: Nr 85/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Michał Dworczyk
- Borys Budka
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Mariusz Kamiński
- Przemysław Czarnek
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VII 2020 - VII 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lipcu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VI 2021, VII 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

84.
2021-07-15
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2021-07-15

Sygnatura: 6242
Numer publikacji: Nr 84/2021
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Bartosz Kaliszewski
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV - VI 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV - VI 2021/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV - VI 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w drugim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV - VI 2021/

83.
2021-07-14
Korzystanie z internetu
 
Data wydania: 2021-07-14

Sygnatura: 6241
Numer publikacji: Nr 83/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Internet
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: internet, internet bezprzewodowy, internauci, zakupy, blog, serwis społecznościowy, życie towarzyskie, usługi bankowe, media społecznościowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZASIĘG I SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU

Czy korzysta Pan(i) z internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?
Odpowiedzi twierdzące - wykresy wg terminów badań III 2002 - VI 2021
Odsetki korzystających z internetu wg wieku - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg poziomu wykształcenia - wykres
Odsetki korzystających z internetu w grupach zawodowych - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg oceny własnej sytuacji materialnej - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg miejsca zamieszkania - wykres

Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet?
/wykresy: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań IV 2010 - VI 2021/

Odsetki osób korzystających z internetu, które łączą się z siecią bezprzewodowo, używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet - wykres według wieku

Który z opisów najlepiej pasuje do Pana(i) sposobu korzystania z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową?
- W zasadzie cały czas jestem online, na bieżąco otrzymuję informacje i reaguję na wiadomości
- Na ogół uruchamiam aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chcę coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś
- trudno powiedzieć
/wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IV 2018, V 2019, VI 2020, VI 2021/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg wieku/

AKTYWNOŚCI ONLINE

Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2021/

Czy kiedykolwiek sprzedał(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2021/

Respondenci, którzy w ciągu miesiąca kupili coś przez internet
- użytkownicy internetu
- ogół dorosłych
/tabela wg terminów badań III 2002 - VI 2021/

[Pytanie zadane osobom, które w ciągu ostatniego miesiąca robiły zakupy przez internet]
Co kupił(a) Pan(i) przez internet w ciągu ostatniego miesiąca? Czy kupił(a) Pan(i):
* odzież, obuwie
* kosmetyki
* sprzęt elektroniczny
* książki, e-booki, audiobooki
* zabawki, artykuły dziecięce
* artykuły motoryzacyjne
* sprzęt sportowy
* artykuły spożywcze
* leki
* artykuły spożywcze
* bilety na samolot, pociąg lub autobus
* dostęp do usług lub treści
* programy, gry komputerowe
* muzykę, filmy
* coś innego
/tabela: odpowiedzi twierdzące wśród użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg badań 2018, 2019, 2020, 2021/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* korzystał(a) Pan(i) z usług bankowych przez internet
* ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
* korzystał(a) Pan(i) z treści dostępnych w sieci internetowej za opłatą, takich jak gazety, zdjęcia, materiały video, płatne członkostwo w serwisach, grach
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005- VI 2021/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet, czasopism
* słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
* oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2006 - VI 2021/
* czytał(a) Pan(i) blogi
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań IV 2010 - VI 2021/
* oglądał(a) Pan(i) w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2018 - VI 2021/
* oglądał(a) Pan(i) vlogi (wideoblogi) /tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań V 2019 - VI 2021/
* oglądał(a) Pan(i) przez internet transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2020 - VI 2021/
* czytał(a) Pan(i) internetowe portale informacyjne
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2021/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zamieszczał(a) Pan(i) w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań V 2012 - VI 2021/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism
* czytali portale informacyjne
* czytali blogi
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali vlogi (wideoblogi)
* oglądali w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
* oglądali w internecie transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela wg wieku/

Czy prowadzi Pan(i) bloga, vloga (wideobloga) lub własną stronę internetową?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań VI 2009 - VI 2021/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi przez komunikator internetowy np. Messenger (Facebook), WhatsApp, Skype, Hangouts (Google), GG (GaduGadu)
* prowadził(a) Pan(i) przez internet rozmowy telefoniczne (np. przez Skype)
* dokonywał(a) Pan(i) wpisów na forach, grupach dyskusyjnych, stronach serwisów społecznościowych
* grał(a) Pan(i) w coś w sieci z innymi ludźmi
* uczestniczył(a) Pan(i) w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
/tabela: odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005 - VI 2021/

Użytkownicy internetu, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* kontaktowali się przez komunikator internetowy
* prowadzili rozmowy telefoniczne przez internet
* dokonywali wpisów na forach, w serwisach społecznościowych
* uczestniczyli w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
* grali w sieci
/tabela wg wieku/

Czy ma Pan(i) konto w jakimś serwisie społecznościowym, np. Faceboook, Instagram, You Tube, Twitter, Nasza Klasa, GoldenLine, Linkedln lub podobnym?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - VI 2021/

Odsetki użytkowników internetu zarejestrowanych w serwisach społecznościowych wg wieku - wykres

82.
2021-07-12
Preferencje partyjne w lipcu
 
Data wydania: 2021-07-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6240
Numer publikacji: Nr 82/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202107: Aktualne problemy i wydarzenia (374)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VII 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań VI 2021, VII 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań XI 2020 - VII 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

81.
2021-07-12
Efekty uboczne szczepień przeciw COVID 19 – doświadczenia respondentów
 
Data wydania: 2021-07-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6239
Numer publikacji: Nr 81/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: szczepienia, COVID-19, NOP - niepożądane odczyny poszczepienne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Którą szczepionką Pan(i) się szczepił(a)?
- Pfizer BioNTech (nazwa: Comirnaty)
- Moderna
- AstraZeneca (nowa nazwa: Vaxzevria)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Inna szczepionka
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[odpowiedzi respondentów, którzy przyjęli preparaty dwudawkowe]
Ile dawek szczepionki Pan(i) przyjął(ęła)?
- Jedną dawkę
- Dwie dawki
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - liczba przyjętych dawek w podziale na poszczególne szczepionki dwudawkowe

[Odpowiedzi zaszczepionych jedną dawką lub preparatem Johnson & Johnson]
Czy po szczepieniu wystąpiły u Pana(i) jakieś efekty uboczne (niepożądane odczyny poszczepienne)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów zaszczepionych dwoma dawkami]
Czy po szczepieniu wystąpiły u Pana(i) jakieś efekty uboczne (niepożądane odczyny poszczepienne)?
- Tak, tylko po pierwszej dawce
- Tak, tylko po drugiej dawce
- Tak, po obu dawkach
- Nie
/wykres/ oraz /tabela w podziale na poszczególne szczepionki dwudawkowe/ oraz /tabela aneksowa/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie/

Niepożądane odczyny poszczepienne:
- Podwyższona temperatura
- Ból w miejscu wkłucia, ból ręki, ramienia
- Bóle mięśni, stawów, bóle mięśniowo-kostne
- Osłabienie, zmęczenie
- Ból głowy
- Dreszcze
- Złe samopoczucie, rozbicie, rozkojarzenie
- Zaczerwienienie w miejscu wkłucia, siniak, obrzęk
- Objawy przeziębienia i grypy
- Zawroty głowy
- Pozostałe problemy neurologiczne: drgawki, omdlenia, utrata przytomności
- Problemy ze strony układu pokarmowego – nudności, wymioty, biegunka
- Problemy ze strony układu krążenia – skoki ciśnienia, zaburzenia rytmu serca
- Problemy ze snem
- Spadek temperatury
- Duszność
- Wysypka
- Powiększenie węzłów chłonnych
- Inne odpowiedzi
- Trudno powiedzieć
/tabela: odsetki wśród badanych, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne oraz wśród ogółu badanych zaszczepionych przynajmniej jedną dawką/

Tabela - odsetki występowania ww. niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród badanych zaszczepionych przynajmniej jedną dawką: Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (nowa nazwa Vaxzevria)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

80.
2021-07-06
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
 
Data wydania: 2021-07-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6238
Numer publikacji: Nr 80/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2020 - VI 2021/ oraz/ wykres wg badań I 1992 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VI 2021: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

79.
2021-07-05
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
 
Data wydania: 2021-07-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6237
Numer publikacji: Nr 79/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, ograniczenia, restrykcje, polityka rządu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku - tabela

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem a chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa wg wieku - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a ocena organizacji szczepień - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zarażeniem się - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

78.
2021-07-01
Stosunek do rządu w czerwcu
 
Data wydania: 2021-07-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6236
Numer publikacji: Nr 78/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, premier, rząd
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - VI 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

77.
2021-06-30
Zaufanie do polityków w czerwcu
 
Data wydania: 2021-06-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6235
Numer publikacji: Nr 77/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Paweł Kukiz
- Elżbieta Witek
- Michał Dworczyk
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Jarosław Gowin
- Krzysztof Bosak
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VI 2020 - VI 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w czerwcu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań V 2021, VI 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

76.
2021-06-29
Nastroje społeczne w czerwcu
 
Data wydania: 2021-06-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6234
Numer publikacji: Nr 76/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VI 2020 – VI 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

75.
2021-06-28
Polacy o szczepieniach przeciw COVID-19
 
Data wydania: 2021-06-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6233
Numer publikacji: Nr 75/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, organizacja szczepień, Unijny Certyfikat COVID (tzw. paszport covidowy)
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[odpowiedzi osób, które chcą się zaszczepić]
Czy zapisał(a) się już Pan(i) na konkretny termin szczepienia?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[odpowiedzi osób, które chcą się zaszczepić, ale nie zapisały się jeszcze na konkretny termin]
Wiele osób z różnych powodów nie zapisało się jeszcze na konkretny termin szczepienia. A z jakiego powodu Pan(i) nie zapisał(a) się jeszcze na konkretny termin szczepienia?
- Brak czasu
- Przebycie COVID-19
- Zamiar zaszczepienia się w późniejszym terminie
- Obawy przed powikłaniami
- Stan zdrowia, przeciwwskazania do szczepień
- Trudności z zapisaniem się na szczepienia
- Ciąża, karmienie piersią
- Brak punktu szczepień w pobliżu
- Inne odpowiedzi
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań II – VI 2021/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

UNIJNE CERTYFIKATY COVID

W dniu 1 lipca zostaną wprowadzone tzw. paszporty covidowe, czyli Unijne Certyfikaty COVID, które ułatwią bezpieczne i swobodne poruszanie się po Unii Europejskiej. Będą one dowodem, że dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub wyzdrowiała po COVID-19. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie tego rozwiązania?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej nie popieram
- Zdecydowanie nie popieram
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

74.
2021-06-24
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach
 
Data wydania: 2021-06-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6232
Numer publikacji: Nr 74/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Podatki
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: Polski Ład, podatek od dochodów osobistych, polityka podatkowa, podatki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy słyszał(a) Pani o Polskim Ładzie, nowym programie rządu na czas po pandemii?
- Tak, interesowałe(a)m się tym i dowiadywałe(a)m się na ten temat
- Tak, ale niewiele wiem na ten temat
- Nie, w ogóle nie słyszałe(a)m
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Pytania zadawane osobom, które słyszały o Polskim Ładzie:

