Forum inicjatyw:

W Hotelu Europejskim w Warszawie odbyło się Forum inicjatyw, poświęconych Janowi Pawłowi II. Inicjatorem wydarzenia było Centrum Myśli Jana Pawła II, a jego celem wymiana doświadczeń w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa papieża Karola Wojtyły oraz integracja ludzi zaangażowanych w działanie papieskich instytucji.

W uroczystym powitaniu udział wzięli Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st Warszawy, abp Henryk Hoser, - Metropolita warszawsko-praski, Norbert Szczepański - dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Natalia Hipsz - badacz CBOS, ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Gościem specjalnym był ks. prof. Andrzej Szostek z KUL