Nagroda:

w Konkursie Młodych Badaczy OFBOR

Nasza koleżanka Natalia Hipsz została nagrodzona drugim miejscem w V edycji Konkursu Młodych Badaczy OFBOR na najlepszą pracę magisterską z zakresu badań rynku i opinii publicznej. Praca pt.: "Statystyczne i metodologiczne konsekwencje wpływu sytuacji komunikacyjnej wywiadu ilościowego na odpowiedzi respondentów" została napisana w Katedrze Socjologii SGGW pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Koraba.