UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS FLASH  |  CBOS FOKUS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY  |  POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA  | 

KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS

Komunikaty z badań CBOS to bieżące raporty sporządzane na podstawie wyników badań statutowych realizowanych co miesiąc w serii "Aktualne problemy i wydarzenia". Upubliczniamy je bezpłatnie na stronie internetowej 30 dni po dacie opublikowania (PDF). Wersja bezpłatna komunikatu z badań CBOS nie zawiera aneksu z tabelami zróżnicowań społeczno-demograficznych.

2023

Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
148.
2023-12-08
Pomoc społeczna – doświadczenia i opinie
 
Data wydania: 2023-12-08
Cena wersji elektronicznej: Opublikowany dzisiaj

Sygnatura: 6635
Numer publikacji: Nr 148/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Polityka społeczna, Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, osoby z niepełnosprawnościami, senior, ludzie starzy, biedni, bezdomni, władze lokalne, pomoc
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KONTAKT Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I DOŚWIADCZENIA Z TYM ZWIĄZANE

 
147.
2023-12-07
Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
 
Data wydania: 2023-12-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6634
Numer publikacji: Nr 147/2023
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Demokracja
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój, zadowolenie z funkcjonowania demokracji, alienacja polityczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI

 
146.
2023-12-06
Ocena prawidłowości przebiegu wyborów oraz funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych
 
Data wydania: 2023-12-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6633
Numer publikacji: Nr 146/2023
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Wybory
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: procedury wyborcze, wybory parlamentarne, uczciwość, programy informacyjne, bezstronność
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEPROWADZANIU WYBORÓW

 
145.
2023-11-30
Nastroje społeczne w listopadzie
 
Data wydania: 2023-11-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6632
Numer publikacji: Nr 145/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – XI 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – XI 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań X 2022 – XI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
144.
2023-11-29
Powyborczy ranking zaufania do polityków
 
Data wydania: 2023-11-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6631
Numer publikacji: Nr 144/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Szymon Hołownia
- Andrzej Duda
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Rafał Trzaskowski
- Donald Tusk
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Elżbieta Witek
- Jarosław Kaczyński
- Zbigniew Ziobro
-Włodzimierz Czarzasty
- Tomasz Grodzki
- Przemysław Czarnek
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Robert Telus
- Sławomir Mentzen
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VI 2022 - XI 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VI 2022 - XI 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA-NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w listopadzie 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań X 2023 - XI 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
143.
2023-11-28
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi
 
Data wydania: 2023-11-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6630
Numer publikacji: Nr 143/2023
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Internet
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, wybory parlamentarne, źródła informacji, internet
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w trakcie kampanii wyborczej czerpał(a) Pan(i) informacje o komitetach i kandydatach startujących w wyborach:
- z programów informacyjnych i publicystycznych w telewizji
- ze spotów, reklam wyborczych (np. w radiu i telewizji)
- od znajomych, członków rodziny
- z audycji informacyjnych i publicystycznych w radiu
- z internetu
- z billboardów, plakatów wyborczych, ulotek
- z gazet i czasopism
- z wieców, spotkań wyborczych, w których Pan(i) uczestniczył(a)
- ze swoich indywidualnych rozmów z kandydatami
/wykres/ oraz /tabela - odpowiedzi twierdzące wg terminów badań XI‘11, VI‘14, XII‘14, VI‘15, XI‘15, XI‘18, VI‘19, XI‘19, VIII’20, XI ‘23/ oraz /tabela - odpowiedzi twierdzące według wieku/

Zainteresowane polityką a odsetki osób niekorzystających z żadnego ze źródeł informacji o kampanii wyborczej - tabela

Czy, ogólnie rzecz biorąc, podczas kampanii wyborczej dowiedział(a) się Pan(i) o kandydatach startujących w Pana(i) okręgu wyborczym:
- bardzo dużo
- raczej dużo
- raczej mało
- bardzo mało
- W ogóle niczego się nie dowiedziałe(a)m
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów XI 2019, XI 2023/ oraz /tabela aneksowa: dużo, mało, niczego się nie dowiedziałe(a)m, trudno powiedzieć/

Tabela - poziom poinformowania o kandydatach a udział w wyborach do Sejmu i Senatu

Czy w ciągu miesiąca poprzedzającego wybory prezydenckie (I lub II turę)
- oglądał(a) Pan(i) w internecie materiały wideo o tematyce politycznej, np. wywiady z politykami, spoty, reklamy wyborcze
- czytał(a) Pan(i) w internecie artykuły o tematyce politycznej, np. w internetowych wersjach gazet, czasopism
- przeglądał(a) Pan(i) strony internetowe partii politycznych, komitetów lub kandydatów startujących w wyborach
- czytał(a) Pan(i) blogi o tematyce politycznej lub wpisy i komentarze internautów dotyczące polityki
- pisał(a) Pan(i) w internecie na tematy polityczne, np. na forach, blogach, portalach społecznościowych
- zachęcał(a) Pan(i) w internecie innych użytkowników do głosowania w wyborach na któregoś z kandydatów
- zapisał(a) się Pan(i) w internecie do grupy popierającej jakiegoś polityka, kandydata lub organizację polityczną, komitet wyborczy
- wysłał(a) Pan(i) przez internet list do polityka lub podpisał(a) Pan(i) internetową petycję w jakiejś sprawie
- przekazał(a) Pan(i) przez internet pieniądze dla organizacji politycznej, komitetu wyborczego
/wykres - odpowiedzi twierdzące wśród : internautów, ogółu badanych/

Czy w ciągu miesiąca poprzedzającego wybory samorządowe/ parlamentarne/ do Parlamentu Europejskiego/ prezydenckie:
- przeglądał(a) Pan(i) strony internetowe partii politycznych, komitetów lub kandydatów startujących w wyborach
- czytał(a) Pan(i) w internecie artykuły o tematyce politycznej, np. w internetowych wersjach gazet, czasopism
- czytał(a) Pan(i) blogi o tematyce politycznej lub wpisy i komentarze internautów dotyczące polityki
- oglądał(a) Pan(i) w internecie materiały wideo o tematyce politycznej, np. wywiady z politykami, spoty, reklamy wyborcze
- pisał(a) Pan(i) w internecie na tematy polityczne, np. na forach, blogach, portalach społecznościowych
- zachęcał(a) Pan(i) w internecie innych użytkowników do głosowania w wyborach na któregoś z kandydatów
- wysłał(a) Pan(i) przez internet list do polityka lub podpisał(a) Pan(i) internetową petycję w jakiejś sprawie
- zapisał(a) się Pan(i) w internecie do grupy popierającej jakiegoś polityka, kandydata lub organizację polityczną, komitet wyborczy
- przekazał(a) Pan(i) przez internet pieniądze dla organizacji politycznej, komitetu wyborczego
/tabela - odpowiedzi twierdzące uzyskane w badaniach przeprowadzonych po wyborach samorządowych w 2010, 2014 i 2018 roku, parlamentarnych w 2011, 2015 , 2019 i 2023 roku, po wyborach do PE w 2014 i 2019 roku oraz prezydenckich w 2015 i 2020 roku/

Aktywność w wymiarach (ogół badanych):
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela internauci wg terminów badań XII 2010, XI 2011, VI 2014, XII 2014, VI 2015, XI 2015, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020, XI ‘23/

Aktywność użytkowników internetu w wymiarach:
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela ogół badanych wg terminów badań XII 2010, XI 2011, VI 2014, XII 2014, VI 2015, XI 2015, XI 2018, VI 2019, XI 2019, VIII 2020, XI ‘23/

Aktywność polityczna użytkowników internetu w wymiarach:
- informacyjnym
- deliberatywnym
- partycypacyjnym
- ogółem
/tabela ogółem i wg wybranych zmiennych społeczno-demograficznych, udziału i preferencji w ostatnich wyborach parlamentarnych/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
142.
2023-11-27
O wojnie na Ukrainie i scenariuszach jej rozwoju
 
Data wydania: 2023-11-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6629
Numer publikacji: Nr 142/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - XI 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - XI 2023/ oraz /tabela wg elektoratów z ostatnich wyborów do Sejmu/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

ROZWÓJ SYTUACJI WOJENNEJ

Czy Pana(i) zdaniem:
-wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
-nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VII 2022, IX 2022, X 2022, XII 2022, III 2023, XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
-należy dążyć przede wszystkim do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności
-należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VII 2022, IX 2022, XI 2022, III 2023, XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023, II 2023, III 2023, XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
141.
2023-11-24
Notowania rządu Mateusza Morawieckiego na koniec jego działalności
 
Data wydania: 2023-11-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6628
Numer publikacji: Nr 141/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Stosunek do rządu […] na koniec jego urzędowania
*Mateusza Morawieckiego (XI ’23)
*Mateusza Morawieckiego (XI ’19)
*Beaty Szydło (XII ’17)
*Ewy Kopacz (X ’15)
*Donalda Tuska (IX ’14)
*Donalda Tuska (XI ’11)
*Jarosława Kaczyńskiego (X ’07)
*Kazimierza Marcinkiewicza (VII ‘06)
*Marka Belki (IX ’05)
*Leszka Millera (IV ’04)
*Jerzego Buzka (IX ’01)
*Włodzimierza Cimoszewicza (IX ’97)
*Józefa Oleksego (I ’96)
*Waldemara Pawlaka (II ’95)
*Hanny Suchockiej (VIII ’93)
-Odsetek zwolenników
-Odsetek przeciwników
/wykres/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

Ocena wyników działalności rządu […] na koniec jego urzędowania
*Mateusza Morawieckiego (XI ’23)
*Mateusza Morawieckiego (XI ’19)
*Beaty Szydło (XII ’17)
*Ewy Kopacz (X ’15)
*Donalda Tuska (IX ’14)
*Donalda Tuska (XI ’11)
*Jarosława Kaczyńskiego (X ’07)
*Kazimierza Marcinkiewicza (VII ‘06)
*Marka Belki (IX ’05)
*Leszka Millera (IV ’04)
*Jerzego Buzka (IX ’01)
*Włodzimierza Cimoszewicza (IX ’97)
*Józefa Oleksego (I ’96)
*Waldemara Pawlaka (II ’95)
*Hanny Suchockiej (VIII ’93)
-Odsetek ocen pozytywnych
-Odsetek ocen negatywnych
/wykres/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - XI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - XI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
140.
2023-11-23
Listopadowe oceny działalności prezydenta, PKW oraz ustępującego parlamentu
 
Data wydania: 2023-11-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6627
Numer publikacji: Nr 140/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202326: Aktualne problemy i wydarzenia (403)
Słowa kluczowe: ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, Andrzej Duda, PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - XI 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu

Tabela - oceny działalności Senatu wg komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2022 - XI 2023/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz / tabela wg. komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu / oraz/ tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2014 - XI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej - wykres wg terminów badań XII 2014 - XI 2023

Tabela - oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej wg komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
139.
2023-11-13
Praca obcokrajowców w Polsce
 
Data wydania: 2023-11-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6626
Numer publikacji: Nr 139/2023
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Praca
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, obcokrajowcy, praca, zatrudnienie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNAJOMOŚĆ CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

W Polsce mieszka coraz więcej obcokrajowców, osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Czasem przyjeżdżają oni, żeby pracować, inni zakładają przedsiębiorstwa. Polki i Polacy wchodzą w związki małżeńskie z obcokrajowcami. Obywateli jakich krajów, Pana(i) zdaniem, przebywa w Polsce obecnie najwięcej?
- Ukrainy
- Białorusi
- Wietnamu
- Chin
- Krajów Unii Europejskiej
- Innych krajów b. Związku Radzieckiego (np. Mołdawii, Gruzji)
- Innych krajów azjatyckich (np. Nepalu, Indii, Bangladeszu)
- Rosji
- Krajów afrykańskich
- Stanów Zjednoczonych
- Innych krajów
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2015, 2019, 2023/

Jak często styka się Pan(i) z obcokrajowcami pracującymi w Polsce, np. robiąc zakupy, zamawiając usługi, korzystając z opieki zdrowotnej, korzystając z przewozu osób?
- codziennie
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- 2-3 razy w miesiącu
- raz w miesiącu
- raz na 2-3 miesiące
- rzadziej
- wcale
/wykres wg terminów badań 2019, 2023/ oraz /tabela wg wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy zawodowej oraz dochodów na jedną osobę respondentów/

Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś cudzoziemca mieszkającego w Polsce?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres wg badań 1999 - 2023/ oraz /wykres wg wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz grupy społecznej i zawodowej respondentów/

PODEJMOWANIE W POLSCE PRACY PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW

Jak Pan(i) sądzi, czy cudzoziemcom powinno się pozwolić na podjęcie pracy w Polsce?
- Tak, powinno się im pozwolić na podjęcie każdej pracy
- Tak, ale jedynie niektórych rodzajów prac
- W ogóle nie powinno się im pozwalać pracować w Polsce
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 1992, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016, 2019, 2023/ oraz /tabela wg wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy zawodowej oraz dochodów na jedną osobę respondentów/

Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z płatnej pomocy obcokrajowca (np. przy pracach domowych, remontowych, opiece nad dziećmi) lub zatrudniał(a) Pan(i) obcokrajowca, np. na budowie, przy pracach polowych itp.?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2015, 2016, 2019, 2023/ oraz /wykres wg wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej oraz dochodów na jedną osobę respondentów/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś zatrudniającego obcokrajowca (np. jako pomoc domową, opiekunkę do dzieci, pielęgniarkę, pracownika na budowie lub przy pracach remontowych, polowych itp.)?
- tak
- nie
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019, 2023/

Czy w Pana(i) zakładzie pracy zdarzyła się taka sytuacja, że pracodawca chciał zwiększyć zatrudnienie, ale nie mógł znaleźć wykwalifikowanego pracownika lub pracowników gotowych pracować za proponowaną stawkę?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2006, 2008, 2010, 2016, 2019, 2023/

Czy w Pana(i) zakładzie pracy / gospodarstwie rolnym pracują obcokrajowcy?
-Tak
-Nie
/wykres/ oraz /wykres wg wielkości miejsca zamieszkania, grupy społecznej i zawodowej oraz miejsca pracy respondentów/

KORZYŚCI Z PRACY W POLSCE OBCOKRAJOWCÓW SPOZA UE

W Polsce podejmują pracę obywatele m.in. takich krajów nienależących do Unii Europejskiej, jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Nepal, Indie. Czy, Pana zdaniem, praca obywateli tych krajów w Polsce jest korzystna czy też niekorzystna:
- dla Pana(i) osobiście
- dla polskiej gospodarki
- dla ogółu pracujących
- dla osób i firm zatrudniających tych pracowników
* korzystna
* niekorzystna
* trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2008, 2010, 2016, 2019, 2023/ oraz /tabela wg respondentów mających i niemających doświadczeń w zatrudnianiu cudzoziemców/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
138.
2023-11-03
Ocena Sejmu IX kadencji i oczekiwania wobec nowego
 
Data wydania: 2023-11-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6625
Numer publikacji: Nr 138/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Parlament
Autorzy: Marcin Głowacki
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: Sejm, oczekiwania, ocena działalności, reprezentatywność Sejmu, poseł
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oceny działalności Sejmu w latach 2019–2023
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2019 – X 2023/

Ocena działalności Sejmu VIII kadencji w listopadzie 2019 roku
- Ocena dobra
- Ocena zła
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Sejm VIII i IX kadencji – oceny działalności
- Dobra
- Zła
/wykres wg terminów badań X 2019, X 2020, X 2021, X 2022, X 2023/

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Sejmu IX kadencji w ciągu czterech lat jego urzędowania?
- Udało mu się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw
- Dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał
- Praktycznie nic nie zrobił – najważniejsze dla kraju sprawy nadal są nierozwiązane
- Jego działalność była szkodliwa dla kraju
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 1996, VIII 1997, XI 1999, XI 2002, V 2005, III 2007, IX 2009, X 2011, X 2013, XI 2019, X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Syntetyczna (średnia) ocena Sejmu na skali od 1 do 4 – wykres wg terminów badań III 2007, X 2011, X 2013, XI 2019, X 2023

Ocena szczegółowa Sejmu IX kadencji a deklarowane decyzje wyborcze:
- cieszył się dużym autorytetem społecznym
- nie cieszył się dużym autorytetem społecznym

- podejmował trafne decyzje
- podejmował nietrafne decyzje

- działał głównie dla dobra Polski
- działał głównie dla dobra partii i polityków

- zajmował się na ogół sprawami o podstawowym znaczeniu dla kraju
- zajmował się na ogół sprawami mało istotnymi
/wykres wg deklarowanych decyzji wyborczych/ oraz /tabele aneksowe/

Ocena działalności Sejmu od początku kadencji do momentu badania
- Udało mu się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw
- Dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał
- Praktycznie nic nie zrobił – najważniejsze dla kraju sprawy nadal są nierozwiązane
- Jego działalność była szkodliwa dla kraju
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów dotyczące Sejmu: II kadencji, III kadencji, IV kadencji, V kadencji, VI kadencji, VII kadencji, VIII kadencji/ oraz /tabela aneksowa/

NOWY SEJM – JAKI BĘDZIE?

Jak Pan(i) sądzi, czy nowo wybrany Sejm będzie lepszy, taki sam czy też gorszy od poprzedniego?
- Lepszy
- Taki sam
- Gorszy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań X 1991, IX 1993, IX 1997, X 2001, X 2005, XI 2007, XII 2011, XI 2015, XI 2019, X 2023/ oraz /wykres wg wyników badań X 1991, IX 1993, IX 1997, X 2001, X 2005, XI 2007, XII 2011, XI 2015, XI 2019, X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

WIZERUNEK POSŁA

Kto decyduje się na to, by zostać posłem? Czy jest to człowiek, który przede wszystkim:
- chce mieć dużo pieniędzy
- chce mieć władzę
- chce realizować program swojej partii
- lubi wygodne, łatwe i przyjemne życie
- chce być sławny, popularny
- chce pomóc innym, zrobić coś dobrego
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 1999, XI 2007, X 2011, XI 2019, X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Działalność posła to:
- ciężka i wyczerpująca praca
- życie lekkie i wygodne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg wyników badań XI 1993, XI 1999, XI 2007, X 2011, X 2023/

Działalność posła:
- wymaga specjalnych umiejętności
- nie wymaga specjalnych umiejętności, każdy może być posłem
- Trudno powiedzieć
/wykres wg wyników badań XI 1993, XI 1999, XI 2007, X 2011, X 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

137.
2023-10-31
Nastroje na rynku pracy w październiku
 
Data wydania: 2023-10-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6624
Numer publikacji: Nr 137/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2022 - X 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - X 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2022 - X 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – X 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IX 2022 - X 2023 / oraz /wykres wg badań V 2001 - X 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań IX 2022 - X 2023 / oraz /wykres wg badań I 2002 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

136.
2023-10-30
Oczekiwania inflacyjne w październiku
 
Data wydania: 2023-10-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6623
Numer publikacji: Nr 136/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, prognozy, oczekiwania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODCZUWANIE INFLACJI

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań X 2021, I 2022, IV 2022, X 2022, I 2023, VII 2023, X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – odczuwany wzrost cen a ocena własnych warunków materialnych

Tabela – odczuwany wzrost cen a dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym

Tabela – odczuwany wzrost cen a potencjalne elektoraty partyjne

OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Według wstępnych szacunków we wrześniu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o około 8%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły w podobnym tempie (o około 8%)
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg odczuwalnego wzrostu cen/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Według wstępnych szacunków w czerwcu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o 11,5%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły w podobnym tempie (11%-12%)
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badania VII 2023/

Według wstępnych szacunków w marcu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o około 16%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły tempie około 16%
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badania IV 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

135.
2023-10-26
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024
 
Data wydania: 2023-10-26

Sygnatura: 6622
Numer publikacji: Nr 135/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata, Dzieci
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: dzieci, uczniowie, wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe, szkoła
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDATKI NA SZKOLNE POTRZEBY DZIECI

Ile mniej więcej pieniędzy przeznaczył(a) Pan(i) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na szkolne potrzeby swoich dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja)?
* Ogół rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 /
* Wydatki w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym:
- jedno
- dwoje
- troje i więcej
/wykresy: średnia i mediana w złotych wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/201, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 /

Wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Deklaracje osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Brak wydatków
- Do 300 zł
- 301–500 zł
- 501–800 zł
- 801–1000 zł
- 1001–1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Nieokreślone wydatki
/tabela wg terminów badań 2014 - 2023/

Średnie wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Liczba dzieci w wieku szkolnym na utrzymaniu rodziny:
- Jedno
- Dwoje
- Troje i więcej
- Ogółem
/tabela wg terminów badań 2014 - 2023 oraz wydatki w roku 2023 w odniesieniu do wydatków w roku 2022 - w procentach/


DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

Zasięg zjawiska

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań 1998 - 2023/

Czynniki wpływające na finansowanie dodatkowych zajęć

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
- Tak
- Nie
/tabela wg poziomu wykształcenia rodzica/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/

Popularność różnego rodzaju płatnych zajęć dodatkowych

Płatne zajęcia pozalekcyjne:
Deklaracje rodziców mających dzieci w wieku szkolnym
- Nauka języków obcych
- Zajęcia sportowe
- Korepetycje, kursy przygotowawcze
- Zajęcia artystyczne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/wykresy wg roku szkolnego od 2014/2015 do 2023/2024 /

[Odpowiedzi twierdzące respondentów mających dzieci w wieku szkolnym]
Na jakie dodatkowo opłacane przez Pana(ią) zajęcia uczęszczają lub będą uczęszczać Pana(i) dzieci w wieku szkolnym? Czy są to:
- nauka języków obcych
- zajęcia sportowe
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- zajęcia artystyczne
- inne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/tabela wg terminów badań 1998 - 2023/

Deklarowana wysokość wydatków na dodatkowe, płatne zajęcia

Średnie miesięczne wydatki rodziców na dodatkowe zajęcia dzieci w wieku szkolnym
- Na wszystkie dzieci korzystające z zajęć
- Na jedno dziecko korzystające z zajęć
/tabela wg terminów badań 2014 - 2023 oraz wydatki w roku 2023 w odniesieniu do wydatków w roku 2022- w procentach/

134.
2023-10-25
Zaufanie do polityków w październiku
 
Data wydania: 2023-10-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6621
Numer publikacji: Nr 134/2023
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, polityk
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Robert Biedroń
- Elżbieta Witek
- Donald Tusk
- Zbigniew Ziobro
- Tomasz Grodzki
- Mariusz Kamiński
- Przemysław Czarnek
- Jacek Sasin
- Robert Telus
- Zbigniew Rau
- Sławomir Mentzen
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - X 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - X 2023

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA

Zaufanie do polityków w październiku 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IX 2023 - X 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

133.
2023-10-23
Nastroje społeczne w październiku
 
Data wydania: 2023-10-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6620
Numer publikacji: Nr 133/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – X 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – X 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań IX 2022 – X 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

132.
2023-10-20
Postrzeganie mediów
 
Data wydania: 2023-10-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6619
Numer publikacji: Nr 132/2023
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Michał Feliksiak, Marcin Głowacki
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: programy telewizyjne, wiarygodność telewizji, telewizja publiczna, internet, portale internetowe, źródła informacji, programy informacyjne, wiarygodność informacji, bezstronność, media, telewizja, kapitał zagraniczny, TVP, TVN, Polsat, Telewizja Trwam, Telewizja Republika, Onet, Interia, Wirtualna Polska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYDARZENIACH W KRAJU I NA ŚWIECIE

Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie?
-z telewizji (również oglądanej w internecie)
-z internetu
-z radia
-z prasy
-Z żadnego z powyższych źródeł
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2017, IV 2019, VIII 2021, VIII 2023/ oraz /tabela wg wieku, wielkości miejsca zamieszkania, wykształcenia i poglądów politycznych/

Proszę wskazać wszystkie stacje telewizyjne, w których ogląda Pan(i) programy informacyjne i publicystyczne
-Polsat
-Polsat News
-TVN
-TVN24
-TVP1
-TVP2
-TVP Info
-Telewizja Trwam
-Telewizja Republika
-Żadna z powyższych stacji
/tabela wg wyników badań IV 2019, VIII 2023/

Która z wymienionych stacji telewizyjnych, który z programów, jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie?
-Wiadomości, Teleexpress i inne programy telewizyjnej Jedynki (TVP1)
-TVP Info
-Panorama i inne programy telewizyjnej Dwójki (TVP2)
-Fakty, inne programy TVN (poza TVN 24)
-TVN24
-Wydarzenia i inne programy Polsatu (poza Polsat News)
-Polsat News
-Telewizja Trwam, Radio Maryja
-Telewizja Republika
-Żadna z nich, nie oglądam telewizji
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg poglądów politycznych oraz potencjalnych elektoratów partyjnych/

OCENA WIARYGODNOŚCI TELEWIZYJNYCH PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Jak ocenia Pan(i) wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w:
*telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
*TVN i TVN24
*Polsat i Polsat News
-1 – niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie
-2
-3 – odpowiedź ambiwalentna
-4
-5 – wiarygodne, zasługują na zaufanie
-Trudno powiedzieć / brak dostatecznej wiedzy na temat danego programu
/wykresy wg badań 2012, 2017, 2019, 2021, 2023/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności i odchylenia standardowe/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności wg głównego źródła informacji/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabele aneksowe dla średnich i odchyleń standardowych/

PROGRAMY INFORMACYJNE – BEZSTRONNE CZY STRONNICZE?