Czy uważa Pan(i), że proponowane przez rząd zmiany w podatkach idą w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Z podanej listy proszę wskazać najpierw te grupy, które ZYSKAJĄ na zmianach
- Ludzie o niskich dochodach
- Emeryci
- Ludzie o średnich dochodach
- Zatrudnieni na umowę o pracę
- Pracujący na umowę zlecenia
- Ludzie o wysokich dochodach
- Właściciele firm, pracujący na własny rachunek
- Nikt nie zyska
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

A teraz z podanej listy proszę wskazać te grupy, które STRACĄ na zmianach
- Ludzie o wysokich dochodach
- Właściciele firm, pracujący na własny rachunek
- Ludzie o średnich dochodach
- Ludzie o niskich dochodach
- Zatrudnieni na umowę o pracę
- Pracujący na umowę zlecenia
- Emeryci
- Nikt nie straci
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres: grupy, które zyskają/stracą na zmianach - wskazania osób pozytywnie oceniających kierunek zmian w podatkach

Wykres: grupy, które zyskają/stracą na zmianach - wskazania osób negatywnie oceniających kierunek zmian w podatkach

Czy spodziewa się Pan(i), że osobiście zyska Pan(i) czy też straci na zmianach?
- Zyskam
- Raczej zyskam
- Raczej stracę
- Stracę
- Ani nie zyskam, ani nie stracę
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych; odpowiedzi zrekodowane/ oraz /tabela aneksowa; odpowiedzi zrekodowane/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

73.
2021-06-23
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-06-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6231
Numer publikacji: Nr 73/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

72.
2021-06-22
Piłka nożna i UEFA Euro 2020
 
Data wydania: 2021-06-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6230
Numer publikacji: Nr 72/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Sport
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: piłka nożna, mistrzostwa, Euro 2020, impreza sportowa, epidemia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE PIŁKĄ NOŻNĄ I TRANSMISJAMI Z EURO 2020

Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) piłką nożną?
- Bardzo się interesuję
- Trochę się interesuję
- Raczej się nie interesuję
- W ogóle się nie interesuję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2008, III 2011, VII 2011, IV 2012, V 2012, VII 2012, XI 2012, VI 2013, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2021/ oraz /wykres: interesuję się, nie interesuję się wg badań V 2008 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) piłką nożną czy też raczej nie interesuje Pana(i) ta dyscyplina sportu?
- interesuję się piłką nożną
- nie interesuję się piłką nożną
/wykresy: odpowiedzi mężczyzn i kobiet wg badań V 2012, VII 2012, XI 2012, VI 2013, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2021/

Czy będzie Pan(i) oglądał(a) telewizyjne transmisje meczów z piłkarskich mistrzostw Europy?
- Tak, w miarę możliwości będę się starał(a) oglądać wszystkie transmitowane mecze
- Tak, będę się starał(a) oglądać wszystkie mecze polskiej drużyny
- Tak, będę oglądał(a) tylko te mecze, na które będę miał(a) czas
- Nie, nie będę oglądał(a) telewizyjnych transmisji meczów
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykresy wg badań 2008, 2012, 2016, 2021: tak, nie/ oraz /tabela wg zainteresowania piłką nożną/ oraz /tabela aneksowa/

CZEGO OCZEKUJEMY OD POLSKIEJ REPREZENTACJI NA UEFA EURO 2020?

Jaki, Pana(i) zdaniem, wynik osiągnie polska reprezentacja na piłkarskich mistrzostwach Europy Euro 2020?
- Zakończy występy po pierwszej fazie rozgrywek – nie wyjdzie z grupy
- Odpadnie w 1/8 finału – będzie jedną z 16 najlepszych drużyn
- Odpadnie w ćwierćfinale – będzie jedną z 8 najlepszych drużyn
- Odpadnie w półfinale – będzie jedną z 4 najlepszych drużyn
- Zostanie wicemistrzem Europy
- Zostanie mistrzem Europy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zainteresowania piłką nożną/ oraz /tabela aneksowa/

Jaki, Pana(i) zdaniem, wynik osiągnie polska reprezentacja na piłkarskich mistrzostwach Europy Euro 2020?
- Zakończy występy po pierwszej fazie rozgrywek – nie wyjdzie z grupy
- Wyjdzie z grupy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2008, 2012, 2016, 2021/

KTO WYGRA EURO 2020

Jak Pan(i) przewiduje, która drużyna zostanie zwycięzcą tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy?
- Francja
- Hiszpania
- Niemcy
- Włochy
- Anglia
- Portugalia
- Belgia
- Polska
- Holandia (Niderlandy)
- Chorwacja
- Macedonia Północna
- Słowacja
- Ukraina
- Szwecja
- Finlandia
- Rosja
- Dania
- Szkocja
- Szwajcaria
- Trudno powiedzieć, Odmowa odpowiedzi
/wykres/

AKCEPTACJA DLA WIELKICH IMPREZ SPORTOWYCH W CZASIE PANDEMII

Czy, Pana(i) zdaniem, tego lata powinny się odbywać wielkie międzynarodowe imprezy sportowe, jak np. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej czy Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio?
- Tak – czas wracać do normalności sprzed pandemii COVID-19
- Nie – takie imprezy stanowią wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne
- Trudno powiedzieć, nie mam zdania na ten temat / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg zainteresowania piłką nożną/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

71.
2021-06-18
Preferencje partyjne w czerwcu
 
Data wydania: 2021-06-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6229
Numer publikacji: Nr 71/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202106: Aktualne problemy i wydarzenia (373)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VI 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań V 2021, VI 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań XI 2020 - VI 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

70.
2021-06-17
Transformacja energetyczna - oczekiwania i postulaty
 
Data wydania: 2021-06-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6228
Numer publikacji: Nr 70/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna, źródła energii, odnawialne źródła energii, energetyka wiatrowa, środowisko naturalne, węgiel kamienny, zmiany klimatu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE ZMIAN KLIMATU

Jaka jest Pana(i) osobista opinia na temat zmian klimatu? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pana(i) pogląd na tę kwestię?
- Zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji
- Zmiany klimatu stanowią pewne zagrożenie, ale jest to jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk
- Zmiany klimatu nie stanowią szczególnie istotnego zagrożenia
- Zmiany klimatu w ogóle nie są zjawiskiem niebezpiecznym
- Takie zjawisko jak zmiany klimatu nie istnieje
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2009, XI 2014, II 2016, XI 2018, V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KIEDY NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA?

Do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, w tym dwutlenku węgla. Czy Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel:
- jak najszybciej, jeszcze przed rokiem 2050
- do roku 2050
- Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ją po roku 2050
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg opinii na temat zmian klimatu/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POSTAWY WOBEC TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Obecnie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat wytwarzanie energii w Polsce:
- powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego
- powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XI 2015, XI 2018, V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Co przede wszystkim trzeba brać pod uwagę wprowadzając zmiany w wytwarzaniu i korzystaniu z energii, tak aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?
- Cena energii i jej koszt dla obywateli
- Korzyści dla środowiska naturalnego, klimatu
- Zapewnienie ciągłości, płynności dostaw energii
- Bezpieczeństwo technologii produkcji energii
- Korzystanie z krajowych źródeł energii
- Korzystanie z energii pochodzącej z różnych źródeł i od różnych dostawców
- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii: zmniejszenie energochłonności gospodarki i zmniejszenie zużycia energii
- Udział obywateli w produkcji energii elektrycznej i cieplnej
- Skutki zmian dla górników
- Polityka Unii Europejskiej i zobowiązania międzynarodowe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2035 powinien być wytwarzany z:
- węgla
- gazu ziemnego
- odnawialnych źródeł energii (OZE)
- atomu
- innych źródeł
/wykres: średnio/ oraz /tabela wg, płci, grup wiekowych, typu miejscowości zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodów na osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2050 powinien być wytwarzany z:
- węgla
- gazu ziemnego
- odnawialnych źródeł energii (OZE)
- atomu
- innych źródeł
/wykres: średnio/ oraz /tabela wg, płci, grup wiekowych, typu miejscowości zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodów na osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

POPARCIE DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

Farmy wiatrowe umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru. Czy popiera Pan(i) rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy popiera Pan(i) rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Gdyby lądowa farma wiatrowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

69.
2021-06-16
Stosunek do energetyki jądrowej
 
Data wydania: 2021-06-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6227
Numer publikacji: Nr 69/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: energetyka jądrowa, elektrownia jądrowa, bezpieczeństwo energetyczne, źródła energii
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Budowa elektrowni jądrowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 1987, XI 1989, VI 2006, VII 2008, II 2009, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, I 2016, III 2018, V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?
- Opowiedział(a)bym się za budową
- Sprzeciwił(a)bym się budowie
- Nie potrafię zająć stanowiska w tej sprawie
/wykresy wg terminów badań VI 2006, VII 2008, IX 2009, IX 2010, IV 2011, III 2013, V 2021/

Tabela - poparcie dla budowy elektrowni atomowych w Polsce a stosunek do elektrowni jądrowej w okolicy miejsca zamieszkania

Czy zgadza się Pan(i), czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce jest konieczny, jeśli chcemy odchodzić od energetyki opartej na węglu?
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poparcia dla budowy elektrowni atomowych w Polsce/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem:
* najnowsze technologie jądrowe pozwalają na wybudowanie bezpiecznej dla otoczenia elektrowni atomowej
* do budowy elektrowni atomowej w Polsce wykorzystano by najnowsze technologie jądrowe
* Polacy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania nadzoru nad elektrownią atomową
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2011, V 2021/ oraz /tabela wg poparcia dla budowy elektrowni atomowych w Polsce/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

68.
2021-06-14
Sytuacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lata w ostatnim 30-leciu
 
Data wydania: 2021-06-14

Sygnatura: 6226
Numer publikacji: Nr 68/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Młodzież, Praca, Bezrobocie, Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Barbara Badora
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: młodzież, zatrudnienie, praca zarobkowa, praca, bezrobocie, bezrobotni, edukacja, nauka
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

KONTYNUUJĄCY NAUKĘ W SZKOLE LUB NA UCZELNI

Wykres -kontynuujący naukę w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 - 2020

PRACUJĄCY ZAROBKOWO

Wykres – pracujący zarobkowo w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – specjaliści z wyższym wykształceniem i kierownicy w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – pozostali pracownicy umysłowi i fizyczno-umysłowi, technicy i pracownicy usług w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 - 2020

NIEUCZĄCY SIĘ I NIEPRACUJĄCY ZAROBKOWO

Wykres – nieuczący się i niepracujący zarobkowo w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – nieuczący się i bierni zawodowo w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – bezrobotni w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – renciści w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – osoby zajmujące się prowadzeniem gospodarstwa domowego w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Wykres – niepracujący z innych powodów w grupie wiekowej 18-24 lata wg terminów badań 1989 – 2020

Osoby w wieku 18-24 lata w badaniach CBOS
- Uczący się
- Pracujący zarobkowo
- Bezrobotni
/wykres wg terminów 1989-2020/

67.
2021-06-10
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
 
Data wydania: 2021-06-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6225
Numer publikacji: Nr 67/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, przestępczość, przestępstwa, poczucie zagrożenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987- V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 1996 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2000 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Poczucie zagrożenia przestępczością
- Duże
- Umiarkowane
- Brak poczucia zagrożenia
/wykres wg badań 2002 - 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
* ukradziono Panu(i) coś
* dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
* został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
* został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
* stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/tabela wg badań VI 1999 - V 2021: odsetki odpowiedzi twierdzących//

