CBOS   Ambasada Brytyjska

KONFERENCJA
Polacy o klimacie: co wiedzą, co robią?

Raport "Polacy o zmianach klimatu"
   Magdalena Gwiazda
   Agnieszka Kolbowska

zobacz więcej >>

J. E. Damian Roderic Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
 
od prawej: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS,
Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej,
dr Zbigniew Karaczun - Katedra Ochrony Środowiska SGGW,
prof. dr hab. Maciej Sadowski - Kierownik Ośrodka Ochrony Klimatu,
badaczki CBOS - Agnieszka Kolbowska i Magdalena Gwiazda
 
od lewej: prof. dr hab. Maciej Sadowski - Kierownik Ośrodka Ochrony Klimatu,
dr Zbigniew Karaczun - Katedra Ochrony Środowiska SGGW
 
od lewej: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS,
Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej,
J. E. Damian Roderic Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
 
od lewej: Agnieszka Kolbowska - badacz CBOS,
Agnieszka Tomaszewska - Ambasada Brytyjska w Warszawie,
Janusz Durlik - Zastępca Dyrektora CBOS
 
od prawej: J. E. Damian Roderic Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce,
Janusz Durlik - Zastępca Dyrektora CBOS