"Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego"

W dniu 23 maja br., na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego, dyrektor CBOS dr hab. Mirosława Grabowska oraz badacz-analityk CBOS Barbara Badora, zaprezentowały na Posiedzeniu Plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wybrane wyniki badań pt. "Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego" przeprowadzonych przez CBOS w 2010 roku w ramach projektu EFS "Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego" oraz wybrane prognozy dotyczące rynku pracy na Mazowszu.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych przedstawicieli stron dialogu społecznego i wywołała ożywioną dyskusję.

Prezentacja