Konferencja:

20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do wolnej Polski

W siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie na konferencji prasowej "20. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do wolnej Polski" zaprezentowano drugą część wyników wspólnego projektu badawczego Centrum Badania Opinii Społecznej i CMJPII dotyczącego odbioru osoby i nauczania Papieża Polaka.

Agnieszka Dobrzyńska i Paweł Gierech z CMJPII wystąpili z prezentacją "Polacy o Janie Pawle II i jego nauczaniu w 20. rocznicę pielgrzymki do wolnej Polski". Ponadto w konferencji wzięli udział dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska i zastępca dyrektora CMJPII Norbert Szczepański.