Porozumienie o współpracy

13.09.2012 r. Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej dr hab. Mirosława Grabowska i rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold T. Bielecki podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w bieżącym roku akademickim.

Na mocy porozumienia CBOS umożliwia studentom socjologii z ALK zrealizowanie - w ramach programu studiów - od 10 do 12 rocznie profesjonalnych ogólnopolskich badań społecznych na tematy wybrane samodzielnie przez socjologów in spe.


fot. Ewelina Raźnik