Porozumienie:

Monitoring i ewaluacja wybranych wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 roku

Zawarto porozumienie pomiędzy Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie monitoringu i ewaluacji wybranych wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 roku. Dokument o systemowej współpracy podpisały Podsekretarz Stanu w MKiDN - dr Monika Smoleń oraz Dyrektor Fundacji - Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem rządowego programu Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jednego z dziewięciu elementów Strategii Rozwoju Kraju do Roku 2020.

Najważniejsze obszary działania państwa, które wpływają na rozwój kapitału społecznego to: edukacja, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, media i komunikacja oraz kultura.

Z uwagi na znaczną liczbę wskaźników, wieloletni horyzont czasowy SRKS, potrzebę stabilności procesu zaopatrywania w dane, szerokość zakresu tematycznego oraz odpowiednią wiedzę merytoryczną popartą bogatym doświadczeniem, MKiDN postanowiło podjąć systemową współpracę z Fundacją CBOS w zakresie monitorowania i ewaluacji wybranych wskaźników.


(od lewej) Dyrektor CBOS - prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska i Podsekretarz Stanu w MKiDN - dr Monika Smoleń