[Odpowiedzi osób oglądających programy informacyjne i publicystyczne danych stacji telewizyjnych] Jak określił(a)by Pan(i) nastawienie polityczne programów informacyjnych i publicystycznych:
*telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
*TVN i TVN24
*Polsat i Polsat News
Czy zwykle:
-sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
-sprzyjają one opozycji
-są bezstronne
-Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2006, X 2012, IV 2017, IV 2019, VIII 2021, VIII 2023/

Postrzeganie nastawienia politycznego programów publicystycznych i informacyjnych w TVP i TVP Info przez potencjalnych wyborców:
*Prawa i Sprawiedliwości
*Koalicji Obywatelskiej
-sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
-sprzyjają one opozycji
-są bezstronne
/wykres/

Postrzeganie nastawienia politycznego programów publicystycznych i informacyjnych w TVN i TVN24 przez potencjalnych wyborców:
*Prawa i Sprawiedliwości
*Koalicji Obywatelskiej
-sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
-sprzyjają one opozycji
-są bezstronne
/wykres/

Postrzeganie nastawienia politycznego programów publicystycznych i informacyjnych w Polsat i Polsat News przez potencjalnych wyborców:
*Prawa i Sprawiedliwości
*Koalicji Obywatelskiej
-sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
-sprzyjają one opozycji
-są bezstronne
/wykres/

WIARYGODNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

[Odpowiedzi ogółu badanych] Jak ocenia Pan(i) wiarygodność informacji o bieżących wydarzeniach i polityce na portalu:
*Onet
*Wirtualna Polska
*Interia
-1 – Są niewiarygodne
-2
-3
-4
-5 – Są wiarygodne
-Nie korzystam z tego portalu / Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań 2017, 2019, 2023/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności i odchylenia standardowe/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela: średnie ocen wiarygodności wg deklarowanych poglądów politycznych/

Respondenci, którzy deklarują korzystanie z:
-jednego portalu
-dwóch portali
-trzech portali
/wykres/

Tabela: Współzależność oceny informacji o bieżących wydarzeniach i polityce na portalach Onet, Wirtualna Polska i Interia

POSTRZEGANIE RYNKU MEDIÓW W POLSCE

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
*Aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń, należy korzystać z różnych źródeł informacji
*Przekaz w różnych mediach na temat tych samych wydarzeń jest tak różny, że nie wiadomo, gdzie leży prawda
*Większość mediów w Polsce zachowuje bezstronność
-Zdecydowanie się zgadzam
-Raczej się zgadzam
-Raczej się nie zgadzam
-Zdecydowanie się nie zgadzam
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2017, IV 2019, VIII 2023/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
*Udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży
*Ważne jest, aby media funkcjonujące w Polsce należały do różnych właścicieli
-Zdecydowanie się zgadzam
-Raczej się zgadzam
-Raczej się nie zgadzam
-Zdecydowanie się nie zgadzam
-Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2017, IV 2019, VIII 2021, VIII 2023/

Tabela: Opinia nt. udziału kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce wg potencjalnych elektoratów Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej

Tabela: Opinia nt. udziału kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce wg głównego źródła codziennych informacji

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

131.
2023-10-19
O wojnie na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich
 
Data wydania: 2023-10-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6618
Numer publikacji: Nr 131/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne, Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna na Ukrainie, wojna, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, UE - Unia Europejska, pomoc
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE

Niedawno Polska podtrzymała ograniczenia importu ukraińskiego zboża na swój teren wbrew decyzji Komisji Europejskiej, co skłoniło Ukrainę do złożenia na nasz kraj skargi do Światowej Organizacji Handlu. Jak Pan(i) sądzi, czy polski rząd powinien:
-szukać kompromisu z Ukrainą
-jednoznacznie obstawać przy zakazach
-wycofać się z wprowadzonych zakazów
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-ukraińskie?
-Zdecydowanie dobrze
-Raczej dobrze
-Ani dobrze, ani źle
-Raczej źle
-Zdecydowanie źle
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VII 2013, VII 2014, II 2016, VI 2018, VI 2023, X 2023/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, ani dobrze, ani źle, źle, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?
-Tak, najszybciej, jak to będzie możliwe
-Tak, ale nie ma co się z tym spieszyć
-Nie, nie powinna stać się członkiem UE
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2013, I 2014, III 2022, VII 2022, III 2023, V 2023, X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

130.
2023-10-18
Stosunek do rządu przed wyborami parlamentarnymi
 
Data wydania: 2023-10-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6617
Numer publikacji: Nr 130/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - X 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - X 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - X 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

129.
2023-10-17
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
 
Data wydania: 2023-10-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6616
Numer publikacji: Nr 129/2023
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2022 - X 2023/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz / tabela wg. potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - X 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

128.
2023-10-16
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-10-16

Sygnatura: 6615
Numer publikacji: Nr 128/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2023/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2023/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2023/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII-IX 2023/

127.
2023-10-12
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
 
Data wydania: 2023-10-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6614
Numer publikacji: Nr 127/2023
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202321: Aktualne problemy i wydarzenia (402)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Czy zamierza Pan(i) wziąć w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - X 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata którego komitetu wyborczego zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: wyniki wg terminów badań 14-27 VIII 2023 –2-11X 2023 / oraz /tabela aneksowa/

Zmiany poparcia dla partii i ugrupowań politycznych w wyborach do Sejmu (I–X 2023)
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 9-22 I – 2-11X/

Poparcie dla komitetów wyborczych (w procentach):
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KW Nowa Lewica
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
/wykres wg terminów badań 4-14 IX 2023 – 2-11X 2023/

[Odpowiedzi osób wybierających się na wybory, ale niemających sprecyzowanych preferencji] Deklaracje niezdecydowanych
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Inny komitet wyborczy
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Preferencje partyjne wśród najbardziej prawdopodobnych uczestników wyborów
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

126.
2023-10-12
Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności
 
Data wydania: 2023-10-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6613
Numer publikacji: Nr 126/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Życie codzienne, Zachowania konsumenckie
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: zwyczaje konsumenckie, żywność, marnotrawstwo, zakupy spożywcze, jedzenie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW

Kto robi zakupy spożywcze w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Głównie ja sam(a)
- Ja razem z inną osobą / innymi osobami z gospodarstwa domowego
- Głównie ktoś inny, ale ja też czasem robię zakupy
- Ktoś inny, a ja właściwie nigdy nie robię zakupów
/wykres wg terminów VII 2016, VIII 2023/

Proszę powiedzieć, jak często w Pana(i) gospodarstwie domowym:
- na zakupy spożywcze chodzi się z listą potrzebnych produktów
- przed pójściem na zakupy sprawdza się, jakie produkty są w domu
- w sklepie sprawdza się datę ważności produktów żywnościowych
- zdarza się kupować produkty z tak krótką datą ważności, że trzeba je wyrzucić /tabela aneksowa/
- robi się zakupy na jakiś czas z góry (np. tydzień) i zanim zdąży się wszystko wykorzystać, niektóre produkty są już zepsute
* zawsze lub prawie zawsze
* czasami
* rzadko, sporadycznie
* nigdy
* Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów 2016, 2023/

Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni zdarzyło się w Pana(i) gospodarstwie domowym wyrzucić jedzenie?
- Tak, kilka razy
- Tak, raz
- Nie
/wykres wg terminów VII 2016, VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

WYRZUCANE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

Jak często zdarza się, że w Pana(i) gospodarstwie domowym trzeba wyrzucić nieświeżą lub przeterminowaną żywność?
- Pieczywo
- Warzywa, owoce /tabela aneksowa/
- Przetwory owocowe, warzywne w puszkach, słoikach, np. dżemy, soki
- Mleko i jego przetwory, np. sery, jogurty
- Wędliny, mięso i jego przetwory, np. puszki, konserwy
- Resztki z obiadu, kolacji itp.
- Inne produkty spożywcze
* często
* od czasu do czasu
* rzadko, sporadycznie
* nigdy
/tabela/ oraz /wykresy wg badań 2000, 2005, 2016, 2023/

Proszę powiedzieć, jak często w Pana(i) gospodarstwie domowym:
- owoce przechowuje się w lodówce
- zamraża się nadmiar jedzenia
- zdarza się wyrzucić niezjedzone w ciągu kilku dni przygotowane dane (np. zupy)
- zdarza się wyrzucić niezjedzone kanapki zrobione do pracy lub szkoły
- do przygotowania posiłku wykorzystuje się produkty, które zostały z poprzedniego dnia, np.. Ugotowany makaron, ziemniaki /tabela aneksowa/
- po Świętach wyrzuca się część przygotowanych i niezjedzonych dań (np. sałatki)
- po przyjęciach, uroczystościach rodzinnych wyrzuca się część przygotowanych i niezjedzonych dań
- przed urlopem, wyjazdem oddaje się komuś produkty, które mogłyby się zepsuć /tabela aneksowa/
* zawsze lub prawie zawsze
* czasami
* rzadko, sporadycznie
* nigdy
* trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów 2016, 2023/

Tabele aneksowe

125.
2023-10-11
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
 
Data wydania: 2023-10-11

Sygnatura: 6612
Numer publikacji: Nr 125/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Młodzież
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: uczniowie, wakacje, wyjazdy, wypoczynek
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO NAJMNIEJ TYGODNIOWE WYJAZDY WAKACYJNE

Społeczny zasięg wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?
- Tak, wszyscy wyjechali
- Tak, ale nie wszyscy wyjechali
- Nie, nikt nie wyjechał
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań 1993-2023/ oraz /wykresy wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto i wg terminów badań 2017-2023/ oraz /tabela wielkości miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg poziomu dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowy letni wypoczynek]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016-2023/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Co najmniej tygodniowe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016 -2023/

Powody rezygnacji z wyjazdów

[Wskazania respondentów z gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden uczeń nie wyjechał w wakacje nawet na tygodniowy wypoczynek]
Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania? Czy dlatego że:
- brakowało pieniędzy na wyjazd
- nie chcieli wyjeżdżać
- brakowało czasu (uczniom lub opiekunom)
- nie było możliwości wyjazdu, brak zorganizowanego wypoczynku
- są za mali
- nie muszą wyjeżdżać na wakacje, mogą wypoczywać w domu
- pracowali zarobkowo
- byli potrzebni w domu, w gospodarstwie rolnym
- stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd
- Inne przyczyny
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Tabela - powody rezygnacji z wyjazdów wg terminów badań 2011-2023

WYJAZDY CO NAJMNIEJ DWUTYGODNIOWE

Społeczny zasięg

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Czy w tym roku uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego byli poza miejscem zamieszkania na dłuższych wakacjach, trwających co najmniej dwa tygodnie?
- Tak, wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Tak, ale nie wszyscy byli na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
- Nie, nikt nie był na dłuższych, co najmniej dwutygodniowych wakacjach
/wykresy wg terminów badań 2016-2023/ oraz /tabela wg poziomu dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /wykres wg oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego/ oraz /wykres wg miejsca zamieszkania: wieś, miasto/

Kierunki wyjazdów

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej dwutygodniowe wyjazdy wypoczynkowe]
Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
/wykresy wg terminów badań 2016- 2023/

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Dwutygodniowe i dłuższe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicę
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/wykresy wg terminów badań 2016-2023/

124.
2023-10-10
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 
Data wydania: 2023-10-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6611
Numer publikacji: Nr 124/2023
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, służba zdrowia, system opieki zdrowotnej, lekarz, leczenie, pacjent, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA FUNKCJONOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) z tego, jak obecnie funkcjonuje opieka zdrowotna w naszym kraju?
- Zdecydowanie zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Zdecydowanie niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2001, III 2007, VIII 2008, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI 2020, VII 2021, IX 2021, VI 2023/ oraz /tabela wg badanych, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług medycznych publicznych i prywatnych/ oraz /tabela aneksowa: zadowolony(a), niezadowolony(a), trudno powiedzieć/

SŁABE I MOCNE STRONY SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi opiniami dotyczącymi porad i świadczeń medycznych, jakie otrzymuje się obecnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia?
* Lekarze są kompetentni – znają się na tym, co robią
* W opiece zdrowotnej z powodzeniem wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, np. internet
* Lekarze angażują się w swoją pracę – zależy im na tym, aby pomóc pacjentom
* Wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną
* Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają, na czym polegają problemy pacjenta i podejmują odpowiednie decyzje co do dalszego postępowania
* Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) można się dostać bez trudności
* Pacjenci są traktowani z życzliwością i troską
* Wszyscy pacjenci są równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia
* Jest dobra informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc
* Nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską
* Administracja placówek obsługuje pacjentów szybko i skutecznie
* Lekarze różnych specjalności i pracownie diagnostyczne świadczą usługi w dogodnych dla pacjentów lokalizacjach – nie trzeba ich daleko szukać
* Pomoc medyczną z łatwością uzyskuje się także poza miejscem zamieszkania
* Opieka nocna i świąteczna dobrze działa
* Bez problemu można umówić wizytę na dogodną dla siebie godzinę, tak aby np. nie musieć zwalniać się z pracy / lekcji / zajęć
* Potrzebne badania diagnostyczne można wykonać szybko i bez większych trudności
* Liczba personelu medycznego w szpitalach jest wystarczająca
* Jeśli pacjent tego potrzebuje, może dostać się na wizytę do specjalisty
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela: odpowiedzi twierdzące wg terminów badań III 2007, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, IX 2021, VI 2023/ oraz /tabele aneksowe: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pana(i) zdaniem leczenie w Polsce jest bezpłatne?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badanych, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług medycznych publicznych i prywatnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pana(i) zdaniem nowe elektroniczne rozwiązania, np. e-recepty, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta, ułatwiają leczenie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Tabela – współczynniki korelacji Pearsona między zadowoleniem z systemu opieki zdrowotnej a poszczególnymi aspektami jej funkcjonowania

Aneks – tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

123.
2023-10-06
Kobiety i polityka
 
Data wydania: 2023-10-06

Sygnatura: 6610
Numer publikacji: Nr 123/2023
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Polityka, Kobiety
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: kobiety, polityka, zainteresowanie polityką, deklaracje udziału w wyborach, poglądy polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Zainteresowanie polityką wśród ogółu Polaków (lata 1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)
- bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
/wykres/ oraz/ wykres w podziale na płeć/

Zainteresowanie polityką wśród kobiet a wiek
- bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
*18-24 lata
*25-34 lata
*35-44 lata
*45-54 lata
*55-64 lata
*65 lat i więcej
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

Zainteresowanie polityką wśród kobiet a wykształcenie
- bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
*podstawowe/gimnazjalne
*zasadnicze zawodowe
*średnie
*wyższe
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

Zainteresowanie polityką wśród kobiet a miejsce zamieszkania
- bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce
- średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje
* wieś
* miasta do 19 999
* miasta 20 000 – 99 999
* miasta 100 000 – 499 999
* miasta 500 000 i więcej
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

DEKLARACJE UDZIAŁU W WYBORACH

Deklaracje udziału w wyborach do Sejmu i Senatu – ogół Polaków (lata1989–2023, w procentach dla poszczególnych lat)
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykres/ oraz/ wykres wg podziału na płeć/

POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne wśród ogółu Polaków (lata 1990–2023 w procentach dla poszczególnych lat)
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres w podziale na płeć/

Deklarowane poglądy polityczne wśród kobiet a wiek
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- Trudno powiedzieć
*18-24 lata
*25-34 lata
*35-44 lata
*45-54 lata
*55-64 lata
*65 lat i więcej
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

Deklarowane poglądy polityczne wśród kobiet a wykształcenie
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- Trudno powiedzieć
*podstawowe/gimnazjalne
*zasadnicze zawodowe
*średnie
*wyższe
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

Deklarowane poglądy polityczne wśród kobiet a miejsce zamieszkania
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- Trudno powiedzieć
* wieś
* miasta do 19 999
* miasta 20 000 – 99 999
* miasta 100 000 – 499 999
* miasta 500 000 i więcej
/wykresy wg terminów 2018-2023 (dane dla roku 2023 obejmują okres od stycznia do sierpnia)/

122.
2023-10-05
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
 
Data wydania: 2023-10-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6609
Numer publikacji: Nr 122/2023
Liczba stron: 48
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, władze samorządowe, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, Straż Graniczna, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Lasy Państwowe, KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, Andrzej Duda, władze lokalne, Kościół
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2023
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – IX 2023

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2018 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2017 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2023/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2023

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2016 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ

Oceny działalności Straży Granicznej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2021, III 2022, IX 2022, III 2023, IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Oceny działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012, IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2023, IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017 - IX 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
*Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 – IX 2023/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023
Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – IX 2023
Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – IX 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

121.
2023-10-03
Podsumowanie działalności rządu Mateusza Morawieckiego po czterech latach jego funkcjonowania
 
Data wydania: 2023-10-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6608
Numer publikacji: Nr 121/2023
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: Mateusz Morawiecki, premier, ocena premiera, stosunek do rządu, rząd, ocena działalności, dziedziny działalności
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SZCZEGÓŁOWE OCENY DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność rządu premiera Mateusza Morawieckiego od chwili jego powstania po wyborach 2019 roku w dziedzinie:
*obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa
*polityki prorodzinnej
*zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
*kierowania państwem
*dziedzinie ochrony środowiska
*gospodarki
*opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy
*szkolnictwa, oświaty
*polityki zagranicznej
*zwalczania korupcji
*właściwego gospodarowania pieniędzmi publicznymi
*polityki rolnej
*opieki zdrowotnej
- Bardzo dobrze (5)
- Dobrze (4)
- Dostatecznie (3)
- Niedostatecznie (2)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wraz ze średnią ocen na skali 2-5/ oraz /tabele aneksowa/

Wskazania respondentów dotyczące poszczególnych rządów – tabela wg badań XI 1994 - IX 2023

JAK RZĄD PORADZIŁ SOBIE Z NAJWIĘKSZYMI WYZWANIAMI?

Jak, Pan(i) zdaniem, rząd poradził sobie| radzi sobie z takimi wyzwaniami, jak:
*kryzys na granicy polsko-białoruskiej
*wojna na Ukrainie
*pandemia COVID–19
*inflacja, wzrost cen
- Bardzo dobrze (5)
- Dobrze (4)
- Dostatecznie (3)
- Niedostatecznie (2)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wraz ze średnią ocen na skali 2-5/ oraz /tabele aneksowa/

ZRÓŻNICOWANIE OCEN DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny działalności rządu w poszczególnych dziedzinach wg elektoratów - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

120.
2023-09-29
O wojnie na Ukrainie i Ukraińcach w Polsce
 
Data wydania: 2023-09-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6607
Numer publikacji: Nr 120/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna na Ukrainie, wojna, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, Ukraińcy w Polsce
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - IX 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

UKRAIŃCY W POLSCE

Jak Pan(i) uważa, czy zamieszkali w Polsce Ukraińcy powinni mieć prawo do tworzenia w naszym kraju:
- ukraińskich ośrodków kultury
- cerkwi
- ukraińskich szkół
- ukraińskich dzielnic w dużych miastach
*Zdecydowanie tak
* Raczej tak
*Raczej nie
*Zdecydowanie nie
*Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz/ tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

119.
2023-09-29
Jakiego wyniku wyborów spodziewają się Polacy?
 
Data wydania: 2023-09-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6606
Numer publikacji: Nr 119/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Marcin Głowacki
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, partie polityczne, opozycja, partie opozycyjne, przewidywania, opozycja parlamentarna, koalicja, sympatie polityczne, Andrzej Duda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oczywiście trudno to przewidzieć, ale jak Pan(i) przypuszcza, kto 15 października wygra wybory do Sejmu?
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci
- Raczej partie dzisiejszej opozycji
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Kto wygra wybory do Senatu?
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci
- Raczej partie dzisiejszej opozycji
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

PREFERENCJE POLITYCZNE A PROGNOZOWANY WYNIK WYBORÓW

Prognozowany zwycięzca wyborów do Sejmu wśród osób deklarujących zamiar głosowania na:
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość
- Raczej opozycja
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
*KW Prawo i Sprawiedliwość
*KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
/wykresy/

Prognozowany zwycięzca wyborów do Senatu wśród osób deklarujących zamiar głosowania na:
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość
- Raczej opozycja
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
*KW Prawo i Sprawiedliwość
*KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
/wykresy/

Frekwencja wyborcza
- Deklarowana
- Rzeczywista
/wykresy wg terminów 2015, 2019, 2023/

Opinie dotyczące tego, któremu politykowi prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu – wśród osób, które spodziewają się, że wybory wygra:
- Raczej politykowi z Prawa i Sprawiedliwości lub jego koalicjantów
- Raczej politykowi z partii dzisiejszej opozycji
- Raczej komuś innemu, być może spoza czynnych polityków
- Trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi
*PiS
*opozycja
/wykresy/ oraz/ tabela aneksowa/

KOALICJA NADZIEI – KOALICJA OBAW

Rządy której partii lub koalicji przyjął(ęła)by Pan(i) z największą nadzieją?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską, Partią Republikańską i Kukiz’15)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni i Agrounia)
- Trzecia Droga – koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Nie ma takiej partii/koalicji
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Rządów której partii lub koalicji obawiał(a)by się Pan(i) najbardziej?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską, Partią Republikańską i Kukiz’15)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni i Agrounia)
- Trzecia Droga – koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Nie ma takiej partii/koalicji
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

118.
2023-09-27
Motywacje wyborcze Polaków
 
Data wydania: 2023-09-27

Sygnatura: 6605
Numer publikacji: Nr 118/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Partie polityczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: elektorat, motywy głosowania, motywacje wyborcze, partie polityczne, Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską; Partią Republikańską i Kukiz ‘15), Koalicja Obywatelska (PO; Nowoczesna; Inicjatywa Polska; Zieloni i Agrounia), Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja; Ruch Narodowy; Konfederacja Korony Polskiej), Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL -Koalicja Polska), Lewica (Nowa Lewica; Razem. Polska Partia Socjalistyczna; Unia Pracy)
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

MOTYWY GŁOSOWANIA NA PIS LUB JEGO KOALICJANTÓW – DOBRZE RZĄDZĄ, A ICH POLITYCY SĄ NAJBARDZIEJ WIARYGODNI

Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską, Partią Republikańską i Kukiz ’15)
- Dobrze rządzą, pozytywna ocena dotychczasowych rządów
- Ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze
- Dbają o rodziny, dzieci, młodych ludzi
- Dbają o zwykłych ludzi, często tych biedniejszych
- Zadowolenie z własnych warunków życia pod tymi rządami
- Dobry program zapomóg socjalnych, wyższe wynagrodzenia
- Dbają o emerytów, obniżyli wiek emerytalny
- Ich program jest mi bliski światopoglądowo
- Brak lepszych opcji, ew. mniejsze zło
- Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie, nie wyprzedają polskich spółek
- Niechęć do opozycji, do Donalda Tuska
- Stawiają na interes Polski, ew. stawiają się Unii, podnieśli rangę Polski na świecie
- Zapewniają ogólny poziom bezpieczeństwa
- Stabilność, brak zmian, jest dobrze, jak jest
- Są partią patriotów
- Są partią broniącą Kościoła i chrześcijaństwa
- Rozwijają obronność kraju, armię
- Dobra polityka migracyjna
- Trudno powiedzieć
/tabela/

MOTYWY GŁOSOWANIA NA KOALICJĘ OBYWATELSKĄ – TRZEBA ODSUNĄĆ PIS OD WŁADZY, ONI DAJĄ NA TO NAJWIĘKSZE SZANSE

Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni i Agrounia)
- Trzeba odsunąć PiS od władzy, pora na zmianę, KO daje na to największe szanse
- Ich program jest mi bliski światopoglądowo
- Brak lepszych opcji, ew. mniejsze zło
- Ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze
- Są proeuropejscy, poprawią nasze relacje z UE i nasz wizerunek na świecie
- Zapewniają/przywróciliby wolności obywatelskie, demokrację, poszanowanie prawa
- Niechęć do „rozdawnictwa” obecnej władzy, potrzeba naprawy gospodarki
- Dobrze rządzili przez 8 lat, sprawdzili się
- Stabilni, rozsądni, „normalni”
- Liberalni, szanują prawa kobiet i osoby LGBT
- Są bliżsi ludziom, otwarci na ich głos
- Trudno powiedzieć
/tabela/

MOTYWY GŁOSOWANIA NA KONFEDERACJĘ WIN – COŚ NOWEGO, PARTIA „SPOZA SYSTEMU”

Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Ich program jest mi bliski światopoglądowo
- Wniosą coś nowego, nadzieja na zmianę, są młodzi i „spoza systemu”, ew. inne partie już się - skompromitowały
- Liberalna polityka gospodarcza, zadbają o ludzi przedsiębiorczych
- Poprawią sytuację gospodarczą kraju
- Brak lepszych opcji, ew. mniejsze zło
- Niechęć do „rozdawnictwa” obecnej władzy, wszelkich programów socjalnych
- Ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze
- Będą bronić tradycyjnych, prawicowych wartości w sferze obyczajowej
- Trzeźwi, biznesowe podejście do polityki
- Sprzeciwiają się przyjmowaniu imigrantów
- Jako jedyni nie dali się „zwariować” w obliczu pandemii
- Zadbają o zwykłych ludzi
- Trzeba odsunąć PiS od władzy
- Trudno powiedzieć
/tabela/

MOTYWY GŁOSOWANIA NA TRZECIĄ DROGĘ – NADZIEJA NA ZMIANĘ, NIECHĘĆ DO „DUOPOLU” PIS–KO

Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicja Polska)
- Ich program jest mi bliski światopoglądowo
- Wniosą coś nowego, niechęć do „duopolu” PiS–PO
- Brak lepszych opcji, ew. mniejsze zło
- Poprawią sytuację gospodarczą kraju
- Ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze
- Nadzieja na ograniczenie polskich podziałów, sporów
- Zaufanie do Szymona Hołowni
- Są proeuropejscy
- Mają postulaty proekologiczne
- Są umiarkowanie postępowi, rozsądni
- Trzeba odsunąć od władzy PiS
- Ograniczyliby związki Kościoła i państwa
- Trudno powiedzieć
/tabela/


MOTYWY GŁOSOWANIA NA LEWICĘ – NAJBARDZIEJ POSTĘPOWA PARTIA

Dlaczego przede wszystkim poparł(a)by Pan(i) to ugrupowanie? Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Ich program jest mi bliski światopoglądowo
- Najbardziej postępowi, zadbają o prawa kobiet i osób LGBT
- Ich politycy są najbardziej wiarygodni, uczciwi, realizują swoje hasła wyborcze
- Trzeba odsunąć PiS od władzy, potrzeba zmiany
- Zadbają o zwykłych ludzi
- Brak lepszych opcji, ew. mniejsze zło
- Ograniczyliby związki Kościoła i państwa
- Wcześniej też na nich głosowałe(a)m, zwykle na nich głosuję, ew. na inne partie lewicowe
- Są proeuropejscy, poprawią nasze relacje z UE i nasz wizerunek na świecie
- Zapewniają/przywróciliby wolności obywatelskie, demokrację, poszanowanie prawa
- Wniosą coś nowego, odrębny głos na scenie politycznej
- Sprzeciw wobec „duopolu” PiS–PO
- Poprawią sytuację gospodarczą kraju
- Dobrze rządzili (za czasów rządów SLD)
- Zapewnią pomoc społeczną, zasiłki
- Trudno powiedzieć
/tabela/

117.
2023-09-26
Wyborcy niezdecydowani na miesiąc przed wyborami
 
Data wydania: 2023-09-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6604
Numer publikacji: Nr 117/2023
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: niezdecydowani, wybory parlamentarne, preferencje, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIM SĄ NIEZDECYDOWANI WYBORCY?

