Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

Prezentowane w książce badania "Polacy pracujący 2005" i "Polacy pracujący 2007" były prowadzone w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH pod kierunkiem profesora Juliusza Gardawskiego. Badania były finansowane przez PKPP Lewiatan, a przeprowadzone w terenie przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ("Polacy pracujący 2005") oraz Centrum Badania Opinii Społecznej ("Polacy pracujący 2007").

Wśród autorów tomu znaleźli się pracownicy CBOS:
  • Wiesława Dąbała
  • Andrzej Mokrzyszewski
  • Michał Wenzel