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat padł(a) Pan(i) ofiarą któregoś z przestępstw?
- Nie
- Tak
/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

66.
2021-06-04
Zasady demokracji
 
Data wydania: 2021-06-04

Sygnatura: 6224
Numer publikacji: Nr 66/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Demokracja
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, zasady demokracji
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wymienionych cech systemu uważa Pan(i) za ważne, aby można było uznać państwo za demokratyczne, a które za nieważne?
* Wolne i uczciwe wybory
* Równość wobec prawa
* Powszechne prawo wyborcze
* Ochrona wolności osobistej obywateli
* Zapewnienie dzieciom ze wszystkich rodzin równych szans kształcenia
* Dobór najlepszych ludzi do rządzenia krajem
* Wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Dbałość rządu o dobrobyt obywateli
* Finansowanie przez państwo ochrony zdrowia, nauki, kultury
* Możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Odpowiedzialność państwa za życie gospodarcze
* Aktywność obywateli w życiu publicznym
* Kontrolowanie działań rządu przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Reprezentowanie woli wyborców przez parlament
* Ciągłe konsultowanie ze społeczeństwem ważnych decyzji państwowych
* Rządy prawa
* Zapewnienie przez państwo godziwych warunków życia najbiedniejszym
* Ochrona praw mniejszości
* Przekazanie przez państwo jak najszerszych kompetencji samorządom i organizacjom społecznym
* Ograniczenie interwencji państwa w życie obywateli
* Ograniczenie przez państwo nierówności warunków bytu
* Podporządkowanie mniejszości woli większości
* Ograniczenie praw jednostki dla osiągania celów ogólnospołecznych
- Bardzo ważne (punkt 4 na skali)
- Średnio ważne (3)
- Niezbyt ważne (2)
- To nie jest cecha demokracji (1)
- Trudno powiedzieć
- Ważność cechy (średnia liczba punktów)
/tabela/

Czy w naszym kraju przestrzegane są następujące zasady?
* Jest powszechne prawo wyborcze
* Istnieje możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Państwo ponosi odpowiedzialność za życie gospodarcze
* Wybory są wolne i uczciwe
* Mniejszość musi podporządkować się woli większości
* Państwo finansuje ochronę zdrowia, naukę i kulturę
* Dla osiągania celów ogólnospołecznych ogranicza się prawa jednostki
* Obywatele mają możliwość aktywności w życiu publicznym
* Wolność osobista obywateli jest chroniona
* Istnieje wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Państwo ogranicza nierówności warunków bytu
* Państwo zapewnia godziwe warunki życia najbiedniejszym
* Rząd dba o dobrobyt obywateli
* Dzieci ze wszystkich rodzin mają zapewnione równe szanse kształcenia
* Prawa mniejszości są chronione
* Państwo przekazuje jak najszersze kompetencje samorządom i organizacjom społecznym
* Sejm reprezentuje wolę wyborców
* Są rządy prawa
* Działania rządu są kontrolowane przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Wobec prawa wszyscy są równi
* Państwo stara się jak najmniej ingerować w życie obywateli
* Do rządzenia krajem dobiera się najlepszych ludzi
* Ważne decyzje państwowe są konsultowane ze społeczeństwem
- Zdecydowanie tak (punkt 4 na skali)
- Raczej tak (3)
- Raczej nie (2)
- Zdecydowanie nie (1)
- Trudno powiedzieć
- Stopień realizacji zasady (średnia)
/tabela/

Tabela - podział zasad ustroju społeczno-politycznego na cztery grupy ze względu na rangę w definiowaniu demokracji i stopień realizacji w Polsce

Tabela - ważność cech systemu społeczno-politycznego dla zdefiniowania demokracji wg terminów badań VII 2017, IV 2021

Tabela – przestrzeganie zasad ustroju społeczno-politycznego wg terminów badań VII 2017, IV 2021

Tabela - ważność cech systemu społeczno-politycznego dla zdefiniowania demokracji wg terminów badań IV 2000, III 2003, III 2010, VII 2013, VII 2017, IV 2021 (średnia)

Tabela - wyniki analizy czynnikowej: pogrupowanie cech ustrojowych w ogólniejsze czynniki definiujące demokrację

Uogólnione cechy definiujące demokrację:
- Liberalizm
- Egalitaryzm, państwo opiekuńcze
- Standardy wyborcze, kontrolowanie władzy
- Państwo minimalne, samorządność
- Kolektywizm
/tabela: średnia na skali od 1 do 4/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Tabela - wyniki analizy czynnikowej: pogrupowanie cech ustrojowych w ogólniejsze czynniki określające realizację założeń demokracji w Polsce

Przeciętny stopień realizacji zasad tworzących ogólniejsze kryteria oceny funkcjonowania demokracji w naszym kraju:
- Utylitaryzm, egalitaryzm, państwo opiekuńcze
- Liberalizm
- Standardy wyborcze
- Kolektywizm
/tabela: średnia na skali od 1 do 4/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

65.
2021-05-31
Nastroje społeczne w maju
 
Data wydania: 2021-05-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6223
Numer publikacji: Nr 65/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – V 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

64.
2021-05-28
Stosunek do rządu w maju
 
Data wydania: 2021-05-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6222
Numer publikacji: Nr 64/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, premier, rząd
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - V 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - V 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

63.
2021-05-27
Zaufanie do polityków w maju
 
Data wydania: 2021-05-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6221
Numer publikacji: Nr 63/2021
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Rafał Trzaskowski
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
- Michał Dworczyk
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Przemysław Czarnek
- Borys Budka
- Janusz Korwin-Mikke
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - V 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w maju 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IV 2021, V 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

62.
2021-05-26
Nastroje na rynku pracy w maju
 
Data wydania: 2021-05-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6220
Numer publikacji: Nr 62/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, prognozy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, sytuacja w zakładzie pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań V/VI 2020 - V 2021/oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - V 2021: tak, nie/oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

61.
2021-05-24
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
 
Data wydania: 2021-05-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6219
Numer publikacji: Nr 61/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie, organizacja szczepień
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Już chorowałe(a)m na COVID-19
- W ogóle unikam szczepień
- Z innych powodów
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie
/wykres wg badań XI 2020 – V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy przeszedł (przeszła) Pan(i) zakażenie koronawirusem?
- Tak, zakażenie było potwierdzone testem wymazowym (genetycznym-PCR lub antygenowym)
- Tak, zakażenie było potwierdzone badaniem krwi (serologicznym, na przeciwciała)
- Jestem pewny(a) lub prawie pewny(a), że tak, ale zakażenie nie było potwierdzone badaniami
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres /oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Podział populacji dorosłych ze względu na przebyte zakażenie koronawirusem i stosunek do szczepień

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań II – V 2021/ oraz /tabela wg stosunku do szczepień/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

60.
2021-05-21
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
 
Data wydania: 2021-05-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6218
Numer publikacji: Nr 60/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa, rząd
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku - tabela

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem a chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa wg wieku - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a ocena organizacji szczepień - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zarażeniem się - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu, mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców, w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

59.
2021-05-19
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-05-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6217
Numer publikacji: Nr 59/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

58.
2021-05-17
Preferencje partyjne w maju
 
Data wydania: 2021-05-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6216
Numer publikacji: Nr 58/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202105: Aktualne problemy i wydarzenia (372)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - V 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań IV 2021, V 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X(2) 2020 - V 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

57.
2021-05-14
Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
 
Data wydania: 2021-05-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6215
Numer publikacji: Nr 57/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Demokracja
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, zadowolenie z funkcjonowania demokracji, alienacja polityczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów?
- Zgadzam
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992 - 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992 - 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do demokracji
- Demokraci
- Demokraci obojętni
- Niedemokraci i pozostali
/wykres wg terminów badań 1992 - 2021/ oraz /tabela wg cech społeczno-demograficznych/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992 - 2021/ oraz /tabela wg terminów badań X 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - akceptacja niedemokratycznych rządów a stosunek do demokracji

OCENA FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI W POLSCE

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) ze sposobu, w jaki funkcjonuje demokracja w naszym kraju?
Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce:
- Zadowoleni
- Niezadowoleni
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1993 - 2021/ oraz /tabela wg terminów badań XI 1993 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - ocena funkcjonowania demokracji w Polsce a stosunek do demokracji

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

56.
2021-05-13
Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne
 
Data wydania: 2021-05-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6214
Numer publikacji: Nr 56/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Aktywność obywatelska
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, wpływ na sprawy publiczne, podmiotowość obywatelska, poczucie wpływu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WPŁYW NA SPRAWY KRAJU

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WPŁYW NA SPRAWY MIASTA, GMINY

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - IV 2021/ oraz /tabela wg wielkości miejscowości zamieszkania/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY PUBLICZNE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Badani uważający, że ludzie tacy jak oni mają wpływ:
- zarówno na sprawy swojego miasta/gminy, jak i kraju
- tylko na sprawy miasta/gminy
- tylko na sprawy kraju
- Niemający poczucia wpływu na sprawy publiczne
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji udziału w potencjalnych wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

55.
2021-05-11
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych w kwietniu
 
Data wydania: 2021-05-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6213
Numer publikacji: Nr 55/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: ocena działalności, radio, telewizja, media, środki masowego przekazu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oceny stacji telewizyjnych:
* Telewizja publiczna (TVP)
* Telewizja TVN
* Telewizja Polsat
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej (TVP) - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2021
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2021
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2021

Oceny stacji radiowych:
* Radio RMF FM
* Radio Zet
* Polskie Radio (publiczne)
* Radio Maryja
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Polskim Radiu - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2021
Zmiany opinii o Radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2021
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2021
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

54.
2021-04-30
Nastroje społeczne w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6212
Numer publikacji: Nr 54/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ / oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 – IV 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

53.
2021-04-29
Stosunek do rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6211
Numer publikacji: Nr 53/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, premier, rząd
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - IV 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

52.
2021-04-28
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6210
Numer publikacji: Nr 52/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, prognozy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, sytuacja w zakładzie pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz oraz /wykres wg badań I 1992 – IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IV 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

51.
2021-04-27
Zaufanie do polityków w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6209
Numer publikacji: Nr 51/2021
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Jarosław Gowin
- Tomasz Grodzki
- Michał Dworczyk
- Elżbieta Witek
- Piotr Gliński
- Włodzimierz Czarzasty
- Borys Budka
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Janusz Korwin-Mikke
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V/VI 2020 - IV 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w kwietniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2021, IV 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

50.
2021-04-23
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
 
Data wydania: 2021-04-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6208
Numer publikacji: Nr 50/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, COVID-19, koronawirus, epidemia, zdrowie, organizacja szczepień
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - IV 2021 / oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od wieku

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Czy ma dla Pana(i) znaczenie, jaką szczepionką Pan(i) się zaszczepi?
[odpowiedzi osób deklarujących chęć zaszczepienia się]
- To bez znaczenia
- To ma znaczenie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Którą z dostępnych szczepionek najbardziej chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić? Może Pan(i) wybrać więcej niż jedną odpowiedź
[odpowiedzi osób deklarujących chęć zaszczepienia się, dla których wybór szczepionki ma znaczenie]
- Pfizer BioNTech
- Moderna
- Janssen (Johnson & Johnson)
- AstraZeneca (nowa nazwa: Vaxzevria)
- Inna szczepionka
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru szczepionki, to czy zdecydował(a)by się Pan(i) na szczepienie?
[odpowiedzi badanych, którzy nie chcą się szczepić]
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela aneksowa/