Wykresy – płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz poglądy polityczne grupy wyborców o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych na tle wyborców zdecydowanych

Tabela – zainteresowanie polityką a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

Tabela – sympatycy obozu rządzącego i sympatycy opozycji a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

NA KOGO MOGLIBY ZAGŁOSOWAĆ NIEZDECYDOWANI WYBORCY?

[Odpowiedzi osób wybierających się na wybory, niemających jednak sprecyzowanych preferencji] Który komitet wyborczy brał(a)by Pan(i) pod uwagę w tych wyborach?
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Inny komitet wyborczy
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

116.
2023-09-25
Nastroje społeczne we wrześniu
 
Data wydania: 2023-09-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6603
Numer publikacji: Nr 116/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IX 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IX 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VIII 2022 – IX 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

115.
2023-09-22
Stosunek do rządu we wrześniu
 
Data wydania: 2023-09-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6602
Numer publikacji: Nr 115/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IX 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IX 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - IX 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

114.
2023-09-21
Nastroje na rynku pracy we wrześniu
 
Data wydania: 2023-09-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6601
Numer publikacji: Nr 114/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2022 - IX 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IX 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2022 - IX 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – IX 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IX 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VIII 2022 - IX 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

113.
2023-09-20
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września
 
Data wydania: 2023-09-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6600
Numer publikacji: Nr 113/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, polityk, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Jarosław Kaczyński
- Szymon Hołownia
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Robert Biedroń
- Marlena Maląg
- Donald Tusk
- Przemysław Czarnek
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Tomasz Grodzki
- Robert Telus
- Adrian Zamdberg
- Sławomir Mentzen
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - IX 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - IX 2023

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA

Zaufanie do polityków w pierwszej połowie września 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VIII 2023 - IX 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

112.
2023-09-18
O stosunkach polsko-niemieckich i domaganiu się przez Polskę reparacji za straty poniesione w II wojnie światowej
 
Data wydania: 2023-09-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6599
Numer publikacji: Nr 112/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, reparacje wojenne, Niemcy, odszkodowania, stosunki międzynarodowe, Europa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Jak Pan(i) ocenia obecne stosunki polsko-niemieckie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1987, X 1988, II 1990, II 1991, XII 2005, VII 2007, IV 2008, IX 2009, VI 2011, I 2015, XI 2015, VI 2016, X 2017, X 2021, IX 2022, VIII 2023/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA ROSZCZEŃ REPARACYJNYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań X 2017, VIII 2019, X 2021, IX 2022, VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg oceny stosunków polsko-niemieckich/ oraz /tabela aneksowa/

CZY WARTO UBIEGAĆ SIĘ O REPARACJE

Czy, Pana(i) zdaniem, domagając się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej Polska może więcej zyskać czy więcej stracić?
- Więcej zyskać
- Więcej stracić
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań X 2017, VIII 2023/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników domagania się reparacji/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SZANS NA UZYSKANIE REPARACJI OD NIEMIEC

Proszę określić w procentach szanse na uzyskanie reparacji od Niemiec, przyjmując że „0” oznacza brak jakichkolwiek szans na uzyskanie reparacji, a „100” – pewność ich uzyskania.
- 0% brak jakichkolwiek szans
- Od 1% do 49%
- 50%
- Od 51% do 99%
- 100% pewność uzyskania reparacji
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

111.
2023-09-15
Preferencje partyjne we wrześniu
 
Data wydania: 2023-09-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6598
Numer publikacji: Nr 111/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202317: Aktualne problemy i wydarzenia (401)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Czy zamierza Pan(i) wziąć w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IX 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata którego komitetu wyborczego zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: wyniki wg terminów badań 14-27 VIII 2023 – 4-14 IX 2023 / oraz /tabela aneksowa/

Zmiany poparcia dla partii i ugrupowań politycznych w wyborach do Sejmu (I–IX 2023)
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
- KW Nowa Lewica
- KW Bezpartyjni Samorządowcy
- KW Polska Jest Jedna
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 9-22 I – 4-14 IX/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- KW Prawo i Sprawiedliwość
- KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
- KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
- KW Nowa Lewica
- KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
/wykres wg terminów badań 14-27 VIII, 4-14 IX 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

110.
2023-09-14
Przemoc wobec dzieci - opinie, doświadczenia, reagowanie
 
Data wydania: 2023-09-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6597
Numer publikacji: Nr 110/2023
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Dzieci, Rodzina
Autorzy: Marta Bożewicz, Michał Feliksiak, Aneta Bartsevich
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: dzieci, rodzice, bicie, kary cielesne, przemoc werbalna, wychowanie, przemoc domowa, rodzina, przemoc, relacje w rodzinie, przemoc wobec dzieci, przestrzeń publiczna, klaps, lanie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

PRZYZWOLENIE NA BICIE

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
* Wobec dzieci nie powinno się stosować żadnych kar fizycznych
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 1994, VI 2008, V 2012, II 2019, VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

* Lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 1994, VI 2008, V 2012, II 2019, VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

* Są sytuacje, że dziecku trzeba dać klapsa
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2008, V 2012, II 2019, VII 2023/ oraz /tabela aneksowa

Tabela - zależność między stosunkiem do stwierdzenia "wobec dzieci nie powinno się stosować żadnych kar fizycznych" a opiniami na temat nieszkodliwości lania oraz opiniami o dopuszczalności klapsów

Tabela - odpowiedzi (tak, nie, trudno powiedzieć) na powyższe stwierdzenia badanych mających dzieci do 19. roku życia, badanych mających dzieci powyżej 19. roku życia, badanych niemających dzieci, ogółu badanych

STOSOWANIE PRZEMOCY

[Deklaracje osób mających dzieci do 19. roku życia]
Kiedy ostatnio zdarzyło się Panu(i) lub Pana(i) współmałżonkowi/współmałżonce (partnerowi/partnerce):
* krzyczeć na dziecko
* wyzywać dziecko, obrazić je
* kpić z dziecka, wyśmiać je
* szarpnąć, popchnąć dziecko
* dać dziecku porządne lanie - "trzeba mu było wlać"
- W ciągu ostatniego tygodnia
- W ciągu ostatniego miesiąca
- W ciągu ostatniego roku
- Dawniej, gdy dziecko było młodsze
- Nigdy
- Nie pamiętam, nie wiem
/wykres/

[Deklaracje osób mających dzieci do 19. roku życia]
Kiedy ostatnio Pana(i) dziecko dostało porządne lanie, „trzeba było mu wlać”?
- W ciągu ostatniego tygodnia
- W ciągu ostatniego miesiąca
- W ciągu ostatniego roku
- Dawniej, gdy dziecko było młodsze
- Nigdy
- Nie pamiętam
/wykresy wg terminów badań IX 1994, X 1998, VI 2001, II 2002, I 2005, II 2009, V 2012, II 2019, VII 2023/

Tabela - podejście do kar cielesnych a posiadanie dzieci

Rodzice mający dzieci do 19. roku życia, którzy deklarują, że zdarzyło się im (lub osobom, z którymi są/byli w związku):
* krzyczeć na dziecko
* wyzwać dziecko, obrazić je
* kpić z dziecka, wyśmiać je
* szarpnąć, popchnąć dziecko
* zbić dziecko (dać mu lanie)
/tabela wg cech społeczno-demograficznych/

PRZEMOC WOBEC DZIECI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Czy kiedykolwiek widział(a) Pan(i) w miejscu publicznym – np. w sklepie, w parku – sytuację, w której dorosły:
- krzyczy na dziecko lub wyzywa je
- szarpie dziecko
- uderza dziecko, bije je
* Tak, wiele razy
* Tak, kilka razy
* Tak, raz
* Nie, nigdy
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. częstotliwości krzyczenia na dziecko przez pantera/współmałżonka/ oraz/ tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które przynajmniej raz były świadkiem takich sytuacji] Ludzie często mają wątpliwości, czy będąc świadkiem stosowania przemocy wobec dziecka w miejscu publicznym powinni jakoś zareagować. Czy Pan(i) także miał(a) takie wątpliwości?
Ludzie często mają wątpliwości, czy w takich sytuacjach powinni jakoś zareagować, Czy Pan(i) także miał(a) takie wątpliwości?
- Tak, za każdym razem
- Czasami tak, a czasami nie
- Nie, nigdy nie miałem(am) wątpliwości
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. częstotliwości krzyczenia na dziecko przez pantera/współmałżonka/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy w ostatniej sytuacji, której był(a) Pan(i) świadkiem ktoś zwrócił uwagę dorosłemu, który źle traktował dziecko?
- Tak, ja sam(a)
- Tak, ktoś inny
- Trudno powiedzieć
- Nie, nikt
/wykres/ oraz/ tabela wg. opinii badanych na temat stwierdzenia „Są sytuacje, że dziecku trzeba dać klapsa”/ oraz/ tabela wg. częstotliwości krzyczenia na dziecko przez pantera/współmałżonka/ oraz/ tabela aneksowa/

REAGOWANIE NA PRZEMOC WOBEC DZIECI

Załóżmy, że miał(a)by Pan(i) poważne podejrzenie, że dziecko np. w Pan(i) sąsiedztwie jest bite lub rażąco zaniedbane. Co, Pana(i) zdaniem, najlepiej jest zrobić w takiej sytuacji?
- Zadzwonić na Policję lub numer alarmowy 112
- Powiadomić ośrodek pomocy społecznej
- Osobiście zwrócić uwagę rodzicom/opiekunom dziecka
- Nie wtrącać się
- Powiadomić szkołę/przedszkole krzywdzonego dziecka
- Powiadomić sąd rodzinny
- Coś innego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, gdyby zdarzyło się Panu(i) w przyszłości, że miał(a)by Pan(i) poważne podejrzenia, że jakieś dziecko jest bite lub rażąco zaniedbywane, to:
- na pewno by Pan(i) zareagował(a)
- miał(a)by Pan(i) wątpliwości, czy zareagować
- wolał(a)by Pan(i) nie reagować
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. opinii badanych na temat stwierdzenia „Są sytuacje, że dziecku trzeba dać klapsa”/ oraz/ tabela wg. opinii badanych na temat stwierdzenia „Wobec dzieci nie powinno się stosować żadnych kar fizycznych”/ oraz/ tabela aneksowa

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

109.
2023-09-12
O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy
 
Data wydania: 2023-09-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6596
Numer publikacji: Nr 109/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna na Ukrainie, wojna, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, kryzys zbożowy, gospodarka żywnościowa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

CZY EMBARGO NA IMPORT ZBÓŻ Z UKRAINY POWINNO ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONE?

Do 15 września obowiązuje unijny zakaz dostaw pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski oraz do innych krajów Europy Środkowo--Wschodniej. Czy obowiązywanie tego zakazu powinno być przedłużone czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Co, Pana(i) zdaniem, powinna zrobić Polska, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży obowiązywania tego zakazu?
-Dostosować się do decyzji Komisji Europejskiej
-Utrzymać zakaz importu tych towarów do Polski wbrew prawu unijnemu
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

108.
2023-09-07
Czy Polacy wezmą udział w referendum?
 
Data wydania: 2023-09-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6595
Numer publikacji: Nr 108/2023
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Referendum
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: referendum, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w referendum, które odbędzie się w dniu wyborów do Sejmu i Senatu?
- Na pewno wezmę w nim udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nim udział
- Na pewno nie wezmę w nim udziału
/wykres/ oraz/ tabela wg preferencji partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Zestawienie deklaracji zamiaru oddania głosu w referendum i w wyborach do Sejmu i Senatu
- Na pewno wezmę w nim udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nim udział
- Na pewno nie wezmę w nim udziału
/wykres/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

107.
2023-09-05
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2023-09-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6594
Numer publikacji: Nr 107/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2022 - VIII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VIII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2022 - VIII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – VIII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VIII 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

106.
2023-09-04
Stosunek do rządu w sierpniu
 
Data wydania: 2023-09-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6593
Numer publikacji: Nr 106/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VIII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VIII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - VIII 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

105.
2023-09-01
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2023-09-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6592
Numer publikacji: Nr 105/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VIII 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VIII 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VII 2022 – VIII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

104.
2023-08-31
Zaufanie do polityków w sierpniu
 
Data wydania: 2023-08-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6591
Numer publikacji: Nr 104/2023
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, polityk, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Szymon Hołownia
- Zbigniew Ziobro
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Marlena Maląg
- Donald Tusk
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Włodzimierz Czarzasty
- Tomasz Grodzki
- Robert Telus
- Adrian Zamdberg
- Sławomir Mentzen
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VIII 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VIII 2023

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA

Zaufanie do polityków w sierpniu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VII 2023 - VIII 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

103.
2023-08-29
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2023-08-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6590
Numer publikacji: Nr 103/2023
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2022 - VIII 2023/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz / tabela wg. potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VIII 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

102.
2023-08-28
Preferencje partyjne w drugiej połowie sierpnia
 
Data wydania: 2023-08-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6589
Numer publikacji: Nr 102/2023
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202315: Aktualne problemy i wydarzenia (400)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VIII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Spra¬wie¬dliwość (wraz z Suwerenną Polską, Partią Republikańską i Kukiz‘15)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Agrounia)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Trzecia Droga – koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie-Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Agrounia
- Porozumienie
- Wolnościowcy
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: wyniki wg terminów badań I 2023 - VIII 2023 / oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską i Kukiz‘15)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Agrounia)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Trzecia Droga - koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
/wykres wg terminów badań 3–16 VII 2023, 14-27 VIII 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

101.
2023-08-21
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
 
Data wydania: 2023-08-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6588
Numer publikacji: Nr 101/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, niepubliczna opieka zdrowotna, ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, świadczenia zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne, system opieki zdrowotnej, polisa zdrowotna, lekarz
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KORZYSTANIE Z USŁUG MEDYCZNYCH

Badani, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż korzystali z usług:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021, VI 2023/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie z usług:
*lekarza ogólnego
*lekarza specjalisty
*laboratorium analitycznego
*pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
*dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
- w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (w całości lub częściowo refundowanych przez NFZ)
- świadczonych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a więc finansowanych samodzielnie lub dostępnych w ramach posiadanego dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
/wykres/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego:
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg terminów badań VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021, VI 2023/

Korzystający w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń i usług zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (finansowanych samodzielnie lub w ramach dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia):
– lekarza ogólnego
– lekarza specjalisty
– laboratorium analitycznego
– pracowni diagnostycznej (USG, tomografia, gastroskopia itp.)
– dentysty (stomatologa) lub pracowni protetycznej
/tabela wg terminów badań VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021, VI 2023/

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż
- Korzystający z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- Korzystający wyłącznie z usług w całości samodzielnie opłacanych lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
- Korzystający z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie z usług świadczonych poza tym systemem – w całości samodzielnie finansowanych lub dostępnych w ramach posiadanego dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (abonamentu, polisy)
- Niekorzystający z usług medycznych
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2002, XI 2003, IX 2004, XI 2005, III 2009, II 2010, II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021, VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

MOTYWY KORZYSTANIA Z NIEPUBLICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dlaczego wybrał(a) Pan(i) usługę/usługi finansowane i świadczone poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? Czy ze względu na:
- szybsze terminy – krótszy czas oczekiwania na umawianą wizytę
- lepszych specjalistów, kompetencję lekarzy/ osób wykonujących badania
- sprawniejszą obsługę na miejscu, mniejsze opóźnienia i krótsze kolejki
- większe zaangażowanie lekarzy/ osób wykonujących badania – na odpłatnych wizytach specjaliści bardziej się starają
- możliwość załatwienia wszystkiego „od ręki”, przy jednej wizycie
- dogodniejsze godziny przyjęć, np. po pracy, szkole
- bardziej życzliwy stosunek personelu – pomocność, miłą atmosferę
- nowocześniejszą aparaturę medyczną
- ponieważ NFZ nie refunduje usług, z których korzystałe(a)m
- większy komfort leczenia – czystość, schludność gabinetów, intymność wizyty itp.
- dogodniejszą lokalizację – blisko miejsca zamieszkania, pracy itp.
- mam to zagwarantowane w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – abonamentu, polisy
- ponieważ nie jestem objęty(a) powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2016, VI 2018, VI 2023/

DODATKOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Czy ma Pan(i) wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polisę zdrowotną)?
- Tak i opłacam je sam(a) lub robi to ktoś z mojej rodziny
- Tak, ale opłaca je pracodawca – mój lub kogoś z mojej rodziny
- Tak, ale koszty tego ubezpieczenia częściowo ponosi pracodawca – mój lub kogoś z najbliższej rodziny, a część kosztów ponoszę sam(a)/ponosimy sami
- Nie, nie mam takiego ubezpieczenia
/wykres/ oraz tabela wg terminów badań II 2012, VI 2014, VI 2016, VI 2018, VI/VII 2020, VII 2021, VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego a korzystanie z usług medycznych w ramach różnych systemów finansowania

USŁUGI CYFROWE W OPIECE ZDROWOTNEJ

Czy korzysta Pan(i) z:
*e-recept np. za pośrednictwem esemesa, e-maila lub aplikacji internetowej?
*e-skierowania np. za pośrednictwem esemesa, e-maila lub aplikacji internetowej?
*Internetowego Konta Pacjenta
- Tak, często
- Tak, rzadko
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

100.
2023-08-17
Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?
 
Data wydania: 2023-08-17

Sygnatura: 6587
Numer publikacji: Nr 100/2023
Liczba stron: 2
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: partie polityczne, elektorat, wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Tabela - deklaracje głosowania w ostatnich wyborach parlamentarnych a obecne preferencje partyjne

99.
2023-08-16
Wizerunki partii politycznych A. D. 2023
 
Data wydania: 2023-08-16

Sygnatura: 6586
Numer publikacji: Nr 99/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Partie polityczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: wizerunek, partie polityczne, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, KO - Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfedederacja Wolność i Niepodległość, elektorat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Cechy charakterystyki:
-Jest skuteczne (a) w działaniu
-Opinia ambiwalentna
-Jest nieskuteczne(a) w działaniu
-Trudno powiedzieć

-Jest wiarygodne (a), realizuje swoje obietnice
-Opinia ambiwalentna
-Jest niewiarygodne (a), nie realizuje obietnic
-Trudno powiedzieć

-Ma przede wszystkim na względzie dobro kraju
-Opinia ambiwalentna
-Dba przede wszystkim o partyjne interesy
-Trudno powiedzieć

-Ma określony program, wiadomo do czego zmierza
-Opinia ambiwalentna
-Nie ma programu, nie wiadomo do czego zmierza
-Trudno powiedzieć

-Troszczy się o los zwykłych obywateli
-Opinia ambiwalentna
-Nie interesuje go (jej) los zwykłych obywateli
-Trudno powiedzieć

-Ma kompetentnych ludzi do rządzenia
-Opinia ambiwalentna
-Nie ma kompetentnych ludzi do rządzenia
-Trudno powiedzieć

-Jego (jej) politycy są ludźmi uczciwymi, nieprzekupnymi
-Opinia ambiwalentna
-Jego (jej) politycy są nieuczciwi, myślą tylko o własnych korzyściach
-Trudno powiedzieć

-Jest nastawione(a) na współpracę, dąży do porozumienia i kompromisu z różnymi środowiskami
-Opinia ambiwalentna
-Jest konfliktowe(a), nie szuka porozumienia i kompromisów
-Trudno powiedzieć

*Prawo i Sprawiedliwość
*Koalicja Obywatelska
*Lewica
*Polska 2050 Szymona Hołowni
*PSL-Koalicja Polska
*Konfederacja WiN
/tabela/

Rysunek – Profile głównych partii i ugrupowań politycznych – opinie ogółu ankietowanych (średnie ocen na skali 1-7)

Rysunek – Profile głównych partii i ugrupowań politycznych – opinie w ich elektoratach (średnie ocen na skali 1-7)

Tabela – Postrzeganie partii politycznych w elektoratach – wartości syntetyczne średnich

98.
2023-08-10
Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce?
 
