SEMINARIUM:

Społeczny wizerunek wolontariusza
i zaangażowanie Polaków w wolontariat

W ramach wspólnego projektu Fundacji CBOS, Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz Instytutu Spraw Publicznych odbyło się seminarium pt.: "Społeczny wizerunek wolontariusza i zaangażowanie Polaków w wolontariat". Gospodarzem spotkania był dr Grzegorz Makowski z ISP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor CBOS, Henryk Wujec - Doradca w Kancelarii Prezydenta, Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS, Kamil Bobek z DPP MPiPS. Dyrektor K. Więckiewicz wprowadził zebranych w tematykę Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, a Natalia Hipsz (badacz CBOS) oraz dr Grzegorz Makowski zaprezentowali wyniki najnowszych badań opinii publicznej dotyczących aktywności społecznej Polaków i wizerunku wolontariusza. Z założeniami "Długofalowej polityki w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce" uczestników seminarium zapoznała - dr Magdalena Arczewska z MPiPS.