Którą z dostępnych szczepionek najbardziej chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić? Może Pan(i) wybrać więcej niż jedną odpowiedź
[odpowiedzi osób nie deklarujących chęci zaszczepienia się, które zmieniłyby zdanie, gdyby mogły wybrać szczepionkę]
- Pfizer BioNTech
- Moderna
- Janssen (Johnson & Johnson)
- AstraZeneca (nowa nazwa: Vaxzevria)
- Inna szczepionka
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Pod koniec marca rząd ogłosił zmiany w organizacji szczepień przeciw COVID-19 mające na celu ich przyspieszenie. Zmiany te obejmują m.in. zwiększenie liczby punktów szczepień, uproszczenie procesu kwalifikacji do szczepienia, a także poszerzenie kadry kwalifikującej do szczepienia i wykonującej szczepienia. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie tych zmian czy też jest im Pan(i) przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny organizacji szczepień od aprobaty dla zmian proponowanych przez rząd

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

49.
2021-04-23
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-04-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6207
Numer publikacji: Nr 49/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

48.
2021-04-22
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6206
Numer publikacji: Nr 48/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, pakiet pomocowy, tarcza antykryzysowa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem wg wieku - tabela

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa wg wieku - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zakażeniem - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu, mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców, w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

47.
2021-04-20
Termomodernizacja - potrzeby i plany
 
Data wydania: 2021-04-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6205
Numer publikacji: Nr 47/2021
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: termomodernizacja, ogrzewanie, dofinansowanie, termoizolacja budynków, zachowania proekologiczne, energetyka prosumencka, energetyka
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGRZEWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH

W jaki sposób ogrzewane jest Pana(i) mieszkanie / dom? Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło, proszę wskazać to, które dostarcza najwięcej ciepła.
- Z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- Przy wykorzystaniu własnych pieców, kotłów węglowych
- Przy wykorzystaniu własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- W inny sposób
/wykres wg terminów badań III 2018 i III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

[Pytanie zadawane osobom stosującym ogrzewanie węglowe]
Czy w Pana(i) mieszkaniu / domu używa się pieca lub kotła:
- Starszego typu wykorzystującego zwykły węgiel / miał węglowy, muł itp.
- Nowszego typu, np. kotła z automatycznym podajnikiem umożliwiającego palenie ekogroszkiem
- Trudno powiedzieć
/wykres/

W jaki sposób ogrzewane jest Pana(i) mieszkanie / dom?
- Z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- Przy wykorzystaniu własnych pieców, kotłów węglowych
-- starszego typu
-- nowszego typu
-- Trudno powiedzieć
- Przy wykorzystaniu własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- W inny sposób
/tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg makroregionów/

Tabela - wielkość miejscowości zamieszkania a sposób ogrzewania mieszkania lub domu wg terminów badań 2018, 2021

[Odpowiedzi badanych, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do sieci ciepłowniczej]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat w Pana(i) mieszkaniu/domu planowana jest wymiana lub modernizacja ogrzewania, np. pieca, kotła?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
- System ogrzewania został już wymieniony lub zmodernizowany
/wykres /oraz /tabela wg sposobu ogrzewania mieszkania lub domu/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz/ mapka – makroregiony /oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do sieci ciepłowniczej]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat budynek, w którym Pan(i) mieszka, zostanie podłączony do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW – OCIEPLANIE I WYMIANA OKIEN

Czy budynek, w którym Pan(i) mieszka, jest dodatkowo ocieplony?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2016, III 2021/

[Odpowiedzi badanych mieszkających w nieocieplonych budynkach]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat budynek, w którym Pan(i) mieszka, zostanie dodatkowo ocieplony (ściany zewnętrzne, stropy itp.)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w Pana(i) mieszkaniu / domu są nowoczesne (szczelne) okna zapewniające izolację termiczną?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2016, III 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących, że w ich mieszkaniach lub domach nie ma okien zapewniających izolację termiczną]
Czy w ciągu najbliższych dwóch lat w Pana(i) mieszkaniu / domu planowana jest wymiana okien na takie, które są bardziej szczelne (zapewniają lepszą izolację termiczną)?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe korzystało z dofinansowania wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej lub innych prac termomodernizacyjnych w swoim mieszkaniu / domu takich, jak docieplenie ścian, stropów, wymiana okien?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe zamierza skorzystać z takiego dofinansowania?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetek deklarujących zamiar skorzystania z dofinansowania w makroregionach – mapka

ENERGETYKA PROSUMENCKA, CZYLI PRODUKCJA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

[Deklaracje osób mieszkających w domach i będących ich właścicielami, współwłaścicielami lub członkami rodziny właścicieli]
Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym rozważa się zastosowanie instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już posiadamy taką instalację
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Deklaracje osób z gospodarstw domowych mających warunki do samodzielnej produkcji energii]
Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym rozważa się zastosowanie instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub budynku gospodarczym?
- Już posiadający taką instalację
- Rozważający taką instalację
/mapki/

Jaki typ produkcji energii rozważa lub już realizuje Pana(i) gospodarstwo domowe?
Czy jest to:
* Wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby
* Wytwarzanie energii cieplnej na własne potrzeby
* Odsprzedawanie nadwyżki energii elektrycznej do sieci
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Przeznaczenie instalacji umożliwiającej pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
* Wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby
* Wytwarzanie energii cieplnej na własne potrzeby
* Odsprzedawanie nadwyżki energii elektrycznej do sieci
- Już posiadający taką instalację
- Rozważający taką instalację
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

46.
2021-04-19
Preferencje partyjne w kwietniu
 
Data wydania: 2021-04-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6204
Numer publikacji: Nr 46/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202104: Aktualne problemy i wydarzenia (371)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, poparcie dla ugrupowań politycznych, hipotetyczne wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IV 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
/wykres wg terminów badań III 2021, IV 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii / ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X 2020 - IV 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

45.
2021-04-19
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
 
Data wydania: 2021-04-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6203
Numer publikacji: Nr 45/2021
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, warunki materialne gospodarstw domowych, sposób gospodarowania pieniędzmi, zagrożenie biedą, oszczędności, długi, zadłużenie, pożyczki, opłaty, bieda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - III 2021/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V 1993 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1997 - III 2021/ oraz /tabela wg terminów badań III 2004 - III 2021/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH – OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 – III 2021/

Tabela – zależność prognozy dotyczącej warunków materialnych gospodarstwa domowego od ich aktualnej oceny

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – zależność między posiadaniem oszczędności a sytuacją finansową gospodarstw domowych (żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze)

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2–3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2–3 miesiące
- 4–6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności - wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a sytuacją finansową gospodarstw domowych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności i mają długi
/wykresy wg terminów badań III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykresy wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oszczędnościami i długami a występowaniem zaległości w opłatach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

44.
2021-04-14
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
 
Data wydania: 2021-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6202
Numer publikacji: Nr 44/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: źródła informacji, wydarzenia historyczne, historia, rocznice, Śląsk, powstania śląskie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIEDZA O POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Czy słyszał(a) Pan(i) o powstaniach śląskich?
- Tak, wiele o nich słyszałe(a)m
- Coś o nich słyszałe(a)m
- Nic nie wiem na ten temat
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
W jakich latach miały miejsce powstania śląskie?
- Właściwe daty trzech powstań
- Właściwe daty dwóch powstań
- Właściwa data jednego powstania
- Zbliżone daty (do 5 lat wstecz lub w przód)
- Przybliżony okres
- Całkowicie niewłaściwe daty
- Nie wiem, nie pamiętam
/wykres/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Czy pamięta Pan(i) nazwiska przywódców powstań śląskich lub osób, które przyczyniły się do tego, że po I wojnie światowej część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski?
- Wojciech Korfanty
- Alfons Zgrzebniok
- Inne nazwiska
- Nie pamiętam, nie znam
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) wiedzę na temat powstań śląskich?
- Ze szkoły
- Z radia, telewizji
- Z książek
- Z internetu
- Z filmów
- Z gazet
- Z uroczystości rocznicowych
- Z rozmów z innymi ludźmi
- Z rozmów w rodzinie
- Z innych źródeł
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg osobistych związków respondentów z Górnym Śląskiem/ oraz/ wg posiadania krewnych, którzy uczestniczyli w którymś z powstań śląskich

ZNACZENIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Jak Pan(i) sądzi, dla kogo przede wszystkim powstania śląskie są dzisiaj ważne?
- Dla Ślązaków
- Dla wszystkich Polaków
- Dla ludzi starszego pokolenia
- Powstania śląskie mało kogo dziś interesują
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy powstania śląskie powinny stanowić powód do dumy dla Ślązaków?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich]
Czy powstania śląskie powinny stanowić powód do dumy dla wszystkich Polaków?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

GÓRNY ŚLĄSK 100 LAT PO POWSTANIACH

Niektóre organizacje, takie jak Ruch Autonomii Śląska, nawołują do zwiększenia autonomii politycznej Górnego Śląska. Jaki jest Pana(i) stosunek do tego postulatu?
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg osobistych związków respondentów z Górnym Śląskiem/ oraz/ wg posiadania krewnych, którzy uczestniczyli w którymś z powstań śląskich/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

43.
2021-04-12
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2021-04-12

Sygnatura: 6201
Numer publikacji: Nr 43/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: alternatywy wyborcze, wybory parlamentarne, decyzje wyborcze, partia drugiego wyboru, identyfikacje partyjne, elektoraty negatywne, partie polityczne, antypatie wyborcze
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POZIOM IDENTYFIKACJI WYBORCÓW Z POPIERANĄ PARTIĄ

[Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie partyjne] Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany(a) z partią / ugrupowaniem, na które zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- W bardzo dużym stopniu
- W dużym stopniu
- Raczej w niewielkim stopniu
- W ogóle nie czuję się związany(a) z tą partią/ugrupowaniem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ /wykres wg terminów badań II-III 2017, IX 2017, II-III 2021/ oraz /wykres wg elektoratów partyjnych/

Tabela – Stopień identyfikacji z popieranym ugrupowaniem wg elektoratów partyjnych (średnia, odchylenie standardowe)

ALTERNATYWY WYBORCZE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł Pan (mogła Pani) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii/ugrupowania, inicjatywy politycznej, to którą wybrał(a)by Pan(i) jako drugą?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Lewica (Nowa Lewica, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Kukiz’15
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach ] Na kandydata której partii/ugrupowania na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Lewica (Nowa Lewica, Wiosna, Lewica Razem)
- Kukiz’15
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

42.
2021-04-08
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
 
Data wydania: 2021-04-08

Sygnatura: 6200
Numer publikacji: Nr 42/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
(...)
202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - III 2020 i I-III 2021/

41.
2021-04-06
Smog i jak sobie z nim radzić
 
Data wydania: 2021-04-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6199
Numer publikacji: Nr 41/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Ekologia
Autorzy: Michał Feliksiak, Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: smog, zanieczyszczanie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, ochrona środowiska, środowisko naturalne, ekologia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK POWAŻNY JEST PROBLEM SMOGU?

Jak poważnym problemem w Pana(i) miejscu zamieszkania, okolicy jest zanieczyszczenie powietrza, smog?
- Bardzo poważnym
- Dość poważnym
- Niezbyt poważnym
- W ogóle nie ma tego problemu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018, II 2019, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetki badanych deklarujących, że w ich miejscu zamieszkania, okolicy:
- smog jest bardzo poważnym problemem
- w ogóle nie ma problemu smogu
/wykres wg typu miejscowości zamieszkania/ oraz /mapki - makroregiony/

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SMOGIEM?

Co Pan(i) robi, aby chronić się przed smogiem?
- Zamykam w domu okna
- Staram się nie wychodzić z domu
- Trzymam w domu rośliny antysmogowe, pochłaniające zanieczyszczenia
- Używam domowego oczyszczacza powietrza
- Wychodząc z domu używam maski antysmogowej, przeciwpyłowej
- Coś innego
- Nic nie robię
/wykres: deklaracje ogółu badanych vs deklaracje osób postrzegających smog w swojej okolicy jako poważny problem/ oraz /wykres wg badań III 2018, II 2019, III 2021/ oraz /mapki - makroregiony/

PRAKTYKI GRZEWCZE POWODUJĄCE SMOG

Czy gospodarstwa domowe w Pana(i) okolicy na ogół:
- korzystają z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
- korzystają z własnych pieców, kotłów węglowych
- korzystają z własnego ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego
- Ogrzewają się w inny sposób
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018 i III 2021/oraz/ wykres wg typu miejscowości zamieszkania/

[Deklaracje osób, w których okolicy dominują gospodarstwa korzystające z własnych pieców, kotłów węglowych]
Czy, według Pana(i) wiedzy, zdarza się, że w Pana(i) okolicy mieszkańcy:
* palą drewnem
* palą w niesprawnych lub przestarzałych piecach, kotłach
* palą złej jakości węglem
* spalają śmieci, odpady domowe
- Bardzo często
- Dość często
- Rzadko
- Wcale
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg badań III 2018 i III 2021/

Badani deklarujący, że mieszkańcy w ich okolicy często:
- palą w niesprawnych lub przestarzałych piecach, kotłach
- palą złej jakości węglem
- spalają śmieci, odpady domowe
/mapka - makroregiony/

PRZYCZYNY POWSTAWANIA SMOGU

Jak Pan(i) sądzi, jaka jest główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza, smogu w Polsce?
- Transport drogowy, samochody
- Przemysł
- Elektrownie, elektrociepłownie
- Spaliny pochodzące z kotłów i pieców gospodarstw domowych
- Coś innego
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2018 i III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ SMOGOWI – OCZEKIWANIA SPOŁECZNE

Które z rozwiązań są lub byłyby Pana(i) zdaniem najlepsze, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalinami pochodzącymi z pieców i kotłów gospodarstw domowych?
- Dofinansowanie do wymiany starych kotłów, termomodernizacji (np. ocieplenia budynku, wymiany okien)
- Kary dla palących śmieciami lub innym paliwami złej jakości
- Promowanie i wsparcie finansowe dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
- Ulga podatkowa dla osób, które zainwestowały w termomodernizację
- Dopłaty do opału dla najuboższych
- Zakaz używania paliwa złej jakości (np. miału, mułu węglowego)
- Preferencyjne, niskooprocentowane kredyty na wymianę starych kotłów, termomodernizacji
- Ułatwienia i wsparcie finansowe dla podłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej
- Zakaz stosowania kotłów niskiej jakości, niespełniających norm
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między postulowanymi rozwiązaniami a sposobem ogrzewania własnego mieszkania lub domu

Które z następujących rozwiązań są lub byłyby, Pana(i) zdaniem, najlepsze, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z transportem drogowym, ruchem samochodowym?
- Budowa obwodnic miast
- Dofinansowywanie zakupu samochodów elektrycznych i hybrydowych
- Zachęcanie kierowców do rezygnacji z samochodów, np. poprzez darmową komunikacją miejską, budowę ścieżek rowerowych
- Rozwój kolei, transportu kolejowego
- Wymiana taboru autobusowego, autobusy hybrydowe i elektryczne
- Zwalczanie usuwania filtrów w samochodach z silnikiem Diesla, skuteczna kontrola
emisji spalin w samochodach
- Ograniczenie ruchu samochodowego, np. zakaz wjazdu do centrum miasta
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

40.
2021-03-29
Doświadczenia związane z bezrobociem
 
Data wydania: 2021-03-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6198
Numer publikacji: Nr 40/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Bezrobocie, Bezrobotni
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: bezrobotni, bezrobocie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

BEZROBOCIE W RODZINACH RESPONDENTÓW I JEGO SKUTKI EKONOMICZNE

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego jest obecnie bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podjąć ją w najbliższym czasie?
- Tak
- Nie
- Odmowa odpowiedzi, trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IV 2001 do III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - deklaracje dotyczące bezrobocia wśród członków rodziny a dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Tabela - deklaracje dotyczące bezrobocia wśród członków rodziny a ocena własnych warunków materialnych

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM

Czy Pan(i) jest obecnie bezrobotny(a) lub kiedykolwiek w przeszłości był(a) Pan(i) bezrobotny(a) przez krótki lub dłuższy czas?
- Nie jestem i nigdy nie byłe(a)m bezrobotny(a)
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez krótki czas
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez dłuższy czas
- Obecnie jestem bezrobotny(a)
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IV 2001 do III 2021/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odsetek deklarujących bezrobocie w momencie badania oraz odsetek badanych, którzy doświadczyli bezrobocia w ciągu swojego życia w podziale na grupy wiekowe

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

39.
2021-03-26
Stosunek do rządu w marcu
 
Data wydania: 2021-03-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6197
Numer publikacji: Nr 39/2021
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - III 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

38.
2021-03-25
Oceny działalności instytucji publicznych
 
Data wydania: 2021-03-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6196
Numer publikacji: Nr 38/2021
Liczba stron: 45
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, Sejm, Senat, parlament, prezydent, Andrzej Duda, władze samorządowe, władze lokalne, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid), KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, IPN - Instytut Pamięci Narodowej, Kościół rzymskokatolicki, Kościół, związki zawodowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – III 2021/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2014 – III 2021/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2013 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2013 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2013 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepidu)?
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2020, III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2020, IX 2020, III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny działalności Instytutu Pamięci Narodowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012 - III 2021/ / oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności IPN - wykres wg terminów badań VI 2005 - III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań X 2014 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – III 2021

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2014 – III 2021/ oraz /tabele aneksowe/
* Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2021

Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – III 2021


Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

37.
2021-03-24
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
 
Data wydania: 2021-03-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6195
Numer publikacji: Nr 37/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, rynek pracy w Polsce, zagrożenie bezrobociem, prognozy, sytuacja na rynku pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, sytuacja w zakładzie pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - III 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - III 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020, III 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
/wykres wg badań X 2001 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między oceną na rynku pracy w Polsce a oceną lokalnego rynku pracy

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- pozostanie bez zmian
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2014, III 2015, III 2016, III 2017, III 2018, III 2019, III 2020, III 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg badań X 2001 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

36.
2021-03-22
Marcowy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2021-03-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6194
Numer publikacji: Nr 36/2021
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Jarosław Kaczyński
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Elżbieta Witek
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Marlena Maląg
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2020 - III 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2021, III 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

35.
2021-03-18
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
 
Data wydania: 2021-03-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6193
Numer publikacji: Nr 35/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących ograniczeń i restrykcji a obawy przed zakażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu, mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców, w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

34.
2021-03-18
Nastroje społeczne w marcu
 
Data wydania: 2021-03-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6192
Numer publikacji: Nr 34/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Magdalena Gwiazda
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2021/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań III 2020 – III 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

33.
2021-03-16
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
 
Data wydania: 2021-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6191
Numer publikacji: Nr 33/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020 - III 2021 / oraz /tabela wg wieku/ oraz/tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Już chorowałe(a)m na COVID-19
- W ogóle unikam szczepień
- Z innych powodów
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

32.
2021-03-15
Motywacje wyborcze Polaków
 
Data wydania: 2021-03-15

Sygnatura: 6190
Numer publikacji: Nr 32/2021
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Partie polityczne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: elektorat, motywy głosowania, Polska 2050 Szymona Hołowni, motywacje wyborcze, partie polityczne, Lewica (Nowa Lewica; Wiosna; Lewica Razem), Koalicja Obywatelska (PO; Nowoczesna; Inicjatywa Polska; Zieloni), Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN; Ruch Narodowy; Braun), Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Badani deklarujący udział w potencjalnych wyborach parlamentarnych i mający sprecyzowane preferencje partyjne odpowiadali na pytanie otwarte: Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie?