Data wydania: 2023-08-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6585
Numer publikacji: Nr 98/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Marcin Kesler
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: elektorat, charakterystyka, poglądy polityczne, wybory parlamentarne, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, KO - Koalicja Obywatelska, Konfedederacja Wolność i Niepodległość, Trzecia Droga, Lewica
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ELEKTORAT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Poglądy polityczne wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Lewica
- Centrum
- Prawica
- Trudno powiedzieć
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Udział w praktykach religijnych wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Kilka razy w tygodniu
- Raz w tygodniu
- 1–2 razy w miesiącu
- Kilka razy w roku
- W ogóle nie uczestniczy
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Wykształcenie wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Podstawowe / gimnazjalne
- Zasadnicze zawodowe
- Średnie
- Wyższe
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Wiek wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- 18–24 lata
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65 lat i więcej
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Przynależność do grup społecznych i zawodowych wśród wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem
- Średni personel, technicy
- Pracownicy administracyjno-biurowi
- Pracownicy usług
- Robotnicy wykwalifikowani
- Robotnicy niewykwalifikowani
- Rolnicy
- Pracujący na własny rachunek
- Bezrobotni
- Emeryci
- Renciści
- Uczniowie i studenci
- Zajmujący się domem i inni
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Miesięczne dochody wyborców PiS na jedną osobę w gospodarstwie domowym na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Do 1499 zł
- Od 1500 zł do 1999 zł
- Od 2000 zł do 2999 zł
- Od 3000 zł do 3999 zł
- 4000 zł i więcej
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Miejsce zamieszkania wyborców PiS na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Wieś
- Miasto do 19 999
- 20 000 – 99 999
- 100 000 – 499 999
- 500 000 i więcej mieszkańców
*Wyborcy PiS
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

ELEKTORAT KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Wykres - poglądy polityczne wyborców KO na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - udział w praktykach religijnych wyborców KO na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - miejsce zamieszkania wyborców KO na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - wykształcenie wyborców KO na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - miesięczne dochody wyborców KO na jedną osobę w gospodarstwie domowym na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - przynależność do grup społecznych i zawodowych wśród wyborców KO na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

ELEKTORAT KONFEDERACJI WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Wykres - wiek wyborców Konfederacji WiN na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Płeć wyborców Konfederacji WiN na tle ogółu zdeklarowanych wyborców
- Mężczyźni
- Kobiety
*Wyborcy Konfederacji
*Ogół zdeklarowanych wyborców
/wykres/

Wykres - wykształcenie wyborców Konfederacji WiN na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - przynależność wyborców Konfederacji WiN do grup społecznych i zawodowych na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - miesięczne dochody wyborców Konfederacji WiN na jedną osobę w gospodarstwie domowym na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - poglądy polityczne wyborców Konfederacji WiN na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - udział w praktykach religijnych wyborców Konfederacji WiN na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

ELEKTORAT TRZECIEJ DROGI

Wykres - poglądy polityczne wyborców Trzeciej Drogi na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - wykształcenie wyborców Trzeciej Drogi na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - przynależność wyborców Trzeciej Drogi do grup społecznych i zawodowych na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - wiek wyborców Trzeciej Drogi na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

ELEKTORAT LEWICY

Wykres - poglądy polityczne wyborców Lewicy na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - udział wyborców Lewicy w praktykach religijnych na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - wykształcenie wyborców Lewicy na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - wiek wyborców Lewicy na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

Wykres - miejsce zamieszkania wyborców Lewicy na tle ogółu zdeklarowanych wyborców

97.
2023-08-03
Charakterystyka poglądów elektoratów
 
Data wydania: 2023-08-03

Sygnatura: 6584
Numer publikacji: Nr 97/2023
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: kwestie światopoglądowe, liberalizm ekonomiczny, liberalizm światopoglądowy, lewica, prawica, konserwatyzm, etatyzm, proeuropejskość, poglądy elektoratów, elektorat, poglądy polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POGLĄDY OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT ISTOTNYCH KWESTII SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH

Pary przeciwstawnych stwierdzeń (skala (1-7):
- Państwo powinno zapewnić obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych, takich jak opieka zdrowotna, szkolnictwo itp. (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Obywatele powinni dbać o zapewnienie sobie ochrony zdrowia, możliwości kształcenia dzieci itp. (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VII‘95, VIII‘96, V‘97, V‘99, IX‘01, III‘03, IV/V‘05, IX-X‘07, VIII/IX‘09, VI-VII‘11, IV-V‘15, III‘16, VIII-IX’19, V/VI’21, V/VI’23/

- Osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż ci, którzy zarabiają mało (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni płacić jednakowy procent podatku od dochodów (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V‘97, IX‘01, IV/V‘05, IX-X‘07, VIII/IX‘09, VI-VII‘1, IV-V‘15, III‘16, VIII-IX’19, V/VI’21, V/VI’23/

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo zatrudnienia i ochrona istniejących miejsc pracy, nawet jeśli pogarsza się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Najważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa mogły szybko reagować na zmiany sytuacji gospodarczej,
by w razie problemów mogły łatwo zmniejszać zatrudnienie i nie bały się ponownie zatrudniać pracowników (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Polska powinna jak najszybciej odejść od energetyki opartej na węglu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna jak najdłużej móc wykorzystywać węgiel w energetyce (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V/VI’21, V/VI’23/

- Z przestępczością należy walczyć twardo, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VII‘95, V‘99, III‘03, IV/V‘05, IX-X‘07, VIII/IX‘09, VI-VII‘11, IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Przerywanie ciąży powinno być dozwolone bez żadnych ograniczeń (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań V‘99, IX‘01, III‘03, IV/V‘05, IX-X‘07, VIII/IX‘09, VI-VII‘11, IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Konkordat między Polska a Stolicą Apostolską jest niepotrzebny. Państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Konkordat jest potrzebny. Państwo powinno współpracować z Kościołem katolickim, do którego należy większość społeczeństwa (5+6+7)
/tabela wg badań IV-V‘15, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Prawo w ogóle nie powinno dopuszczać możliwości zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Polska powinna dążyć do jak najściślejszej integracji w ramach Unii Europejskiej (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska powinna dążyć do zachowania w Unii Europejskiej jak najdalej idącej niezależności (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV/V‘05, IX-X‘07, VIII/IX‘09, VI-VII‘11, IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Polska powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna przyjmować uchodźców napływających do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Polska powinna wspierać Ukrainę i jej starania o wejście do UE(1+2+3)
- Opinia ambiwalentna (4)
- Polska nie powinna w szczególny sposób angażować się po stronie Ukrainy (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV-V‘15, III‘16, VIII-IX‘19, V/VI’21, V/VI’23/

- Samorządy powinny mieć szerokie kompetencje do realizacji zadań i usług publicznych
- Opinia ambiwalentna (4)
- To przede wszystkim władze centralne powinny decydować o realizacji zadań i usług publicznych (5+6+7)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań VIII/IX’19, V/VI’21, V/VI’23/

Tabela - wartości średnie na skali 1-7 wśród ogółu badanych dla par przeciwstawnych stwierdzeń, odchylenie standardowe

ZRÓŻNICOWANIE POGLĄDÓW W ELEKTORATÓW

CHARAKTERYSTYKA ELEKTORATÓW

Prawo i Sprawiedliwość
Koalicja Obywatelska
Lewica
Trzecia Droga
Konfederacja Wolność i Niepodległość

Rozkłady opinii w omawianych kwestiach w potencjalnych elektoratach
- akceptacja poszczególnych stwierdzeń
- wartości średnie na skali 1-7
/tabele/

Wykres – opinie potencjalnych elektoratów. Wartości średnie na skali 1-7

ANALIZOWANE ELEKTORATY NA OSIACH PODZIAŁÓW POLITYCZNYCH

Wykres – analizowane elektoraty na osiach podziałów politycznych:
Etatyzm – Liberalizm gospodarczy
Lewica – Prawica

96.
2023-08-02
Nastroje na rynku pracy w lipcu
 
Data wydania: 2023-08-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6583
Numer publikacji: Nr 96/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2022 - VII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VII 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2022 - VII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – VII 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VII 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

95.
2023-08-01
Oczekiwania inflacyjne w lipcu
 
Data wydania: 2023-08-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6582
Numer publikacji: Nr 95/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, prognozy, oczekiwania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODCZUWANIE INFLACJI

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań X 2021, I 2022, IV 2022, X 2022, I 2023, VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – odczuwany wzrost cen a ocena własnych warunków materialnych

Tabela – odczuwany wzrost cen a potencjalne elektoraty partyjne

OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Według wstępnych szacunków w czerwcu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o 11,5%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły w podobnym tempie (11%-12%)
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Według wstępnych szacunków w marcu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o około 16%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły tempie około 16%
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badania IV 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

94.
2023-07-28
Polacy o wojnie na Ukrainie
 
Data wydania: 2023-07-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6581
Numer publikacji: Nr 94/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Marcin Kesler
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna na Ukrainie, wojna, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023, II 2023, III 2023, VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

93.
2023-07-27
Wyborcy niezdecydowani
 
Data wydania: 2023-07-27

Sygnatura: 6580
Numer publikacji: Nr 93/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: niezdecydowani, wybory parlamentarne, preferencje, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIM SĄ NIEZDECYDOWANI WYBORCY?

Wykresy – płeć, wiek, miejsce zamieszkania, ocena własnych warunków materialnych oraz poglądy polityczne grupy wyborców o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych

Tabela – zainteresowanie polityką a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

Tabela – sympatycy obozu rządzącego i sympatycy opozycji a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

NA KOGO MOGLIBY ZAGŁOSOWAĆ NIEZDECYDOWANI WYBORCY?

[Odpowiedzi osób wybierających się na wybory, niemający jednak sprecyzowanych preferencji] Które ugrupowanie/ugrupowania brał(a)by Pan(i) pod uwagę, gdyby wybory do Sejmu odbywały się już teraz?
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską, Partią Republikańską i Kukiz’15)
- Trzecia Droga – koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni z PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Agrounia
- Porozumienie
- Wolnościowcy
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

92.
2023-07-26
Nastroje społeczne w lipcu
 
Data wydania: 2023-07-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6579
Numer publikacji: Nr 92/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VII 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VII 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań VI 2022 – VII 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

91.
2023-07-25
Zaufanie do polityków w lipcu
 
Data wydania: 2023-07-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6578
Numer publikacji: Nr 91/2023
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, polityk, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Tomasz Grodzki
- Adam Niedzielski
- Barbara Nowacka
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Włodzimierz Czarzasty
- Marlena Maląg
- Piotr Zgorzelski
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Sławomir Mentzen
- Robert Telus
- Magdalena Biejat
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VII 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VII 2023

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA

Zaufanie do polityków w lipcu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań VI 2023 - VII 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

90.
2023-07-24
Stosunek do rządu w lipcu
 
Data wydania: 2023-07-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6577
Numer publikacji: Nr 90/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VII 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - VII 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

89.
2023-07-21
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lipcu
 
Data wydania: 2023-07-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6576
Numer publikacji: Nr 89/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Kamil Nagalski
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg deklaracji udziału w wyborach

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg deklaracji udziału w wyborach

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2022 - VII 2023/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz / tabela wg. deklaracji udziału w wyborach/ oraz/ tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VII 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

88.
2023-07-17
Preferencje partyjne w lipcu
 
Data wydania: 2023-07-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6575
Numer publikacji: Nr 88/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202314: Aktualne problemy i wydarzenia (399)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VII 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej – Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Agrounia
- Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań X 2022 - VII 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską i Kukiz‘15)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Trzecia Droga - koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
/wykres wg terminów badań 5–18 VI 2023, 3–16 VII 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

87.
2023-07-17
Bariery zamierzeń prokreacyjnych
 
Data wydania: 2023-07-17

Sygnatura: 6574
Numer publikacji: Nr 87/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Rodzina, Kobiety, Dzieci
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: prokreacja, dzieci, kobiety, bezdzietność, wielodzietność, plany życiowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

PREFEROWANA A FAKTYCZNA LICZBA DZIECI

Niezależnie od tego, jaki jest Pana(i) stan cywilny, w jakim jest Pan(i) wieku, a także czy ma Pan(i) dzieci czy też nie, proszę powiedzieć – ile dzieci chciał(a)by Pan(i) mieć w swoim życiu? [respondenci w wieku 18-40 lat]
- Żadnego
- Jedno dziecko
- Dwoje
- Troje
- Czworo i więcej
- Tyle, ile się zdarzy
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ wykres w podziale na płeć/

Ile dzieci Pan(i) ma? [respondenci w wieku 18-40 lat]
- Żadnego
- Jedno dziecko
- Dwoje
- Troje
- Czworo i więcej
- Tyle, ile się zdarzy
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

Rozbieżność między preferowaną a faktyczną liczbą dzieci [respondenci w wieku 18-40 lat]
- Mających mniej dzieci niż by chciało
- Mających dokładnie tyle dzieci ile by chciało
- Mających więcej dzieci niż by chciało
- O niesprecyzowanych preferencjach
/wykres/ oraz/ wykres w podziale na wiek/ oraz/ wykres w podziale na płeć i wiek respondentów/

DLACZEGO NIEKTÓRZY W OGÓLE NIE CHCIELIBY MIEĆ DZIECI?

[Odpowiedzi respondentów w wieku 18–40 lat, którzy deklarują, że w ogóle nie chcieliby mieć dzieci (N=53)] Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) mieć dzieci?
- Nie chcę dzieci
- Tak odczuwam, to sprawa osobista
- Zbyt duża odpowiedzialność
- Wygoda, potrzeba niezależności
- Za wcześnie na dziecko
- Nieheteronormatywność
- Brak partnera, brak stałego związku
- Wysokie koszty utrzymania, inflacja
- Brak warunków – ogólnie, życie na to nie pozwala
- W tym kraju nie ma warunków, sytuacja w kraju mi na to nie pozwala
- Prawo aborcyjne, obawy przed ciążą i urodzeniem chorego dziecka
- Zmiany klimatyczne, katastrofa ekologiczna
- Niepewna przyszłość, niepewna sytuacja geopolityczna, obawy przed wojną
- Inne
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/chmura słów/ oraz tabela z danymi procentowymi/

BARIERY PLANÓW PROKREACYJNYCH

Czy planuje Pan(i) potomstwo w przyszłości? [Kobiety w wieku 18–40 lat i mężczyźni w wieku 18–50 lat mający mniej dzieci, niż chcieliby mieć, lub mają niesprecyzowane zamierzenia prokreacyjne]
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Jeszcze nie wiem
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/

[Odpowiedzi nieplanujących potomstwa, którzy mają mniej dzieci, niż chcieliby mieć, lub mają niesprecyzowane zamierzenia prokreacyjne. Kobiety w wieku 18–40 lat i mężczyźni w wieku 18–50 lat] Dlaczego nie planuje Pan(i) potomstwa w przyszłości?
- Zbyt późno na dziecko
- Stan zdrowia
- Wystarczy mi tyle, ile mam
- Za wcześnie na dziecko
- Brak partnera, brak stałego związku
- Zależy to od partnera/partnerki, partner/partnerka nie chce więcej dzieci
- Zbyt duża odpowiedzialność
- Tak odczuwam, to sprawa osobista
- Celibat
- Wygoda, potrzeba niezależności
- Wysokie koszty utrzymania, inflacja
- Wysokie ceny mieszkań, mały metraż
- Brak warunków – ogólnie, życie na to nie pozwala
- Praca, żeby nie stracić pracy
- W tym kraju nie ma warunków, sytuacja w kraju mi na to nie pozwala
- Prawo aborcyjne, obawy przed ciążą i urodzeniem chorego dziecka
- Problemy z opieką medyczną
- Niepewna przyszłość, niepewna sytuacja geopolityczna, obawy przed wojną
- Zmiany klimatyczne, katastrofa ekologiczna
- Inne
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/chmura słów/ oraz tabela z danymi procentowymi/ oraz/ tabela wg wieku/

86.
2023-07-14
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-07-14

Sygnatura: 6573
Numer publikacji: Nr 86/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV-VI 2023/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV-VI 2023/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV-VI 2023/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV-VI 2023/

85.
2023-07-13
Rozmowy o polityce i podziały polityczne w najbliższym otoczeniu
 
Data wydania: 2023-07-13
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6572
Numer publikacji: Nr 85/2023
Liczba stron: 39
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: poglądy polityczne, zainteresowanie polityką, rozmowy na tematy polityczne, rodzina, podziały polityczne, kłótnie, autorytety
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK CZĘSTO ROZMAWIAMY O POLITYCE

Jak często zdarza się Panu(i) rozmawiać o polityce?
- Bardzo często
- Dość często
- Raczej rzadko
- Praktycznie w ogóle nie rozmawiam na te tematy
/wykresy wg terminów X2017, VI 2023/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg sympatii politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Z KIM NAJCZĘŚCIEJ ROZMAWIAMY O POLITYCE

Z kim najczęściej rozmawia Pan(i) o polityce?
- członkowie rodziny, osoby najbliższe
- znajomi, koledzy, przyjaciele
- znajomi z pracy, z uczelni/szkoły
-sąsiedzi
- pozostałe wskazania
/tabela z uszczegółowieniem członków poszczególnych grup/ oraz/ tabela wg terminów I 2013, X 2017, VI 2023/

AUTORYTETY W SPRAWACH POLITYKI

Czy w Pana(i) otoczeniu, wśród najbliższych, rodziny, znajomych, przyjaciół jest osoba, z której zdaniem, opinią w sprawach polityki Pan(i) się liczy?
- Tak, jest taka osoba/są takie osoby
- Nie, nie ma takiej osoby
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg częstotliwości rozmów o polityce/ oraz/ tabela wg badań I 2013, X 2017, VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób deklarujących, że w ich otoczeniu, wśród najbliższych, rodziny, znajomych, przyjaciół jest osoba, z której zdaniem, opinią w sprawach polityki się liczą] Jaka to osoba/osoby?
- członkowie rodziny, osoby najbliższe
- znajomi, koledzy, przyjaciele
- sąsiedzi
- polityk ogólnokrajowy
- przedstawiciel lokalnej elity
- pozostałe wskazania
/tabela z uszczegółowieniem członków poszczególnych grup/

W JAKICH SYTUACJACH ROZMAWIAMY O POLITYCE, A W JAKICH UNIKAMY TAKICH ROZMÓW

Czy i jak często zdarza się Panu(i) uczestniczyć w rozmowach na tematy polityczne:
- w domu, w gronie najbliższej rodziny
- w pracy, z kolegami, koleżankami z pracy
- podczas spotkań towarzyskich
- podczas imprez rodzinnych
- z sąsiadami, znajomymi podczas przypadkowych spotkań
- w miejscach publicznych, z przypadkowymi osobami
- w internecie, np. na forach, blogach, w serwisach społecznościowych
* Bardzo często
* Dość często
* Raczej rzadko
* Nigdy
* Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg terminów X 2017, VI 2023/ oraz/ tabele aneksowe/

Czy zdarza się Panu(i) celowo unikać, nie podejmować rozmów na tematy polityczne:
- z osobami nieznajomymi, w miejscach publicznych
- z osobami ze swojego środowiska zawodowego - kolegami/koleżankami z pracy
- z bliskimi Panu(i) osobami (rodziną, przyjaciółmi), którzy mają inne niż Pan(i) poglądy polityczne
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie/ oraz / tabele wg sympatii politycznych/ oraz/ tabela wg terminów X2017, VI 2023/ oraz/ tabele aneksowe/

KŁÓTNIE I PODZIAŁY POLITYCZNE W OTOCZENIU RESPONDENTA

Czy w Pana(i) otoczeniu są osoby, których poglądy, sympatie polityczne są dla Pana(i) trudne do zaakceptowania? Czy ma Pan(i) takie osoby:
- w gronie najbliższej rodziny /tabela wg sympatii politycznych/ oraz /tabela aneksowa/
- wśród przyjaciół / tabela wg sympatii politycznych / oraz /tabela aneksowa/
- wśród znajomych, sąsiadów, kolegów/koleżanek z pracy /
* tak, jest wiele takich osób
* tak, są dwie - trzy takie osoby
* tak, jest jedna taka osoba
* nie ma takich osób
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz/ tabele wg sympatii politycznych/ oraz/ tabela wg terminów X 2017, VI 2023/ oraz/ tabele aneksowe/

Obecność osób o nieakceptowanych poglądach i sympatiach politycznych we własnym otoczeniu respondenta – wśród członków najbliższej rodziny, przyjaciół, znajomych
- respondenci mający styczność z takimi osobami zarówno wśród członków rodziny, przyjaciół, jak i znajomych
- respondenci mający styczność z takimi osobami w dwóch spośród wymienionych kręgów
- respondenci mający styczność z takimi osobami w jednym z wymienionych kręgów
- brak takich osób w otoczeniu
/wykresy wg terminów X 2017, VI 2023/ oraz/ tabela wg sympatii politycznych/

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i) pokłócić z kimś z powodu polityki, różnych poglądów politycznych?
- tak, wielokrotnie
- tak, raz czy dwa razy
- nie, nie zdarzyło mi się
/wykresy wg terminów X 2017, VI 2023/ oraz /tabele wg sympatii politycznych, zainteresowania polityką, częstotliwości rozmów o polityce/ oraz/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

84.
2023-07-11
Wojna na Ukrainie i dystans społeczny wobec Ukraińców
 
Data wydania: 2023-07-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6571
Numer publikacji: Nr 84/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: Ukraina, Ukraińcy, konflikt ukraiński, stosunki polsko-ukraińskie, wojna na Ukrainie, wojna, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC UKRAIŃCÓW

Jaki miał(a)by Pan(i) stosunek do tego, aby Ukrainiec był Pana(i):
*sąsiadem/sąsiadką
*kolegą/koleżanką z pracy
*lekarzem/lekarką
*synową lub zięciem
*opiekunem/opiekunką Pana(i) dziecka
*szefem/szefową w pracy
- Zdecydowanie nie miał(a)bym nic przeciwko
- Raczej nie miał(a)bym nic przeciwko
- Raczej był(a)bym przeciwny(a)
- Zdecydowanie był(a)bym przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

83.
2023-07-07
Stosunki polsko-ukraińskie 80 lat po Wołyniu
 
Data wydania: 2023-07-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6570
Numer publikacji: Nr 83/2023
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-ukraińskie, Wołodymyr Załenski, Wołyń, rzeź wołyńska, stosunki międzynarodowe, Ukraina, Ukraińcy, pojednanie, historia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-ukraińskie?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2013, VII 2014, II 2016, VI 2018, VI 2023/ oraz /tabela aneksowa: dobrze, ani dobrze, ani źle, źle, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, wspólna historia Polaków i Ukraińców – różne wydarzenia z przeszłości – raczej łączą czy też dzielą oba narody?
- Zdecydowanie łączą
- Raczej łączą
- Raczej dzielą
- Zdecydowanie dzielą
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2013, VI 2018. VI 2023/ oraz /tabela aneksowa: łączą, dzielą, trudno powiedzieć/

Często mówi się o potrzebie pojednania między Polakami a Ukraińcami. A czy pojednanie między Polakami a Ukraińcami jest:
- całkowicie możliwe
- raczej możliwe
- raczej niemożliwe
- całkowicie niemożliwe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela i wykres: możliwe, niemożliwe, trudno powiedzieć wg terminów badań VI ‘97 - VI ‘23/ oraz /tabela aneksowa: możliwe, niemożliwe, trudno powiedzieć/

PAMIĘĆ O ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Czy słyszał(a) Pan(i) o zbrodniach, jakie miały miejsce w roku 1943 na Wołyniu?
- Tak, wiele o tym słyszałe(a)m
- Coś o tym słyszałe(a)m
- Nic nie wiem na ten temat
/wykresy wg terminów badań VI 2008, VI 2013, VI 2018, VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą rzezi wołyńskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien oficjalnie przeprosić w imieniu swojego narodu za dokonane wówczas zbrodnie?
- Tak, powinien przeprosić
- Powinien przeprosić, ale będzie na to czas po wojnie
- Nie, nie ma takiej potrzeby
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

82.
2023-07-05
Polacy o marszu 4 czerwca
 
Data wydania: 2023-07-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6569
Numer publikacji: Nr 82/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Aktywność obywatelska
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: demokracja, opozycja, Donald Tusk, manifestacje, polityka, władza, rocznice
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy brał(a) Pan(i) udział w marszu 4 czerwca w Warszawie?
-Tak
-Nie, ale manifestowałem w innym miejscu w Polsce
- Nie
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jakie emocje wzbudził w Panu(i) marsz 4 czerwca?
-Zdecydowanie pozytywne
-Raczej pozytywne
-Ani pozytywne, ani negatywne
-Raczej negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) marsz 4 czerwca? Proszę wskazać te określenia, z którymi się Pan(i) zgadza
-Marsz obywateli niezadowolonych z władzy
-Marsz Donalda Tuska
-Marsz prodemokratyczny i proeuropejski
-Marsz politycznej opozycji
-Marsz nienawiści
-Trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

81.
2023-07-04
Opinie Polaków o podniesieniu świadczenia wychowawczego
 
Data wydania: 2023-07-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6568
Numer publikacji: Nr 81/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Rodzina, Polityka społeczna
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: program Rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, rodzina, dzieci, program Rodzina 800 plus
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI PRORODZINNEJ RZĄDU

Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny?
- Bardzo dobrze
- Dobrze
- Dostatecznie
- Niedostatecznie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów IX 1996, II 2000, II 2006, IV 2012, VII 2013, III 2017, V 2018, III 2019, II 2021, VII 2022, VI 2023/ oraz /tabela wg grup wyłonionych ze względu na otrzymywanie świadczenia wychowawczego 500 plus/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE O ZWIĘKSZENIU ŚWIADCZENIA DO 800 ZŁ

Rząd zapowiada podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 2024 roku. Czy Pan(i) popiera zwiększenie świadczenia do 800 zł?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Rząd zapowiada podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 2024 roku. Czy Pan(i) popiera zwiększenie świadczenia do 800 zł?
- Popieram
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg grup wyłonionych ze względu na otrzymywanie świadczenia wychowawczego 500 plus/ oraz /tabela aneksowa/

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Czy, Pana(i) zdaniem, wysokość świadczenia 800 zł na każde dziecko to kwota:
- za duża
- odpowiednia
- za mała
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg grup wyłonionych ze względu na otrzymywanie świadczenia wychowawczego 500 plus/ oraz /wykres wg popierających zwiększenie świadczenia do 800 zł i przeciwników/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

80.
2023-07-03
O bliskości i dystansie wobec partii politycznych
 
Data wydania: 2023-07-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6567
Numer publikacji: Nr 80/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Krzysztof Pankowski, Agnieszka Cybulska
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: partie polityczne, identyfikacje partyjne, reprezentatywność
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy wśród polskich partii / inicjatyw politycznych jest taka, którą uważa Pan(i):
-za bliską sobie
-nieco bliższą niż inne
-Nie ma takiej partii
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań badań III ‘98, XI ‘03, I ‘06, IV ‘07, VI ‘08, VIII ‘11, I ‘13, II ‘14, V ‘16, V ‘17, II ‘19, V ‘23/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg gotowości udziału w hipotetycznych wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Badani uważający partie lub ugrupowania polityczne za bliskie sobie / nieco bliższe niż inne]
Partie i ugrupowania wymieniane przez respondentów:
- Prawo i Sprawiedliwość
- Suwerenna Polska
- Koalicja Obywatelska
- Platforma Obywatelska
- Konfederacja WiN
- Ruch Narodowy
- Nowa Nadzieja
- Lewica
- Nowa Lewica
- Razem
- Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni + PSL-Koalicja Polska)
- Polska 2050
- PSL, PSL-Koalicja Polska
- Agrounia
- Kukiz‘15
/tabela/

Stopień identyfikacji z ugrupowaniami w ich własnych elektoratach
- silna identyfikacja
- względna identyfikacja
- brak identyfikacji z popieranym ugrupowaniem
/tabela dla potencjalnych elektoratów PiS wraz z SP i PR, Lewicy, KO, Konfederacji WiN, Trzeciej Drogi – koalicji Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej/

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

79.
2023-06-29
Zaufanie do polityków i osób publicznych w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6566
Numer publikacji: Nr 79/2023
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, polityk, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Robert Biedroń
- Elżbieta Witek
- Tomasz Grodzki
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Marlena Maląg
- Piotr Gliński
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Adam Glapiński
- Robert Telus
- Sławomir Mentzen
- Henryk Kowalczyk

/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w maju 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań V 2023 - VI 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

78.
2023-06-27
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6565
Numer publikacji: Nr 78/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2022 - VI 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - VI 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2022 - VI 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – VI 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań V 2022 - VI 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - VI 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań V 2022 - VI 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

77.
2023-06-26
Nastroje społeczne w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6564
Numer publikacji: Nr 77/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – VI 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – VI 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań V 2022 – VI 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

76.
2023-06-23
Stosunek do rządu w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6563
Numer publikacji: Nr 76/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - VI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - VI 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - VI 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

75.
2023-06-21
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6562
Numer publikacji: Nr 75/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2022 - VI 2023/ oraz/ tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - VI 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

74.
2023-06-19
Preferencje partyjne w czerwcu
 
Data wydania: 2023-06-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6561
Numer publikacji: Nr 74/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202311: Aktualne problemy i wydarzenia (398)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - VI 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej – Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Agrounia
- Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań IX 2022 - VI 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej – Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
/wykres wg terminów badań 8–18 V 2023, 5–18 VI 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

73.
2023-06-16
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych
 
Data wydania: 2023-06-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6560
Numer publikacji: Nr 73/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, zainteresowanie wyborami, alternatywy wyborcze, prognozy, pewność poparcia, partie polityczne, pewność głosowania, elektorat, niezdecydowani, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

PEWNOŚĆ POPARCIA DLA UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH W ICH ELEKTORATACH

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Odpowiedzi badanych gotowych wziąć udział w głosowaniu i deklarujących poparcie dla konkretnego ugrupowania]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%
- Na 70%
- Na 80%
- Na 90%
- Na 100%
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań II 2023, V 2023/

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Wskazania ankietowanych według jedenastopunktowej skali od 0% do 100%]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%-70%
- Na 80%-90%
- Na 100%
*Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
*Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
*Lewica (Nowa Lewica, Razem)
*Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
*Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni z PSL-Koalicją Polską
/wykresy/ oraz /średni stopień zdecydowania głosowania na partię (odchylenie standardowe)/ oraz /wykresy wg terminów badań II 2023, V 2023/

KIM SĄ NIEZDECYDOWANI WYBORCY I NA KOGO MOGLIBY GŁOSOWAĆ?

Tabela – zainteresowanie polityką a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

Tabela – sympatycy obozu rządzącego i sympatycy opozycji a badani deklarujący udział w wyborach do Sejmu mający sprecyzowane preferencje wyborcze i niezdecydowani

[Odpowiedzi osób wybierających się na wybory, niemający jednak sprecyzowanych preferencji] Które ugrupowanie/ugrupowania brał(a)by Pan(i) pod uwagę, gdyby wybory do Sejmu odbywały się już teraz?
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni z PSL-Koalicją Polską (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Agrounia i Porozumienie
- Kukiz’15
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Wolnościowcy
- Inna partia / ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
- Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

72.
2023-06-15
Korzystanie z internetu w 2023 roku
 
Data wydania: 2023-06-15

Sygnatura: 6559
Numer publikacji: Nr 72/2023
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Internet
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: internet, internauci, internet bezprzewodowy, zakupy, blog, serwis społecznościowy, życie towarzyskie, usługi bankowe, media społecznościowe, online, vlog, komunikator internetowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZASIĘG I SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU

Czy korzysta Pan(i) z internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?
Odpowiedzi twierdzące - wykresy wg terminów badań III 2002 - V 2023
Odsetki korzystających z internetu wg wieku - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg poziomu wykształcenia - wykres
Odsetki korzystających z internetu w grupach zawodowych - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg oceny własnej sytuacji materialnej - wykres
Odsetki korzystających z internetu wg miejsca zamieszkania - wykres

Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet?
/wykresy: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań IV 2010 - V 2023/

Odsetki osób korzystających z internetu, które łączą się z siecią bezprzewodowo, używając urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy, laptop, netbook, tablet - wykres według wieku

Który z opisów najlepiej pasuje do Pana(i) sposobu korzystania z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową?
- W zasadzie cały czas jestem online, na bieżąco otrzymuję informacje i reaguję na wiadomości
- Na ogół uruchamiam aplikacje internetowe tylko wówczas, kiedy chcę coś zrobić, np. coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś
- trudno powiedzieć
/wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg terminów badań IV 2018, V 2019, VI 2020, VI 2021, V 2022, V 2023/ oraz /wykresy: odpowiedzi użytkowników internetu wg wieku/

AKTYWNOŚCI ONLINE

Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2023/

Czy kiedykolwiek sprzedał(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2023/

Respondenci, którzy w ciągu miesiąca kupili coś przez internet
- użytkownicy internetu
- ogół dorosłych
/tabela wg terminów badań III 2002 - V 2023/

[Pytanie zadane osobom, które w ciągu ostatniego miesiąca robiły zakupy przez internet]
Co kupił(a) Pan(i) przez internet w ciągu ostatniego miesiąca? Czy kupił(a) Pan(i):
* odzież, obuwie
* kosmetyki
* sprzęt elektroniczny
* dostęp do usług lub treści
* książki, e-booki, audiobooki
* zabawki, artykuły dziecięce
* artykuły motoryzacyjne
* bilety na samolot, pociąg lub autobus
* leki
* artykuły spożywcze
* bilety na wydarzenia kulturalne, sportowe, itp.
* sprzęt sportowy
* programy, gry komputerowe
* muzykę, filmy
* coś innego
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* korzystał(a) Pan(i) z usług bankowych przez internet
* ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
* korzystał(a) Pan(i) z treści dostępnych w sieci internetowej za opłatą, takich jak gazety, zdjęcia, materiały video, płatne członkostwo w serwisach, grach
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005 – V 2023/
* załatwiał(a) Pan(i) przez internet sprawy urzędowe
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań V 2022 – V 2023/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet, czasopism
* słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
* oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2006 - V 2023/
* czytał(a) Pan(i) blogi
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań IV 2010 - V 2023/
* oglądał(a) Pan(i) w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2018 - V 2023/
* oglądał(a) Pan(i) vlogi (wideoblogi)
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań V 2019 - V 2023/
* oglądał(a) Pan(i) przez internet transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2020 - V 2023/
* czytał(a) Pan(i) internetowe portale informacyjne
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań VI 2021 – V 2023/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* czytali internetowe wersje gazet, czasopism
* czytali portale informacyjne
* czytali blogi
* słuchali przez internet radia
* oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
* zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
* oglądali vlogi (wideoblogi)
* oglądali w internecie transmisje realizowane i nadawane na żywo przez innych użytkowników
* oglądali w internecie transmisję mszy św. lub innego nabożeństwa
/tabela wg wieku/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zamieszczał(a) Pan(i) w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań V 2012 - V 2023/

Czy prowadzi Pan(i) bloga, vloga (wideobloga) lub własną stronę internetową?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań VI 2009 - V 2023/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
* rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi przez komunikator internetowy np. Messenger (Facebook), WhatsApp, Skype, Hangouts (Google), GG (GaduGadu)
* prowadził(a) Pan(i) przez internet rozmowy telefoniczne (np. przez Skype)
* dokonywał(a) Pan(i) wpisów na forach, grupach dyskusyjnych, stronach serwisów społecznościowych
* grał(a) Pan(i) w coś w sieci z innymi ludźmi
* uczestniczył(a) Pan(i) w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
/tabela: odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu oraz ogółu dorosłych wg terminów badań III 2005 - V 2023/

Użytkownicy internetu, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
* kontaktowali się przez komunikator internetowy
* prowadzili rozmowy telefoniczne przez internet
* dokonywali wpisów na forach, w serwisach społecznościowych
* uczestniczyli w internetowej rozmowie wideo (wideokonferencji), w której udział brało kilka lub wiele osób
* grali w sieci
/tabela wg wieku/

Czy ma Pan(i) konto w jakimś serwisie społecznościowym, np. Faceboook, Instagram, You Tube, Twitter, Nasza Klasa, GoldenLine, Linkedln lub podobnym?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg terminów badań III 2008 - V 2023/

Odsetki użytkowników internetu zarejestrowanych w serwisach społecznościowych wg wieku - wykres

71.
2023-06-13
Psychologiczne charakterystyki elektoratów 2023
 
Data wydania: 2023-06-13

Sygnatura: 6558
Numer publikacji: Nr 71/2023
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: elektorat, charakterystyka, optymizm, pesymizm, alienacja polityczna, anomia, autorytaryzm, współpraca
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPTYMIZM VS. PESYMIZM W OPINIACH O SYTUACJI WŁASNEJ I KRAJU

Oceniane kwestie:
- Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce?
- Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce?
- Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy?
- Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce: poprawi się, nie zmieni się, pogorszy się
- Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce: poprawi się, nie zmieni się, pogorszy się
- Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy: poprawi się, nie zmieni się, pogorszy się
- Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się: dobrze, ani dobrze, ani źle, źle
- Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło: lepiej, tak samo jak obecnie, gorzej / tabela wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23/

Wskaźnik optymizmu-pesymizmu na skali od 0 (maksymalny optymizm) do 2 (maksymalny pesymizm)
- wykresy ogół badanych wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23
- wykresy potencjalne elektoraty wg badania IV-V ‘23

SKŁONNOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

Czy zgadza się Pan(i), czy nie zgadza, z następującymi opiniami:
- człowiek pozostawiony sam sobie jest bezradny i nieszczęśliwy
- tam, gdzie jedni zyskują, inni muszą zawsze coś tracić
- jeśli człowiek wejdzie z kimś w spółkę, to prędzej czy później musi się to źle skończyć
- gdy ktoś ma poważne kłopoty, nikt nie troszczy się o to, co się z nim dzieje
- jeśli człowiek nie ma się na baczności, inni to wykorzystają
/ tabela wg badań III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23/

Wskaźnik skłonności do współpracy na skali od 1 (mała) do 5 (duża)
- wykresy ogół badanych wg badań III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23
- wykresy potencjalne elektoraty IV-V ‘23

PARANOJA POLITYCZNA

Czy zgadza się Pan(i), czy nie zgadza, z następującymi opiniami:
- to nie rząd nami rządzi; ci, co naprawdę nami sterują, nie są w ogóle znani
- ci, którzy twierdzą, że istnieją na świecie potężne, ukryte siły spiskujące przeciwko Polsce, mają wiele racji
/ tabela wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23/

Wskaźnik paranoi politycznej na skali od 1 (niski poziom) do 5 (wysoki poziom)
- wykresy wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23
- wykresy potencjalne elektoraty IV-V ‘23

AUTORYTARYZM

Czy zgadza się Pan(i), czy nie zgadza, z następującymi opiniami:
- każdy dobry kierownik, aby zyskać uznanie i posłuch, powinien być surowy i wymagający wobec ludzi, którzy mu podlegają
- jak się dobrze zastanowić, to trzeba przyznać, że istnieją na świecie tylko dwa typy ludzi: silni i słabi
- silny przywódca może więcej zrobić dla kraju niż ustawy, dyskusje, konsultacje
/ tabela wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23/

Wskaźnik autorytaryzmu na skali od 1 (niski poziom) do 5 (wysoki poziom
- wykresy ogół badanych wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23
- wykresy potencjalne elektoraty IV-V ‘23

ANOMIA

Czy zgadza się Pan(i), czy nie zgadza, z następującymi opiniami:
- coraz trudniej dopatrzyć się jakiegoś sensu w otaczającym nas świecie
- jedyne, czego można być obecnie pewnym, to tego, że niczego nie można być pewnym
- przy istnieniu tak wielu różnych idei, teorii i światopoglądów często już nie wiadomo, w co wierzyć
/ tabela wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI‘19 /

Wskaźnik anomii na skali od 1 (niski poziom) do 5 (wysoki poziom)
- wykresy ogół badanych wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI‘19
- wykresy potencjalne elektoraty V/VI‘19

ALIENACJA POLITYCZNA

Czy zgadza się Pan(i), czy nie zgadza, z następującymi opiniami:
- w naszym obecnym systemie społeczno-politycznym czuję się coraz bardziej obco i nieswojo
- ludzie tacy jak ja nie mają żadnego wpływu na to, co robi rząd
- aby pełnić w naszym kraju jakąś funkcję we władzy, nie można być uczciwym człowiekiem
- większość polityków - niezależnie od tego, co mówi - tak naprawdę dba tylko o swoją karierę
/ tabela wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23/

Wskaźnik alienacji politycznej na skali od 1 (poczucie podmiotowości obywatelskiej) do 5 (alienacja polityczna) - wykresy ogół badanych wg badań VIII ‘96, IX ‘99, III ‘02, X/XI ‘10, VIII/IX ‘15, V/VI’19, IV-V ‘23
- wykresy potencjalne elektoraty IV-V ‘23

CHARAKTERYSTYKI ELEKTORATÓW PARTYJNYCH, OSÓB NIEZDECYDOWANYCH, NA KOGO GŁOSOWAĆ, I NIEGŁOSUJĄCYCH

Elektorat PiS
Elektorat KO
Elektorat Lewicy
Elektorat koalicji Polski 2050 Szymona Hołowni z PSL-Koalicją Polską
Elektorat Konfederacji WiN
Wyborcy niezdecydowani
Odmawiający podania preferencji partyjnych
Niezamierzający głosować

70.
2023-06-07
Opinie Polaków o stacjach telewizyjnych i radiowych
 
Data wydania: 2023-06-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6557
Numer publikacji: Nr 70/2023
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: ocena działalności, radio, telewizja, media, środki masowego przekazu, TVP, TVN, Polsat, Radio RMF FM, Radio ZET, Polskie Radio, Radio Maryja
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Oceny stacji telewizyjnych:
* Telewizja publiczna (TVP)
* Telewizja TVN
* Telewizja Polsat
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej (TVP) - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2023
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2023
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI 2002 - IV 2023

Oceny stacji radiowych:
* Radio RMF FM
* Radio Zet
* Polskie Radio (publiczne)
* Radio Maryja
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2011 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Polskim Radiu - wykres wg terminów badań XII 1997 - IV 2023
Zmiany opinii o Radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2023
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2023
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII 2002 - IV 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

69.
2023-06-07
Polacy wobec wojny na Ukrainie i kryzysu zbożowego
 
Data wydania: 2023-06-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6556
Numer publikacji: Nr 69/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, UE - Unia Europejska, kryzys zbożowy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - V 2023/ oraz /wykres wg płci i wieku badanych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

KRYZYS ZBOŻOWY

Czy popiera Pan(i) wprowadzony niedawno przez Komisję Europejską zakaz dostaw pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej?
- Tak
- Tak, ale tylko czasowy
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że zniesienie przez Unię Europejską większości ceł w handlu z Ukrainą po wybuchu wojny było dobrym rozwiązaniem czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Kto, Pana(i) zdaniem, jest przede wszystkim odpowiedzialny za problemy wywołane przez niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski?
- Polski rząd
- Unia Europejska
- Ukraina
- Przedsiębiorcy handlujący zbożem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?
-Tak, najszybciej jak to możliwe
-Tak, ale nie ma co się z tym spieszyć
-Nie, nie powinna stać się członkiem UE
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2013, I 2014, III 2022, VII 2022, III 2023, V 2023/ oraz/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

68.
2023-06-05
Źródła informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie
 
Data wydania: 2023-06-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6555
Numer publikacji: Nr 68/2023
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: źródła informacji, telewizja, radio, prasa, portale internetowe, internet
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

PREFERENCJE CO DO TYPÓW ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie? Czy:
-z telewizji
-z internetu
-z radia
-od innych osób
-z prasy
-skądinąd
-Trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela aneksowa/

STACJE TELEWIZYJNE

[Odpowiedzi osób, które wskazały, że informacje o tym, co się dzieje w kraju i na świecie, czerpią przede wszystkim z telewizji] Z jakich stacji telewizyjnych czerpie Pan(i) informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie?
*Telewizja publiczna, TVP – łącznie
-TVP1 – łącznie
-TVP1
-TVP1 Wiadomości
-TVP1 Teleexpres
-TVP – ogólnie
-TVP Info
-TVP2 – łącznie
-TVP2
-TVP2 Panorama
-TVP3, TVP regionalna – łącznie
-TVP3, TVP regionalna – ogólnie
-TVP Gdańsk
-TVP Katowice
*Kanały Polsatu – łącznie
-Polsat
-Polsat News
-Wydarzenia 24
*Kanały TVN – łącznie
-TVN – łącznie
-TVN
-TVN Fakty
-TVN24
-TVN 7
*Inne polskie stacje telewizyjne
-Telewizja Trwam
-Telewizja Republika
-TV Puls
-TTV
-ELEVEN
-Zoom TV
-TVS
-TV4
-WP
-Stopklatka
-Tele 5
*Zagraniczne stacje telewizyjne
-CNN
-BBC
-Stacje zagraniczne – ogólnie
-Wszystkie stacje
-Trudno powiedzieć, brak konkretnej stacji, z różnych, z wszystkich, nie pamiętam
-Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabele wg wykształcenia, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania respondentów/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/

INTERNET

[Odpowiedzi osób, które wskazały, że informacje o tym, co się dzieje w kraju i na świecie, czerpią przede wszystkim z internetu] Z jakich stron, portali internetowych czerpie Pan(i) informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie?
*Polskojęzyczne portale informacyjne
-onet.pl
-wp.pl
-interia.pl
-google.com – ogólnie
-tvn24.pl
-gazeta.pl
-google news, google wiadomości
-tvp.info
-niezalezna.pl
-wyborcza.pl
-tvn.pl
-rmf.fm
-msn.com
-polsat.pl
-wpolityce.pl
-businessinsider.com.pl
-oko.press
-pap.pl
-tvp.pl
-rp.pl
-jbzd.com.pl
-gazetawroclawska.pl
-newsweek.pl
-o2.pl
-deon.pl
-wnet.fm (radio wnet)
-krytykapolityczna.pl
-Bankier.pl
-Make Life Harder, mlh
-tvrepublika.pl
-radiomaryja.pl
-money.pl
-fronda.pl
-aleteia.org
-raportostanieswiata.pl
-totylkoteoria.pl
-dziewuchydziewuchom.pl
-wprost.pl
-sieciprawdy.pl (Wsieci)
-meczyki.pl
-wyborcza.pl – podcasty
-spotify.com
-defence24.pl
-bielsk.eu
-polityka.pl
-forbes.pl
-i.pl
-24kurier.pl (Kurier Szczeciński)
-wiez.pl (Więź)
-O.pl
-kresy.pl
-dorzeczy.pl
-strategyandfuture.org
-kwejk.pl
-npt.tv (niezależnapolska.tv)
-plotek.pl
-nowiny24.pl
-polsatnews.pl
-tysol.pl
-dw.com
-wolnosc.tv
-myslpolska.info (Myśl Polska)
-resetobywatelski.pl
-Onet Audio
*Media społecznościowe
-facebook.com
-youtube.com
-twitter.com
-tiktok.com
-instagram.com
-wykop.pl
-reddit.com
-KiKŚ (Konflikty i Katastrofy Światowe), lukaszbok_kiks (Łukasz Bok)
-Wolski, Jarosław Wolski, Wolski od wojska
-Bogdan Góralczyk
-telegram.org
-Grzegorz Kusz
-globalista
-Cejrowski
-Michał Marszał
-wiechography (Jakub Wiech)
-Pitoń.TV
-Max Kolonko – Max TV
-Jan Piński
-Portale/media społecznościowe – ogólnie
-Strony/profile dziennikarzy – ogólnie
-Niezależne kanały informacyjne. Dziennikarze niezależni. „Od pewnych komentatorów, analityków”
-Kanały geopolityczne, blogi geostrategiczne - ogólnie
*Portale obcojęzyczne
-bbc.com
-cnn.com
-theguardian.com
-lemonde.fr
-corriere.it (Corriere della Sera)
-Politico
-foxnews.com
-ft.com (Financial Times)
-la-croix.com
-aljazeera.com
-9gag.com
-Anglojęzyczne – ogólnie
-Zagraniczne – ogólnie
*Inne
-sejm gov.pl
-Biznesowe, gospodarcze – ogólnie
-Historyczne – ogólnie
-Aplikacja newsowa w telefonie. Strony z wiadomościami sugerowane na telefonie komórkowym.
-Strony/profile partii politycznych i polityków – ogólnie
-Z wszystkich dostępnych. Ze wszystkich różne opinie i stanowiska. Wszystko, na co się natrafi
-Różne. Nie mam żadnych konkretnych, co się wyświetli. Nie pamiętam. Codziennie różne, nie da się wskazać
-Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg wieku respondentów/

RADIO

[Odpowiedzi osób, które wskazały, że informacje o tym, co się dzieje w kraju i na świecie, czerpią przede wszystkim z radia] Z jakich stacji radiowych czerpie Pan(i) informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie?
-RMF FM
-Radio ZET
*Polskie Radio – łącznie
-PR Jedynka, PR1, Program 1 PR
-PR Poznań
-PR Olsztyn
-Polskie Radio – ogólnie
-PR Koszalin
-PR Łódź
-PR Dwójka, PR2
-PR Lublin
-Radio Maryja
-Radio Nowy Świat
-Radio ESKA, Radio S
-Radio Radom
-Radio ESKA Piła
-RMS Radio Music Sambre
-Radio Plus Kraków
-RMF MAXX
-Radio Plus
-Radio 357
-Radio Złote Przeboje
-Radio Nakło
-TOK FM
-Radio 90 FM
-Radio Kolor
-Meloradio
-Antyradio
-Radio Via (Katolickie Radio Rzeszów)
/tabela/

PRASA

[Odpowiedzi osób, które wskazały, że informacje o tym, co się dzieje w kraju i na świecie czerpią przede wszystkim z prasy] Z jakich tytułów prasowych czerpie Pan(i) informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie?
-Gazeta Wyborcza
-Rzeczpospolita
-Angora
-Polityka
-The New York Times
-The Guardian
-Zagraniczne – ogólnie
-The Economist
-OKO.press
-Le Monde
-Gazeta lokalna – ogólnie
-Głos Słupski
-Tygodniki – ogólnie
-Super Tydzień
-Gazeta Polska
-Gazeta Olsztyńska
-Tygodnik Powszechny
-Newsweek
-Różne
/tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

67.
2023-06-02
Nastroje społeczne w maju
 
Data wydania: 2023-06-02
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6554
Numer publikacji: Nr 67/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – V 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – V 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2022 – V 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

66.
2023-05-31
Telewizja jako źródło informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie
 
Data wydania: 2023-05-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6553
Numer publikacji: Nr 66/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu; Media
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: telewizja, media, środki masowego przekazu, źródła informacji, programy informacyjne, programy telewizyjne, TVP, TVN, Polsat, Telewizja Trwam, Telewizja Republika, Radio Maryja
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Która z wymienionych stacji telewizyjnych, który z programów, jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie?
- Wiadomości, Teleexpress i inne programy telewizyjnej Jedynki (TVP1)
- TVP Info
- Panorama i inne programy telewizyjnej Dwójki (TVP2)
- Fakty, inne programy TVN (poza TVN 24)
- TVN24
- Wydarzenia i inne programy Polsatu (poza Polsat News)
- Polsat News
- Telewizja Trwam, Radio Maryja
- Telewizja Republika
- Żadna z nich, nie oglądam telewizji
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań V–VII 2016, III–IV 2023/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Która z wymienionych stacji, który z programów jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie? – Odsetki odpowiedzi „Żadna z nich/ nie oglądam telewizji” w grupach społeczno-demograficznych

Która z wymienionych stacji, który z programów jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie? – Odsetki odpowiedzi „Żadna z nich/ nie oglądam telewizji” w grupach społecznych i zawodowych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

65.
2023-05-30
Stosunek do rządu w maju
 
Data wydania: 2023-05-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6552
Numer publikacji: Nr 65/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - V 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - V 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - V 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

64.
2023-05-29
Zaufanie do polityków i osób publicznych w maju
 
Data wydania: 2023-05-29
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6551
Numer publikacji: Nr 64/2023
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, polityk, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Donald Tusk
- Elżbieta Witek
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Adam Niedzielski
- Tomasz Grodzki
- Włodzimierz Czarzasty
- Mariusz Kamiński
- Jacek Sasin
- Adam Glapiński
- Robert Telus
- Sławomir Mentzen
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w maju 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań IV 2023 - V 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

63.
2023-05-26
Nastroje na rynku pracy w maju
 
Data wydania: 2023-05-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6550
Numer publikacji: Nr 63/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2022 - V 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2022 - V 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – V 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2022 - V 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - V 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań IV 2022 - V 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

62.
2023-05-25
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w maju
 
Data wydania: 2023-05-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6549
Numer publikacji: Nr 62/2023
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2022 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - V 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

61.
2023-05-23
Polacy o inflacji
 
Data wydania: 2023-05-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6548
Numer publikacji: Nr 61/2023
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: inflacja, ceny, dochody, prognozy, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE DOCHODÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosły
- trochę wzrosły
- nie zmieniły się
- trochę zmalały
- zdecydowanie zmalały
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2022, IV 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy dochody Pana(i) gospodarstwa domowego:
- zdecydowanie wzrosną
- trochę wzrosną
- nie zmienią się
- trochę zmaleją
- zdecydowanie zmaleją
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów: X 2021, I 2022, IV 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Tabela – zależność między oceną dochodów gospodarstwa domowego minionych 12 miesięcy a prognozą na najbliższy rok

OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Według wstępnych szacunków w marcu ceny towarów i usług w skali roku wzrosły o około 16%. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy ceny:
- będą rosły szybciej
- będą rosły w tempie około 16%
- będą rosły wolniej
- pozostaną bez zmian
- będą spadać
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

ODCZUWANIE INFLACJI

Wzrost cen których produktów i usług jest najbardziej odczuwalny w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żywność
- Benzyna, olej napędowy, gaz i pozostałe paliwa do środków transportu
- Energia elektryczna
- Inne koszty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu, np. wywozu śmieci, gaz, woda, kanalizacja
- Lekarstwa
- Materiały budowlane, wyposażenie mieszkania lub domu, usługi remontowo-budowlane
- Świadczenia medyczne w tym: wizyty lekarskie, stomatologiczne, badania itp.
- Kosmetyki i środki czystości
- Odzież, obuwie
- Usługi transportowe, komunikacja
- Sprzęt elektroniczny
- Usługi telekomunikacyjne, opłaty za telewizję, internet, telefon
- Inne produkty i usługi
/wykres/ oraz/ oraz wykres wg terminów X 2021, IV 2022, x 2022, iv 2023/ oraz/ tabela aneksowa/
STRATEGIE WALKI Z INFLACJĄ

Czy z powodu wzrastających cen niektórych produktów i usług w ciągu ostatnich miesięcy:
- robiąc codzienne zakupy, kupował(a) Pan(i) mniej, szukał(a) Pan(i) tańszych produktów
- ograniczał(a) Pan(i) zużycie wody, prądu, gazu
- rezygnował(a) Pan(i) z większych wydatków, odkładał(a) Pan(i) je na potem
- ograniczał(a) Pan(i) wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę
- wykorzystywał(a) Pan(i) oszczędności na bieżące wydatki
- ograniczył(a) Pan(i) jeżdżenie samochodem z obawy przed dalszym wzrostem cen
- kupował(a) Pan(i) na zapas, przyspieszał(a) Pan(i) planowane zakupy
- inwestował(a) Pan(i) oszczędności, aby nie straciły na wartości
- wystąpił(a) Pan(i) o podwyżkę, dostał(a) Pan(i) podwyżkę
- zmienił(a) Pan(i) pracę na lepiej płatną,
- więcej Pan(i) pracuje, aby więcej zarabiać
- zadłużył(a) się Pan(i), ma Pan(i) zaległości w opłatach
/wykres/ oraz/ oraz wykresy wg terminów X 2021, IV 2022m, X 2022, IV 2023/ oraz/ tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

60.
2023-05-22
Polacy o Janie Pawle II
 
Data wydania: 2023-05-22
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6547
Numer publikacji: Nr 60/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Kościół
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Kościół, pedofilia, Kościół rzymskokatolicki, autorytet, papież, duchowni
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA MEDIALNYCH DONIESIEŃ O TUSZOWANIU PEDOFILII PRZEZ KARDYNAŁA WOJTYŁĘ

Co Pan(i) myśli o ostatnich doniesieniach medialnych dotyczących tuszowania przypadków pedofilii wśród księży przez kardynała Karola Wojtyłę?
-Są wiarygodne
-Są niewiarygodne
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg głównego źródła wiadomości telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Co Pan(i) myśli o ostatnich doniesieniach medialnych dotyczących tuszowania przypadków pedofilii wśród księży przez kardynała Karola Wojtyłę?
-Jest to atak na Jana Pawła II mający na celu podważenie jego autorytetu
-Jest to próba rzetelnego wyjaśnienia postawy Jana Pawła II wobec przypadków pedofili
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg głównego źródła wiadomości telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

CZY JAN PAWEŁ II WIEDZIAŁ O PEDOFILI I CO W TEJ SPRAWIE ZROBIŁ

Czy, Pana(i) zdaniem, Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób przekonanych, że Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży] Czy, w świetle tego, co wiadomo o Janie Pawle II i jego działaniach jako metropolity krakowskiego i – potem – papieża, można powiedzieć o nim, że:
-właściwie reagował na przypadki pedofilii wśród księży
-starał się coś robić, ale jego reakcja nie była wystarczająca
-świadomie chronił księży – pedofilów
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Postrzegany stosunek Jana Pawła II do problemu pedofilii wśród księży
-Właściwa reakcja na przypadki pedofilii
-Niewystarczająca reakcja na przypadki pedofilii
-Świadoma ochrona księży-pedofilów
-Brak wiedzy papieża o przypadkach pedofilii wśród księży
-Niejednoznaczna opinia na ten temat
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PAPIEŻ JAKO AUTORYTET MORALNY

Czy papież Jan Paweł II jest dla Pana(i) ważnym autorytetem moralnym?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2010, III 2011, I 2012, IV 2014, III 2015, IX 2018, V 2022, IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA JANA PAWŁA II Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ

Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem czy też nie? Obecne doniesienia nie podważają zasług Jana Pawła II
-Zdecydowanie się zgadzam
-Raczej się zgadzam
-Raczej się nie zgadzam
-Zdecydowanie się nie zgadzam
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg postrzeganego stosunku Jana Pawła II do problemu pedofilii wśród księży/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest coś za co Pan(i) ceni Jana Pawła II? Jeśli tak, to co to jest?
-Rola w obaleniu komunizmu
-Umiejętność dotarcia do ludzi młodych
-Pielgrzymowanie i nauczanie na całym świecie
-Wsparcie duchowe Polaków podczas pielgrzymek do naszego kraju
-Dialog i modlitwa z wyznawcami innych religii
-Poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską
-Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci
-Coś innego
-Nie ma nic takiego
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem czy też nie? Przed laty przykładano mniejszą wagę do problemu pedofilii, dlatego nie powinno się oceniać minionych czasów z dzisiejszej perspektywy
-Zdecydowanie się zgadzam
-Raczej się zgadzam
-Raczej się nie zgadzam
-Zdecydowanie się nie zgadzam
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE O POSZERZENIU DOSTĘPU DO ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH

Czy naukowcy powinni mieć szerszy niż obecnie dostęp do archiwów kurii biskupich, aby móc rzetelnie wyjaśniać przypadki pedofilii wśród księży czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy dziennikarze powinni mieć szerszy niż obecnie dostęp do archiwów kurii biskupich, aby móc rzetelnie wyjaśniać przypadki pedofilii wśród księży czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

59.
2023-05-19
Preferencje partyjne w maju
 
Data wydania: 2023-05-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6546
Numer publikacji: Nr 59/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202308: Aktualne problemy i wydarzenia (397)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - V 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań IX 2022 - V 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Suwerenną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej (Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy)
/wykres wg terminów badań 11–20 IV 2023, 8–18 V 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

58.
2023-05-18
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
 
Data wydania: 2023-05-18
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6545
Numer publikacji: Nr 58/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, przestępczość, przestępstwa, poczucie zagrożenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987- IV 2022/ oraz /tabela aneksowa/

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1987 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV 1996 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- Nie obawiam się
- Obawiam się
-- Obawiam się, ale nie tak bardzo
-- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2000 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa: nie obawiam się, obawiam się, trudno powiedzieć/

Poczucie zagrożenia przestępczością
- Duże
- Umiarkowane
- Brak poczucia zagrożenia
/wykres wg badań 2002 - 2023/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
* ukradziono Panu(i) coś
* dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
* został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
* został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
* stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/tabela wg badań VI 1999 - V 2023: odsetki odpowiedzi twierdzących//

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat padł(a) Pan(i) ofiarą któregoś z przestępstw?
- Nie
- Tak
/tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

57.
2023-05-15
Polacy o kwestiach związanych z obronnością
 
Data wydania: 2023-05-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6544
Numer publikacji: Nr 57/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, obronność, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, służba wojskowa, armia polska, wyposażenie armii
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

DOŚWIADCZENIA POLAKÓW PRZYDATNE W PRZYPADKU WOJNY LUB INNEJ SYTUACJI POWSZECHNEGO ZAGROŻENIA

Czy kiedykolwiek:
*odbywał(a) Pan(i) służbę wojskową?
*uczestniczył(a) Pan(i) w przeszkoleniu wojskowym?
-Tak
-Nie
-Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Czy kiedykolwiek odbył(a) lub odbywa Pan(i) obecnie przeszkolenie wojskowe, służbę wojskową?
-Tak
-Nie
-Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań XII 1999, I 2007, I 2008, IX 2009, VIII 2014, V 2022, IV 2023/

Struktura wieku w grupie osób, które zadeklarowały, że odbyły lub odbywają przeszkolenie wojskowe, służbę wojskową – wykres wg terminów badań VIII 2014, V 2022, IV 2023

Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) udział w szkoleniach lub ćwiczeniach przygotowujących do udziału w powszechnej samoobronie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub wojny?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów badań VIII 2014, V 2022, IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

ZAINTERESOWANIE PRZYGOTOWANIEM DO DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY LUDNOŚCI CYWILNEJ W PRZYPADKU POWSZECHNEGO ZAGROŻENIA

Czy chciała(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach lub ćwiczeniach przygotowujących do udziału w powszechnej samoobronie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub wojny?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
-Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że nigdy nie brały udziału w takim szkoleniu lub ćwiczeniach] Czy chciała(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach lub ćwiczeniach przygotowujących do udziału w powszechnej samoobronie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub wojny?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2014, V 2022, IV 2023/

OCENA WYPOSAŻENIA POLSKIEJ ARMII

Czy, Pana(i) zdaniem, polska armia jest wystarczająco wyposażona w sprzęt czy też nie?
-Jest wyposażona wystarczająco
-Jest wyposażona niewystarczająco
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2014, V 2022, IV 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
-Zdecydowanie może być pewna
-Raczej może być pewna
-Raczej nie może być pewna
-Zdecydowanie nie może być pewna
-Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020, XII 2021, III 2022, XII 2022, III 2023, IV 2023/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

56.
2023-05-12
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
 
Data wydania: 2023-05-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6543
Numer publikacji: Nr 56/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2022 - IV 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2022 - IV 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – IV 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 2022 - IV 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IV 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań III 2022 - IV 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

55.
2023-05-11
Opinie o członkostwie w Unii Europejskiej
 
Data wydania: 2023-05-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6542
Numer publikacji: Nr 55/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: UE - Unia Europejska (EWG)
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: UE - Unia Europejska, integracja europejska, stosunek do integracji z UE, suwerenność Polski, polityka zagraniczna, regulacje prawne, unijny Fundusz Odbudowy, wypłaty dla Polski
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
Stosunek do członkostwa Polski w UE:
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań VII 2016 – IV 2023/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2023/ oraz / tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA SUWERENNOŚCI POLSKI W UE

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Członkostwo w UE zbytnio ogranicza suwerenność, niezależność Polski
- Członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności, niezależności Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II 2014, XI 2015, II 2016, II 2020, XII 2020, X 2021, VI 2022, IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE O BLOKOWANIU WYPŁAT Z UNIJNEGO FUNDUSZU ODBUDOWY

Czy popiera Pan(i) wycofanie się przez Polskę z części zmian w sądownictwie tak, aby możliwe było uruchomienie wypłat dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów: VI 2022, IV 2023/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz/ tabela wg oceny suwerenności Polski w UE/ oraz /tabela aneksowa/

Kto, przede wszystkim, ponosi odpowiedzialność za blokowanie wypłat dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy?
- Prawo i Sprawiedliwość
- Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry
- Opozycja
- Unia Europejska
- Prezydent Andrzej Duda
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

54.
2023-05-10
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
 
Data wydania: 2023-05-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6541
Numer publikacji: Nr 54/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, UE - Unia Europejska, Wołodymyr Załenski
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE ZAGROŻENIA

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - IV 2023/ oraz /wykres wg płci i wieku badanych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy Ukraińcy doceniają otrzymywaną w Polsce pomoc?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg płci i wieku badanych/ oraz /tabela wg stosunku do przyjmowania ukraińskich uchodźców/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Jak przebiegały Pana(i) osobiste kontakty z Ukraińcami w ciągu ostatnich kilku miesięcy?
-Zdecydowanie pozytywnie
-Raczej pozytywnie
-Raczej negatywnie
-Zdecydowanie negatywnie
-Nie miałe(a)m żadnych osobistych kontaktów z Ukraińcami przez ostatnie pół roku
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: pozytywnie, negatywnie, nie miałe(a)m żadnych osobistych kontaktów z Ukraińcami przez ostatnie pół roku, trudno powiedzieć/

WIZYTA PREZYDENTA ZEŁENSKIEGO

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) wagę ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce?
-Miała bardzo duże znaczenie
-Miała duże znaczenie
-Miała małe znaczenie
-Była praktycznie bez znaczenia
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: miała znaczenie, miała małe znaczenie lub była bez znaczenia, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

53.
2023-05-09
Nastroje społeczne w kwietniu
 
Data wydania: 2023-05-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6540
Numer publikacji: Nr 53/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – IV 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – IV 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań III 2022 – IV 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

52.
2023-05-05
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
 
Data wydania: 2023-05-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6539
Numer publikacji: Nr 52/2023
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, polityk, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Elżbieta Witek
- Robert Biedroń
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Adam Niedzielski
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Mariusz Kamiński
- Adam Glapiński
- Sławomir Mentzen
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w kwietniu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań III 2023 - IV 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

51.
2023-04-28
Stosunek do rządu w kwietniu
 
Data wydania: 2023-04-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6538
Numer publikacji: Nr 51/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - IV 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - IV 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - IV 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

50.
2023-04-26
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
 
Data wydania: 2023-04-26
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6537
Numer publikacji: Nr 50/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2022 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - IV 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

49.
2023-04-25
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych
 
Data wydania: 2023-04-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6536
Numer publikacji: Nr 49/2023
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, finanse, warunki materialne gospodarstw domowych, sposób gospodarowania pieniędzmi, zagrożenie biedą, bieda
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III 2006 - III 2023/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V 1993 - III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1997 - III 2023/ oraz /tabela wg terminów badań III 2006 - III 2023/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /tabela aneksowa/

OBSZARY DEPRYWACJI MATERIALNEJ

Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zdarzyło się Panu(i) lub w Pana(i) gospodarstwie domowym, że nie starczyło pieniędzy na:
* wydatki związane z wypoczynkiem – urlopem lub wakacjami, feriami dzieci
* zakup sprzętu i rzeczy do wyposażenia domu
* wydatki związane z leczeniem
* wydatki związane z życiem kulturalnym (zakup książek, czasopism, biletów do teatru, na koncert itp.)
* zakup ubrania, butów
* pokrycie świadczeń mieszkaniowych (stale opłaty, czynsz, koszty wynajmu itp.)
* zakup żywności
* zakup środków czystości, wydatki na higienę osobistą
* wydatki związane z nauką, kształceniem
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela: odpowiedzi twierdzące wg badań XI 1995, IV 1996, X 1996, X 1997, IV 2002, IV 2003, III 2005, III 2006, III 2010, III 2011, III 2014, III 2017, III 2023/ oraz/ tabela - odpowiedzi twierdzące badanych deklarujących, że ich rodziny żyją: biednie, średnio, dobrze/ oraz /tabele aneksowe/

Poziom zaspokojenia lub deprywacji potrzeb rodzin
* Badani, których rodziny nie miały problemów finansowych w żadnej dziedzinie
* Badani, których rodziny miały problemy:
- w jednej dziedzinie
- w dwóch dziedzinach
- w trzech dziedzinach
- w czterech dziedzinach
- w pięciu dziedzinach
- w sześciu dziedzinach
- w siedmiu dziedzinach
- w ośmiu dziedzinach
- w dziewięciu dziedzinach
/tabela wg badań IV 2003, III 2005, III 2006, III 2010, III 2011, III 2014, III 2017,III 2023/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH – OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/wykres wg terminów badań I 2000 – I 2023/

Tabela – zależność prognozy dotyczącej warunków materialnych gospodarstwa domowego od ich aktualnej oceny

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

48.
2023-04-21
Preferencje partyjne w kwietniu
 
Data wydania: 2023-04-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6535
Numer publikacji: Nr 48/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202307: Aktualne problemy i wydarzenia (396)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - IV 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VIII 2022 - IV 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 6 – 16 III 2023, 11 – 20 IV 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

47.
2023-04-21
Stosunek Polaków do aborcji
 
Data wydania: 2023-04-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6534
Numer publikacji: Nr 47/2023
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Aborcja, Zjawiska kontrowersyjne
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: aborcja, przerywanie ciąży, ustawa antyaborcyjna, prawo, kobiety, zdrowie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIEDY ABORCJA POWINNA BYĆ DOPUSZCZALNA?

Jak Pan(i) sądzi, czy przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy:
* zagrożone jest życie matki
* zagrożone jest zdrowie matki
* ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa
* wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone
* kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej
* kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej
* kobieta po prostu nie chce mieć dziecka
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań III 1992, VI 1999, X 2002, I 2005, XI 2006, IX 2007, VI 2010, VIII 2011, XI 2012, III 2016, X 2016, XI 2020, III 2023: tak, nie/ oraz /tabele aneksowe/

Wykres - różnice między sumą odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" a sumą odpowiedzi "zdecydowanie nie" i "raczej nie" na poszczególne podpytania (wg badań 1992, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, III 2016, X 2016, 2020, 2023)

JAKI POWINIEN BYĆ ZAKRES OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH DOPUSZCZALNE JEST PRZERWANIE CIĄŻY?

Zakres okoliczności, w jakich kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży (kompromis aborcyjny w kształcie sprzed wyroku TK)
- węższy niż kompromis aborcyjny (w tym całkowity zakaz)
- taki jak kompromis aborcyjny
- szerszy niż kompromis aborcyjny
- konfiguracja mieszana
/wykres wg badań VIII 2011, XI 2012, III 2016, X 2016, XI 2020, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Zakres okoliczności, w jakich kobieta powinna mieć prawo do dokonania aborcji (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego):
- węższy niż w ustawie (po zmianie w 2021)
- taki jak w ustawie
- szerszy niż w ustawie
- konfiguracja mieszana
/wykres w porównaniu z kompromisem aborcyjnym sprzed wyroku TK/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

46.
2023-04-20
Oszczędności i długi Polaków
 
Data wydania: 2023-04-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6533
Numer publikacji: Nr 46/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: oszczędności, pożyczki, długi, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, opłaty, zadłużenie, kredyty
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między posiadaniem oszczędności a wykształceniem badanych

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2-3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2-3 miesiące
- 4-6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między zadłużeniem a udziałem w praktykach religijnych

Oszczędności i długi Polaków:
- Osoby, których gospodarstwa domowe posiadają oszczędności i nie mają długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe mają oszczędności i długi
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności ani długów
- Osoby, których gospodarstwa domowe nie mają oszczędności, ale mają długi
/wykres wg terminów 2019-2023/ oraz /tabela aneksowa/

ZALEGŁOŚCI W BIEŻĄCYCH OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017, III 2019, III 2020, III 2021, IV 2022, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

45.
2023-04-18
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-04-18

Sygnatura: 6532
Numer publikacji: Nr 45/2023
Liczba stron: 4
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne, Polityka, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I-III 2023/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I-III 2023/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

[Odpowiadały osoby aktywne zawodowo]
Sytuacja w zakładach pracy respondentów w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I-III 2023/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I-III 2023/

44.
2023-04-17
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie 80 lat po wybuchu
 
Data wydania: 2023-04-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6531
Numer publikacji: Nr 44/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: powstanie w getcie, getto, Żydzi, II wojna światowa, Warszawa
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy słyszał(a) Pan(i) o powstaniu w getcie warszawskim?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań III 2013, III 2018, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Co, według Pana(i) wiedzy, stało się z większością mieszkańców getta warszawskiego?
[Odpowiedzi osób, które słyszały o powstaniu w getcie warszawskim]
- Zginęli w powstaniu w getcie
- Zmarli z głodu i chorób
- Zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego i tam zamordowani
- Jakoś udało im się przeżyć
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2013, III 2018, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy i w jakim stopniu Polacy pomagali Żydom w czasie walk w getcie warszawskim?
[Odpowiedzi osób, które słyszały o powstaniu w getcie warszawskim]
- Tak, pomagali w dużym stopniu
- Tak, pomagali, ale w niewielkim stopniu
- Nie, w ogóle nie pomagali
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2013, III 2018, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, dla kogo dzisiaj jest ważne powstanie w getcie warszawskim?
[Odpowiedzi osób, które słyszały o powstaniu w getcie warszawskim]
- Dla Polaków
- Dla Żydów
- Dla ludzi starszego pokolenia
- Tylko dla osób, których życie związane jest z Warszawą
- Dla innych grup ludzi
- Powstanie w getcie warszawskim mało kogo dziś interesuje
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2013, III 2018, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i) powstanie w getcie warszawskim za wydarzenie:
[Odpowiedzi osób, które słyszały o powstaniu w getcie warszawskim]
- bardzo ważne
- raczej ważne
- raczej nieważne
- zdecydowanie nieważne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2013, III 2018, III 2023/ oraz /tabela aneksowa: bardzo ważne, ważne, raczej nieważne/zdecydowanie nieważne, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

43.
2023-04-14
Nastroje na rynku pracy w marcu
 
Data wydania: 2023-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6530
Numer publikacji: Nr 43/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Edyta Umańska
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań II 2022 - III 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań II 2022 - III 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – III 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań II 2022 - III 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - III 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II 2022 - III 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

42.
2023-04-14
Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania
 
Data wydania: 2023-04-14
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6529
Numer publikacji: Nr 42/2023
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, partie polityczne, opozycja, partie opozycyjne, przewidywania, opozycja parlamentarna, koalicja, sympatie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

CIĄGLE AKTUALNY DYLEMAT OPOZYCJI – RAZEM CZY OSOBNO?

Jesienią tego roku odbędą się wybory parlamentarne. Czy, Pana(i) zdaniem, w nadchodzących wyborach do Sejmu partie i ugrupowania opozycyjne:
- powinny startować w ramach jednego wspólnego bloku
- powinny startować w kilku koalicjach
- każde powinno startować osobno
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych opowiadających się za utworzeniem przez ugrupowania opozycyjne jednego, wspólnego bloku do wyborów do sejmu] Czy, Pana(i) zdaniem, ugrupowaniom opozycyjnym uda się stworzyć taki jeden wspólny blok do wyborów do Sejmu?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

KTO WYGRA JESIENNE WYBORY?

Oczywiście trudno to przewidzieć, ale jak Pan(i) przypuszcza, kto wygra jesienne wybory do Sejmu?
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci
- Raczej partie dzisiejszej opozycji
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wielkości miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg opinii o formacie, w którym powinny iść do wyborców ugrupowania opozycyjne/ oraz /tabela aneksowa/

Kto wygra wybory do Senatu?
- Raczej Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci
- Raczej partie dzisiejszej opozycji
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEDWYBORCZE OBAWY

Rządów, którego lub których ugrupowań obawiał(a)by się Pana(i) najbardziej?
- Koalicji Obywatelskiej
- Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Konfederacji Wolność i Niepodległość
- Lewicy
- Polski 2050 Szymona Hołowni
- PSL-Koalicji Polskiej
- Wolnościowców
- Agrounii wraz z Porozumieniem
- Innej partii lub ugrupowania
- Żadnych, nie mam takiej partii, ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

41.
2023-04-11
Polacy wobec wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2023-04-11
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6528
Numer publikacji: Nr 41/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, UE - Unia Europejska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022 - III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
-wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje
-nastąpi eskalacja konfliktu – wojna obejmie inne kraje
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VII 2022, IX 2022, X 2022, XII 2022, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023, II 2023, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pana(i) zdaniem:
-należy dążyć przede wszystkim do tego, aby zakończyć wojnę i przywrócić pokój, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności
-należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VII 2022, IX 2022, XI 2022, III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

UKRAINA CZĘŚCIĄ ZACHODU

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej?
-Tak, najszybciej jak to możliwe
-Tak, ale nie ma co się z tym spieszyć
-Nie, nie powinna stać się członkiem UE
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XI 2013, I 2014, III 2022, VII 2022, III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w przyszłości Ukraina powinna stać się członkiem NATO?
- Tak, najszybciej jak to będzie możliwe
- Tak, ale nie ma się co z tym spieszyć
- Nie, nie powinna stać się członkiem NATO
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów III 2022, III 2023/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów wyborczych/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - III 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022 - III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023, III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

40.
2023-04-06
Polacy o NATO w kontekście wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2023-04-06
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6527
Numer publikacji: Nr 40/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: NATO, Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo państwa, Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, wojska NATO, współpraca wojskowa, wojna na Ukrainie
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem raczej przeciwny(a)
- Jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań II, IV, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020, III 2022, III 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- Popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 1999 - III 2023/

POSTRZEGANIE PEWNOŚCI SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- Zdecydowanie może być pewna
- Raczej może być pewna
- Raczej nie może być pewna
- Zdecydowanie nie może być pewna
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań V, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, II 2020, XII 2021, III 2022, XII 2022, III 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO STACJONOWANIA WOJSK INNYCH PAŃSTW NATO W POLSCE

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
- Zdecydowanie powinny
- Raczej powinny
- Raczej nie powinny
- Zdecydowanie nie powinny
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań II-III 1999, II 2000, I 2004, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, III 2022, III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań II-III 1999, II 2000, I 2004, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, II 2017, V 2018, II 2019, III 2022, III 2023: Powinny, Nie powinny, Trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg poparcia członkostwa Polski w NATO/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ PAŃSTW NATO WOBEC WOJNY NA UKRAINIE

Czy działania państw NATO wobec wojny na Ukrainie są:
- zbyt ostrożne
- odpowiednie
- zbyt daleko posunięte
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, XII 2022, II 2023, III 2023/ oraz /tabela wg pewności zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę polskich granic/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

39.
2023-04-05
Oceny działalności instytucji publicznych w marcu
 
Data wydania: 2023-04-05
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6526
Numer publikacji: Nr 39/2023
Liczba stron: 47
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: instytucje publiczne, ocena działalności, parlament, Sejm, Senat, prezydent, władze samorządowe, TK -Trybunał Konstytucyjny, RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK - Najwyższa Izba Kontroli, sądy, prokuratura, policja, wojsko, Straż Graniczna, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia, Lasy Państwowe, KAS - Krajowa Administracja Skarbowa, NBP - Narodowy Bank Polski, Kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, Andrzej Duda, władze lokalne, Kościół
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności:
* Sejmu
* Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2023
Oceny działalności Senatu – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych
Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda) – wykres wg terminów badań II 1998 – III 2023

Tabela – oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny działalności władz miasta/gminy
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań II 2018 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta – wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności TK - wykres wg terminów badań XII 2002 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności RPO - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NIK - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceny działalności:
* Sądów
* Prokuratury
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2023/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności sądów - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2023

Oceny działalności prokuratury - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny działalności policji
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności policji - wykres wg terminów badań XII 1997 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny działalności wojska
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności wojska - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ

Oceny działalności Straży Granicznej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2021, III 2022, IX 2022, III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności ZUS - wykres wg terminów badań X 2009 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2015 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NFZ - wykres wg terminów badań I 2010 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Oceny działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012, IX 2017, III 2018, IX 2018, III 2019, IX 2019, III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2017 - III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IX 2017 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny działalności Narodowego Banku Polskiego
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności NBP - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego - wykres wg terminów badań I 1989 – III 2023

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceny działalności związków zawodowych:
* NSZZ "Solidarność"
* Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
*Forum Związków Zawodowych
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 – III 2023/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności NSZZ "Solidarność" - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023
Oceny działalności OPZZ - wykres wg terminów badań XII 1998 – III 2023
Oceny działalności FZZ - wykres wg terminów badań IX 2015 – III 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

38.
2023-04-04
Nastroje społeczne w marcu
 
Data wydania: 2023-04-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6525
Numer publikacji: Nr 38/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – III 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – III 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2022 – III 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – III 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

37.
2023-03-31
Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie, postrzeganie stosunków polsko- amerykańskich oraz wpływu USA na świat
 
Data wydania: 2023-03-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6524
Numer publikacji: Nr 37/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Stosunki międzynarodowe
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-amerykańskie, USA - Stany Zjednoczone, Joe Biden
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA WAGI OSTATNIEJ WIZYTY JOE BIDENA W POLSCE I NA UKRAINIE

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) wagę ostatniej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie?
- Miała bardzo duże znaczenie
- Miała duże znaczenie
- Miała małe znaczenie
- Była praktycznie bez znaczenia
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres wg wyników badań III 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

[Badanie zrealizowane w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku dotyczyło wizyty w dniach 25–26 marca 2022 roku] Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) wagę ostatniej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce?
- Miała bardzo duże znaczenie
- Miała duże znaczenie
- Miała małe znaczenie
- Była praktycznie bez znaczenia
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres wg wyników badań IV 2022/

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Jak ocenia Pan(i) obecne stosunki polsko-amerykańskie? Czy są one:
- zdecydowanie dobre
- raczej dobre
- ani dobre, ani złe
- raczej złe
- zdecydowanie złe
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań X 1987, X 1988, III 1990, V 2011, XI 2012, X 2016, IV 2018, III 2019, VII 2019, X 2020, IV 2022, III 2023: dobre, ani dobre, ani złe, złe, Trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE KORZYŚCI W STOSUNKACH POLSKO—AMERYKAŃSKICH

Jak ogólnie określił(a)by Pan(i) relacje polsko-amerykańskie? Czy Pana(i) zdaniem:
- korzyści z nich odnoszą głównie Stany Zjednoczone
- korzyści z nich odnosi głównie Polska
- są one w podobnym stopniu korzystne dla obu stron
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2019, VII 2019, III 2023/ oraz /tabela wg oceny obecnych stosunków polsko-amerykańskich/ oraz /tabela aneksowa/

OPINIE NA TEMAT WPŁYWU STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA ŚWIAT

Czy, ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone mają, Pana(i) zdaniem, pozytywny czy negatywny wpływ na świat?
- Raczej pozytywny
- Raczej negatywny
- To zależy
- Ani pozytywny, ani negatywny
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XII 2006, VII 2008, V 2011, XI 2012, V 2014, III 2023/ oraz /tabela wg oceny obecnych stosunków polsko-amerykańskich/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

36.
2023-03-30
Polacy o nowelizacji kodeksu wyborczego i ułatwieniach w głosowaniu
 
Data wydania: 2023-03-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6523
Numer publikacji: Nr 36/2023
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: ułatwienia w głosowaniu, niepełnosprawni, procedury wyborcze, ludzie starzy, głosowanie korespondencyjne, lokal wyborczy, wybory, osoby z niepełnosprawnościami, Polonia, frekwencja wyborcza
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIEDZA O NOWYCH PRZEPISACH

Czy słyszał(a) Pan(i) o zmianach w kodeksie wyborczym?
- Tak, słyszałe(a)m i mniej więcej się orientuję w proponowanych zmianach
- Tak, coś słyszałe(a)m, ale nie orientuję się w proponowanych zmianach
- Nie, w ogóle o tym nie słyszałe(a)m
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg głównego źródła wiadomości telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĘKSZYĆ FREKWENCJĘ WYBORCZĄ

Czy popiera Pan(i) to rozwiązanie czy też jest mu Pan(i) przeciwny(a)?
Możliwość bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla osób powyżej 60. roku życia, dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla wyborców w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, jeśli najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej jest odległy o co najmniej 1,5 km od lokalu wyborczego.
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: popieram, jestem przeciwny(a), trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: popieram, jestem przeciwny(a), trudno powiedzieć/

Czy popiera Pan(i) to rozwiązanie czy też jest mu Pan(i) przeciwny(a)?
Możliwość tworzenia nowych obwodów wyborczych w miejscowościach liczących co najmniej 200 osób (dotychczas było to 500 osób).
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: popieram, jestem przeciwny(a), trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: popieram, jestem przeciwny(a), trudno powiedzieć/

KTO MA UTRUDNIONY DOSTĘP DO LOKALU WYBORCZEGO?

Czy w ubiegłych latach zdarzyło się, że ze względu na niepełnosprawność, ograniczoną sprawność, brak transportu miał(a) Pan(i) trudności z dotarciem do lokalu wyborczego czy też nie było takiej sytuacji?
- Tak, wiele razy tak się zdarzyło
- Tak, zdarzyło się to raz lub kilka razy
- Nie, nigdy się to nie zdarzyło
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA MOTYWÓW ZMIAN MAJĄCYCH ZWIĘKSZAĆ FREKWENCJĘ WYBORCZĄ

Czy, Pana(i) zdaniem, zmiany w kodeksie wyborczym mają na celu:
- ułatwienie wyborcom głosowania i zwiększenie frekwencji wyborczej
- ułatwienie głosowania tym grupom, wśród których jest więcej zwolenników PiS i –tym samym –zwiększenie poparcia dla PiS w wyborach
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanego zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg głównego źródła wiadomości telewizyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE POLONII

Czy, Pana(i) zdaniem, Polacy mieszkający za granicą, obok głosowania w lokalach wyborczych, powinni mieć możliwość głosowania korespondencyjnego czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

35.
2023-03-28
Stosunek do rządu w marcu
 
Data wydania: 2023-03-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6522
Numer publikacji: Nr 35/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - III 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - III 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

SPOŁECZNY ODBIÓR DZIAŁALNOŚCI PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - III 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

34.
2023-03-27
Zaufanie do polityków w marcu
 
Data wydania: 2023-03-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6521
Numer publikacji: Nr 34/2023
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, polityk, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mariusz Błaszczak
- Mateusz Morawiecki
- Rafał Trzaskowski
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Adam Niedzielski
- Szymon Hołownia
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Donald Tusk
- Zbigniew Rau
- Tomasz Grodzki
- Jacek Sasin
- Przemysław Czarnek
- Henryk Kowalczyk
- Włodzimierz Czarzasty
- Krzysztof Bosak
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2022 - III 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w marcu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań II 2023 - III 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

33.
2023-03-23
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
 
Data wydania: 2023-03-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6520
Numer publikacji: Nr 33/2023
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: stosunek do innych narodów, sympatia, antypatia, niechęć, obojętność, ksenofobia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do różnych narodów, grup narodowościowych lub etnicznych?
- Amerykanie
- Włosi
- Anglicy
- Słowacy
- Czesi
- Ukraińcy
- Szwedzi
- Litwini
- Finowie
- Francuzi
- Estończycy
- Węgrzy
- Niemcy
- Żydzi
- Turcy
- Chińczycy
- Białorusini
- Romowie
- Arabowie
- Rosjanie
/wykresy: sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2023

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań 1993 - 2023

Średnie ocen na skali sympatii-niechęci do wybranych narodów. Średnie mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres oraz mapa

Zmiany średnich na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia). Narody uszeregowane według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań 2022, 2023

Zmiany nastawienia do naszych sąsiadów (Słowaków, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Ukraińców i Rosjan). Średnie ocen mierzone na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) – wykres wg terminów badań 1993-2023

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów – liczba narodów, do których deklarowano sympatię - tabela aneksowa dla średniej

Wskaźnik niechęci do narodów – liczba narodów, do których deklarowano niechęć - tabela aneksowa dla średniej

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

32.
2023-03-21
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
 
Data wydania: 2023-03-21

Sygnatura: 6519
Numer publikacji: Nr 32/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, zainteresowanie wyborami, alternatywy wyborcze, partia drugiego wyboru, prognozy, antypatie wyborcze, pewność poparcia, elektoraty negatywne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

PEWNOŚĆ GŁOSOWANIA

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Odpowiedzi badanych gotowych wziąć udział w głosowaniu i deklarujących poparcie dla konkretnego ugrupowania]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%
- Na 70%
- Na 80%
- Na 90%
- Na 100%
/wykres/

W jakim stopniu, na ile procent, jest Pan(i) zdecydowany(a) głosować na tę partię/to ugrupowanie?
[Wskazania ankietowanych według jedenastopunktowej skali od 0% do 100%]
- Na nie więcej niż 50%
- Na 60%-70%
- Na 80%-90%
- Na 100%
*Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
*Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
*Lewica (Nowa Lewica, Razem)
* Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
* Polska 2050 Szymona Hołowni
/wykresy/ oraz/ średni stopień zdecydowania głosowania na partię (odchylenie standardowe)/

ALTERNATYWY WYBORCZE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł (mogła) Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednego ugrupowania/partii, to które/ą wybrał(a)by Pan(i) jako drugie/ą?
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz’15
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Agrounia i Porozumienie
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2021, II-III 2022, II 2023/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach ] Na kandydata której partii/ugrupowania na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (Nowa Nadzieja, Wolnościowcy, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej)
- Kukiz’15
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- PSL–Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie
- Nie mam takiej partii/ugrupowania
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2022, II 2023/ oraz /tabela wg elektoratów wyborczych/

31.
2023-03-17
Preferencje partyjne w marcu
 
Data wydania: 2023-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6518
Numer publikacji: Nr 31/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202305: Aktualne problemy i wydarzenia (395)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - III2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Wolnościowcy
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2022 - III 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 6 – 19 II 2023, 6 – 16 III 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

30.
2023-03-17
Postawy wobec transformacji energetycznej
 
Data wydania: 2023-03-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6517
Numer publikacji: Nr 30/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: neutralność klimatyczna, transformacja energetyczna, źródła energii, odnawialne źródła energii, środowisko naturalne, węgiel kamienny, zmiany klimatu
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

KIEDY NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA?

Do 2050 roku państwa Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, w tym dwutlenku węgla. Czy Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel:
- jak najszybciej, jeszcze przed rokiem 2050
- do roku 2050
- Polska powinna dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ją po roku 2050
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KIERUNKI ZMIAN W ENERGETYCE

Obecnie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest węgiel kamienny. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat wytwarzanie energii w Polsce:
- powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego
- powinno się stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XI 2015, XI 2018, V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że obecnie należy skoncentrować się na rozwoju:
-nieodnawialnych źródeł energii (paliwa jądrowego, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego)
-odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy)
-obu tych gałęzi energetyki w równym stopniu
-Trudno powiedzieć
/wykres wg lat badań 2015, 2016, 2023/ oraz /tabela wg stosunku do transformacji energetycznej/ oraz /tabela wg stosunku do węgla jako podstawowego surowca energetycznego/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2035 powinien być wytwarzany z:
*węgla
*gazu ziemnego
*odnawialnych źródeł energii (OZE)
*atomu
*innych źródeł
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023 – średnio/ oraz /tabela wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na osobę/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Jaki procent energii elektrycznej w roku 2050 powinien być wytwarzany z:
*węgla
*gazu ziemnego
*odnawialnych źródeł energii (OZE)
*atomu
*innych źródeł
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023 – średnio/ oraz /tabela wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dochodów na osobę/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

UWARUNKOWANIA I MOTYWY ZMIAN W ENERGETYCE

Co przede wszystkim trzeba brać pod uwagę wprowadzając zmiany w wytwarzaniu i korzystaniu z energii, tak aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?
- Cena energii i jej koszt dla obywateli
- Korzyści dla środowiska naturalnego, klimatu
- Uniezależnienie się od dostaw paliw z Rosji (tylko II 2023)
- Zapewnienie ciągłości, płynności dostaw energii
- Korzystanie z krajowych źródeł energii
- Bezpieczeństwo technologii produkcji energii
- Korzystanie z energii pochodzącej z różnych źródeł i od różnych dostawców (tylko V 2021)
- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii: zmniejszenie energochłonności gospodarki i zmniejszenie zużycia energii
- Udział obywateli w produkcji energii elektrycznej i cieplnej
- Polityka Unii Europejskiej i zobowiązania międzynarodowe
- Skutki zmian dla górników
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

29.
2023-03-16
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
 
Data wydania: 2023-03-16
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6516
Numer publikacji: Nr 29/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: opozycja, opozycja parlamentarna, partie opozycyjne, koalicja, sympatie polityczne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, w nadchodzących wyborach do Sejmu partie i ugrupowania opozycyjne powinny:
-startować w ramach jednego wspólnego bloku
-startować w dwóch blokach
-startować w trzech lub więcej blokach
-każde powinno startować osobno
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg wyników badań X 2022, II 2023/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego i sympatyków opozycji w badaniach X 2022, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

WARIANTY WYBORCZYCH KOALICJI OPOZYCJI

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 4 ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza czterech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 3 ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza trzech ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 2 ugrupowania: Koalicja Obywatelska i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja wyborcza dwóch ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Polska 2050
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela: Preferencje wyborcze, gdyby 2 ugrupowania: Polska 2050 i PSL-Koalicja Polska:
*startowały jako koalicja
*startowały osobno

Jak by Pan(i) głosował(a), gdyby w wyborach do Sejmu startowały następujące ugrupowania i koalicje:
-Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
-Koalicja Obywatelska
-Koalicja wyborcza dwóch ugrupowań: Polski 2050 i PSL-Koalicji Polskiej
-Lewica
-Konfederacja Wolność i Niepodległość
-Kukiz’15
-Agrounia i Porozumienie
-Inna partia, ugrupowanie
-Trudno powiedzieć
-Nie poszedł(poszła)bym na wybory
/tabela wg potencjalnych elektoratów: KO, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska, PiS (wraz z SP i PR), Konfederacja WiN, wyborcy niezdecydowani/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

28.
2023-03-09
Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
 
Data wydania: 2023-03-09
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6515
Numer publikacji: Nr 28/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, NATO - Sojusz Północnoatlantycki, państwa wobec wojny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy działania państw NATO wobec wojny na Ukrainie są:
-zbyt ostrożne
-odpowiednie
-zbyt daleko posunięte
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, XII 2022, II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - II 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023, II 2023/ oraz /tabela aneksowa/
ROK WOJNY
Jak Pan(i) ocenia postawę następujących państw wobec wojny na Ukrainie w przeciągu ostatniego roku?
- Polska
- Stany Zjednoczone
- Wielka Brytania
- Francja
- Niemcy
- Turcja
- Węgry
* Zdecydowanie dobrze
* Raczej dobrze
* Ani dobrze, ani źle
* Raczej źle
* Zdecydowanie źle
* Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe dla poszczególnych państw/

Jak Pan(i) sądzi, czy rok wojny na Ukrainie wzmocnił, czy też osłabił pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
- Raczej ją wzmocnił
- Nie zmienił jej
- Raczej ją osłabił
- Zdecydowanie ją osłabił
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

27.
2023-03-07
Opinie o energetyce wiatrowej
 
Data wydania: 2023-03-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6514
Numer publikacji: Nr 27/2023
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Ekologia, Gospodarka, Prawo
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii, transformacja energetyczna, neutralność klimatyczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

NASTAWIENIE DO LĄDOWEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Farmy wiatrowe umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru. Czy popiera Pan(i) rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023/ oraz/ tabela wg. preferencji partyjnych/ oraz/ tabela aneksowa/

Gdyby lądowa farma wiatrowa miała powstać w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw tej decyzji?
- Opowiadał(a)bym się za budową
- Sprzeciwiał(a)bym się budowie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów V 2021, II 2023/ oraz /tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

KOSZT WYTWARZANIA ENERGII Z WIATRU

Jak Pan(i) sądzi, czy koszt wyprodukowania energii przez farmy wiatrowe jest niższy, podobny czy wyższy niż koszt wyprodukowania energii elektrycznej z węgla?
- Niższy
- Podobny
- Wyższy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ODLEGŁOŚĆ WIATRAKÓW OD ZABUDOWAŃ MIESZKALNYCH

W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą turbiny wiatrowe (wiatraki) mogą być stawiane w odległości od zabudowań mieszkalnych co najmniej 10-krotnie większej niż wynosi ich wysokość. Biorąc pod uwagę, że wysokość większych wiatraków to 150–200 metrów, ich odległość od zabudowań mieszkalnych nie może być mniejsza niż 1500–2000 metrów. Czy, Pana(i) zdaniem, wymagana obecnie odległość, w jakiej mogą znajdować się turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych, jest:
- zbyt mała
- odpowiednia
- zbyt duża
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że obecna odległość turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych jest zbyt mała lub zbyt duża] W jakiej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych powinny się znajdować, Pana(i) zdaniem, turbiny wiatrowe? Proszę podać tę odległość w metrach przy założeniu, że wysokość całej konstrukcji wynosi 150–200 metrów.
- 500 metrów lub mniej
- powyżej 500 metrów do 700 metrów
- powyżej 700 metrów do 1000 metrów
- powyżej 1000 metrów do 2000 metrów
- powyżej 2000 metrów
- Trudno powiedzieć
/wykres./ oraz/ tabela wg. oceny obecnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych/

Nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych nie mogłaby być mniejsza niż 700 metrów. Czy popiera Pan(i) takie rozwiązanie czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg. poparcia dla rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce/ oraz/ tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

26.
2023-03-03
Nastroje na rynku pracy w lutym
 
Data wydania: 2023-03-03
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6513
Numer publikacji: Nr 26/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - II 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – II 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - II 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - II 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2022 - II 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

25.
2023-02-28
Stosunek do rządu w lutym
 
Data wydania: 2023-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6512
Numer publikacji: Nr 25/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - II 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - II 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

24.
2023-02-28
Zaufanie do polityków w lutym
 
Data wydania: 2023-02-28
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6511
Numer publikacji: Nr 24/2023
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, polityk, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Mariusz Błaszczak
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Witek
- Adam Niedzielski
- Zbigniew Ziobro
- Donald Tusk
- Robert Biedroń
- Piotr Gliński
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Tomasz Grodzki
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2022 - I 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2022 - I 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w lutym 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań I 2023 - II 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

23.
2023-02-24
Nastroje społeczne w lutym
 
Data wydania: 2023-02-24
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6510
Numer publikacji: Nr 23/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – II 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – II 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań I 2022 – II 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

22.
2023-02-23
COVID-19 a grypa - czego boimy się bardziej?
 
Data wydania: 2023-02-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6509
Numer publikacji: Nr 22/2023
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Zdrowie; choroba
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: COVID-19, koronawirus, grypa, obawy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia koronawirusem?
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań III 2020 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście boi się zarażenia:
*koronawirusem
*grypą
- Tak, bardzo się boję
- Tak, trochę się boję
- Nie, raczej się nie boję
- Nie, w ogóle się nie boję
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg wieku respondentów/ oraz/ tabela aneksowa dla obawy przed zakażeniem grypą/

Struktura wiekowa obawiających się zarażenia koronawirusem i grypą na tle ogółu badanych
- Respondenci deklarujący, że boją się zarażenia koronawirusem
- Respondenci deklarujący, że boją się zarażenia grypą
- Ogół badanych
*18-24 lata
*25-34 lata
*35-44 lata
*45-54 lata
*55-64 lata
*65+
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

21.
2023-02-21
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w lutym
 
Data wydania: 2023-02-21
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6508
Numer publikacji: Nr 21/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2022 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - II 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

20.
2023-02-20
Preferencje partyjne w lutym
 
Data wydania: 2023-02-20
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6507
Numer publikacji: Nr 20/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202303: Aktualne problemy i wydarzenia (394)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - II 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Agrounia i Porozumienie / Porozumienie
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań VI 2022 - II 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 9 – 22 I 2023, 6 – 19 II 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

19.
2023-02-17
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2022 roku i plany na rok 2023
 
Data wydania: 2023-02-17
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6506
Numer publikacji: Nr 19/2023
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Turystyka
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO W 2022 ROKU

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/ oraz /tabela aneksowa/

Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych a deklarowane obawy przed zarażeniem koronawirusem – tabela

ILE RAZY W CIĄGU ROKU POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2021
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2022
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

Ile w sumie dni trwał (lub będzie trwał) Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003-2022/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych w latach 2012-2022
- Średnia
- Modalna
- Mediana
/wykresy dotyczące lat: 2012 - 2022/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2022
- zarówno długie (5 i więcej dni), jak i krótkie podróże (2-4 dni)
- wyłącznie długie podróże (5 i więcej dni)
- Wyłącznie krótkie podróże (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012-2022/

Wyjeżdżający na wypoczynek co najmniej tygodniowy (trwający 7 dni i więcej) oraz krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni)
- wyjazdy co najmniej tygodniowe
- wyjazdy trwające krócej niż tydzień
/ wykresy wg lat: 1992-2022/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2010-2022/

WYJAZDY KRAJOWE

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Respondenci, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Beskidy
Centrum Polski – ogólnie
Zachodnia Polska – ogólnie
Południe kraju – ogólnie
Północ kraju - ogólnie
Działka – ogólnie
/mapka Polski/ oraz/ tabela wg lat: 2013-2022/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju (jakich krajach) Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Włochy
Hiszpania
Grecja
Turcja
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Wielka Brytania
Portugalia
Bułgaria
Słowacja
Holandia
Węgry
Francja
Austria
Egipt
Malta
Tunezja
Meksyk
Bośnia i Hercegowina
Irlandia
Tanzania
Jordania
Norwegia
Szwecja
Gruzja
Litwa
Zimbabwe
Namibia
Botswana
Rumunia
Australia
Macedonia Północna
Czarnogóra
Finlandia
Luksemburg
Słowenia
Szwajcaria
Cypr
Brazylia
Belgia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tajlandia
Republika Zielonego Przylądka
Dominikana
Stany Zjednoczone
/mapka/ oraz/ tabela wg lat: 2012 -2022/

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

[Odpowiedzi osób, które deklarowały, że w roku 2020 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania]
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Pandemia COVID-19 (odpowiedź spoza zaprezentowanej listy)
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz tabela wg terminów badań 2015 – 2022/

PLANY NA ROK 2023

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013-I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2022 a plany na rok 2023 – tabela

[Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek]
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016-2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

18.
2023-02-15
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku
 
Data wydania: 2023-02-15
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6505
Numer publikacji: Nr 18/2023
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: kino, teatr, książka, życie kulturalne, czas wolny, życie towarzyskie, wyjazdy, wyjazd za granicę, finanse, życie codzienne, pożyczki, dobroczynność, wolontariat, działalność charytatywna, impreza sportowa, strajk, praca za granicą, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy w minionym roku:
* przekazał(a) Pan(i) pieniądze na cele dobroczynne
* przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności
* urządził(a) Pan(i) przyjęcie dla grona przyjaciół, znajomych
* był(a) Pan(i) z rodziną lub przyjaciółmi w restauracji
* kupił(a) Pan(i) coś atrakcyjnego, nieplanowanego
* przekazał(a) Pan(i) rzeczy, np. ubrania, książki, na cele dobroczynne
* wyjeżdżał(a) Pan(i) na wypoczynek
* był(a) Pan(i) w kinie
* był(a) Pan(i) na koncercie
* był(a) Pan(i) za granicą
* był(a) Pan(i) na imprezie sportowej
* był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum
* przeznaczył(a) Pan(i) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
* zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej
* był(a) Pan(i) w teatrze
* pożyczył(a) Pan(i) pieniądze od znajomych
* uczestniczył(a) Pan(i) w strajku lub demonstracji
* pracował(a) Pan(i) za granicą
* pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz(ka)
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, tylko raz
- Nie
/tabela, w tym: ogółem odpowiedzi twierdzące oraz różnica odpowiedzi twierdzących w porównaniu z rokiem 2021/

UDZIAŁ W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘22/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘22/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘22/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres/oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych /wg badań ‘87 - ‘22/
- Pójście z rodziną do restauracji /wg badań ‘87 - ‘22/
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘22/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

WYJAZDY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘22/
- Wyjazd za granicę /wg badań ‘93 - ‘22/
- Praca za granicą /wg badań ‘96 - ‘22/
/wykres/ oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne /wg badań ‘06 - ‘22/
- Praca w charakterze wolontariusza /wg badań ‘06 - ‘22/
- Udział w strajku lub demonstracji /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres / oraz/ tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘22/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘22/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘22/
/wykres/ oraz /tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

17.
2023-02-10
Polacy o Mikołaju Koperniku
 
Data wydania: 2023-02-10
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6504
Numer publikacji: Nr 17/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: Mikołaj Kopernik, rocznice, pamięć historyczna, naukowcy, Polak
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

KOPERNIK NA TLE WYBITNYCH NAUKOWCÓW

Które z wymienionych postaci były według Pana(i) najważniejsze dla rozwoju nowożytnych nauk ścisłych i przyrodniczych? Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż dwie
- Maria Skłodowska-Curie
- Mikołaj Kopernik
- Albert Einstein
- Izaak Newton
- Louis Pasteur
- Karol Darwin
- Galileusz
- Johannes Kepler
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela wg poziomu wykształcenia respondentów/ oraz/ tabela aneksowa/

KOPERNIK NA TLE WYBITNYCH POLAKÓW

Jak Pan(i) sądzi, które z polskich postaci historycznych najbardziej przyczyniły się do budowania dobrego imienia Polski na świecie? Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż trzy.
- Jan Paweł II
- Maria Skłodowska-Curie
- Fryderyk Chopin
- Józef Piłsudski
- Mikołaj Kopernik
- Tadeusz Kościuszko
- Lech Wałęsa
- Adam Mickiewicz
- Jan III Sobieski
- Henryk Sienkiewicz
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

CZY KOPERNIK BYŁ POLAKIEM?

. Jak Pan(i) sądzi, jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik?
- Polskiej
- Niemieckiej
- Trudno przypisać mu jednoznacznie jakąś narodowość
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy Mikołaj Kopernik jest na świecie kojarzony z Polską?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

UPAMIĘTNIANIE KOPERNIKA

Czy według Pana(i) Mikołaj Kopernik jest:
- Wystarczająco upamiętniany
- Niewystarczająco upamiętniany
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

16.
2023-02-09
Poza blokami i koalicjami - poparcie dla partii politycznych, gdyby startowały samodzielnie
 
Data wydania: 2023-02-09

Sygnatura: 6503
Numer publikacji: Nr 16/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: partie polityczne, koalicja, hipotetyczne wybory parlamentarne, poparcie dla ugrupowań politycznych, blok polityczny
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Poparcie dla partii politycznych, gdyby startowały samodzielnie, wśród zdeklarowanych uczestników wyborów
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Konfederacja Korony Polskiej
- Nowa Nadzieja
- Nowa Lewica
- Nowoczesna
- Solidarna Polska
- Agrounia
- Partia Razem
- Kukiz’15
- Wolnościowcy
- Ruch Narodowy
- Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej
- Zieloni
- Partia Republikańska
- Centrum dla Polski
- Porozumienie
- Unia Europejskich Demokratów
- Inicjatywa Polska
- Polska Partia Socjalistyczna
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz/ tabela wg. sumy poparcia dla partii wchodzących w skład poszczególnych bloków/

15.
2023-02-07
O inflacji i finansach publicznych
 
Data wydania: 2023-02-07
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6502
Numer publikacji: Nr 15/2023
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Inflacja; ceny
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: inflacja, finanse publiczne, ceny, dochody, sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, NBP - Narodowy Bank Polski
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ODCZUWANIE INFLACJI

Jak Pan(i) ocenia, w jakim stopniu wzrost cen jest odczuwany w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- W ogóle nie odczułe(a)m / nie odczuliśmy wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w niewielkim stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy w dużym stopniu skutki wzrostu cen
- Odczułe(a)m / odczuliśmy skutki wzrostu cen w bardzo dużym stopniu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz/ wykres wg terminów X 2021, I 2022, IV 2022, X 2022, I 2023/ oraz/ tabela wg. oceny własnych warunków materialnych/ oraz/ tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁAŃ RZĄDU i NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Czy działania rządu przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VII 2022, X 2022, I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi "tak" połączono)/ oraz /tabela aneksowa/

Czy działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen?
-Tak, w dużym stopniu
-Tak, ale w niewielkim stopniu
-Nie, nie mają znaczenia
-Nie, przyczyniają się raczej do pogłębiania inflacji
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych (odpowiedzi "tak" połączono)/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE FINANSÓW PAŃSTWA

Czy w obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej kraju należy:
*podnieść podatki
*ograniczyć wydatki państwa
*bardziej efektywnie pozyskiwać i wykorzystywać fundusze unijne
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Gdyby konieczne okazało się ograniczenie wydatków państwa, to w jakich obszarach należy szukać oszczędności?
-Administracja publiczna
-Rodzina, w tym 500 plus
-Wymiar sprawiedliwości
-Kultura
-Policja, bezpieczeństwo publiczne
-Pomoc społeczna
-Drogi, koleje, transport
-Rolnictwo
-Wojsko, obrona narodowa
-Renty i emerytury
-Nauka i szkolnictwo wyższe
-Oświata i wychowanie
-Ochrona zdrowia
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób uważających, że należy ograniczyć wydatki państwa] Gdyby konieczne okazało się ograniczenie wydatków państwa, to w jakich obszarach należy szukać oszczędności?
-Administracja publiczna
-Rodzina, w tym 500 plus
-Wymiar sprawiedliwości
-Kultura
-Policja, bezpieczeństwo publiczne
-Pomoc społeczna
-Drogi, koleje, transport
-Wojsko, obrona narodowa
-Rolnictwo
-Renty i emerytury
-Nauka i szkolnictwo wyższe
-Oświata i wychowanie
-Ochrona zdrowia
-Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą miały istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową w kraju czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg deklarowanych poglądów politycznych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

14.
2023-02-07
Rok pod znakiem wojny - wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2023-02-07

Sygnatura: 6501
Numer publikacji: Nr 14/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: wydarzenie roku, ważne wydarzenia
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDARZENIE ROKU 2022 W POLSCE

Które z wydarzeń minionego 2022 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla Polski?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
-Wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki: sankcje, zerwanie stosunków gospodarczych z Rosją, upadek rakiety w Polsce
-Napływ uchodźców z Ukrainy, pomoc uchodźcom, uchodźcy
-Inflacja, spadek wartości pieniądza, wzrost cen, drożyzna
-Pandemia, koniec pandemii, koronawirus
-Dotyczące energetyki: przedłużenie rurociągu z Norwegii, budowa elektrowni atomowej, uruchomienie terminalu na gaz skroplony, cud w PKN Orlen, afera węglowa
-Dozbrajanie armii, rozbudowa armii
-Brak środków z KPO, utrata środków finansowych, brak dostosowania do wymogów UE, kary dla Polski
-Mundial w Katarze i inne sportowe
-Inne polityczne: wizyta Joe Bidena
-Przekop Mierzei Wiślanej
-Inne dotyczące polityki socjalnej: podniesienie emerytur
-Ogólny chaos, bałagan, kompromitacja rządzących
-Zniszczenie gospodarki, restrykcje dla firm z powodu COVID-19, afery
-Inne gospodarcze
-Dotyczące sytuacji w sądownictwie, przywrócenie sędziego Tulei
-Wniosek o reparacje wojenne
-Powrót Donalda Tuska do polityki
-Ustawa antyaborcyjna, sprawa aborcji
-Dotyczące ekologii, katastrofa na Odrze, ocieplenie klimatu
-Nie było takiego, żadne
-Odpowiedź nie na temat
-Nie wiem, nie pamiętam

WYDARZENIE ROKU 2022 NA ŚWIECIE

Które z wydarzeń minionego 2022 roku, można, Pana(i) zdaniem, uznać za najważniejsze dla świata? [pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
-Wojna na Ukrainie, agresja Rosji, także hasłowo: wojna, operacja specjalna
-Reakcje świata: pomoc militarna Ukrainie, pomoc państw dla Ukrainy, pomoc Polaków. Sankcje na Rosję
-Pandemia, zwalczenie pandemii, COVID, koniec COVID-a
-Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i energetyczny, inflacja, załamanie gospodarki światowej, zerwanie łańcuchów dostaw
-Wsparcie USA dla Polski, konsolidacja NATO, rozszerzenie NATO o nowe kraje, zbrojenia
-Śmierć Elżbiety II
-Inne napięcia i wydarzenia w polityce międzynarodowej, nowe sojusze, zbliżenie Rosji z Chinami, Iranem i Indiami, zaostrzenie polityki Chin wobec Tajwanu, polityka Watykanu
-Mistrzostwa świata, mundial w Katarze
-Inne, także krajowe: gazociąg Baltic Pipe
-Wybór Joe Bidena na prezydenta USA, atak na Kongres USA
-Walka ze zmianami klimatycznymi, katastrofy i kataklizmy, tornada, cyklony, wulkany
-Inne polityczne
-Nie było takiego, żadne
-Odpowiedź nie na temat
-Nie wiem, trudno powiedzieć

13.
2023-02-01
Stosunek do rządu w styczniu
 
Data wydania: 2023-02-01
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6500
Numer publikacji: Nr 13/2023
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Marta Bożewicz
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, premier, Mateusz Morawiecki
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań: I 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, XII 2019 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: II 2018 - XI 2019 pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego, I 2020 - I 2023 drugi rząd Mateusza Morawieckiego/

ZADOWOLENIE Z PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań: I 2018 - I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

12.
2023-01-31
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
 
Data wydania: 2023-01-31
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6499
Numer publikacji: Nr 12/2023
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Wojna; konflikty zbrojne
Autorzy: Jonathan Scovil
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: wojna, Ukraina, bezpieczeństwo, konflikt zbrojny, uchodźcy, pomoc, aktywność społeczna
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ SYTUACJI

Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2022, IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Pan(i) sądzi, jak zakończy się wojna?
-Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę
-Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium
-Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy
-Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, VI 2022, VIII 2022, X 2022, XI 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
-Zdecydowanie tak
-Raczej tak
-Raczej nie
-Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów VIII 2015 - I 2023/ oraz/ tabela aneksowa/

Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?
-Tak
-Nie
/wykres wg terminów IV 2022, V 2022, VI 2022, VII 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest:
-zbyt mała
-wystarczająca
-zbyt duża
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, V 2022, VIII 2022, IX 2022, X 2022, XI 2022, XII 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają, w Pana(i) ocenie, na ogół Polacy?
-Zdecydowanie pozytywne
-Przeważnie pozytywne
-Przeważnie obojętne
-Przeważnie negatywne
-Zdecydowanie negatywne
-Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2022, I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

11.
2023-01-30
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
 
Data wydania: 2023-01-30
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6498
Numer publikacji: Nr 11/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: zaufanie, polityk, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych/wymienionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie? Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę mi o tym powiedzieć/zaznaczyć tę odpowiedź

Zaufanie do polityków
- Andrzej Duda
- Rafał Trzaskowski
- Mateusz Morawiecki
- Mariusz Błaszczak
- Szymon Hołownia
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Adam Niedzielski
- Elżbieta Witek
- Krzysztof Bosak
- Zbigniew Ziobro
- Piotr Gliński
- Tomasz Grodzki
- Zbigniew Rau
- Jacek Sasin
- Włodzimierz Czarzasty
- Henryk Kowalczyk
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA–NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w styczniu 2023 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmiany - tabela wg terminów badań XII 2022 - I 2023

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

10.
2023-01-27
Nastroje na rynku pracy w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6497
Numer publikacji: Nr 10/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Nastroje społeczne
Autorzy: Barbara Badora
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: sytuacja w zakładzie pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, zagrożenie bezrobociem, lokalny rynek pracy, sytuacja na rynku pracy, nastroje, prognozy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Oceny

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 - I 2023 (dobra, ani dobra ani zła, zła)/ oraz /tabela aneksowa (dobra, ani dobra ani zła, zła, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Przewidywania

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
- zdecydowanie poprawi się
- raczej poprawi się
- pozostanie bez zmian
- raczej pogorszy się
- zdecydowanie pogorszy się
- Trudno powiedzieć/ Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/ oraz /wykres wg badań I 1992 – I 2023 (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się)/ oraz /tabela aneksowa (poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się, trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi)/

Tabela – Ocena obecnej sytuacji w zakładzie pracy a przewidywana sytuacja w ciągu najbliższego roku

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

[Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo łącznie z rolnikami i osobami pomagającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracującymi na własny rachunek poza rolnictwem, w tym także emerytów i rencistów pracujących w niepełnym wymiarze godzin]
Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań V 2001 - I 2023: tak, nie/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela – Liczenie się z możliwością utraty pracy a przewidywana sytuacja w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi
/tabela wg badań I 2022 - I 2023/ oraz /wykres wg badań I 2002 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

9.
2023-01-27
Nastroje społeczne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-27
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6496
Numer publikacji: Nr 9/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: nastroje, prognozy, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki życia, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

ROZWÓJ OGÓLNEJ SYTUACJI W KRAJU

Oceny

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań III 1990 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Oceny

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- Dobra
- Ani dobra, ani zła
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
/wykres wg terminów badań I 1989 – I 2023/

SYTUACJA WŁASNA BADANYCH I MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Oceny

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- Dobrze
- Ani dobrze, ani źle
- Źle
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa z "Trudno powiedzieć"/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- Dobre
- Ani dobre, ani złe
- Złe
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Przewidywania

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- Lepiej niż obecnie
- Tak samo jak obecnie
- Gorzej niż obecnie
/wykres wg terminów badań I 1992 – I 2023/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- Poprawią się
- Pozostaną bez zmian
- Pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2021 – I 2023/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 – I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

8.
2023-01-25
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-25
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6495
Numer publikacji: Nr 8/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Instytucje
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: Sejm, Senat, Andrzej Duda, parlament, prezydent
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceny działalności Sejmu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Senatu
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023

Tabela - oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - oceny działalności Senatu wg potencjalnych elektoratów partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2021 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II 1998 - I 2023 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Tabela - oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

7.
2023-01-23
Preferencje partyjne w styczniu
 
Data wydania: 2023-01-23
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6494
Numer publikacji: Nr 7/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202302: Aktualne problemy i wydarzenia (393)
Słowa kluczowe: hipotetyczne wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza, poparcie dla ugrupowań politycznych, preferencje
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg badań I 2019 - I 2023/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi badanych deklarujących zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych]
Na kandydata której partii/ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Porozumienie Jarosława Gowina
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
- PSL - Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści)
- Kukiz ‘15
- Inna partia/ugrupowanie
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela: porównanie wyników wg terminów badań V 2022 - I 2023 z wynikami wyborów z 13 października 2019/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla partii i bloków politycznych:
* deklarowane poparcie
* przedział ufności
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską)
- Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- Polska 2050 Szymona Hołowni
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun)
- Lewica (Nowa Lewica, Razem)
/wykres wg terminów badań 28 XI – 11 XII 2022, 9 – 22 I 2023/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

6.
2023-01-20
Roczny bilans nastrojów społecznych
 
Data wydania: 2023-01-20

Sygnatura: 6493
Numer publikacji: Nr 6/2023
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje społeczne, Gospodarka
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202201: Aktualne problemy i wydarzenia (381)
(...)
202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: nastroje, gospodarka, poziom życia, polityka, zakład pracy
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA POLITYCZNA

Sytuacja polityczna w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA GOSPODARCZA

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY

Sytuacja w zakładach pracy respondentów w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

POZIOM ŻYCIA

Poziom życia respondentów i ich rodzin w 2022 roku
- Oceny [średnie na 5-punktowej skali od -2 (bardzo zła) do +2 (bardzo dobra)]
* średnia
* przedział ufności
- Prognozy [średnie na 5-punktowej skali od –2 (zdecydowane pogorszenie) do +2 (zdecydowana poprawa)]
* średnia
* przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I - XII 2022/

5.
2023-01-19
Zadowolenie z życia w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-19
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6492
Numer publikacji: Nr 5/2023
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Życie codzienne
Autorzy: Krzysztof Pankowski
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dzieci, małżeństwo, satysfakcja, zdrowie, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Bardzo zadowolony(a)
- Raczej zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi
/tabela /oraz/ wykres wg badań 1994 – 2022/ oraz/ tabela wg terminów ’97-’22)
Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
/tabela wg badań XII 2021, XII 2022 i wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Zadowolony(a)
- Średnio zadowolony(a)
- Niezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
* ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /XII 2008 - XII 2022/
* ze swojego miejsca zamieszkania
* ze swoich dzieci
* ze swego małżeństwa /stałego związku)
* z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp.
* ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /XII 2008 - XII 2022/
* ze stanu swojego zdrowia
* z przebiegu pracy zawodowej
* ze swoich perspektyw na przyszłość /XII 2007 - XII 2022/
* ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
/Tabela - odsetki badanych zadowolonych z poszczególnych dziedzin życia wg badań XI 1994 - XII 2022/ oraz /wykresy wg badań XI 1994 - XII 2022 i odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony/

Tabela - wpływ zadowolenia z poszczególnych aspektów życia na ogólne zadowolenie z całego życia (współczynniki korelacji rang Spearmana)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

4.
2023-01-12
Samopoczucie Polaków w roku 2022
 
Data wydania: 2023-01-12
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6491
Numer publikacji: Nr 4/2023
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku, Nastroje społeczne
Autorzy: Beata Roguska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: kondycja psychiczna, samopoczucie, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu mijającego roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć?

* Był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu
* Był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć
* Czuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze
* Był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a)
* Czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę
* Był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a)
* Czuł(a) się Pan(i) bezradny(a)
* Czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji
* Ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić
* Myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Prawie wcale, wcale
/tabela/ oraz /tabela: zsumowane odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990 - 2022/ oraz /tabele aneksowe: bardzo często lub często; rzadko, prawie wcale lub wcale/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- dumy z własnych osiągnięć
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- depresji, bycia nieszczęśliwym
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- bezradności
- wściekłości
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2022/

Wykres - Samopoczucie Polaków w latach 1988-2022 na osi: dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny

Wykres – Wartość wskaźnika samopoczucia a ocena własnych warunków materialnych

Tabela - Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako: złe, średnie, dobre

Jak często w ciągu mijającego roku czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę?
- Bardzo często, często
- Rzadko, prawie wcale, wcale
/tabela wg w potencjalnych elektoratów partyjnych/

NASTROJE W OTOCZENIU BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie się z losem
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1988 - XII 2022/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2022/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

3.
2023-01-11
Postawy prokreacyjne kobiet
 
Data wydania: 2023-01-11

Sygnatura: 6490
Numer publikacji: Nr 3/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Kobiety
Autorzy: Małgorzata Omyła-Rudzka
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
202217: Aktualne problemy i wydarzenia (390)
202214: Aktualne problemy i wydarzenia (389)
Słowa kluczowe: prokreacja, dzieci, kobiety
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kobiety w wieku 18–45 lat
- planujące potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
- planujące potomstwo w dalszej perspektywie
- nieplanujące potomstwa lub nie wiedzą czy planują
/wykres/ oraz /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/ oraz / tabela wg liczby posiadanych dzieci/

Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – wykresy
Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat – tabele wg zmiennych socjo-demograficznych

Niezależnie od aktualnych planów, gdyby zdecydowała się Pani na dziecko, na czyją pomoc w codziennej opiece nad nim mogłaby Pani liczyć? Czy mogłaby Pani liczyć na:
– pomoc partnera w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców męża / partnera w opiece nad dzieckiem*
– pomoc innych członków rodziny w opiece nad dzieckiem
– nieodpłatną pomoc innych osób (spoza rodziny) w opiece nad dzieckiem
* tak
* nie
/tabela - odpowiedzi kobiet w wieku 18–45 lat wg planów prokreacyjnych/
Wskaźnik pomocy (liczba źródeł pomocy) – odpowiedzi kobiet w wieku 18-45lat
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
/wykres/ oraz/ tabela wg planów prokreacyjnych/

Krótkoterminowe plany prokreacyjne kobiet w wieku 18-45 lat
- Liczba dzieci (kategoria referencyjna: nieposiadanie dziecka)
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci i więcej
-- Wiek respondentki (kategoria referencyjna: 40-45 lat)
18-24 lata
25–29 lat
30–34 lata
35-39 lat
- Wykształcenie wyższe (kategoria referencyjna – pozostałe poziomy wykształcenia)
- Pozostawanie w związku formalnym (kategoria referencyjna – niepozostawanie w związku)
- Pomoc innych członków rodziny niż rodzice, teściowie i partner (kategoria referencyjna – brak takiej pomocy)
/tabela: istotność, iloraz szans/

2.
2023-01-04
Polskie szkoły 2022
 
Data wydania: 2023-01-04
Cena pełnej wersji elektronicznej: 10.00 zł     

Sygnatura: 6489
Numer publikacji: Nr 2/2023
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Michał Feliksiak
Badania: 202219: Aktualne problemy i wydarzenia (391)
Słowa kluczowe: szkoła, rodzice, edukacja, system edukacji, wychowanie, szkolnictwo, reforma systemu edukacji, reforma szkolnictwa, nadzór nad szkołami, nauczyciel, nauczyciele, zajęcia dodatkowe, organizacje pozarządowe
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Tak
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POZIOMU KSZTAŁCENIA

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) obecny poziom kształcenia w Polsce:
*w publicznych szkołach podstawowych
*w publicznych liceach ogólnokształcących
*w publicznych technikach
*w publicznych szkołach branżowych (zasadniczych szkołach zawodowych)
-Bardzo dobrze
-Raczej dobrze
-Raczej źle
-Bardzo źle
-Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres z wyłączeniem odpowiedzi „Trudno powiedzieć”/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: dobrze, źle/ oraz /wykres wg terminów badań 2008, 2017, 2018, 2022/ oraz /tabele aneksowe: dobrze, źle, trudno powiedzieć/

JAKIE SĄ POLSKIE SZKOŁY?

Jak Pan(i) sądzi, czy obecnie polskie szkoły na ogół:
*uczą patriotyzmu
*współpracują z rodzicami uczniów
*uczą zasad moralnych
*uczą tolerancji
*dbają o rozwój fizyczny uczniów
*zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy
*zapewniają uczniom bezpieczeństwo, chronią przed przemocą
*rozwijają zainteresowania
*zapewniają równy start życiowy młodzieży z różnych środowisk społecznych
*uczą pracy zespołowej, współdziałania przy rozwiązywaniu problemów
*uczą samodzielnego myślenia
*przygotowują do aktywnego udziału w życiu swojej społeczności lokalnej
*przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju
*uczą radzenia sobie z problemami, jakie niesie współczesne życie
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- „Tak” łącznie
- „Nie” łącznie
/tabela/ oraz /tabela wg respondentów mających oraz niemających dzieci w wieku szkolnym: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań IV 1998, VI 2001, V 2007, VI 2014, XI 2022: połączone odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”/

Tabela - Syntetyczny wskaźnik oceny szkolnictwa (skala od 1 – zdecydowanie źle, do 4 – zdecydowanie dobrze)
*średnia
*odchylenie standardowe
/tabela wg wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, grupy społecznej i zawodowej, dochodów, oceny własnych warunków materialnych oraz poglądów politycznych/

PROBLEMY SZKOLNICTWA

Jakie są obecnie, Pana(i) zdaniem, największe problemy polskich szkół?
- Za dużo nauki pamięciowej, za mało przydatnych umiejętności
- Nauczanie nastawione na rozwiązywanie testów, uczenie pod testy
- Braki kadrowe, ciągłe zmiany nauczycieli
- Przemoc wśród uczniów i inne problemy wychowawcze
- Brak indywidualnego podejścia do ucznia
- Niewystarczające wsparcie psychologiczne dla uczniów
- Za duże klasy, zmianowy system nauki
- Niewystarczające wspomaganie dzieci, które nie radzą sobie z nauką, brak zajęć reedukacyjnych
- Za mało lekcji WF-u
- Za mało lekcji języków obcych
- Brak neutralności światopoglądowej
- Niski poziom nauczania
- Za mało zajęć pozalekcyjnych
- Niski standard pomieszczeń, braki w wyposażeniu
- Za mały nacisk na wychowywanie, przekazywanie zasad moralnych
- Zbyt małe możliwości wpływania rodziców na życie szkoły
- Niewłaściwe odnoszenie się nauczycieli do uczniów
- Inne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres: odpowiedzi rodziców dzieci w wieku szkolnym/ oraz /wykres: porównanie odpowiedzi ogółu badanych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym/

Jak Pan(i) sądzi, czy obecne zarobki nauczycieli w Polsce są:
- Zdecydowanie za wysokie
- Trochę za wysokie
- Odpowiednie
- Trochę za niskie
- Zdecydowanie za niskie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SZKOŁACH

Czy prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach przez organizacje pozarządowe:
- wystarczy wyłącznie decyzja dyrekcji i rady rodziców
- powinno wymagać zatwierdzenia przez kuratora oświaty
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

1.
2023-01-03
Polityk roku 2022 w Polsce i na świecie
 
Data wydania: 2023-01-03

Sygnatura: 6488
Numer publikacji: Nr 1/2023
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Politycy
Autorzy: Agnieszka Cybulska
Badania: 202220: Aktualne problemy i wydarzenia (392)
Słowa kluczowe: polityk roku, politycy zagraniczni, Andrzej Duda, Wołodymyr Załenski, Polska, świat
Tabele zróżnicowań socjodemograficznych: Nie
Skrót w jęz. angielskim: Tak   pobierz w formacie pdfSkrót publikacji
w jęz. angielskim
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2022 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022? Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(i).
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Andrzej Duda
- Mateusz Morawiecki
- Donald Tusk
- Jarosław Kaczyński
- Rafał Trzaskowski
- Szymon Hołownia
- Mariusz Błaszczak
- Sławomir Mentzen
- Krzysztof Bosak
- Grzegorz Braun
- Inni politycy (43 nazwiska)
- Nie ma takiego, żaden nie zasłużył
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2022/

POLITYK ROKU 2022 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2022?
[odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Wołodymyr Załenski
- Joe Biden
- Donald Trump
- Boris Johnson
- Ursula von der Leyen
- Donald Tusk
- Victor Orbán
- Angela Merkel
- Inni politycy
- Nie ma takiego
- Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2022/

Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze