Centrum Badania
Opinii Społecznej
  Giełda Papierów
Wartościowych
  Komitet Wykonawczy
Kongresu Kobiet
Polskich
CBOS  GPP  KPPK
 

KONFERENCJA:

Wszystkie Polki 20-latki
raport z najnowszych, unikalnych badań CBOS o kobietach w dwudziestoleciu
Mirosława Grabowska - CBOS
zobacz więcej >>

Torebka pełna pieniędzy
raport o kobietach na rynku kapitałowym
Beata Jarosz, Lidia Adamska - Zarząd GPW

Kongres Kobiet
Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan, Organizatorka Kongresu Kobiet Polskich

dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS
 
od lewej: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS
Lidia Adamska - Zarząd GPW
Beata Jarosz - Zarząd GPW
Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan, Organizatorka Kongresu
Kobiet Polskich
 
od lewej: Lidia Adamska - Zarząd GPW
Beata Jarosz - Zarząd GPW
Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan, Organizatorka Kongresu
Kobiet Polskich
dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS
 
Beata Jarosz - Zarząd GPW