Motywy głosowania na PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Dobrze rządzą, poprawili sytuację gospodarczą, dobry gospodarz, nie ma bezrobocia, najniższa płaca (krajowa) rośnie, jestem zadowolona z rządu
- Dbają o dobro wszystkich ludzi, Polaków, dobro Narodu, dużo ludziom pomogli, coś robią dla ludzi, pomagają biedniejszemu społeczeństwu. Także: szacunek do ludzi
- Mam do nich zaufanie, lubię ich, nie kłamią, są uczciwi, wierzę im, są wiarygodni, sprawiedliwi, zachowują się, jak należy, stabilni, nie zmieniają poglądów
- Dbają o ludzi starszych, emerytów, rencistów, podwyżki emerytur, obniżenie wieku emerytalnego
- Dbają o dzieci, ludzi młodych, 500+
- Obawy przed opozycją, negatywne zdania o partiach opozycyjnych, inne partie mogą wpro¬wa¬dzić niepotrzebne zmiany, za czasów PO żyło się gorzej
- Dbają o rodzinę, wspomagają rodzinę
- Mają dobry program, program dla Polski, spełniają obietnice wyborcze
- Bo żyje mi się lepiej, skorzystaliśmy finansowo, żeby zostały obecne dofinansowania, wszelkie wypowiedzi podkreślające osobiste korzyści za rządów PiS
- Podzielam ich poglądy, wartości, program ideowy, odpowiadają mi politycznie, jestem umiarkowanym konserwatystą
- Bo są polską partią, są patriotami, dbają o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, najwięcej zrobili dla Polski
- Bo jestem osobą wierzącą, z powodu religii, są religijni, wartości chrześcijańskie, wszelkie wzmianki o religii i Kościele
- Wszelkie określenia pozytywno–negatywne, nie widzę, żeby jakoś strasznie cyganili, źle nie rządzą, mniejsze zło
- Tradycyjnie, zawsze na nich głosowałem
- Mają najmądrzejszych ludzi, wszelkie superlatywy pod kątem konkretnych polityków
- Zwalczają przestępczość, ścigają nadużycia, zwalczyli mafię vatowską, za ściganie złodziejstwa
- Zatrzymali wyprzedaż Polski, wstrzymali wyprzedaż zakładów pracy, prywatyzację
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Anty PiS, są najsilniejszą partią opozycyjną, główny przeciwnik PiS, nie toleruję polityki PiS, boję się autorytaryzmu
- Podzielam ich poglądy, wartości, liberalizm, człowieczeństwo, wolnościowi, odpowiadają mi politycznie, jestem liberałem
- Dają szansę na zmianę, na poprawę sytuacji gospodarczej, powrót do normalności, trzeba ratować Polskę
- Bronią praw (swobód) obywatelskich, nikogo do niczego nie zmuszają, prawa kobiet, prawo do aborcji, tolerancyjni, różnorodni, otwarci
- Nowoczesność, zdrowo myślą, postępowi, rozsądni, przewidywalni, sensowni, praktyczni, progresywni, dążą do pojednania
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentni, nie ma stetryczałych decydentów, Trzaskowski
- Przestrzegają konstytucji, trójpodział władz, szanują (przestrzegają) prawo, dbają o praworządność, bronią wolnych sądów
- Mniejsze zło, bo inni są jeszcze gorsi, wszelkie określania pozytywno–negatywne
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są uczciwi, wiarygodni, stabilni
- Proeuropejscy, zbieżni z ideami UE, lepsza polityka zagraniczna. Także: dbają o przyszłość planety, klimat
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem
- Jak rządziła Platforma żyło się lepiej, rządzili 8 lat i dużo zrobili, stabilni, było pewnie i bezpiecznie, rządy w białych rękawiczkach
- Mają dobry program
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni
- Nadzieja na zmianę, chcę zmian, świeża (nowa, młoda) partia, myślą inaczej, nowe argumenty, nadzieja, młody narybek, świeża krew. Również: szansa poprawy sytuacji, mają przyszłość, mają wizję przyszłości
- Podzielam ich poglądy, wartości, styl myślenia, ugrupowanie centrowe, demokratyczne podejście, zdroworozsądkowy konserwatywny liberalizm, odpowiadają mi politycznie
- Niezależni, niezwiązani z innymi partiami, jeszcze nie byli u władzy, jeszcze nie rządzili
- Hołownia (lider) dobrze mówi, sensownie rozmawia, słucha, dobrze mu z oczu patrzy, nie czyta z kartki, mówi do rzeczy, pracuje oddolnie, młody z pomysłami. Także: rzeczowy, realista
- Mają dobry (ciekawy) program, dobre założenia
- Pozostałe ugrupowania się nie sprawdziły, reszta mnie zawiodła, sparzyłem się na KO, bo nie są Popisem, jestem zmęczony sporem PO i PiS
- Anty PiS, dają nadzieję na pokonanie PiS, rządzącej kliki, wszelkie krytyczne głosy o PiS
- Ufam im, mam do nich zaufanie, lubię ich, nie kłamią, wiarygodni, rzetelni
- Dobrze rozumie problemy zwykłych ludzi, zadbałby o młodych, dobrze by rządził
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Lewicę (Nowa Lewica – dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- Podzielam ich poglądy, wartości, światopogląd, mam lewicowe poglądy, liberalizm
- Mniejsze zło, inni się skompromitowali, nie ma alternatywy
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem, wychowałem się w tych czasach
- Tolerancja, prawa osób LGBT, zachowanie dotychczasowego kompromisu aborcyjnego, równość małżeństw dla wszystkich
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są uczciwi, szczerzy, wiarygodni, stabilni
- Trzeźwo myślą, postępowi, rozsądni, progresywni
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentnych. Także: Robert Biedroń
- Ze względu na program
- Ze względu na krytyczny stosunek do Kościoła katolickiego, zależy mi na rozdzieleniu państwa od Kościoła.
- Bronią konstytucji, dbają o praworządność, bronią wolnych sądów
- Bo mogą coś zmienić, chcą rozwijać i edukować nasz kraj
- Proeuropejscy, pogłębienie więzi z UE, wszelkie wzmianki o Europie. Także: klimat, ekologia
- Trudno powiedzieć, nie wiem


Motywy głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Podzielam ich poglądy, wartości, światopogląd, wolność gospodarcza, własność, jak najmniej państwa w gospodarce, konserwatyzm
- Ufam im, mam do nich zaufanie, nie kłamią, są wiarygodni, stabilni, mówią prawdę, są dużą partią w Sejmie
- Bo inni się skompromitowali, nie ma alternatywy, nie ma lepszych, przeciwstawiają się niektórym obłąkanym politykom, mniejsze zło
- Nadzieja na zmianę. Także: Głosy krytyczne wobec PiS i jego programów – koniec 500+
- Ze względu na program, ogólnie
- Mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych, kompetentni, wszelkie superlatywy pod adresem konkretnych polityków
- Patriotyzm, jedyna opcja propolska, wartości narodowe
- Zawsze na nich głosowałem, popierałem
- Trudno powiedzieć, nie wiem

31.
2021-03-12
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2021-03-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6189
Numer publikacji: Nr 31/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202103: Aktualne problemy i wydarzenia (370)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - III 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań II 2021, III 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników IX 2020 - III 2021 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

30.
2021-03-10
Stosunek do innych narodów
 
Data wydania: 2021-03-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6188
Numer publikacji: Nr 30/2021
Liczba stron: 35
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Anglicy
- Arabowie
- Białorusini
- Chińczycy
- Chorwaci
- Czesi
- Estończycy
- Francuzi
- Hiszpanie
- Holendrzy
- Litwini
- Niemcy
- Norwegowie
- Romowie (Cyganie)
- Rosjanie
- Rumuni
- Słowacy
- Ukraińcy
- Węgrzy
- Włosi
- Żydzi

/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2021

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2021

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2020, 2021

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres wg terminów badań 1993-2021

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - wykres oraz tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

29.
2021-03-08
Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania
 
Data wydania: 2021-03-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6187
Numer publikacji: Nr 29/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Rodzina, Polityka społeczna
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: program Rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, rodzina, dzieci, 500+
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI PAŃSTWA WOBEC RODZINY
Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny?
- bardzo dobrze
- dobrze
- dostatecznie
- niedostatecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 1996, II 2000, II 2006, IV 2012, VII 2013, III 2017, V 2018, III 2019, II 2021/tabela aneksowa/

Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?
- bardzo dobrze
- dobrze
- dostatecznie
- niedostatecznie
- trudno powiedzieć
/tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./

POPARCIE DLA PROGRAMU RODZINA 500 PLUS
Czy, ogólnie rzecz biorąc, popiera Pan(i) czy też jest Pan(i) przeciwny(a) programowi Rodzina 500 plus, w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/oraz/tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./ tabela aneksowa/

POWSZECHNOŚĆ ŚWIADCZENIA
Komu, Pana(i) zdaniem, powinno przysługiwać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko?
- Tylko najbiedniejszym rodzinom
- Biednym i średnio sytuowanym rodzinom
- Wszystkim wychowującym dzieci, niezależnie od dochodu
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabele wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE SKUTÓW PROGRAMU
Czy zetknął(a) się Pan(i) z następującymi sytuacjami dotyczącymi rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze?
*Swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi
*Znacząca poprawa sytuacji dzieci z ubogich rodzin
*Niechętne reakcje, np. nieprzychylne komen¬tarze osób niekorzystających ze świad¬czenia wychowawczego pod adresem korzystających z programu Rodzina 500 plus
*Rezygnacja matki (lub ojca) z pracy zawodowej
*Niewłaściwy sposób wydawania pieniędzy z programu Rodzina 500 plus
*Podjęcie lub przyspieszenie decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku
- Tak, dotyczy to mnie osobiście i mojej rodziny
- Tak, zetknąłem(ęłam) się z takimi przypadkami/ sytuacjami w rodzinach, które znam osobiście
- Tak, słyszałe(a)m, wiem o takich przypadkach (np. od znajomych, z mediów), ale nie zetknąłem(ęłam) się z takimi przypadkami
- Nie, nie słysza¬łe(a)m o takich przypad¬kach/ sytuacjach
/tabela wg terminów badań 2017, 2019, 2021/

Tabela postrzegania skutków programu Rodzina 500 plus przez rodziców/opiekunów dzieci do 18 roku życia pobierających świadczenie wychowawcze przez jego beneficjentów oraz osoby, które zetknęły się z nimi pośrednio

PERSPEKTYWICZNOŚĆ PROGRAMU
Jak Pan(i) sądzi, czy w kolejnych latach będą pieniądze na realizację programu Rodzina 500 plus?
- Raczej tak, myślę, że program będzie traktowany priorytetowo i będzie realizowany przez lata
- Raczej nie, myślę, że ten rząd lub kolejny wycofa się z realizacji tego programu
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań: II 2016, III 2017, II 2021/oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/oraz/ tabela wg liczby posiadania dzieci do 18r.ż./ tabela aneksowa/

28.
2021-03-03
Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
 
Data wydania: 2021-03-03

Sygnatura: 6186
Numer publikacji: Nr 28/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, młodzież, kobiety, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ
Deklarowane poglądy polityczne kobiet i mężczyzn w wieku 18-24 lata
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Zmiany w odsetkach deklaracji poglądów lewicowych i prawicowych wśród młodych kobiet i mężczyzn od 1990 do 2020 roku
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach lewicowych
- Kobiety w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
- Mężczyźni w wieku 18-24 lata o poglądach prawicowych
/wykres wg badań 1990-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku18–24 lata a miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg miejsca zamieszkania i wg badań 2015-2020/

RÓŻNICE POGLĄDÓW POLITYCZNYCH A PŁEĆ I WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Deklarowane poglądy polityczne osób w wieku 18–24 lata a płeć i miejsce zamieszkania
- Lewicowe
- Centrowe
- Prawicowe
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg płci, miejsca zamieszkania, badań 2015 i 2020/

27.
2021-02-25
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2021-02-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6185
Numer publikacji: Nr 27/2021
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Paweł Kukiz
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Jarosław Gowin
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Przemysław Czarnek
- Marlena Maląg
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2021, II 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2021-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6184
Numer publikacji: Nr 26/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/ oraz /tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2021/ oraz/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2020 – II 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2021-02-23
Szczepienia przeciw COVID-19 - decyzje i oceny
 
Data wydania: 2021-02-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6183
Numer publikacji: Nr 25/2021
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, senior, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie, organizacja szczepień
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań XI 2020, I 2021, II 2021 / oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa: odpowiedzi zrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOŚWIADCZENIA RESPONDENTÓW

Czy próbował(a) Pan(i) zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19?
[odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić]
- Tak, ale nie mam jeszcze wyznaczonego terminu
- Tak i mam już wyznaczony termin
- Nie, jeszcze nie próbowałe(a)m
/wykres/

W jaki sposób rejestrował(a) się Pan(i) na szczepienie? Proszę podać wszystkie sposoby, których Pan(i) próbował(a)
[odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Kontakt ze swoja przychodnią
- Ogólnopolska infolinia 989
- Kontakt z inna przychodnią, punktem szczepień
- Formularz elektroniczny dostępny na pacjent.gov.pl
- SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
/wykres/

Czy ktoś Panu(i) w tym pomagał? [odpowiedzi seniorów 70+, którzy chcą się zaszczepić (bądź już się zaszczepili) i próbowali się zarejestrować]
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg wieku: 70-75 lat, 76 lat i więcej/

Czy zgłosił(a) Pan(i) chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19?
[osoby poniżej 70 roku życia, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się]
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ

Jak, ogólnie rzecz biorąc, Pan(i) ocenia organizację szczepień przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny organizacji szczepień przeciw COVID-19 od faktu, czy respondent oczekuje na termin szczepienia, czy został zaszczepiony lub ma wyznaczony termin (odpowiedzi badanych 70+)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2021-02-22
Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później
 
Data wydania: 2021-02-22

Sygnatura: 6182
Numer publikacji: Nr 24/2021
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Partie polityczne
Autorzy: Mirosława Grabowska
Badania: 200001: Aktualne problemy i wydarzenia (116)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: PO RP - Platforma Obywatelska, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, elektorat, SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tabela - wyniki wybranych partii w kolejnych wyborach do Sejmu w latach: 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 (procent zdobytych głosów)

AFERA RYWINA

Tabela - deklarowane poparcie dla SLD, PO, PiS wg terminów badań I 2000 - XII 2020

ZAWIEDZIONE NADZIEJE I ZAJADŁA RYWALIZACJA

DLACZEGO? MECHANIKA SYSTEMU PARTYJNEGO I HISTORIA

Praktykujący regularnie i niepraktykujący w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Praktykujący regularnie w elektoracie PiS
- Niepraktykujący w elektoracie PiS
- Praktykujący regularnie w elektoracie PO
- Niepraktykujący w elektoracie PO
- Praktykujący regularnie w elektoracie SLD
- Niepraktykujący w elektoracie SLD
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS i PO oraz SLD
- PiS - lewica
- PiS - prawica
- PO - lewica
- PO - prawica
- SLD - lewica
- SLD - prawica
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wykres - deklarowane poglądy polityczne elektoratów PiS, PO oraz SLD – średnie na skali lewica–prawica zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020

IDEE I POLITYKA A STRUKTURA SPOŁECZNA

Udział najmłodszych (18–24 lata) i starszych (55+) w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – 18-24 lata
- PiS – 55+
- PO – 18-24 lata
- PO – 55+
- SLD – 18-24 lata
- SLD – 55+
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział mieszkańców wsi i największych miast w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – wieś
- PiS – miasta powyżej 500 tys. ludności
- PO – wieś
- PO – miasta powyżej 500 tys. ludności
- SLD – wieś
- SLD – miasta powyżej 500 tys. ludności
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Udział osób z wykształceniem wyższym oraz podstawowym i zawodowym w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- PiS – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PiS – wyższe
- PO – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- PO – wyższe
- SLD – podstawowe lub zasadnicze zawodowe
- SLD – wyższe
/wykres: dane z badań zagregowane dla poszczególnych lat od 2000 do 2020/

Wybrane kategorie zawodowe i społeczne w elektoratach PiS, PO oraz SLD
- Dyrektorzy, prezesi i kadra kierownicza przedsiębiorstw, instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej
- Zawody twórcze i specjaliści z wyższym wykształceniem, inżynierowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele
- Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem
- Rolnicy indywidualni i pomagający im członkowie rodzin
- Właściciele i współwłaściciele prywatnych firm, zakładów, sklepów, punktów sprzedaży oraz ajenci i inne osoby prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem
- Uczniowie i studenci
- Emeryci
/tabela wg badań 2001, 2020/

CO DALEJ?

23.
2021-02-19
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
 
Data wydania: 2021-02-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6181
Numer publikacji: Nr 23/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: sytuacja na rynku pracy, lokalny rynek pracy, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2020 - II 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2021-02-18
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6180
Numer publikacji: Nr 22/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2020 - II 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - II 2021 Mateusz Morawiecki/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2021-02-17
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
 
Data wydania: 2021-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6179
Numer publikacji: Nr 21/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: koronawirus, epidemia, obawy, rząd, Mateusz Morawiecki, ograniczenia, restrykcje, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a ocena organizacji szczepień przeciw COVID-19 - tabela

POSTRZEGANIE OGRANICZEŃ I RESTRYKCJI

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI 2020 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców a opinie na temat działań rządu w celu zwalczenia epidemii - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2021-02-16
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 
Data wydania: 2021-02-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6178
Numer publikacji: Nr 20/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - II 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2021-02-15
Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny
 
Data wydania: 2021-02-15

Sygnatura: 6177
Numer publikacji: Nr 19/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: edukacja zdalna, nauka zdalna, szkoła, internet, trudności, problemy, konsekwencje, uczeń, uczniowie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

EDUKACJA ZDALNA – DOŚWIADCZENIA

W jaki sposób odbywała się edukacja zdalna?
- Większość lekcji odbywała się w postaci wideospotkań z nauczycielami
- Większość lekcji przesyłana była w postaci materiałów, zadań do samodzielnego wykonania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg rodzaju szkoły i poziomu edukacji dziecka/

Czy podczas nauki zdalnej dziecko potrzebowało pomocy czy też radziło sobie samodzielnie?
- Dziecko radziło sobie samodzielnie
- Wymagało niewielkiej pomocy
- Wymagało dużej pomocy
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg poziomu edukacji dziecka i sposobu odbywania się edukacji zdalnej/

TRUDNOŚCI PODCZAS EDUKACJI ZDALNEJ

Czy Pana(i) dziecko/dzieci podczas edukacji zdalnej miało/miały któreś z następujących trudności? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Problemy z łączem internetowym
- Trudności w obsłudze komputera, programów komputerowych
- Konieczność współdzielenia komputera z innymi domownikami
- Brak komputera w gospodarstwie domowym
- Brak odpowiedniego miejsca, przestrzeni do nauki
- Żadne z powyższych trudności nie wystąpiły
/wykres/ oraz/ tabele wg miejsca zamieszkania, dochodu na osobę, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

OCENA JAKOŚCI NAUCZANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, jesienią szkoły radziły sobie z nauką zdalną lepiej czy gorzej niż wiosną?
- Jesienią radziły sobie lepiej
- Jesienią i wiosna radziły sobie porównywalnie
- Jesienią radziły sobie gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest trochę lepsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość zdalnego nauczania?
- Jest lepsza bądź porównywalna z jakością nauki stacjonarnej
- Jest trochę gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Jest zdecydowanie gorsza od jakości nauki stacjonarnej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg wykształcenia, dochodów na jedną osobę i poziomu edukacji dziecka/

POSTRZEGANE KONSEKWENCJE NAUKI ZDALNEJ

Czy w oparciu o własne doświadczenia, dostrzega Pan(i) jakieś problemy wynikające z nauki zdalnej i nieuczęszczania dzieci do szkoły? Proszę wskazać wszystkie występujące trudności
- Brak kontaktów, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami
- Zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w internecie
- Brak, za mało aktywności fizycznej
- Obniżenie nastroju, rozdrażnienie, zachowania agresywne, wybuchy złości u dzieci
- Nadmierne zaangażowanie, obciążenie rodziców
- Trudności z nauką, przyswajaniem wiedzy
- Zahamowanie rozwoju, regres w rozwoju, utrata wcześniej nabytych umiejętności
- Niezdrowe nawyki żywieniowe, jedzenie niezdrowych rzeczy przez dzieci
- Pogorszenie relacji w rodzinie
- Nie dostrzegam żadnych problemów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabele wg miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców i poziomu edukacji dziecka

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Nie
- Tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/oraz/tabela wg płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia rodziców/

Jakie pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji Pan(i) dostrzega?

Czy dostrzega Pan(i) jakieś pozytywne konsekwencje zdalnej edukacji?
- Rozwój kompetencji informatycznych
- Oszczędności czasowe i finansowe wynikające z pozostawania w domu, braku dojazdów
- Bezpieczeństwo epidemiologiczne, mniej zakażeń
- Więcej czasu spędzanego z dziećmi, lepszy kontakt z dziećmi
- Zadowolenie, że dzieci się uczą, z jakości nauki
- Dzieci są mniej zestresowane, bardziej swobodna nauka
- Rodzice są lepiej poinformowani o tym, co dzieje się w szkole
- Inne

18.
2021-02-12
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6176
Numer publikacji: Nr 18/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202102: Aktualne problemy i wydarzenia (369)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań I 2021, II 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VIII 2020 - II 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela wg: grup wiekowych, poziomu wykształcenia/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2021-02-12
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
 
Data wydania: 2021-02-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6175
Numer publikacji: Nr 17/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO NA WYPOCZYNEK W 2020 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2020
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2020
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2020/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

Respondenci wypoczywający w kraju, którzy w 2020 roku odwiedzili poszczególne województwa. Deklarujący co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju - mapka Polski w podziale na województwa

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Chorwacja
Niemcy
Grecja
Czechy
Austria
Hiszpania
Słowacja
Włochy
Bułgaria
Belgia
USA
Szwecja
Albania
Malta
Izrael
Litwa
Tajlandia
Francja
Portugalia
Turcja
Sri Lanka
Holandia
Egipt
Łotwa
Estonia
Jordania
Kambodża
Czarnogóra
Wietnam
Wielka Brytania
Mjanma
Gambia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dania
Norwegia
Irlandia
Słowenia
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz

Tabela - odpowiedzi wg terminów badań 2014 - 2020

PLANY NA ROK 2021

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017, I 2018, I 2019, I 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2020 a plany na rok 2021 – tabela

Plany wypoczynkowe na rok 2021 a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem - tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2021-02-08
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
 
Data wydania: 2021-02-08

Sygnatura: 6174
Numer publikacji: Nr 16/2021
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Młodzież, Polityka
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zainteresowanie polityką, poglądy polityczne, wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, młodzież, hipotetyczne wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków w latach 1989– 2020 (w procentach dla poszczególnych lat).
Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono:
- bardzo duże - uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie - śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie - często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne - praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
/wykres wg badań 1989 - 2020/

Zainteresowanie polityką wśród młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat w latach 1989–2020
(w procentach dla poszczególnych lat) – wykres
Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – ogół Polaków (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres wg badań 1989 - 2020/

Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – Polacy w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu badanych (lata 1989–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (18-24 lata)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (18-24 lata)
- Na pewno wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział (ogół badanych)
- Na pewno nie wezmę w nich udziału (ogół badanych)
/wykresy wg badań 1989 - 2020/

POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne ogółu Polaków (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2020/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat (lata 1990–2020, w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 1990 - 2020/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- lewicowe (18-24 lata)
- prawicowe (18-24 lata)
- lewicowe (ogół badanych)
- prawicowe (ogół badanych)
/wykresy wg badań 2010 - 2020/

15.
2021-02-02
Rok 2020 pod znakiem pandemii
 
Data wydania: 2021-02-02

Sygnatura: 6173
Numer publikacji: Nr 15/2021
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza, walka z chorobą, szczepionki, dostęp do szczepionek itp.
- Wybory prezydenckie, wybór Dudy, wybór PiS, frekwencja w wyborach, przegrana Trzaskowskiego, wzmocnienie pozycji PiS, Kaczyńskiego, Kontynuacja rządów PiS
- Strajki (strajk) kobiet, młodzieży; łamanie praw kobiet, aborcja, „Wyrok" Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, protesty, pałowanie kobiet. Także: pojawienie się nowych ruchów, przebudzenie młodzieży
- Wszystko, co dotyczy uchwalenie budżetu UE na kolejne lata, a także pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii; sprzeciw wobec Unii, udane negocjacje, pieniądze z UE, niezawetowanie budżetu
- Wszystko, co dotyczy stosunków z USA, przegrana Trumpa, zniesienie wiz, zwiększenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce, zakup samolotów F-16, wybór Bidena
- Zamrożenie gospodarki, kłopoty gospodarcze, spadek koniunktury, bankructwa przedsiębiorców, utrata pracy przez Polaków, wzrost zadłużenia Polski, strajk przedsiębiorców, strajk rolników, zniszczenie gospodarki
- Różne sukcesy rządzących: gospodarka na plus, dobra organizacja polityki zdrowotnej, dobry minister zdrowia. Opanowano pandemię, nie dopuszczono do zapaści gospodarczej, sądy lepiej działają, odzyskanie niepodległości
- Finansowe transfery społeczne: dodatkowe renty, emerytury, 13 emerytura, zasiłki, 500+. Także: dbają o dzieci
- Wydarzenia sportowe: złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek, zwycięstwa skoczków narciarskich, mistrzostwa w lekkiej atletyce
- Wybory, których nie było, nieodbyte, nieudane wybory. Także: afery, fikcyjne respiratory
- Inne negatywne opinie o rządzących: nieudolna polityka zdrowotna, w sensie negatywnym dalsze rządy PiS i koalicjantów, PiS traci poparcie wśród obywateli
- Wydarzenia religijne: utrzymanie chrześcijaństwa, beatyfikacja Wyszyńskiego, 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, walka z Kościołem
- Postępująca degradacja praworządności, łamanie Konstytucji, upolitycznienie środków przekazu, zawłaszczenie TVP przez PiS, przejęcie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego
- Inwestycje rządowe: przekop Mierzei Wiślanej, budowa infrastruktury kolejowej
- Pogarszająca się pozycja (wizerunek) Polski w UE, awantura z UE
- Inne kwestie: walka Konfederacji o lepszą przyszłość, wypadki samochodowe, koniec roku
- Nie było takiego, żadne
- Inne odpowiedzi
- Nie wiem, nie pamiętam
/tabela/

Które z wydarzeń minionego 2020 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]

- Pandemia, epidemia, COVID-19, koronawirus, lockdown, zaraza itp.
- Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, wybór Bidena, przegrana Trumpa, wybór kobiety na wiceprezydenta, Ameryka
- Wynalezienie szczepionki na COVID-19, uruchomienie produkcji szczepionki, prace na szczepionką, walka z koronawirusem
- Konflikty na świecie, wybory na Białorusi, protesty na Białorusi, łamanie praw człowieka, Ukraina, sprawa Nawalnego, kryzys uchodźczy
- Brexit, wyjście Wielkiej Brytanii z UE
- Wojska USA w Polsce, współpraca (ogólnie), współpraca militarna, zniesienie wiz
- Podpisanie budżetu UE, fundusze dla Polski i Węgier, bycie w UE
- Inne dotyczące USA: atak na Kapitol, Senat, wstrzymanie/sankcje na rurociąg Nord Stream 2
- Aborcja na życzenia w Argentynie, strajk kobiet, protesty, aborcja
- Wydarzenia sportowe, złota piłka Lewandowskiego, sukces Igi Świątek
- Ocieplenie klimatu, zmiany klimatyczne
- Wydarzenia naukowe, test rakiety Starship SpaceX, rakiety Muska
- Nie było takiego
- Nie wiem, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/

14.
2021-02-01
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
 
Data wydania: 2021-02-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6172
Numer publikacji: Nr 14/2021
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska, internet
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* korzystał(a) Pan(i) z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* grał(a) Pan(i) w gry liczbowe Totalizatora Sportowego
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* był(a) Pan(i) na koncercie
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2019/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘20/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘20/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘20/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘20/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘20/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘20/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘20/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘20/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘20/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘20/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘20/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘20/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

13.
2021-01-29
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6171
Numer publikacji: Nr 13/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Gospodarka, Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2021/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/ oraz /tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2021/ oraz/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2021/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej niż obecnie
- tak samo jak obecnie
- gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2020 – I 2021/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2021-01-28
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6170
Numer publikacji: Nr 12/2021
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, Mateusz Morawiecki, polityka gospodarcza, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 rząd Beaty Szydło, II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2021 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I - XII 2017 Beata Szydło, I 2018 - I 2021 Mateusz Morawiecki/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2021-01-26
Zaufanie do polityków w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6169
Numer publikacji: Nr 11/2021
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Gowin
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Tomasz Grodzki
- Piotr Gliński
- Borys Budka
- Michał Dworczyk
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2020 - I 2021

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2021 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2020, I 2021

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2021-01-25
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
 
Data wydania: 2021-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6168
Numer publikacji: Nr 10/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Praca
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, bezpieczeństwo zatrudnienia, sytuacja w zakładzie pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
-Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - prognozy dotyczące sytuacji zakładu pracy w ciągu najbliższego roku a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2021: tak, nie/
oraz /tabela aneksowa/

Tabela - poczucie zagrożenia bezrobociem a ocena obecnej sytuacji zakładu pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2019 - I 2021/ oraz /wykres wg badań X 2001 - I 2021/
oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2021-01-22
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6167
Numer publikacji: Nr 9/2021
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Zdrowie; choroba
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: koronawirus, obawy, epidemia, ograniczenia, restrykcje, rząd, Mateusz Morawiecki, tarcza antykryzysowa, pakiet pomocowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OBAWY PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

JAK RZĄD RADZI SOBIE ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII?

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena działań rządu mających na celu walkę z epidemią koronawirusa a obawa przed zarażeniem - tabela

Czy obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są:
- zbyt duże
- odpowiednie do sytuacji
- zbyt małe
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VIII - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Ocena obowiązujących obecnie ograniczeń i restrykcji a obawa przed zarażeniem - tabela

OCENA WSPARCIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Czy działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i ich pracownikom są:
- zdecydowanie wystarczające
- raczej wystarczające
- raczej niewystarczające
- zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V/VI - XII 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa: wystarczające, niewystarczające, trudno powiedzieć/

Ocena działań rządu mających na celu wsparcie firm i przedsiębiorców w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2021-01-21
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
 
Data wydania: 2021-01-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6166
Numer publikacji: Nr 8/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: szczepienia, profilaktyka, koronawirus, COVID-19, epidemia, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy chciał(a)by Pan(i) zaszczepić się przeciw COVID-19?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Już zaszczepiłe(a)m się
- Trudno powiedzieć
/wykres: porównanie wyników I 2021 z XI 2020/ oraz /tabele aneksowe: odpowiedzi zrekodowane i niezrekodowane/

Tabela - zależność stosunku do szczepień przeciw COVID-19 od obaw przed zarażeniem się koronawirusem

[Pytanie zadane badanym, którzy nie chcieliby się zaszczepić przeciw COVID-19]
Dlaczego nie chciał(a)by się Pan(i) zaszczepić przeciw COVID-19? Z poniższej listy proszę wybrać maksymalnie dwa najważniejsze powody
- Obawiam się skutków ubocznych, jakie może wywołać nowa szczepionka
- Obawiam się, że szczepionka nie będzie skutecznie chronić przed zachorowaniem
- W ogóle unikam szczepień
- Już chorował(a)em na COVID-19
- Uważam, że COVID-19 nie jest groźną chorobą
- Obawiam się, że szczepionka może być za droga dla mnie [tylko w XI 2020]
- Z innych powodów
/wykres wg terminów badań XI 2020, I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2021-01-20
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
 
Data wydania: 2021-01-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6165
Numer publikacji: Nr 7/2021
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, TK -Trybunał Konstytucyjny, Kościół, Kościół rzymskokatolicki, policja
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta: wykres wg terminów badań II 1998 - I 2021 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego - wykres wg terminów badań XII 2002 - I 2021

Tabela - oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2012 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – I 2021

Tabela - oceny działalności policji wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2014 – I 2021/ oraz /tabela aneksowa/
Zmiany ocen działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Aprobata
- Dezaprobata
/wykres wg terminów badań I 1989 – XII 1997

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań II 1998 – I 2021

Tabela - oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2021-01-15
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2021-01-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6164
Numer publikacji: Nr 6/2021
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202101: Aktualne problemy i wydarzenia (368)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2021/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
/wykres wg terminów badań XII 2020, I 2021/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/bloku partii głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica - dawniej SLD, Wiosna, Lewica Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED)
- Kukiz ‘15
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników VII 2020 - I 2021 z wynikami wyborów 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

5.
2021-01-13
Zadowolenie z życia
 
Data wydania: 2021-01-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6163
Numer publikacji: Nr 5/2021
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2020/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2020/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2020/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2020 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/wykres wg badań XI 1994 - XII 2020/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań 1994 - 2020/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2021-01-12
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2021-01-12

Sygnatura: 6162
Numer publikacji: Nr 4/2021
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202001: Aktualne problemy i wydarzenia (356)
(...)
202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, polityka, poziom życia, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2020/

3.
2021-01-08
Prognozy na rok 2021
 
Data wydania: 2021-01-08
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6161
Numer publikacji: Nr 3/2021
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: prognozy, sfera prywatna, sfera publiczna, ocena roku
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DLA SIEBIE I RODZINY

Jaki będzie 2021 rok:
* dla Pana(i) osobiście
* dla Pana(i) rodziny
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) osobiście?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) rodziny?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ZAKŁADU PRACY

Jaki będzie 2021 rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo]
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Pana(i) zakładu pracy?
[Odpowiedzi osób aktywnych zawodowo; odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA POLSKI

Jaki będzie 2021 rok dla Polski?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla Polski?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1986 - 2021/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

DLA ŚWIATA

Jaki będzie 2021 rok dla świata?
- O wiele lepszy niż rok 2020
- Lepszy niż rok 2020
- Nieco lepszy niż rok 2020
- Taki sam jak rok 2020
- Nieco gorszy niż rok 2020
- Gorszy niż rok 2020
- Dużo gorszy niż rok 2020
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jaki będzie nadchodzący rok dla świata?
[odpowiedzi rekodowane]
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/wykres wg prognoz na rok: 1991 - 2021/ oraz /tabela aneksowa dla roku 2021/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

2.
2021-01-07
Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2021-01-07

Sygnatura: 6160
Numer publikacji: Nr 2/2021
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Mateusz Morawiecki, Donald Trump, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2020? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Mateusz Morawiecki
- Andrzej Duda
- Szymon Hołownia
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Tomasz Grodzki
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Krzysztof Bosak
- Łukasz Szumowski
- Jan Krzysztof Ardanowski
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (34 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył, nikt się specjalnie nie wyróżnił
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2020/

POLITYK ROKU 2020 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2019?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Donald Trump
- Angela Merkel
- Joe Biden
- Victor Orbán
- Donald Tusk
- Ursula von der Leyen
- Barack Obama
- Władimir Putin
- Emmanuel Macron
- Justin Trudeau
- Inni politycy – łącznie
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2020/

1.
2021-01-05
Samopoczucie Polaków w roku 2020
 
Data wydania: 2021-01-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 8.00 zł     

Sygnatura: 6159
Numer publikacji: Nr 1/2021
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202020: Aktualne problemy i wydarzenia (367)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2020/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2020/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2020 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania:
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- bezradności
- zniechęcenia, znużenia
/tabela - deklaracje osób w wieku 18-24 lata w latach 2000 - 2020/

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2020/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2020/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze